Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

Karı koca arası muhabbet aşk duası nasıl yapılır, kaç günde etkisini gösterir? Muhabbet duası hakkında bilgileri içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

 Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni ” duasını okumalıdır. Karı koca arasına muhabbet aşk getiren dua 41 defa okunmalıdır.

Karı Koca Arasındaki Muhabbeti Arttıran Dua Nasıl Okunur?

Karı kocanın daha fazla muhabbet etmesini sağlayan dua şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Vessemai vettarikı.
 • Ve ma edrake mettariku.
 • Ennecmüssakıbü.
 • İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.
 • Felyenzuril’insanü mimme hulika.
 • Hulika min main dafikın.
 • Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
 • İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.
 • Yevme tüblesserairü.
 • Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
 • Vessemai zatirrec’ı.
 • Vel’ardı zatissad’ı.
 • İnnehu likavlün faslün.
 • Ve ma hüve bilhezli.
 • İnnehüm yekiydune keyden.
 • Ve ekiydü keyden.
 • Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Karı Ve Koca Arasında Muhabbet Aşk İçin Neler Yapılmalı?

Karı koca arasındaki muhabbeti ve aşkı arttırmak isteyenlerin yapmaları gerekenler şu şekildedir:

 • Karı koca arasındaki tartışmalara son verilmelidir.
 • Herhangi bir kavga ya da tartışma yaşandığı zaman uzatılmamalıdır.
 • Karşılıklı olarak empati kurulmalıdır.
 • kişiler ile sorunlar çok fazla paylaşılmamalıdır.
 • Küslük, vb. gibi durumlar olmamalıdır.
 • Evin içerisinde huzur olması için sürekli dua edilmelidir.

Karı Ve Koca Arasındaki Aşkı Arttıran Dua Nasıl Okunur?

Karı kocayı birbirine aşık eden dua aşağıda yer alır:

 • Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.

Karı Koca İçin Hemen Kabul Olan Dua Var Mı?

Karı kocanın dileklerini kabul eden dua şu şekildedir:

 • Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Gideni geri getirme kendine çevirme bilgilerine de bakabilirsiniz.

Karı Koca Arasındaki Muhabbet Aşk İçin Dualar Ne Zaman Okunmalı?

Karı koca arasındaki sevgiyi arttıran dualar her daim okunmalıdır. Fakat bazı günler duanın kabul olması açısından daha etkilidir. Bu günleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dini bayram geceleri
 • Kadir gecesi
 • Kandiller
 • Ramazanlık
 • Cuma günleri
 • Perşembe gecesi

Dua etmeden önce ayrıca salavat getirilmesi de son derece etkilidir. Bunun yanı sıra şükretmek ve kabul edilen dualar için teşekkür etmek de Allah katında büyük önem taşır.

Karı Koca Arasındaki Muhabbet Aşk İçin Nelere Uyulmalıdır?

Karı koca arasındaki aşk ve muhabbet bağı için dua ederken yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Dua etmeden önce içten ve samimi olunmalıdır.
 • Duaların kabul olacağına inanılmalıdır.
 • Bir dua kabul olmuyorsa hayırlısı denmelidir.
 • İsyan ya da kötü sözlerden kaçınılmalıdır.
 • Dua etmeden önce abdest alınması gerekir.

Karı Koca Arasında Etkili Dua Nasıl Okunur?

Karı koca arasında etki eden dua şöyledir:

 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Karı Koca Arasındaki Muhabbet Aşk Duasının Faziletleri Nelerdir?

Karı koca arasındaki bağları arttıran duanın faziletlerini şöyle verebiliriz:

 • Evde olan kavgalar son bulur.
 • Evine bağlı olmayan kadın ya da erkek daha bağlı olur.
 • Eşini aldatan kocalar pişman olur evine geri döner.
 • Aileler arasındaki huzursuzluklar ve tartışmalar son bulur.
 • Çiftler arasındaki muhabbet artar.
 • Sevgi ve saygı bağları güçlenir.

Karı Kocayı Birbirine Bağlayan Dua Nasıl Okunur?

Karı koca arasındaki bağları kuvvetlendiren dua şu şekildedir:

 • La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve  hüve hayyül la yemütü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey in kadir. La ilahe illahü şükran li ni metih. La ilehe illahü  ikaren rububiyyetih.  Ve  sübhanellahi tenzihen li azametih. Es elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
 • İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Karı Koca Arasındaki Muhabbet Aşk Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Karı koca için etkili olan ritüel için malzemeler aşağıda sırasıyla listelenmektedir:

 • İki adet kırmızı mum
 • Bir adet kurdele
 • Çakmak
 • Kağıt
 • Kalem

Yapım aşamasına başlamadan önce kağıtlara iki tane kalp çizilir. Daha sonra bu kalplerin birine kadının ismi diğerine ise erkeğin ismi yazılır. Ardından mumlar yakılır. Mumlar ikisine de kurdele ile bağlanır. Açık bir havada kağıtlar mumlarda yakılır. Külleri bir kâseye alınır ve evin bir yerine koyulur.  Bu şekilde işlem tamamlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kaseyi kimsenin görmemesi gerektiğidir. Aksi takdirde ritüelin büyüsü bozulur. İşlem yapıldıktan bir hafta içerisinde etkiler görülmeye başlar. Evlere huzur gelir ve tartışmalar biter.

Karı Koca İçin Gül Uygulaması Nasıl Uygulanır?

Karı koca için güllerle yapılan uygulama şu şekildedir:

 • 3 tane beyaz renk gül alınır.
 • İyice yıkandıktan sonra yaprakları bir tencereye koyulur.
 • Üzerine sıcak su ilave edilerek kaynamaya bırakılır.
 • Kaynadıktan sonra güllerin suyu bir bardağa alınır.
 • Toplamda iki bardak çay olacak şekilde ölçüler ayarlanmalıdır.
 • Karı koca karşılıklı olarak çayı içtiklerinde aralarındaki muhabbet ve aşk artar.

Karı Koca Arasındaki Aşk Nasıl Artar?

Karı kocayı anında aşık eden dua şöyledir:

 • Kaldı tüm arzularım, yüreğimin içinde, aşık etme duası, bana ışıklar saçsın, şu ışıklı dünyada nura muhtaç ruhuma her türlü hakikatin hidayeti ulaşsın. Mevsimim hazan kaldı, muradım ise gözümde kaldı, ne var ki Allahu Teala, ayağı kayan kulları ve hata yapan insanları affeder ve bağışlar. Eşyanın içyüzü nasıl Allah dostlarına malum ise, kırmızı kurşun kalem vesilesi ile yazılan bu sözler de aşikâr olsun Rabbim. İsa Peygamber nasıl direkt ölüleri diriliş ile müjdeledi ise, sen de benim aşkıma hayat ver ve sevdama uygun bir yol yarat Allah’ım. Aşık etme duası, bu sayede yol bulur, ihya olur tüm bedenler ve hayat bulur tüm canlar. Gözü yaşlı kalanlar, bağrı başlı kalanlar, gönül kırıklığı ile yaşayanlar ve dünyaya küsüp tüm varlığı terk etme meyli taşıyanlar, eninde sonunda senin rahmet ışığın ile afet ve bela girdabına girmekten uzaklaşır ve korunup kollanırlar. Sayısız orduların bulunuyor Allah’ım, bu ordular ile her türlü zorba zalim ve her bir hain gaddar, zulmün karşılığını hakkıyla alır elbet. Hiçbir karıncanın rehbersiz kalmaması gibi hiçbir rahmet damlası da yolunu şaşırmaz ve muhtaç kullara akar. Müjdeli haber gelse, mürüvvet görse ruhum, bütün engeller kalksa, ısınsa tüm zerreler. Kötülük perdesinde yalınkılıç bekleyen en sinsi düşman bile, sana engel olamaz, bu nedenle Allah’ım, kötülük ve mazarrat beni hedef alamaz. Bahtım kararabilir, talihim bana tuzak kurabilir ve muradım beni büsbütün terk edip gidebilir, ama senin mevcudiyetin beni asla bırakmaz, bana her an muştu taşır.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Büyüsü Nedir, Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır? 

ask buyusu nasil yapilir
Aşk büyüsünün yapılmasında birçok nedenler ele alınır. Bunlardan en önemlisi, aşık olduğunuz kişinin size karşı bir... Devamını oku

Karı Koca Arasını Bulmak için Yapılan Uygulamalar Nedir?

kari koca arasini yapmak icin dua
Eşler arasını düzeltmek için uygulanan manevi yöntemler, günümüzde eşlerin bizzat kendileri kadar bu kişilerin sevdikleri tarafından... Devamını oku

Karı Koca Arasını Yapmak için Çok Etkili Muhabbet Büyüsü

muhabbet buyusu yapilisi
Karı koca arasını düzeltmek için çok etkili muhabbet büyüsü, aralarında birtakım tatsızlıklar yaşanan karı ve kocalar... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz