Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Medyum Olma Ritüeli Yaparak Medyum Nasıl Olunur?

Medyum olma ritüeli yaparak medyum nasıl olunur, gerekenler nelerdir? Medyum olmak için hangi özelliklerin olması gereklidir? Medyumlara dair bilgileri sistemimizden inceleyebilirsiniz.

 Medyum Olma Ritüeli Yaparak Medyum Nasıl Olunur?

Medyumluk mesleğini herkes icra edemez. Medyum olmak için doğuştan gelen özel güçlerin ve hislerin olması gerekir. Aynı zamanda resmi olarak medyumluk görevinin icra edilmesi için ruhsat ve vergi levhasına ihtiyaç vardır.

Medyumun Görevleri Nelerdir?

Medyumlar kişilerin gelecekte daha iyi bir şekilde yaşamaları için büyüler veya vefkler yapmaktadır. Medyumlar kötü amaçlı yapılan büyülerin bozulmasında da görev almaktadır. Bunun yanı sıra ruhani varlıklarla iletişim halinde olup insanlara bu varlıkların söylediklerini aktarmakla da görevlendirilmektedir Medyumluk mesleğinin en iyi şekilde yapılması için Havas ve Ledün ilimlerinin de bilinmesi gerekir.

Medyum Türleri

Aşağıda medyumların yaptıkları faaliyetlere göre çeşitleri yer almaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sezgisel olarak güçlü olan medyumlar hisleri ile hareket ederek olayların şekillenmesine yardımcı olur.
  • Mekanik medyumlar ise teorik bilgiler ile hareket ederek insanların yaşamlarına yardımcı olmaktadır.
  • Otomatik medyumlar, kendi iradeleri doğrultusunda işleri yapmaz. Yazılı bilgiler ve donanımlar ile insanların hayatlarına dokunurlar.
  • Fiziksel medyumların üstün yetenekleri vardır. Bu yüzden paranormal yetenekleri ile büyülerini yapmaktadırlar.
  • Zihinsel medyumlar sadece ruhani varlıklar ile iletişime geçerek insanlar arasında iletişim aktarımı yapmaktadır.

Medyum Olmak İçin Neler Mümkündür?

Medyum olmak için sertifika veya diplomaya gerek yoktur. İşinde uzman olan medyumların hepsinin doğuştan gelen yetenekleri ve hisleri vardır. Medyumluk mesleğinin icra edilmesi için 6. hissin çok kuvvetli olması gerekir. Medyumlar her zaman işlerini yaparken insanların hayatlarına iyi yönde dokunmalıdır. Kötü amaçlar için büyüler yapılması medyum olmada hiçbir artı özellik kazandırmamaktadır. İyi medyumlar ruhani varlıklarla en iyi şekilde irtibat haline geçebilmelidir. Bu sayede insanlar ile doğa üstü varlıklar arasında bağlantı sağlayabilme becerisine sahip olurlar.

Medyumların Elde Ettiği Gelir Ne Kadar?

Medyumların işinde profesyonel bir şekilde olmaları için öncelikle kalp gözlerinin her daim açık olması gerekir. Kalp gözleri açık olan ve hisleri çok güçlü olan medyumlar insanların geleceklerini de görerek onları iyi yönde yönlendirmektedir. İşinde uzman olan medyumların aldıkları maaş yüksektir. Özellikle 15 Bin TL maaş almaktadırlar. Bu tutar 60 Bin TL’ye kadar da çıkmaktadır. Medyumlar çalıştıkları süreye göre de yüksek maaşlar almaktadır. Örneğin, 10 yıl çalışan bir medyum yaklaşık olarak 112 Bin TL maaş alabilmektedir. Alınan maaş tecrübe ve donanıma göre farklılık gösterir.

Medyum Olmak İçin Bulunması Gereken Yetenekler

Medyum olmada gerekli olan yeteneklerden birisi, geçmişi ve geleceği görebilmektir. Ayrıca işinde uzman olan medyumlar başka alemler ile de ilişki içerisinde olmalıdır. Yani ruhani varlıklar ile ruhen iletişimlerini çok kuvvetli yapmalıdırlar. Yetenekli bir medyumun aynı zamanda 6. hislerinin ve kalp gözlerinin açık olması gerekir. Bu doğrultuda insanların gelecekleri hakkında fikre ve bilgiye sahip olabilmektedirler. Özellikle Havas ve Ledün ilimleri hakkında da yeterli düzeyde donanımı ve bilgiyi elde etmelidirler.

Ayrıca hüddam daveti nasıl yapılır? Bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Medyumların Yeteneklerini Kullanması

İşinde uzman olan medyumlar ve para amacı gütmeden insanların hayatlarının daha iyiye gitmesini isteyen medyumlar her zaman yeteneklerini doğru ve olumlu işler için kullanmalıdır. Kötü niyetle yeteneklerini kullanan medyumlar kendilerine zarar vermekle kalmazken, aynı zamanda insanların hayatlarında da geri dönüşü olmayan hatalar yapabilmektedir. İyi bir medyum olmak için insanların lehine bir şekilde yeteneklerin kullanılması gerekir. Bunun için de her büyü yapıldığı zaman medyumların iyi niyetler içinde olması gerekir.

Medyumların Belirtileri Nelerdir?

İnsanlar doğuştan gelen üstün yetenekleri ve hisleri sayesinde medyum olduklarının farkına varabilir. Özellikle ilk başta medyumların belirtileri arasında doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime geçmek gelmektedir. Her insan bu irtibatı sağlayamaz. Bu yüzden medyumların en önemli belirtilerinden birisi de ruhani varlıklarla iletişime geçmektir. Bunun dışında medyumlar insanların iradelerini de etkisi altına alabilmekle tanınmaktadır. Bu özelliği bulunan medyumlar, nesneleri ve insanları etkisi altına alarak onlara her şeyi yaptırabilmektedir. Bu belirtilerin farkına varılmasından sonra alimlerden ve ilim insanlarından eğitim alınarak medyumluk mesleği icra edilebilmektedir.

Medyum İle Geçmiş Ve Gelecek İlişkisi

İşinde uzman olan medyumlar maneviyat yönünde çalışmalar yapmaktadır. Yani medyumlar doğuştan gelen sezgileri ve derin algılama özellikleri ile insanların geçmişleri ve gelecekleri hakkında bilgi sahibi olur. Medyumlar 6. hisleri sayesinde özelikle insanların gelecekte ne gibi olaylarla karşı karşıya kalacaklarını önceden bilerek kişilerin yaşamlarına olumlu yönde dokunmaya çalışır. Doğuştan gelen yetenekler ve özel hisler olmadığı zaman hiçbir medyum kişilerin geçmişleri ve gelecekleri hakkında detaylara ulaşamaz. Bu özellik tamamen doğuştan Allah tarafından medyumluk mesleğini icra edenlere bahşedilmiştir.

Medyum Nasıl Bakım Yapar?

Medyumlar büyü yapmadan önce kişilerin üzerindeki kötü enerjiyi veya varsa büyüyü yok etmek için bakım yapmaktadır. Bakım işlemi yapılırken medyumlar karşı tarafa geçmişleri hakkında sorular sormaya başlar. Bu sorulardan aldıkları yanıtlar ve sezgileri ile birlikte kişilerin üzerinde bulunan negatif enerjiyi veya büyüyü bozmak için vefkler hazırlar. Bu bakımlar sayesinde büyü yaptıracak kişiler her şeyden arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Medyumlar bakım yaparken hazırladıkları vefklerde aşağıda verilen duaları kullanmalıdır:

  • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.
  • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune..

Gerçek Medyum Nasıl Olunur?

Gerçek medyum olmak için öncelikle doğuştan yeteneklerin ve hislerin bulunması gerekir. Bununla birlikte büyü yapabilme de Kuran’ı Kerim’de yer alan duaların anlamlarının ve okunuşlarının da çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekir. Süryanice ve Arapça dillerini de ileri düzeyde bilmekte yarar vardır. İşinde uzman ve profesyonel bir medyum resmi olarak çalışır. Bunun için de gerçek medyumların her zaman ruhsatı ve vergi levhası bulunmaktadır. İyi medyumlar insanların yararları için büyüler ve vefkler hazırlamalıdır. Amaçları insanların hayatlarında daha iyi yerlerde olmalarını sağlamaktır.

Bunun dışında gerçek medyumlar her zaman Havas ve Ledün ilmi konusunda da gerekli bilgiye ve donanıma sahip olan kişilerdir. Medyumların her yaptıkları büyüde bilmesi gereken dua aşağıda verilmektedir:

  • Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz