Her İstediğini Yaptırma İkna Etme Duası ve Kabul Görülme Ritüeli

Her istediğini yaptırma ikna etme duası ve kabul görülme ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Kabul görme ritüeli hakkında gerçek ve ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz.

 Her İstediğini Yaptırma İkna Etme Duası ve Kabul Görülme Ritüeli

İkna etme duaları ve ikna etme ritüellerinin yapılması durumunda 1 hafta veya 14 gün içerisinde belirtiler ortaya çıkar. İkna etme ritüelleri genellikle ailelerin çocuklarının evliliklerine olumlu bakması için yapılmaktadır.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Her İstediğini Yaptırma Ve İkna Etme Ritüelinin Etkileri

Aşağıda her istediğini yaptırarak ikna etme ritüellerinin belirtileri detaylarıyla birlikte verilmektedir:

 • Özellikle ikna etme ritüelleri ailelerin evliliklere karşı çıkması sonucunda yapılıyorsa, ritüelin uygulanmasının üstünden 1 hafta veya 14 gün geçtikten sonra aileler çocuklarının hiçbir davranışına karışmayacaktır.
 • Babanızın veya annenizin istemediği bir davranışı yapmak için ikna etme ritüelini uygulamanız durumunda anne ve babanız size destek verecektir.
 • Sevgilinizi evlenmeye ikna etme konusunda çok zorlandığınızda ikna etme ritüelini yaptığınızda sevgiliniz kendiliğinden sizinle evlenmek isteyecektir.
 • Yakın arkadaşlarınızla aynı fikirde değilseniz, ikna etme ritüeli sayesinde arkadaşlarınız da sizin gibi düşünme yetisine sahip olacaktır.

İkna Etme Ritüellerinin Etki Zamanı

İkna etme ritüellerinin etki etme süresi ritüelin yapılma amacına ve ritüelin yapıldığı kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Fakat genel olarak ikna etme ritüeli 1 hafta veya 14 gün içerisinde etkisini göstermeye başlar. Bu süre 2 aya kadar da çıkabilmektedir. Ritüelin etki etme süresi tamamen kişinin fiziksel ve ruhsal özelliklerine göre değişim göstermektedir.

Aile Ve Sevgiliyi İkna Etme Ritüeli

Özellikle iki sevgili evlilik yolunda adım atmak istedikleri zaman çiftlerin aileleri bu duruma karşı çıkabilmektedir. Ailelerinin düşüncelerini değiştirmek isteyenler ikna etme ritüeline başvurabilir. Bunun dışında sevgilinizle evlenmek istemeniz durumunda sevgiliniz evlilikten korkup kaçıyorsa, ikna etme ritüelini yaparak sevgilinizin evliliğe olan bakış açısını daha olumlu yöne çevirmiş olabilirsiniz. Bu sayede sevgiliniz sizden önce evlilik için hazırlıkları yapmaya başlayacaktır. İkna etme ritüelinin yapılmasında Esma-ül Hüsnalar, ayetler ve dualar kullanılmaktadır.

Her İstediğini Yaptırma Ve İkna Etme Duası

Aşağıda istediğini yaptırmak için okunması gereken ikna etme duaları sırasıyla yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Radine billahi rabben ve bi’l-İslami dinen ve bi Muhammedin rasulen.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Allahümmağfir lene verhamne verda anne ve tekabbel minne ve edhılne’l-cennete külleh.

Yukarıda verilen duaların dışında 100 defa “Ya Vedud” esması ile ikna etmek istediğiniz kişinin adını da zikretmeniz durumunda karşınızdaki kişinin düşüncelerini değiştirmiş olacaksınız.

Her gün 21 defa Fatiha suresinin de okunması durumunda ikna etmek istediğiniz kişiyi kolay bir şekilde kendinize çekmiş olursunuz.

Birini İkna Etmek İçin Dua Ritüeli

Aşağıda birini ikna etmek için okunacak duanın nasıl yapılması gerektiği en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Öncelikle abdest almanız gerekir.
 • Daha sonra 11 defa içten bir şekilde Besmele çekmelisiniz.
 • Ardından “Ya Rabbim! Ya Rabbim! Ya Rabbim! —Kişinin adını anacaksınız burada— o kişiyi bana bağla Ya Rabbim! İsteklerimi yerine getirsin! İstediklerimi yapsın! Yalvarıyorum Ya Kadir” duasını samimi bir şekilde okuyarak en sonunda “Amin” deyip duayı bitirmelisiniz.

İkna Etmek İçin Okunacak Esmalar

İkna etmek için okunması gereken esmaların başında “Ya Vedud” ve “El Kahhar” esmaları yer almaktadır. Bu esmaların gece yarısından sonra yatsı namazının kılınmasının ardından okunması gerekir. “El Kahhar” esmasının günde toplamda 306 defa okunması gerekir. “Ya Vedud” esmasının ise 400 defa okunması talep edilir. Bu esmaların okunmasından önce 2 rekat hacet namazının kılınması da isteklerin ve dileklerin daha çabuk gerçekleşmesine vesile olacaktır.

Ayrıca 24 saatte kendine aşık etme ritüeli bilgilerine bakabilirsiniz.

Birini İkna Etme Ritüelinde Önemli Noktalar

Aşağıda birini ikna etmek için uygulanan ritüellerde dikkat edilmesi gereken noktalar sırasıyla açıklanmaktadır:

 • Öncelikle karşı tarafı ikna etmek için kullanılan sözcüklerin net ve kesin anlamlar meydana getirmesi gerekir. Belirsizlik cümleleri ile ikna edilmesi durumunda karşı tarafın sizinle aynı fikirde olması zor bir hale dönüşür.
 • İkna etme ritüellerinde okunan duaların, ayetlerin ve esmaların gerçekten inanarak zikredilmesi gerekir. İnançsız olarak edilen dualar veya okunan esmalar hiçbir koşulda sonuç göstermez.
 • İkna etme ritüellerinde kullanılan malzemelerin ritüelin uygulanacak kişinin eşyası olduğundan emin olmak gerekir. Başka birinin özel eşyası ile yapılan ikna etme ritüeli yanlış sonuçlar meydana getirmektedir.

Eşlerin İkna Edilmesi Ritüeli

Aşağıda eşlerin ikna edilmesinde uygulanacak ritüelin nasıl yapılması gerektiği detaylarıyla birlikte anlatılmaktadır:

 • İkna etme ritüelinin eşlere yapılması için öncelikle gusül abdesti almanız gerekir.
 • Daha sonra bir su bardağına su koyarak ardından içerisinee bir veya iki tatlı kaşığı bal koymanız gerekmektedir.
 • Hazırlanan karışımı iyice karıştırmak gerekir.
 • Daha sonra 11 defa Ayetel Kürsi(Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.) okunmalıdır.
 • Ardından 11 defa İhlas (Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.) suresi okunmalıdır.
 • İhlas suresinin okunmasından sonra 11 defa Felak (Kul, euzu birabbil felâk, min şerri ma hâlak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffasâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.) ve Nas (Kul, euzu birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.) sureleri okunmalıdır.
 • 11 defa “Estağfirullah El Azim” demeniz gerekir.
 • En son olarak 1 defa Fatiha (Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin.İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.) suresini de ballı suyun içerisine okumanız gerekir.
 • Bu karışımın 3 gün sabahları kahvaltı yapmadan önce içilmesi gerekir. Karışımı içerken de eşinizin sizinle aynı düşüncede olması için içten ve samimi bir şekilde niyetinizi söylemeniz gerekir. Bu sayede 1 hafta veya 14 gün sonra eşinizi hangi konuda ikna edemiyorsanız, o konu hakkında düşünceleri hemen değişmiş olacaktır.

Ailelerin İkna Olması Ritüeli

Ailelerin çocuklarının evliliklerine karşı çıkması durumunda onları ikna etmek için etkili olan duanın usulüne göre okunması gerekir. Aileleri ikna etmek için okunması gereken duanın her gün 1000 kere okunması gerekir. Namazların kılınmasından sonra istenilen duanın okunması 300 kere olmalıdır. İkna etme duasını aynı zamanda 1 hafta boyunca her gün düzenli olarak okunması gerekir. Aşağıda aileleri ikna etmek için okunması gereken dua yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.

Sevdiğini İkna Etme Ritüeli

Sevdiğiniz kişi ile evlenmek istemeniz durumunda karşınızdaki kişinin evliliğe yanaşmaması sonucunda onu ikna etmede etkili olan dua vardı.r Bu duanın gusül abdesti alınarak okunması gerekir. Duanın 7 gün boyunca sabah ve yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilmektedir. Aşağıda sevdiğinizi ikna etmek için etkili olan duanın okunuşu verilmektedir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

Yukarıda verilen duanın okunmasından hemen sonra içten bir şekilde niyet edilip aşağıda verilen duanın da okunması gerekir:

 • Ha mım. Vel kitabil mübiyn. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym. Emram min ındina inna künna mürsiliyn. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn. Bel hüm fı şekkiy yel’abun. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn. Yağşen nas haza azabün eliym. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Elif 24 Ocak 2021 20:31

  Selam Hocam
  19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz bana karsï benim aïleme karsi sayğisiz. Merhametsiz saygisiz. Ğucum kalmadi . Nolursun yardim

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz