Gideni Geri Getirme Kendine Çevirme Duası

Gideni geri getirme kendine çevirme duası ritüeli nasıl yapılır, neler gereklidir? Geri getirme duası nasıl okunur? Ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz.

 Gideni Geri Getirme Kendine Çevirme Duası

Çevirgel duası ile sizi bırakıp giden eşinizi veya sevgilinizi kısa süre içerisinde kendinize geri getirebilirsiniz. Gideni geri getirme kendine çevirme duası sayesinde başkasına gidip kendine metres bulan eşinizin evine ve çocuklarına geri dönmesini sağlayabilirsiniz.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Gideni Geri Getirme Duasının Şartları Nelerdir?

Gideni geri getirme duasının okunmasında talep edilen şartlar şu şekildedir: :

 • İlk olarak niyet edilerek boy veya gusül abdesti almanız gerekir.
 • Daha sonra kıbleye doğru yönünüzü vererek 2 rekat namaz kılmanız tavsiye edilir.
 • Namazın kılınmasından sonra 10 Tövbe, 10 Salavat-ı Şerife, 10 Kelimeyi Tevhid okunmalıdır.
 • Ardından Çevirgel duasının okunması gerekir.
 • Duanın içten ve kalpten okunmasından hemen sonra 3 İhlas ve 1 Fatiha surelerinin okunması gerekir.
 • En son olarak sizi bırakıp giden eşinizin veya sevgilinizin size geri dönmesi için içinizden niyetler edin.

Gideni Geri Getirme Duası Nasıl Yapılır?

Gideni geri getirme duasının okunmasına geçmeden önce abdest alınıp farz olan namazların kılınması gerekir. Ardından şu dua okunmalıdır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Ya Vedud,
 • Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.
 • Ya Mucip,
 • Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.
 • Ya Cami,
 • Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.
 • Ya Latif,
 • Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • El hamdü lillahi rabbil alemin.
 • Er rahmanir rahıym.
 • Maliki yevmid din.
 • İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.
 • İhdinas sıratal müstekıym.
 • Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Gideni Geri Getirmenin Aşamaları Nelerdir?

Gideni geri getirmek için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

 • Öncelikle içinizden kendinize geri dönmesini istediğiniz eşiniz veya sevgiliniz hakkında iyi niyetlerde bulunmanız gerekir.
 • Daha sonra geri dönmesini istediğiniz kişinin annesinin ve kendi adını 10 defa söylemeniz gerekir.
 • Her biri 7 defa olmak koşulu ile Felak, Nas ve Ayetel Kürsi okumalısınız.
 • Ardından 7 tane iplik alın ve her birine tek tek 1006 defa olacak şekilde “Ya Vedud” esmasını okuyun.
 • 7 gün boyunca bu işlemleri yaptıktan sonra bir tane kuru incir alın ve ortasına delik açın.
 • Bu deliğin içerisine 7 tane okunmuş iplikleri niyet ederek geçirin.
 • Niyetinizi ettikten sonra ipliklere düğüm atın.
 • En son olarak iplikleri balkonunuza veya evinizin giriş kapısına asın.

Medyum olma ritüeli yaparak medyum nasıl olunur? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Gideni Anında Geri Getiren Dua Nasıl Okunur?

Sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için ilk olarak yatsı namazını abdestli bir şekilde kılmanız gerekir. Daha sonra aşağıda verilen duayı 21 gün boyunca içten ve kalpten bir şekilde okumalısınız:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Gideni Geri Getirme Duasının Okunuşu Nasıldır?

Gideni geri getirme duasının etkili bir şekilde sonuçlarını yansıtması için öncelikle içinizden sizi bırakıp giden eşinizin veya sevgilinizin geri dönmesi için iyi niyetlerde bulunmanız gerekir. Daha sonra aşağıda verilen dua okunmalıdır:

 • Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.

Gideni Geri Getirme Duasının Faziletleri Nelerdir?

Gideni geri getirme duasının istenilen şartlara uygun bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden sevgiliniz veya eşiniz size kısa sürede geri dönecektir. Aynı zamanda eskisinden daha çok size veya çocukları varsa çocuklarına geri döner. Eşler arasında sevgi ve hoşgörü bağları daha fazla artmaya başlayacaktır.

Gideni Geri Getirmek İçin Çevirgel Duası Nasıl Edilir?

Gideni geri getirmek için etkili olan Çevirgel duasının okunuşuna geçmeden önce ilk olarak abdestli bir şekilde 2 rekat nafile namazının kılınması gerekir. Nafile namazının kılınmasından sonra içinizden iyi niyetlerde bulunarak aşağıda verilen Çevirgel duasını okumalısınız:

 • Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi leke Ya Allahu Filanca’nın / Örneğin, eşimin, gönlünü bana bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet hasıl olsun kalbini bana çevir bana geri dönsün beni sevsin her daim yanımda olsun aşk-ı muhabbeti aramızda celp et. Elhamdülillâhi ya Ya Allahu Filanca’nın / Örneğin eşimin, gönlünü aklını ve kalbini bana sımsıkı bağla, beni sevsin, aramızda muhabbet ile aşk hasıl olsun!! Aklını ve kalbini bana çevir bana geri dönsün beni sevsin her daim yanımda olsun Ya Vedud ismi Şerifinin hatırına aşk-ı muhabbeti aramızda celp et.
 • Bihakkı Lâilâhe illallahu Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın / örneğin eşimin, gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil. Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın / örneğin eşimin, gönlünü bana dost ve muhabbetli kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
 • İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur`ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm. Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü`minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın / örneğin eşimin, gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın / örneğin eşimin, gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Gideni Geri Getirme Duasının Etkileri Nelerdir?

Gideni geri getirmek amacı ile okunan duanın sonucunda eşiniz sizi bırakıp gitmiş ise, kısa süre içerisinde pişman olmuş bir şekilde size geri dönecektir. Aynı zamanda terk eden sevgiliniz de size geri dönerek eskisinden daha çok bağlanacaktır. Sevdiğiniz kişi ile aranızda hoş sohbet ve muhabbet oluşmaya başlayacaktır.

Gideni Geri Getirmek İçin Neler Yapılmalı?

Gideni geri getirmek için aşağıda verilen duanın 7 gün boyunca abdestli bir şekilde okunması gerekir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Duanın yatsı namazının kılınmasından sonra gece yarısında okunması daha etkili olacaktır. Duayı okuduktan sonra sizi terk etmiş olan eşiniz veya sevgiliniz için güzel ve iyi niyetlerde bulunmanız gerekir. Bu sayede kısa sürede sevdiğiniz insan size pişman olmuş bir şekilde geri dönecektir.

Gideni Geri Getirmek İçin Un Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Giden geri getirmek için yapılması gereken un ritüelinin aşamaları şu şekildedir:

 • Öncelikle 1 su bardağı su ve 1 çay kaşığı unu alınız.
 • Daha sonra Nisa suresinin 19. ayetini okumanız için sessiz bir yere geçin.
 • Bu ritüeli yapmak için en uygun zaman gecedir.
 • Ardından yere oturarak su ve unu önünüze alın.
 • Ellerinizi gökyüzüne kaldırarak ve gözlerinizi kapatarak toplamda 7 defa Besmele çekmelisiniz.
 • İçinizden sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz hakkında iyi niyetlerde bulunun.

Gideni Geri Getirmek İçin Etkili Sözler Nelerdir?

Gideni geri getirmek için etkili olan sözler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • ”Allah’ım, senin en önem verdiğin, el üstünde tutmamızı istediğin nimetlerle sana geldim. Bu nimetlerin bereketi ve hatırı için, bana merhamet eyle. Eski sevgilimin yeniden dönmesi için sana geldiğim, sana açtığım eli geri çevirme Allah’ım, amin.”

Verilen sözlerin 7 defa suyun üzerine okunmasından sonra suyu 3 yudumda içmeniz gerekir. Bu işlemi toplamda 7 gün boyunca yapmanız durumunda giden eşiniz veya sevgiliniz size geri dönecektir.

Gideni Geri Getirme Duası Kimlere Okunur?

Gideni geri getirme duası terk edip giden eşler veya sevgililer için okunabilir. Aynı zamanda eşinizin başka birisi ile ilişkisinin olması durumunda da o kişiden ayrılıp size geri dönmesi için de okumanız mümkündür.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Yorumlar (2 Yorum)

 1. Bilbil 4 Ekim 2020 20:39

  Kojami geri getirmek isteyorum beni sevmiyor birakip gitdi

 2. yeşim 3 Ekim 2020 13:25

  yukarıda yazılanları okudum ve çok etkilendim.kalbende inanıyorum.inşallah giden koca sevgi dolu bir şekilde geri gelir. teşekkürler…

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz