Sevdiğinin Kesin Araması için Denenmiş Dua

Sevdiğinin kesin araması için denenmiş dua var mı , hangisi, nasıl okunmalıdır? Sevdiğinin araması için ne yapmak gerekir? Sevdiği kişinin aramasını isteyenler yazımızı inceleyebilir ve okunması gereken dualara bakabilirsiniz.

 Sevdiğinin Kesin Araması için Denenmiş Dua

İlişkilerde veya evliliklerde sorunların olmasından dolayı sevdiğiniz kişi veya eşiniz sizi terk edip gidebilir.  Bu gibi durumların sonucunda da eşinizin veya sevgilinizin size olan ilgisini ve sevgisini yeniden arttırmak için etkili olan dualar vardır. Bu duaların her zaman istenilen şartlarda okunması gerekir.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Sevdiğini Geri Getiren Dua

Sevdiğiniz kişinin sizi terk edip gitmesi durumunda onu geri getirmek için yapmanız gereken adımlar vardır. Özellikle dua yöntemi ile sevdiğiniz kişi size kısa sürede pişman olmuş bir şekilde geri dönecektir. İstenilen duanın muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Bunun dışında sevdiğini geri getiren duanın 1 hafta boyunca toplamda her gün 1000 defa okunması talep edilir. Bütün bu talepler gerçekleştirildikten sonra sevdiğiniz kişi size geri döner. Aşağıda sevdiğini geri getiren duanın okunuşu yer alır:

 • “Ya alimül ya habirül ya hakimül ya mübinül ya hadi ya allamül guyub.”

Özlem Duygusunu Arttıran Aşk Duası

Özlem duygusu ilişkilerde veya evliliklerde belli zamandan sonra kaybolabilir. Bu yüzden bu duygunun evli çiftler ve sevgililer arasında artması için okunması gereken dua vardır. Bu duanın her gün düzenli bir şekilde 1000 defa okunması durumunda eşiniz veya sevgiliniz gün içerisinde sizden ayrı kaldığı zamanlarda sürekli sizi özler ve sizinle birlikte olmak için her fırsatı kollar. Böylece aranızdaki sevgi bağı daha güçlenmiş olur.

Aşağıda eşlerin veya sevgililerin birbirlerini özlemesinde etkili olan dua verilmektedir:

 • “Ya alimül ya habirül ya hakimül ya mübinül ya hadi ya allamül guyub.”

Sevdiğinin Aramasını Sağlayan Aşk Duası

Sevdiğiniz kişinin sizi terk edip gitmesi sonucunda pişman olmuş bir şekilde sizi geri araması ve size geri dönmesi için yapmanız gerekenler vardır. İstenilen adımların detaylı bir şekilde uygulanmasından sonra eski sevgiliniz veya eşiniz size geri döner. İlk olarak bunun için duaların ve esmaların okunması gerekir.  Bu yüzden abdestli bir şekilde sessiz bir odaya gidilmelidir. Ardından eller Allah’a doğru yukarı olacak şekilde açılır ve içinizden size geri dönmesini istediğiniz kişinin adını geçirin.

Daha sonra  “Ya Vedud” ve “Ya Fettah” esmalarını 99 defa içten ve samimi bir şekilde okuyarak Allah’a sığınmanız gerekir. Bunun sonucunda Allah içten ve samimi bir şekilde edilen bütün duaları kabul eder ve sevdiğiniz kişi size hemen geri döner.

Sevdiğinin Araması İçin Aşk Dualarının Okunma Aşamaları

Aşk dualarının okunmasında uygulanması gereken adımlar vardır. Bu adımların tek tek uygulanmasından sonra dua okuma aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanır. Aşk dualarının okunmasına geçmeden önce muhakkak abdest alınması gerekir. Abdest alındıktan sonra 2 veya 4 rekat nafile namazı kılınmalıdır. Ardından içinizden niyetinizi geçirerek aşağıda verilen duayı doğru bir şekilde okumalısınız. Okunması gereken dua şu şekildedir:

 • “Allah’ım, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Sen mevcudiyetiyle malum, mahiyetiyle meçhul olan Yüceler Yücesi’sin. Biliyorum ki senin bir kez “Ol!” demenle oldu bütün varlık alemi. Bütün varlıklar, varlıklarını sana borçlular. Sen, istediğini istediğin anda yapmaya güç yetiren yegane kudret sahibisin. Şu garip kulun senden, filancanın beni özleyip hemen araması için duada bulunuyor. Varlığının ve birliğinin hürmetine beni geri çevirme. Beni, içimdeki aşk ateşinin kavurucu yangınıyla baş başa bırakma.”

Yukarıda verilen duanın da kalpten bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden sevgiliniz veya eşiniz kısa sürede sizi geri arayarak size dönecektir.

Sevdiğini Aratan Kuvvetli Aşk Duaları

İlişkilerde veya evliliklerde eşler veya sevgililer arasında aşkın daha fazla arttırılmasında etkili olan dualar vardır. Bu dualar sayesinde sevgililer veya evli çiftler birbirlerine daha fazla bağlanır ve her gün birbirlerini özlemeye başlar. Bunun sonucunda da ilişkiler veya evlilikler daha uzun ömürlü olur. Aşağıda sevdiğinizin size bağlanmasında etkili olan aşk duası ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • “Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Salli Ala Seyyidine Muhammedin Nüriz-Zati Ve Sırrış- Şerri Fi Cemiıl Esmai Ves-Sıfati Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim.”

Yukarıda verilen duanın her gün toplamda 100 defa okunması gerekir. Bu sayede okunan kuvvetli aşk duası etkilerini kısa sürede göstermeye başlar.

Ayrıca sevdiğinin hemen yanına gelmesi için dua bilgilerine de bakabilirsiniz.

Sevdiğini Aşık Eden Esmalar

Sevdiğinizin sizi bırakıp gitmesi durumunda onun geri dönmesi için okumanız gereken esmalar ve dualar vardır. Özellikle esmalarla birlikte aşk dualarının okunması sonucunda duanın etkileri hem etkili hem de kuvvetli bir şekilde ortaya çıkar. Bu sayede sevdiğiniz kişi size geri döner.

İlk olarak esmaların ve duaların okunmasından önce abdest alınmalıdır. Daha sonra öncelikle 99 defa “Ya Kafi” esması okunmalıdır ve ardından aşağıda verilen dua söylenmelidir:

 • “Ey varlığı ile bütün varlıkların her ihtiyacına kefil olan ve her haceti vakti vaktine gideren Kâfi. Senin, insanların rızık ihtiyacından tut, aşk ihtiyacına kadar her türlü gereksinimi için kâfi olduğunu ve bunu bizzat kendi Kutsal Kitaplarında belirttiğini biliyorum. Bir kul, sana inanıp sığındıktan ve senin varlığını duyup bildikten sonra, artık hangi kapıya gitme ihtiyacı hisseder ki? Bir kul, senin yüce varlığınla teselli bulduktan sonra başka birine derdini ve sıkıntısını arz edebilir mi hiç? Sen her ihtiyaca cevap veren Kâfi’sin. Ne olur, benim ‘sevdiğinin hemen araması için dua’ talebimi de karşıla. Âmin!”

Yukarıda verilen esmanın ve duanın okunmasından hemen sonra ise 99 defa da  “Ya Şafi”  esması okunmalıdır. Bu esmanın okunmasının hemen ardından aşağıda verilen dua edilmelidir. Bu dua şu şekildedir:

 • “Ey şifası ile bütün kainatı muazzam bir eczaneye çeviren ve her dertlinin şifasını vererek onu dayanılmaz ıstıraplardan kurtaran Şâfi! Benim gönül derdimi de kendi bereketli şifan ile iyileştir ve aşk acısı çeken kalbimi harika merhemin ile tedavi et. Biliyorum ki senin süreceğin merhem, beni ebediyen acılarımdan kurtaracak ve bana mutlu bir hayatın kapılarını açacaktır. Lütfen, ‘sevdiğinin hemen araması için dua’ adlı bu talebimi dergahından geri çevirme ve beni şifasız bırakma. Âmin!”

Yukarıda verilen duanın içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra sevdiğiniz kişi size kısa sürede geri gelir ve bir daha sizi asla terk edip gitmez.

Aşk Dualarının Okunma Vakti

Aşk dualarının okunmasında istenilen vakitler vardır. Bu vakitlerde okunan bütün dualar Allah tarafından kısa sürede kabul olur ve sevenler birbirlerine kavuşmuş olur. Aynı zamanda sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz de bu dualar sayesinde size hemen geri döner. İstenilen aşk dualarının okunmasında her zaman sabahın erken vakitlerini seçmek gerekir. Yani sabah namazının kılınmasından sonra okunan aşk duaları her zaman Allah tarafından kısa sürede ve etkili bir şekilde kabul olur. Bu yüzden aşk dualarını okumak isteyenler, seher vakitlerini tercih etmelidir.

Aşk Dualarında Abdest Alınması

Aşk dualarının okunmasında abdest almanın önemi oldukça büyüktür.  Özellikle abdest alınıp nafile namazının kılınmasından sonra edilen dualar daha çabuk bir şekilde kabul olur. Çünkü duayı okuyacak kişiler hem abdest alarak bedenini temizlemiş olur hem de nafile namazını kılarak ruhunu arındırmış olur. Bu yüzden abdest alındıktan sonra nafile namazının kılınması da çok önemlidir.

Bütün bu aşamaların yapılmasından sonra okunan aşk duaları daha etkili bir şekilde belirtilerini göstermeye başlar. Bu sayede sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz pişman ve üzgün bir şekilde sizi arayarak sizin yanınıza geri gelir. Bu sayede sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşamış olursunuz.

Evli Çiftler İçin Kuvvetli Aşk Duası

Evliliklerde eşler arasında meydana gelen kavgalardan ve tartışmalardan dolayı evli çiftlerden biri evi terk eder. Bunun sonucunda da ayrılıklar meydana gelir. Bu gibi durumların yaşanmaması ve evi terk edip giden çiftin yuvasına ve eşine geri dönmesinde etkili olan dualar vardır. Bu duaların adabına uygun bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden eşiniz kısa zamanda sizi arar ve yuvasına geri döner. Aşağıda eşinizin evine geri gelmesinde etkili olan dua verilmektedir:

 • Ya’lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahırati hüm ğafilun.
 • E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun.
 • E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun.
 • Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun.
 • Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme ileyhi türceun.
 • Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun.
 • Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirın.
 • Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun.
 • Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe hüm fı ravdatiy yuhberun.
 • Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun.
 • Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun.
 • Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun.
 • Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha ve kezalike tuhracun.
 • Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun.
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Yukarıda verilen duanın her gün 100 defa okunmasından sonra eşiniz evine ve size geri döner ve bir daha sizi hiçbir koşulda bırakıp gitmez.

Sevdiğinin Araması İçin Okunan Dualar Hemen Kabul Olur Mu?

Sevdiğiniz kişinin sizi bırakıp gitmesinden dolayı onun geri gelmesinde etkili olan duaları okumanız gerekir. Bu duaları istenilen vakitte ve sayıda okumanız durumunda ettiğiniz dualar hemen kabul olur. Özellikle duaları okurken niyetinizi doğru bir şekilde dile getirmeniz gerekir. Bunun dışında okunan duaların hemen kabul olmasında duaların okunma aşamasında esmaların da zikredilmesi gerekir. Bu sayede sevdiğinizin geri dönmesinde etkili olan dualar hemen kabul olur ve eşiniz veya sevgiliniz size pişman olmuş bir şekilde geri döner.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Yorumlar (5 Yorum)

 1. Burak 30 Kasım 2020 14:18

  Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı ve 2 haftadır ulaşamıyoruz ilimizde birbirimizi seviyoruz ama kızın ailesi baskı vermiş kıza kız korkusuna ayrıldım dedi bana sizce gerçekten ayrıldım ben geri ararmi

 2. Asya 9 Mayıs 2020 18:41

  Hocam benim esim 4 aydir baska hayat kadini
  bir bayana saplanmiss evini bizi cok bosladi beni cocumla birakmis bana bir dua verirmisin ne yapabilirim

 3. Gökce 9 Mayıs 2020 04:49

  Hocam merhaba nasılsınız eski sevgilimin bana msj atmasını ve aramasını istiyorm araması için ve msj atması için bi dua söylermisiniz

 4. Zekiye 11 Nisan 2020 05:57

  E ozaman yukardaki duaları oku hemencecik geri döner san 😊Ben denedim oldu

 5. Zeynep 20 Mart 2020 03:32

  Hocam merhaba sevgilimle 5 aydır ayrıyız benimle barışması ve tekrar eskisi gibi olmamız için bir dua soylermisiniz lütfen tsklr

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Katagori: Aşk Büyüleri
Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz