Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Hüddam Daveti Nasıl Yapılır? Hüddam Çağırma Ritüeli

Hüddam daveti nasıl yapılır? Hüddam çağırma ritüelini kimler yapabilir, ne zaman gelir? Davet için neler gereklidir? Ayrıntılı ve gerçek bilgiler için yazımızı okuyunuz.

 Hüddam Daveti Nasıl Yapılır? Hüddam Çağırma Ritüeli

Hüddam davetleri bazen dua ile bazen de ruhani varlıklar ile yapılabilir.

Kimler Hüddam Daveti Yapabilir?

Hüddam daveti yapabileceklerin sahip olması gereken özellikler şu şekildedir:

 • Hüddam çağırmadan önce cesur olunması gerekir.
 • Doğduğunda yetenekleri olanlar daha kolay Hüddam çağırır.
 • İlim konusunda zengin bilgiye sahip olunmalıdır.
 • Her olayda Hüddam çağırılmamalıdır. Bu sebepten dolayı bu konuda bilinçli olanlar bu işlemi yapmalıdır.

Hüddam Çağırma Ritüeli Neden Yapılır?

Hüddam ritüelleri dilenildiği zaman yapılabilecek ritüeller değildir. Bunun yanı sıra bu konuda uzman olan biri yapmazsa Hüddamların hakimiyet kurma özelliği ortaya çıkabilir. Ritüelin doğru uygulanması sonucunda merak edilenler öğrenilebilir. Hüddam sayesinde fayda sağlanabilecek durumlar şu şekildedir:

 • Platonik olarak aşık olanlar duygularına karşılık gelip gelmeyeceğini ya da birini sevenler karşı tarafın da sevip sevmediğini Hüddamlar sayesinde öğrenebilir.
 • Hayatında belirsizlik yaşayanlar merak ettikleri şeyleri öğrenebilir.
 • Yeni bir plan ya da iş yapacaklar bu işin sonunda neler olacağı hakkında bilgileri Hüddamlardan alabilir.
 • Yeni tanışılan biri hakkında bilgiler elde edilebilir. Bu insanın iyi ya da kötü olduğu öğrenilebilir.
 • Ev ya da mal alacaklar bu durumun iyi ya da kötü sonuçlar getirip getirmeyeceği bilgisini alabilir.
 • Aşk hayatında yaşanabilecek gelişmeler hakkında daha detaylı bilgiler elde edilebilir.

Hüddam Çağırma Ritüeli İçin Okunacak Dua

Hüddam çağırırken dua ederek çağırma için geri çevrilmeyen ve her türlü isteğin gerçekleştiği aşağıdaki dua okunabilir:

 • Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad. Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn. Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn. Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti. Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb. Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm. Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni. Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn. Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm. Hâ Mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm. Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Bismillâhirrahmânirahîm. Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben, lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm. Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle. Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh. Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.

Dua okunmadan önce abdest alınmalıdır. Abdest alınması Hüddamın gelmesinden sonra yaşanabilecek sıkıntıların  da ortadan kalmasını sağlar.

Hüddam Ritüelinde Bilinmesi Gerekenler

Hüddam ritüelinde önemli olan noktalar şu şekildedir:

 • Hüddamlar zarar veren varlıklar değildir. Fakat onların hüküm etme özelliği de bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı kendi emirleri altına alabilirler.
 • Hüddam çağırırken korkulduğu asla belli edilmemelidir. Aks takdirde Hüddam üstünlük kurmaya başlar.
 • Hüddam çağırırken gelecekte bilgi alma düşüncesine girilmemelidir. Hüddamlar sadece bir olayın olup olmadığını söyler. Gelecek hakkında bilgi vermez.
 • Hüddamlar emir ile çalışan varlıklardır. Kendilerine söylenenleri yapar.

Ayrıca Fatiha Suresi ritueli bilgilerine bakabilirsiniz.

Hüddam Ritüeli Her Zaman Tutar Mı?

Hüddam çağırmak için kullanılan yöntemler her zaman etkili olmayabilir. Bazı zamanlarda çağıldıklarında gelmeyebilirler. Bunun sebebi, kendilerini daha önce çağıranları tanımalarıdır. Onların gitme ya da gitmeme gibi tercih hakları bulunmaktadır. İstemezlerse davetlere karşılık vermezler. Hüddamlar sevdikleri kişilerinin davetlerine gider. Bunun yanı sıra uygulama yanlış yapıldığında da Hüddamlar gelmez.

Hüddam Ritüelinde Etkili Yöntemler

Hüddam çağırma için etkili olan uygulamada izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Öncelikle “Ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icma ‘beyni ve beyne taatike ala bisatı şahidiyyetike ve ferik beyni ve beyne himetid dünya ve hemmil ahirati ve tüb anni fi emrihima vec’al hemmi ente vemle  kalbi mehabbeteke ve yehtecibühü bi emvarike ve hâşâ nefsi bi sultani  azamatike ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle  min zalik. Allahümme inneke eminün min külli şey’in ve küllü şey’in haifün minke ve haifün minke ve havfü külli şey’in minke aminen mimma ehafü ve ahzer. İnneke ala külli şey’in kadir. Ve bil icabeti cedir.” duası okunmalıdır.
 • Duadan sonra gözler kapatılmalıdır.
 • Hüddamın geleceği hayal edilerek onla konuşulmalıdır.
 • İşlem bir süre tekrarlandıktan sonra Hüddamın gelmeye başladığı görülür.

Hüddam çağırma ritüelleri çok sık bir şekilde yapılmamalıdır. Özellikle cinler ile çağrıldığında bu işlem daha da tehlikeli olabilir. Cin çağırma sonucunda insanlara musallat olma durumları söz konusu olabilir. Cinlerin musallat olması aşağıda yer alan belirtiler ile anlaşılabilir:

 • Gece uykudan korku ile uyanma durumları yaşanır.
 • Gün içerisinde sürekli huzursuzluk hali hakimdir.
 • İçte ferahlık hissedilmez. Sürekli olarak korku duygusu vardır.
 • İnsanlar daha önce anlaştıkları ile anlaşamaz.
 • Evli olanlar evinde ve yuvasında huzursuzluk ve tartışmalar yaşar.
 • Birbirini seven insanlar cinlerin musallat olması durumunda birbirinden nefret edebilir.
 • Uykuya dalma konusunda sıkıntı yaşanır.
 • Sürekli garipten sesler duyulur ve birilerinin rahatsız ettiğine inanılır.

Medyumların Hüddam Çağırma Ritüeli

Hüddam çağırmak için medyum seçiminde aşağıda yer alan durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Medyum olabilmek için gerekli eğitimleri almış kişilere gidilmelidir.
 • Alanında uzman olmak gerekir.
 • Hüddam çağırmada deneyim çok önemlidir. Daha önce bu işlemi yapmayanlara gidilmesi durumunda büyük sıkıntılar olabilir.
 • Medyum seçerken dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Medyum seçimlerinde internetten yararlanmak mümkündür. Medyumların sitelerine girerek onların yaptıkları büyüler konusunda bilgi sahibi olunabilir. İnternette yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgiler vardır. Hüddam çağırmadan sonra bazı zamanlarda büyüler de yapılabilir. Bu sebepten dolayı yapılan çalışmalar hakkında yorumlara da bakılması faydalıdır.

Hüddam Ritüeli İle Aşık Etme

Hüddam çağılması ile birinin aşık olup olmadığı kolay bir şekilde öğrenilebilir. Bunun için yapılması gerekilen adımlar şu şekildedir:

 • Boş bir kağıda “Ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icma ‘beyni ve beyne taatike ala bisatı şahidiyyetike ve ferik beyni ve beyne himetid dünya ve hemmil ahirati ve tüb anni fi emrihima vec’al hemmi ente vemle  kalbi mehabbeteke ve yehtecibühü bi emvarike ve hâşâ nefsi bi sultani  azamatike ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle  min zalik. Allahümme inneke eminün min külli şey’in ve küllü şey’in haifün minke  ve haifün minke ve havfü külli şey’in minke aminen mimma ehafü ve ahzer. İnneke ala külli şey’in kadir. Ve bil icabeti cedir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke Melikün Muktedir. Ma teşaü min emrin yekun. Fevaffıkni fima ene bi-sadedihi ve es’idni fi’d-dareyni ve eızni min fitneti’l-mahya ve’l-memati ve neccina mimma enhaf. Ya Hafiyye’l-eltaf. Ve salla’llahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Alemin.”  duası yazılmalıdır.
 • Kağıt bir bardak suyun içerisine konulur.
 • Yarım saat boyunca su bekletildikten sonra içilmelidir.
 • Belli bir süre geçtikten sonra Hüddam çağırılır ve karşılığı da bulunur.
 • Hüddam geldikten sonra ona sevgili ya da aşık olunan insanlarla ilgili sorular yöneltilir.

Hüddam ritüeli sayesinde insanlar arasındaki aşk daha da büyüyebilir. Hüddamlar kendilerine verilen emirleri yapar. Eğer birine aşık olan Hüddama onun düşüncelerine tesir etmesini söylerse, o kişi de deli gibi aşık olur ve gözü sevdiğinden başkasını görmez. Aşk ritüelleri arasında etkili olan Hüddam çağırma ritüeli erkekler için yapılabildiği gibi kadınlar için de yapılabilir. Bir erkek bir kadını çok seviyorsa ve karşı tarafın hislerinden emin değilse, bu yöntem ile düşüncelerini öğrenebilir.

Ritüel genellikle gece yapılmalıdır. Özellikle sessiz ortamlar tercih edilmelidir. Aşk için yapılmakla birlikte sevdiğim bana bağlı mı diye düşünenler de yaptırabilir. Ayrıca sevgilisinin ya da eşinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek isteyenler de Hüddam çağırabilir. Bu şekilde evlilikleri ya da ilişkileri hakkında bütün gerçekler ortaya çıkmış olur.

Hüddam Ritüelinden Sonra Yapılması Gerekenler

Hüddam ritüeli uygulandıktan sonra ruhsal olarak arınma sağlanmalıdır. Aksi takdirde başka varlıkların rahatsız etmesi durumuna maruz kalınabilir. Bunun için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Sabah ve akşam Ayetel Kürsi okunabilir. Özellikle gece uyumadan önce okunmalıdır.
 • Ruhsal sıkıntılara iyi gelen sureler arasında Felak ve Nas sureleri de yer almaktadır. Evden çıkmadan önce ya da uyumadan önce bu sureler de okunabilir.
 • Ruhsal sıkıntıdan çıkmak için sürekli olumlu düşünülmelidir. Zihinden kötü olaylar yaşanıldığına dair herhangi bir şekilde kötü düşünce geçirilmemelidir.
 • Hüddam çağırırken tek olanlar işlem sonrasında tek kalmamalıdır. Bu şekilde akıllarında daha fazla kuruntu yapmalarına engel olurlar.
 • Hüddam çağırmadan önce cinlerin çağrılması zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Bu işlem son derece tehlikelidir.
 • Ayetlerin ters çevrilerek okunması ile de Hüddam çağırılabilir. Fakat bu işlem de cin çağırma gibi tehlikelidir.

Toplu Olarak Hüddam Çağırma Ritüeli

Hüddam çağırırken tek başına kalmaktan endişe duyanlar toplu olarak çağırabilir. Bunun için 5 ile 10 kişilik bir grup gerekmektedir. Bir masa etrafına toplanılır ve sessiz olunması için herkes birbirini telkin eder. Burada bir ses bile Hüddamın korkup kaçmasına sebep olabilir. Masanın ortasına bir bardak su alınır. Daha sonra bu suya Hüddamın gelmesi için sözler söylenir. Bu işlem defalarca yapılmalıdır. Çünkü Hüddam gelmek istemezse onun ikna edilmesi biraz zaman alabilir.

Hüddam geldikten sonra da çok fazla gürültü yapılması onun kaçıp gitmesine sebep olabilir. İşlem tamamlandıktan sonra akla gelen her türlü soru sorulabilir. Sorular sorulurken de sakin olunmalıdır. Sırasıyla herkes bir şeyler sorduktan sonra en son Hüddamı gönderme aşamasına geçilir. Burada onun tekrar gelmesini sağlayabilmek için ona karşı duyulan minnet duygusu dile getirilir. Bu şekilde ikinci ya da diğer çağırma işlemlerinde sizi sevdiği için gelmesi daha kolay olur.

Grup olarak yapılan çalışmada ışıklar açık olmamalıdır. Tamamen karanlık bir ortam yaratılmalıdır. Gruplarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de insanların birbirini korkutmak için eylemlerde bulunmamasıdır.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

İfrit ve Cin Musallatı Nasıl Olur, Nasıl Anlaşılır?

cin musallati nasil olur
İfrit ve cin musallatı vakaları, günümüzde manevi ilimler ve alemler hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isteyenlerin... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Cin Çağırma Nasıl Yapılır? Gerçek Cin Daveti Yöntemleri 

cin cagirma nasil yapilir
Cin çağırma  eyleminin  iyi niyetlerle yapılması doğrultusunda herhangi bir  zararı  yoktur. Cin çağırma işleminin hocalarla beraber... Devamını oku

İfrit, Cin Kabilesi ve Musallat nedir? Belirtileri, Kurtulma ve Korunma Duaları

musallat nedir
İfrit ve musallat, özellikle bu tür dünya dışı varlıkların şerrinden korunmak isteyenlerin bilgi sahibi olmak istedikleri... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz