Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşk Ritüeli için Etkili Aşık Etme Duaları

Aşk ritüeli için etkili aşık etme duaları nasıl yapılır, kimler yapabilir? En etkili aşk duası hangisidir, nasıl okunmalıdır? Gerekli ve gerçek bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Aşk Ritüeli için Etkili Aşık Etme Duaları

Aşk ritüelleri ile karşı tarafı etkili bir şekilde kendinize bağlayabilir veya aşık edebilirsiniz. Aşk ritüellerinin içinden en etkilileri dua ile yapılan ritüellerdir.

En Etkili Aşk Ritüeli

Aşağıda etkili aşk büyüsü ritüelinin yapım aşamaları sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak kırmızı bir elma alın ve onu Güneş ışığının altına koyun.
 • Daha sonra elmayı iki elinize alın ve üzerine “Ey güzel leydim kudretli tanrıça sonsuzdur güzelliğiniz ve aşkınıza olan saygım gerçek olan aşkı alıp getirin bana arasından gökteki yıldızların” sözcüğünü söyleyin.
 • Elmanın üzerine tılsımlı sözcükleri okuduktan sonra niyetinizi ederek elmayı yiyin ve aşık olmasını istediğiniz kişinin size gelmesini bekleyin.

Aşk Büyüsü Ritüeli İle Aşık Etme

Aşağıda aşk büyüsü ritüeli ile bir kişinin nasıl aşık edileceği detaylarıyla birlikte verilmektedir:

 • Gece yarısından sonra sevdiğiniz kişinin resmini alın.
 • Daha sonra kırmızı mum yakın ve bu mumun etrafında resmi 30 dakika boyunca koyun.
 • 30 dakikanın geçmesinin ardından fotoğrafta yer alan kişinin iki kaşının ortasına dikkatli bir şekilde bakın ve içinizden ne dilemek istiyorsanız, o yöne bakarak söyleyin.
 • Resme dileklerinizi ve niyetlerinizi söyledikten sonra resmi yastığınızın altına koyarak uyuyun.
 • Böylece sevdiğiniz kişinin aklına ve kalbine o an düşeceksiniz.

Aşk Ritüeli Nasıl Tutar?

Aşk ritüellerinin doğru malzemelerle ve adımlarla yapılmasından sonra etkisini en geç 1 hafta içerisinde gösterir. Aşk ritüellerinin tutmasından sonra sevdiğiniz kişi sürekli olarak sizi rüyalarında ve hayallerinde simanızı görmeye başlar. Her anında aklına siz gelirsiniz ve sizi sürekli olarak düşünmeye başlar. Sizinle bir araya gelmek ve her türlü zamanı ayarlamak için çaba sarf eder. Sizden ayrıldığı zaman hep özlemeye devam eder.

3 Günde Etkili Aşk Ritüeli

Aşağıda 3 günde etki eden aşk ritüelinin hazırlanma aşamaları tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak gusül abdesti almanız gerekir.
 • Daha sonra 4 rekat nafile namazını kılmalısınız.
 • Nafile namazının kılınmasından sonra en etkili aşk duasını okumanız gerekir. Bu duanın okunmasından sonra içinizden sevdiğiniz kişi hakkında iyi niyetlerde bulunmalısınız.
 • Dua okuma aşamalarının 3 gün boyunca tekrarlanması gerekir.
 • 3 günün sonunda sevdiğiniz kişi size aşkını ilan edecektir.

Aşağıda okunması gereken en etkili aşk duası yer almaktadır:

 • Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra. Kale kad ütiyte sü’leke ya musa. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra. İz evhayna ila ümmike ma yuha. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı. İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci’te ala kaderiy ya musa. Vastana’tüke li nefsı.

Yıldızname falı nasıl bakılır? Yıldızname bakma ritüeli bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İmkansız Aşklar İçin Dua Ritüeli

Aşağıda imkansız aşklar için okunması gereken dua bulunmaktadır. Duanın 7 gün boyunca sabah ve akşam farz olan namazların kılınmasından hemen sonra okunması gerekir:

 • Bismillahirrahmanirrahıym.
 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr. Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat. Tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete fatma ibni ömer fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti.

Kocalar İçin Aşk Ritüeli

Aşağıda kocaların eve bağlanması için yapılması gereken aşk ritüeli en ince ayrıntısına kadar açıklanmaktadır:

 • Ritüelin yapılması için dolunayın olduğu bir gecenin tercih edilmesi gerekir.
 • İstenilen zamanda kimsenin olmadığı bir odaya geçin ve odanın içerisine kırmızı bir mum yakın.
 • Mumu yaktıktan sonra yatağınıza yatarak gözlerinizi kapatın.
 • Ardından kocanızı gözünüzün önüne getirin ve onu iyice derinden hissedin.
 • Daha sonra iki kere “Işığın büyük tanrısı, bana mutluluk ve ışık ver! Kocam beni sevsin ve sımsıkı bana bağlansın. Ve öyle olsun!” tılsımlı sözcüğü söyleyin.
 • Bu sayede kocanız size ve yuvasına eskisinden daha çok bağlanır.

Çok Kuvvetli Aşk Duası Ritüeli

Aşağıda çok güçlü etkisini gösteren aşk duası ritüelinin yapımı sırasıyla anlatılmaktadır:

 • Öncelikle sevdiğiniz insanın bir adet fotoğrafını alın.
 • Fotoğrafın üzerine toplamda 1538 defa “Bismillahirrahmanirrahim, izeşşemsu kuvviret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennucumunkederet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelcibalu suyyiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izel’i|3aru ‘uttylet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelvuhuşu huşiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelbiharu succiret. Ve izel-eshâru batalet. Ve izennufusu zuvvicet. Ve izel-eshâru batalet. Ve izelmev’udetu suilet. Ve izel-eshâru batalet” duasını okuyun.
 • Duanın okunmasının ardından 101 defa da “Bismillahirrahmanirrahim. Ennî messeniyeş-şeytânü bi nusbin ve azâb. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetlin lil mü’minîn ve lâ yezîdüz-zalimîne illâ hasârâ. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi min” duası söylenmelidir.
 • Duaların okunmasından sonra 7 adet mum alın ve türbeye giderek mumları yakıp sevdiğiniz kişinin size aşık olması için dileklerde bulunmalısınız.
 • Daha sonra türbenin yakınlarında yer alan toprağa okunmuş fotoğrafı gömmeniz gerekir.
 • Bu sayede sevdiğiniz kişi size kısa sürede bağlanmış olacaktır.

Garanti Aşık Eden Ritüel

Karşı tarafın size sonsuza kadar aşık olması ve bağlanması için aşağıda verilen duayı 7 gün boyunca sabah namazını kıldıktan sonra toplamda 100 defa okumanız gerekir. Duayı okuduktan sonra içinizden dileklerinizi de söylemelisiniz. Duanın okunuşu şöyledir:

 • “Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitru yâ ehadü yâ samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel celâli vel ikram fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.
 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim. Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm.

Hızlı Aşk Duası Ritüelinin Uygulaması

Sevdiğiniz kişinin size kısa sürede aşık olması ve bağlanması için aşağıda verilen duayı toplamda 44 gece boyunca okumanız gerekir. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Elem neşrah leke sadrek,
 • Ve vada’na ‘anke vizreke,
 • Elleziy enkada zahreke,
 • Ve refa’na leke zikreke,
 • Feinne me’al’usri yüsren,
 • İnne me’al’usri yüsren,
 • Feiza ferağte fensab,
 • Ve ila rabbike ferğab.

Ya Vedud Esması İle Aşk Ritüeli

Aşağıda Ya Vedud esması ile aşk ritüelinin yapım basamakları yer almaktadır:

 • İlk olarak 1 adet siyah zeytin çekirdeği ve üzüm çekirdeği alın.
 • Siyah zeytin ve üzüm çekirdeğini alarak sessiz bir odaya geçin.
 • Çekirdeklerin üzerine “Ya Vedüd” esmasını okuyarak niyetinizi edin.
 • Esmanın okunmasından hemen sonra 7 defa Fatiha suresini okuyunuz.
 • Daha sonra çekirdeklerin üzerine 3 kere “Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâi.” ayetini okuyun.
 • Ayeti okuduktan sonra ise “Kaldırımlarda ve patikalarda yürüyen sevgili kullarının hatırı için, insanlara hidayet rehberi olarak gönderdiğin çileler ve meşakkatlerde yoğrulan ve yorulan peygamberlerinin ve sevgili evliyalarının yüzü suyu hürmetine, binlerce insan arasında inzivaya çekilip tenhada seni anan kalplerin hatırı ve hakkı için, aşkı yaratarak insanlar arasında duygusal güzellikler yaratan Ya Vedud esmaül hüsnanın hakkı için, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin getirmiş olduğu hidayet kaynakları olan suhufların ve bilhassa Kur’an-ı Kerim’in hakkı ve hatırı için, bana Ya Vedud duasının gerçekliğini gösterip istediğim kişinin kalbine girmeme vesile ol Allah’ım, amin.” tılsımlı sözcüğü okuyun.
 • Siyah zeytin çekirdeğini sağ elinize, üzüm çekirdeğini de sol elinize alarak okunmuş çekirdekleri kimsenin ulaşamayacağı bir yerde 1 hafta boyunca saklayınız.
 • Bu sayede aşık olduğunuz insan size olan aşkını ilan edecektir.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz