Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Büyülü Yiyecek ve İçecek Nasıl Anlaşılır, Nasıl Korunur?

Büyülü Yiyecek ve İçecek Nasıl Anlaşılır, Nasıl Korunur?

Büyülü yiyecek ve içecek nasıl anlaşılır, nasıl korunur? Evde yiyeceklere büyü nasıl uygulanır? Yapılan büyü nasıl bozulur? Büyülü yiyecek ve içecek ile ilgili bilgileri yazımız içerisinden ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.

 Büyülü Yiyecek ve İçecek Nasıl Anlaşılır, Nasıl Korunur?

Yiyeceklere veya içeceklerin üzerine yapılan büyülerin direkt olarak büyünün yapıldığı kişiye yedirilmesi veya içirilmesi durumunda büyü etkisini daha kuvvetli ve net bir şekilde göstermeye başlar. Yiyecekler üzerine yapılan büyüler genellikle kara büyülerdir. Kara büyüler her zaman kişilere direkt etki etsin diye yedilerek veya içirilerek uygulanır. Bunun sonucunda da ayrılmalar veya soğumalar meydana gelir.

Yiyeceklere Yapılan Büyüler Nelerdir?

Yiyeceklere yapılan büyülerde genellikle üzerine tılsımlı sözler veya dualar okunur. Bu okunmuş yiyeceklerin büyünün yapıldığı kişiye yedirilmesi durumunda büyü etkisini net bir şekilde doğrudan kişinin üzerinde yansıtmaya başlar.

Yiyeceklere yapılan büyüler her zaman kötü niyetle yapılır. Bunun sonucunda büyünün yapıldığı kişinin hayatında olumsuz olaylar ve durumlar meydana gelir. Aynı zamanda yiyeceklere yapılan büyüler bağlama ve aşık etme durumlarını da meydana getirebilir. Bunun için edilen niyete göre büyüler etkilerini ve belirtilerini göstermeye başlar.

Yiyeceklere Yapılan Büyülerin Belirtileri

Yiyeceklere yapılan büyülerin belirtileri her zaman aynı zamanda sonuç göstermez. Çünkü büyünün yapıldığı türe ve büyünün yapıldığı kişiye göre bu süreler her zaman farklılık gösterir. Yiyeceklere yapılan büyüler her zaman doğrudan etki ettiği için yanlış yapılması durumunda olumsuz sonuçlar meydana getirir. Özellikle bu büyüler yanlış yapıldığında kişilerin akıl ve ruh sağlıkları tamamen bozulur ve şuursuz bir şekilde yaşamaya başlar.

Yiyeceklere yapılan büyülerin sonucunda genellikle ayrılma amaçlı yapıldığında mutlu giden evlilikler veya ilişkiler tamamen biter. Bunun dışında aşık etme ve bağlama amacıyla yapılan büyülerde ise her zaman platonik aşklar karşılık bulur. Bunun sonucunda da aşıklar birbirlerine deli gibi bağlanır.

Yiyeceklere Yapılan Büyülerin Kötü Etkilerinden Kurtulma

Yiyeceklere yapılan büyülerin kötü enerjilerinden ve etkilerinden kurtulmak için ilk olarak muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Medyumlar büyülerin yapılıp yapılmadığını kontrol ettikten sonra büyünün bozulması için değişik teknik ve yöntemlerle beraber muska ve vefk hazırlar. Bu vefk ve muskanın evde veya kıyafetlerde 1 hafta boyunca saklanması durumunda büyü etkisini hemen kaybeder.

Bunun dışında yiyeceklere yapılan büyülerin etkilerinden kurtulmak için dualar ve sureler de okunmalıdır. Özellikle 7 gün boyunca sabah ve akşam sureler veya dualar okunduğu zaman büyülerin etkisi tamamen ortadan kaybolur.

Aşağıda yiyeceklere yapılan büyülerin etkisinden kurtulmak için okunması gereken sureler verilmektedir:

 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Abese Suresi: Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme efirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi.
 • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Evde Yiyeceklere Büyü Yapılır Mı?

Evde yiyeceklere büyünün yapılması mümkündür. Fakat bunun için ilk olarak kesinlikle işinde uzman olan medyum hocasına gidilerek büyünün nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde öğrenilmelidir. Bunun sonucunda istenilen teknikler ve malzemeler ile yiyeceklere büyüler yapılabilir.

Genellikle evde yiyeceklere yapılan büyüler her zaman ayırma ve soğutma amacı ile yapılır. Yani özellikle evli çiftlere bu büyünün yapılmasından sonra çiftler arasında tartışmalar ve kavgalar olur. Bunun sonucunda da boşanmalar meydana gelir.

Evde yiyeceklere yapılan büyülerde her zaman yiyeceklere tılsımlı sözcükler ve dualar okunur. Bunun sonucunda da hazırladığınız büyüyü kime yapacaksınız ona yedirmeniz gerekir. Bu sayede yapılan büyü direkt olarak etkisini göstermeye başlar.

Ayrıca büyüden kurtulduğumuzu nasıl anlarız? Yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

Evde Yiyeceklere Büyü Nasıl Uygulanır?

Evde yiyeceklere yapılan büyüler her zaman kısa sürede hazırlanır. Fakat bu büyüleri daha önceden hiç yapmamış olanlar kesinlikle evde denemek yerine işinde ehli olan medyumlara gitmelidir. Bunun dışında evde yiyeceklere yapılan büyünün nasıl uygulandığını da işinde uzman olan medyumlara danışmak gerekir.

Evde yiyeceklere yapılan büyüler genellikle yedirme ve içirme tekniği ile uygulanır.  Özellikle bu yiyeceklere dualar ve tılsımlı sözcükler okunduktan hemen sonra büyünün yapılacağı kişilere doğrudan yedirilmesi veya içirilmesi gerekir. Bu sayede yapılan büyülerin etkisi kısa sürede ve etkili bir şekilde yansımaya başlamış olur.

Evde Yiyeceklere Yapılan Büyülerin Belirtileri

Evde yiyeceklere yapılan büyülerin doğru bir şekilde uygulanmasından sonra büyünün etkisinde olan kişinin tavır ve hareketlerinde değişimler görülür. Aşağıda yiyeceklere yapılan büyünün sonucunda büyünün etkisinde olan kişinin davranışlarında meydana gelen farklılıklar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Yapılan büyüyü yiyen veya içen kişi her zaman rüyalarında kabuslar ve cinler görmeye başlar.
 • Bunun dışında büyünün etkisinde olan kişinin vücudunda her zaman yorgunluk ve halsizlik meydana gelir.
 • Bunun yanı sıra yiyeceklere yapılan büyüyü yiyen kişinin tıpta tedavisi olmayan rahatsızlıkları ve hastalıkları oluşmaya başlar.

Yukarıda verilen belirtiler doğrultusunda yapılan büyüler kolay bir şekilde anlaşılır.

İş Yerinde Yiyeceklere Büyülerin Yapılması

İş ortamında çoğu zaman rekabet durumları meydana gelir. Bunun sonucunda da çalışanlar birbirlerinin başarısız olmaları için her türlü yolu denemeye başlar. Özellikle büyülerin kısa sürede ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini isteyenler yedirilerek veya içirilerek yapılan büyüleri daha çok tercih eder. Çünkü bu büyüler direkt olarak etki ettiği için belirtilerini göstermesi de kısa sürede meydana gelir.

İşte çalışanlara yapılan büyülerde genellikle yiyeceklere dualar ve tılsımlı sözler okunur. Hazırlanan büyü iş yerinde başarısı düşmesi gereken kişiye yedirilmesi durumunda büyünün etkisi altına giren kişinin kariyerinde çöküşler meydana gelir. Aynı zamanda ekonomik anlamda da sorunlarla karşı karşıya kalır.

Yiyeceklere Yapılan Büyülerin Bozulması

Yiyeceklere yapılan büyülerin etkilerinin çok kuvvetli olmasından dolayı büyünün kendilerine yapıldığını anlayanlar direkt olarak işinde yetenekli ve usta olan medyumlara gitmelidir. Medyumlar hangi türden büyünün yapıldığını kontrol ettikten sonra büyünün bozulması için çeşitli işlemler yapmaya başlar.  Örneğin; bu büyünün yapılmasında yeniden bir büyü hazırlanır ve bu büyü tekrar kişiye yedirilir.

Bunun dışında dualar ve ayetler ile hazırlanan vefkin de büyünün etkisinde olan kişiye yedirilmesi veya içirilmesi durumunda büyünün etkisi hemen ortadan kaybolur. Bunun sonucunda da büyünün etkisinde olan kişinin davranışları eski haline döner ve artık büyüsüz bir şekilde hayatına devam eder. Bu yüzden yiyeceklere yapılan büyülerin kesinlikle işinde uzman olan medyumlara bozdurulması gerekir.

Arkaik İle Yiyeceklere Yapılan Büyüyü Bozma

Yiyeceklere yapılan büyülerin bozulmasında eski zamanlardan günümüze kadar devam eden bir yöntem kullanılır.  Bu yöntem arkaik ile büyülerin bozulmasıdır. Arkaik ile yiyeceklere yapılan büyülerin bozulması için ilk olarak bitkilerin sıvıları alınır ve bu sıvılar büyünün etkisinde olan kişiye içirilir. Bunun dışında tütsüler de yakılarak büyünün etkisinden kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda koyun, keçi veya buzağı gibi hayvanlar kesilerek kanı alınır ve bu kan büyünün etkisinde olan kişinin alnına sürülerek yiyeceklere yapılan büyünün belirtileri tamamen yok olur. Bunun sonucunda büyünün yapıldığı kişi eski haline dönmüş olur.

Ters Zincir İle Yiyeceklere Yapılan Büyüyü Bozma

Ters zincir tekniği ile de yiyeceklere yapılan büyünün bozulması mümkündür. Bu tekniğin uygulanmasında her zaman yapılan büyünün tersi yönde işlemler yapılır. Örneğin; bir insanı ayırmak amacı ile yiyeceklere yaptığınız büyünün bozulması için yeniden aynı yiyeceğe dualar ve tılsımlı sözcükler okunur. Fakat bu sefer okunan bütün tılsımlı sözcükler ve edilen niyetler her zaman iyi yönde olur. Bu sayede ayrılan evli çiftler veya sevgililer yapılan büyüyü yiyerek büyünün etkisinin tam tersi olmasını sağlar. Böylece yapılan ayırma ve soğutma büyüleri etkisini hemen uzaklaştırmaya başlar. Bu tekniğin kullanılmasının muhakkak medyum hocası tarafından yapılması gerekir.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Mürvet Albayrak 28 Kasım 2020 06:18

  Merhaba ben 19 senelik evliyim éşim 1sene öncesine kadar benimle iyiyken bir anda benimle ilgilenmemeye başladı başka bir kadın olduğunu söyleyip ayrılmak istediģini söyledi o kişiyle yaklaşık 1 senedir birlikte olduklarını söyledi bende işyeride çalıştırdıkları kadından şüpheleniyorum çünkü oda yaklaşık bir senedir orda çalışıyo acaba birşey yiyip içmişmidir diye çok düşündüm çünkü kahvaltılarını bile o kadın hazırlıyo kadın dul çocuğu bile var çünkü 1 sene öncesine kadar gayet iyiyken birden dönmesine anlam veremiyorum nolur bir akıl verin bana

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz