Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

Lamia büyüsü nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar? Lamia büyülerini kimler yapabilir? Lamia büyüsünün tutma zamanı ne zamandır? Lamia büyüsü ile ilgili bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü olarak adlandırılır. Lamia büyüsünün yaptırılmasından sonra büyünün etkisi altında kalanların hayatları her zaman kötüye gider. Özellikle ayrılmalarda sıkça kullanılan büyülerden birisidir.

Lamia Büyüsü Ne Anlama Gelir?

Lamia büyüsünün yapılmasındaki niyet her zaman kötüdür. Bu yüzden kara büyü olarak eski zamanlardan günümüze kadar adını duyurmuştur. Lamia büyüsünün yapılmasından sonra büyünün yapıldığı kişiler, çevrelerine daima saldırgan bir tavır takınır. Bununla birlikte Lamia büyüsünün yapıldığı kişilerin hayatları adeta kâbusa döner. Yaptıkları bütün işlerde başarısız olur. Bunun sonucunda da depresyona girerek hayatlarını zindana çevirirler.

Lamia büyüsünü sevmediğiniz veya nefret ettiğiniz her insana yaptırabilirsiniz.  Büyünün yapılmasında medyum hocalarından yardım alınmalıdır. Medyum hocalarının yardımı ile birilikte büyünün yapımı gerçekleşerek etkisini çabuk gösterir.

Kuru ekmek büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızı da bakabilirsiniz.

Lamia Büyüsü Kime Yaptırılmalı?

Lamia büyüsü herkese yapılabilir. Büyünün yapılmasının en büyük nedeni, karşı tarafı mutsuz ve huzursuz etmektir.  Lamia büyüsünün doğru ritüellerle yapılmasından sonra istediğiniz insanın hayatının kötüye gitmesine sebep olabilirsiniz.

Lamia büyüsünün yapılmasında her zaman kötü niyetin olması gerekir. Büyünün uygulanma esnasında kime hangi kötülüğün yapılmasını istiyorsanız, ona göre niyette bulunmalısınız. Edilen niyetlere göre büyünün yapımı başarılı bir şekilde gerçekleşir. Lamia büyüsünün yapılmasının sonucunda seven insanlar birbirlerinden soğuyarak ayrılır, işinde ve kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyenlerin ekonomik çöküşleri meydana gelir.

Lamia Büyüsünün Tarifi

Lamia büyüsünün yapılmasında bazı yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Aşağıda Lamia büyüsünün yapılmasında uygulanması gereken adımlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • Lamia büyüsünün yapılmasında büyünün yapılacağı kişinin eşyasının olması gerekir.
 • Büyüye başlanmadan önce karşı tarafın sürekli olarak kullandığı bir eşyası alınmalıdır. Bu eşyalar; tarak, ayna, kalem veya çanta olabilir.
 • Eşyanın temin edilmesinden sonra eşya siyah örtüye sarılmalıdır.
 • Sarılma işleminin yapılması esnasında Latince veya Armanica tılsımlı sözcüklerin söylenmesi gerekir. Bu tılsımlı sözcüklerin medyum hocasına yazdırılması gerekir.
 • Tılsımlı sözcüklerin okunmasından sonra beze sarılı olan eşya toprağa gömülür. Toprağa gömme işleminin yapılmasında gece vaktinin tercih edilmesi gerekir.
 • Bütün işlemlerin yapılmasından sonra ertesi sabah büyü hemen etkisini gösterir ve büyü kime yapıldıysa, o kişinin hayatı o günden itibaren tamamen kötü bir şekilde ilerlemeye devam eder.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz ve doğru bir şekilde yapılmasının ardından büyünün etkisi hemen ertesi gün kendini göstermeye başlar. Büyünün doğru bir şekilde etki etmesi için muhakkak medyum hocasına gidilmesi gerekir.

Lamia Büyüsünün Amacı

Lamia büyüsünün amacı, her zaman kötü olur. Büyünün yapılmasında niyetler olumsuz düşüncelerle birlikte edilerek yapılır. Bunun sonucunda da büyünün tutmasının ardından kişilerin hayatında hiçbir şey yolunda gitmez. Büyünün etkisinde olanların çevreleri ile iletişimleri bozulur. Yanlarında hiç kimsenin kalmadığını fark ederler. Bunun sonucunda da sonsuza kadar yalnızlığa mahkûm kalırlar.

Lamia büyüsünün yapılmasının ardından büyünün yapıldığı kişiler çevrelerine her zaman  sinirli ve öfkeli bir şekilde yaklaşır.  Onlardan tamamen koparak kendi içlerine kapanır. Bu  sayede  de depresyona girerek hayatlarına bile son verme  durumları meydana gelir.   Lamia büyüsünün olumsuz etkilerinden dolayı büyünün sonucunda ölüm durumları ortaya çıkabilir.

Lamia Büyüsünü Yok Etme

Lamia büyüsünü yok etmek için ilk olarak büyünün yapılıp yapılmadığını medyum hocasına  giderek  rabıta yöntemi ile kontrol ettirmek gerekir. Büyünün varlığı ortaya çıkarsa, medyum hocası büyünün bozulması için gerekli olan muskaları hazırlar. Bu muskaların büyünün yapıldığı kişinin evinde veya kıyafetlerinde taşınması sonucunda büyü hemen etkisini kaybeder. Bunun sonucunda da büyünün yapıldığı kişinin davranışları ve yaşantısı eski haline döner.

Bunun dışında büyünün bozulması için okunması gereken sureler vardır. Bu surelerin neler olduğunu öğrenmek için Kuran-ı Kerim’den yararlanmak gerekir. Surelerin okunmasından önce muhakkak abdest alınması gerekir. Surelerin 1 kere büyünün etkisinde olan kişiye okunması durumunda büyünün etkisi tamamen ortadan kalkar ve kişiden sonsuza kadar uzaklaşır. Aşağıda Lamia büyüsünün bozulmasında okunması gereken sureler yer alır:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiuellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.
 • Ayet El Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yukarıda verilen surelerin okunması sonucunda düzenli bir şekilde her gün sureleri okuyanlara büyü yapılamaz. Yapılsa bile hiçbir şekilde etkisini göstermez.

Lamia Büyüsünün İsmi

Lamia büyüsünün ismi Yunan mitolojisinde yer alan Zeus’un sevgilisi olan Lamia’dan gelir. O dönemde Lamia’ya Hera tarafından büyü yapılır ve bu büyünün etkisi sonucunda Lamia’nın psikolojisi çok bozulur. Bu sayede Lamia çocuklarını kendi elleri ile öldürür. Lamia o günden sonra bütün çocuk sahibi olan kadınlardan nefret ederek hayatına devam etmiştir.

Lamia daha sonraki zamanlarda büyünün etkisinde olduğu için sürekli herkese kötülük yapmakla hayatını yaşamıştır. Bunun sonucunda da bir başkasının hayatını kötü yönde etkilemek isteyenlerin büyü yapmak istemeleri durumunda onlara musallat olarak büyü yapanlara yardım etmiştir. Bu vesile ile kötülük büyüsü yapanların Lamia büyüsü adı altında büyüyü yapmaları sağlanmış olur.

Ayırmak İçin Lamia Büyüsü Yapmak

Lamia büyüsünün yapılmasının altında yatan en önemli nedenlerden birisi mutlu giden ilişkilerin bitmesini sağlamaktır. Lamia büyüsünün yapılmasının sonucunda evli çiftler veya  aşıklar birbirlerinden ayrılarak  sonsuza kadar hiçbir koşulda bir araya gelmez.

Lamia büyüsünün erkeğe veya kadına yapılması ile çiftlerden birisi her zaman çok kötü zararlara maruz kalır. Çünkü, büyüyü yapan kişi, mutlu giden ilişkileri bitirerek çiftlerden  birisinin kendine  aşık olmasını ve  bağlanmasını ister. Bunu sonucunda biten ilişkilerde her zaman bir taraf çok büyük depresyona girer. Ayrılanların hayatları zindana dönerek ömür boyu aşklarından hasret bir şekilde yaşamaya mahkûm olurlar.

Hamura büyüsü nedir, hamura büyüsü nasıl yapılır? Yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Lamia Büyüsünün Yansımaları

Lamia büyüsünün yansımaları ortaya çıktığı zaman ayrılan çiftlerin birisinde çok kötü durumlar meydana gelir. Aşağıda Lamia büyüsünün yapılmasından sonra ortaya çıkan durumlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • Lamia büyüsünün yapılmasından sonra evli çiftlerden veya sevgililerden birisi eşini veya sevgilisini iğrenç bir insanmış gibi görür.
 • Büyünün etkisinde olan, çevresinden uzaklaşarak onları çok kötü birileri olarak düşünür.
 • Bu kişiler, her zaman şiddete yönelim içerisinde olurlar.
 • Psikolojik bunalımlar yaşadıkları için kendilerini intihara sürüklerler.
 • Bunun dışında hayatları boyunca kendilerine verilen bütün sırları ve olayları anlatarak insanların zor durumda kalmalarına vesile olurlar.
 • Bununla birlikte ahlaki açıdan da karakterleri bozularak yapmadıkları davranışları ve hareketleri uygulamaya başlarlar.

Yukarıda belirtilen etkiler sonucunda büyünün yapıldığı kişilerin hayatları tamamen değişir.  Hiçbir şekilde hayattan zevk almazlar ve hayatlarındaki insanları da kendilerinden soğutarak uzaklaştırırlar. Bunun sonucunda da yalnızlaşarak kendilerini ölüme terk ederler.

Lamia Büyüsünün Tutma Zamanı

Lamia büyüsünün tutması için ilk olarak ritüellerin doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Büyünün hatasız olarak yapılması durumunda etkisini 11 gün sonra göstermeye başlar. 11 günün sonunda büyü tamamen tutarak evli çiftlerin veya sevgililerin ayrılması gerçeklemiş olur. Çiftlerin ayrılmalarından sonra yeniden bir araya gelmesi imkânsızdır. Çünkü, Lamia büyüsü ayrılma büyülerinin arasında en etkili ve kuvvetli büyülerden birisidir.

Büyünün tutmasının çabuk bir şekilde gerçekleşmesini isteyenler, muhakkak medyum hocasına giderek büyünün yapım aşamalarını birlikte tamamlamalıdır. Medyum hocasının bilgisi ve tecrübeleriyle birlikte Lamia büyüsü hem çabuk bir şekilde yapılır hem de hemen etkisini 11 gün sonra gösterir.

Lamia Büyüsüne “İkiz Kız Kardeşler Büyüsü” Denilmesinin Sebebi

Lamia büyüsünün geçmiş yıllarda “İkiz kız kardeşler büyüsü”  olarak anılmasının nedeni, büyüyü ikiz kardeşlerin birbirlerine aynı zamanda yapmış olmalarıdır. Zamanında ikiz kız kardeşler aynı kişiye istemeden olsa da aşık olmuştur. Erkeğin de ikiz kız kardeşin ikisi ile de görüşmesi durumunda ikiz kardeşler bu durumu ortadan kaldırmak için birbirlerine Lamia büyüsünü yapmıştır. Büyünün sonucunda ikiz kız kardeşler aynı anda ölmüştür. Birisi kuyuya düşerek ölür, diğeri ise zehirlenme sonucunda hayatını kaybeder.

Lamia büyüsünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı ikiz kardeşlerin birbirlerine yaptıkları büyü sonucunda ölüm meydana gelir. Bu sayede ikiz kız kardeşler de sevdikleri erkeğe kavuşamayarak öteki dünyaya gitmiş olur.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

Saç Büyüsü Nedir, Saç Büyüleri Nasıl Yapılır? 

sac buyusu nasil yapilir
Saç büyüsü ile sevdiğiniz insanı kendinize bağlayabilirsiniz. Bu büyünün yapılmasında saç teline ihtiyaç vardır. Saç teli... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz