Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Her Ortamda Saygı, Sevgi, İlgi Görme ve Çok Beğenilme Ritüeli

Her ortamda saygı, sevgi, ilgi görme ve çok beğenilme ritüeli nasıl yapılır, gerekenler nelerdir, kaç günde etkisini gösterir? Ritüel hakkında ayrıntıları içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

 Her Ortamda Saygı, Sevgi, İlgi Görme ve Çok Beğenilme Ritüeli

Ortamda sevgi ve saygı kavramlarının oluşması için ritüeller yapılmaktadır. Özellikle deniz tuzu ve içme suyu karışımı ile yapılan ritüel bir ortamda sevgiyi, saygıyı ve beğenme duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Ritüellerin yanında beğenilme ve sevilme için okunması gereken dualar da vardır. Bu duaların abdestli bir şekilde okunması gerekir.

Kısa Ritüel İle Ortama Sevgi Verme Ritüeli

Aşağıda kısa bir ritüel ile sevgi ortamının oluşmasının nasıl yapıldığı detaylarıyla birlikte anlatılmaktadır:

 • Öncelikle bir kase su ve deniz tuzunu alın.
 • Daha sonra bu malzemeleri karıştırarak “Sözlerim hep iyi olsun. Kelimelerim hep temiz olsun. Sözlerim insanlara iyi gelsin ve onları hep yüceltsin.” sözcüğünü söyleyin.
 • Ardından tuzlu su ile gargara yaparak 4 defa “Ağzım artık zehirden arındı” cümlesini tekrarlayın.
 • Gargara yaptığınız suyu bir bardağa tükürün ve tükürdüğünüz suyu bir toprağa gömün.
 • Suyun üzerine de en son olarak deniz suyunu atın.

Yeni Başlangıç Ritüeli İle Güzel Enerjiler Verme

Yeni başlangıç ritüeli ile etrafa nasıl güzel enerjiler verilmesi gerektiği en ince ayrıntısına kadar  aşağıda anlatılmaktadır:

 • Bu ritüelin yapılması için öncelikle dolunayın olduğu bir zamanın tercih edilmesi gerekir.
 • Daha sonra bir cam kabın içerisine su koyun.
 • Sonra içinizden yapmak istediğiniz güzel şeyleri ve iyi dilekleri bir kağıda yazarak su dolu cam kabın dışına yapıştırın.
 • Ardından suyun içerisine şeker katın ve şekerli su karışımını buzdolabınızın ön tarafına bırakın.
 • Bu sudan her gün bir yudum almanız gerekir.
 • Yeni bir dolunayın çıkmasına kadar şekerli suyun iyi niyetler doğrultusunda bitirilmesi gerekir.

Başkalarına Güzel Enerji Veren Titreşim Ritüeli

Aşağıda titreşim ritüeli ile başka insanlara nasıl güzel enerjiler verilmesi gerektiği ayrıntılarıyla birlikte açıklanmaktadır:

 • Öncelikle bir limonu alıp ellerinizin arasında limonu ovalamaya başlayın.
 • Ardından ellerinizi limon ile suda yıkayın.
 • Limona ellerin sürülmesinden önce eller başın hizasına doğru getirilmelidir.
 • Daha sonra baştan aşağıya doğru eller ayaklara kadar indirilmelidir.
 • En son olarak aşağıdan kalbe doğru eller getirilerek iki el birleştirilmelidir.
 • Bu sayede bütün vücudunuza ışık ve enerji gelmiş olacaktır. Bu vesile ile çevrenize her zaman güzel enerjiler saçmış olursunuz.

Her Ortamda Şirin Görünme Duası

Aşağıda bir ortamda şirin gözükmek için okunması gereken dua yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahîm.
 • Elif lam mim,
 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn,
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun,
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun,
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun,
 • İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun,
 • Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym,
 • Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın,
 • Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun,
 • Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun,
 • Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun,
 • Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun,
 • Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun,
 • Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun,
 • Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun,
 • Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
 • Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka,
 • İlla tezkiraten limen yehşa,
 • Tenziylen mimmen halekal erda ves semavatil ula,
 • Errahmanü alel arşisteva,
 • Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynhüma ve ma tahtes sera,
 • Ve in tevher bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa,
 • Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna.

Başkalarının Sevmesi İçin Etkili Olan Dua

Bir ortamda ilgi görmek ve çok sevilmek için aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Bu duanın toplamda 7 gün boyunca ve her gün 1 defa okunması yeterlidir. Sevilme duasını şu şekilde verebiliriz:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Gideni geri çevirme aşk ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Mıknatıs Ritüeli Nasıl Yapılır?

Mıknatıs ritüeli ile bir ortamda ilgi ve sevgi görmeniz mümkündür. Bu ritüelin yapılması için aşağıda verilen adımların takip edilmesi gerekir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Öncelikle size ilgi göstermesini istediğiniz kişinin ve kendinizin bir fotoğrafını alın.
 • Daha sonra iki resim arasına mıknatıs, çörek otu ve ametist taşını yerleştirin.
 • Resimleri iki ucundan zımbalayın.
 • Ardından dolunayın olduğu bir gecede resimleri karanfil ile birlikte tütsülemeniz gerekir.
 • Tütsüleme işlemini yaptıktan sonra kırmızı bir ipek beze tütsülenmiş resimleri koyun ve bezi uçlarından dikmeye başlayın.
 • Daha sonra hazırlanmış olan mıknatıs ritüelini yatak odanızda kimsenin görmeyeceği bir çekmeceye koyun.
 • 7 gün boyunca her gece karşı tarafı düşünerek kalbinizden onun kalbine yeşil ve pembe ışıkları gönderin.
 • Telepatik yöntem ile 7 günün sonunda size ilgi göstermesini istediğiniz kişi size ilgi duymaya başlar.

Birinin Sevmesi Ve Bağlanması İçin Ritüel

Yeni Ay zamanlarında birinin size bağlanmasını ve aşık olmasını istiyorsanız aşağıda verilen ritüeli doğru bir şekilde yapmanız gerekir:

 • İlk olarak bir ipek kumaşı yatak odanızın tam ortasına serin.
 • Daha sonra bir adet kırmızı muma ylang ylang yağını sürmeniz gerekir.
 • Ardından yağlı mumu yakınız.
 • Mumu yakma işlemi esnasında muma size aşık olmasını istediğiniz kişinin resmini dikey olacak pozisyonda yerleştirmeniz gerekir.
 • Mumun yanması sırasında Ay ışığının odanın her tarafına yansıması gerekir.
 • Daha sonra iki adet kırmızı kurdeleyi 7 defa bağladıktan sonra yatak odanızın kapısına asın.
 • Asma işlemi sırasında kurdeleye sevdiğiniz kişi hakkında kodlamalar yaparak olumlu enerjiler gönderin.
 • Dileğiniz gerçekleştiği zaman kurdeleyi kapıdan alabilirsiniz.

Elma Ritüeli Ne Anlama Gelir?

Elma ritüeli ilişkilerde yaşanan olumsuz durumları ortadan kaldırmada en etkili yollardan birisidir. Bu ritüel ile sevdiğiniz kişiyle yaşadığınız bütün problemler ortadan kalkar ve sevgilinizle eskisinden daha tutkulu bir aşk yaşamaya başlamış olursunuz. Aşağıda elma ritüelinin nasıl yapılacağı adım adım anlatılmaktadır:

 • Öncelikle bir adet elmayı alarak iki eşit parçaya ayırın.
 • Daha sonra elmanın içerisinde yer alan çekirdekleri çıkarın.
 • Kırmızı bir kağıt alarak kırmızı kalem ile sevdiğiniz kişinin ve kendi adınızı yazın.
 • İsimleri daire içine aldıktan sonra kağıdın ortasına kalp çizip kalbin içerisine bir iğne saplayın.
 • Ardından kağıdın kesilen elmanın bir yarısının içine koyulması gerekir.
 • Diğer yarısı ile de elmanın üstünün kapatılması istenir.
 • Bu işlemin ardından yasemin tütsü yakın.
 • Hazırlanan elma ritüelinin 7 gece boyunca gül yaprakları ile dolu olan suyla birlikte bekletmeye başlayın.
 • Daha sonra 7 gecenin ardından elmanın güllü su ile yıkanması gerekir.
 • Elmanın içerisinde yer alan kağıdı çıkararak sevgilinizin kitabının arasına yerleştirin. Bu sayede sevgilinizin size olan olumlu düşüncesi ve ilgisi daha çok artacaktır.

Etkili Enerji Ritüeli Nasıl Uygulanır?

Aşağıda en etkili enerji ritüelin nasıl yapılması gerektiği en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Öncelikle iki elinizi birbirine sürtün ve elinizin içerisinde ısının derecesi arttıktan sonra ellerinizi omuzun olduğu bölgede açın.
 • Daha sonra omuz hizasında açtığınız elinizi kapatın.
 • Ardından elleriniz ile balon oluşturmaya çalışın.
 • Oluşturduğunuz balona odaklanarak size karşı aşık olmasını ve bağlanmasını istediğiniz kişiye olumlamada bulunun.
 • Karşı tarafa imgeleyerek sevginizi ilettikten sonra elinizle oluşturduğunuz balonu üfleyin.
 • Balonun karşı tarafın ruhuna ve kalbine gittiğini düşünün ve hayal edin.
 • En son olarak iki elinizi yeniden birbirine sürterek kalbinize götürün ve “ve öyle de oldu” sözcüğünü söyleyin.
 • Uzaktan telepatik bağ yöntemi ile sevdiğiniz kişinin kalbine ve ruhuna aşkınız düşmüş olacaktır.
 • Bu işlemin gece yarısından sonra yapılması daha etkili sonuçlar meydana getirecektir.

Arınma Ritüeli Ne Anlam İfade Eder?

İlişkinizde olumsuz durumlardan arınmak ve yapmak istemediğiniz durumları ortadan kaldırmak için aşağıda verilen arınma ritüelinin eksiksiz bir şekilde yapılması gerekir:

 • İlk olarak beyaz bir kağıda ilişkinize hangi olumsuz durumların yansımasını istemiyorsanız onları siyah kalem ile yazın.
 • Yazma işlemini tamamladıktan sonra kağıdı su ile doldurulmuş olan bir kaba koymanız gerekir. 21 gece boyunca bu kabı buzlukta bekletmeniz gerekir.
 • 21 günün sonunda kabı bir dereye, göle veya denize bırakmanız gerekir.
 • Suyu denize veya göle dökme aşamasında ise “aksın gitsin bizden çıksın” sözcüğünü söyleyin.
 • Daha sonra evde sevgiliniz ile birlikte birbirinize nasıl bağlandığınızı gözünüzde canlandırın.
 • Mavi ışık topuna imgeleme yaparak mavi ışık topunun üzerinde yer alan deliklerden ilişkiniz ile ilgili bütün olumsuz durumların gitmiş olduğunu hissedin.
 • Son olarak sevgilinizle sımsıkı sarıldığınızı hayal ederek bir beyaz ışık topu oluşturun ve bu topu kalbinizin üzerine koyun.
 • Arınma ritüeli sayesinde telepatik bağ ile ilişkinizdeki olumsuz enerjilerden ve negatif durumlardan tamamen kurtulmuş olursunuz.

POPÜLER YAZILAR

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Medyum Olmak İstiyorum, Medyum Nasıl Olunur? 

medyum nasil olunur
Medyum olmak için doğuştan yeteneklerin olması gerekir. Örneğin, medyumların ruhsal olarak doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz