Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

Su falı nasıl bakılır? Su falı bakma ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir, ne işe yarar? Su falında neler kullanılır? Ayrıntılı ve denenmiş bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek hakkında yorumlar yapılır. Herkes su falına bakamaz.

Su Falı Ritüelini Kimler Yaptırabilir?

Su falı ritüelini herkes uygulatabilir. Su falının bakılmasında öncelikle bir tasa veya bardağa su doldurulması gerekir. Su falına bakacak kişinin sessiz ve kimsenin yanında olmadığı bir yerde suya odaklanarak fala bakması gerekir. Aynı zamanda su falına bakılmasında ruhani varlıklar da davet edilmektedir.

Su Falı Ritüeli Hangi Ortamda Yapılır?

Su falı ritüelinin yapılmasında ortamın aydınlık olmaması gerekir. Ortamı aydınlatmak için su falının bakılacağı yere mum ışıklarının yakılarak koyulmasında fayda vardır. Ayrıca falın bakılması esnasında sadece fala bakan ve falı bakılan kişi olmalıdır. Toplu alanlarda su falına bakılamaz.

Su Falına Nasıl Bakılır?

Su falına bakılması için ruhsal varlıklarla iletişimin çok kuvvetli olması gerekmektedir. Su falına bakacak uzman kişilerin konsantrasyonlarının çok düzgün olmasında yarar vardır. Su falı bakarken sadece suya odaklanmaları gerekir. Bu sayede suyun üzerinde oluşan motiflerin ne anlam ifade ettiklerini kısa sürede anlayabilecekler.

Su falına bakmak için ilk olarak bir tas alın ve tasın içerisine suyu falına bakacak kişi doldurmalıdır. Tasın içerisine su doldurulduktan sonra sessiz ve aydınlık olmayan bir odaya geçilmesi gerekir. Ardından kimin hakkında ne öğrenmek istiyorsanız, o kişinin adını ve fala baktırma niyetini söylemeniz gerekir. İstenilen bilgilerin verilmesinden sonra su falına bakan kişi melekleri de telepatik yöntem ile çağırarak suya odaklanır ve suyun üzerinde yer alan motifleri yorumlamaya başlar. Suyun üzerindeki motifler sizin niyetiniz ile aynı değilse, dilekleriniz gerçeğe dönüşmeyecektir.

Çarşamba Günleri Su Falı Ritüelinin Yapılması

Çarşamba günleri su falının bakılmasında değişik yöntemler uygulanmaktadır. Bugünde ilk olarak sabahın erken saatlerinde güneş doğmadan kalkılarak su üstünden atlanıp ateş yakılır. Bunun için insanlar eski zamanlarda Çarşamba günleri su kenarına ellerinde tasları ile beraber giderek su doldurup su kenarında olan kişilerin üstlerine tastaki suyu döker. Suyu dökerken de “aydınlığa çıkasınız” lafını söylerler. Üstlerine su atılan kişiler ise o an “ağırlığım, uğurluğum dökülsün bu suyun üstüne” sözcüğünü söyledikten sonra suyun üzerinden atlamaya başlar. Böylece suyun arındırma özelliği sayesinde dilekler gerçeğe dönüşür.

Su Falı Ritüelinde Taş Kullanılması

Su falına bakılmasında taş da kullanılmaktadır. Bunun için öncelikle insanlar su kenarına giderek suyun üzerine niyetlerini ve dileklerini söyledikten sonra suyun içerisinden taş alır ve biraz da kaba su koyarlar. Sudan alınan taşlar evin içerisinde yiyecek tabaklarına koyularak salonda köşelere yerleştirilir. Bu taşlar bir dahaki bayrama kadar yerlerinden alınmaz. Alınan su ise evin bacasına, avlusuna veya balkonuna dökülür. Su dökülme işlemi esnasında “yıl boyu aydınlık olsun” sözcüğü söylenir. Bu okunmuş suyun birazının hastalara dökülmesi durumunda en kötü hastalıklara bile şifa bulunmaktadır.

Ayrıca kesin aratan ve mesaj attıran dua bilgilerine bakabilirsiniz.

Su Falı Ritüelinde Lal Yöntemi

Su falı ritüelinde lal yönteminin uygulanmasını bekar kızlar Çarşamba günleri yapmaktadır. Bu ritüelin yapılması için ilk olarak bekar kızlar akarsudan lal su alır. Suyu aldıktan sonra gece yarısı bir evde kimsenin olmadığı yerde buluşmaya giderler. Akarsu kenarından alınan suyu eve getirene kadar kızların birbirleri ile hiçbir şekilde konuşmaması gerekir. Bu yüzden yöntemin adı “lal” olarak nitelendirilmektedir. Konuşma eyleminin yapılması durumunda bakılan su falında net sonuçlar elde edilmez.

Lal su bir fincana döküldükten sonra bekar kızların saç telinden bir adet alınır ve suyun içerisine atılır. Daha sonra bir yüzük alınır ve bu yüzük niyet edildikten sonra fincanın kenarına değdirilir. Fincanın kenarına yüzük değer ve dönmeye başlar. Her bir dönme eylemi sayılır. Ortaya ne kadar sayı çıkıyorsa, bekar kızlar ilerideki zaman o yaşta evlenme kararı alacaktır.

Su Falı Ritüelinde İğne Kullanılması

Su falı ritüelinin iğne ile yapılabilmesi için ilk olarak bir kasenin içerisine su koyun ve bu iki iğne alarak uçlarına pamuk yerleştirin. Daha sonra iğnenin bir ucuna falına bakılacak kişinin adı, diğer ucuna ise istediği kişinin adı yazılır ve iğneler su dolu kasenin içerisine koyulur. Su içerisinde gezinen iğnelerin bir araya gelmesi sonucunda edilen dualar ve dilekler gerçeğe dönüşecektir. İğnelerin birbirlerine yaklaşamaması durumunda ise, dilediğiniz kişi ile hayallerinize kavuşamayacaksınız.

Süs Eşyası İle Yapılan Su Falı Ritüeli

Süs eşyası ile su falına bakılması için öncelikle bir kase almanız gerekir. Bu kaseye koyulması için de yüzük, küpe, toka, bilezik, vb. gibi süs eşyaları temin edilmelidir. Daha sonra akarsudan lal su alınır ve bekar kızlar kasenin içerisine lal su koyduktan sonra kendilerine ait olan süs eşyalarından istediklerini suyun içerisine bırakır. Su dolu kasenin üzerine temiz bir bez kapatılır. Bir gün sonra su içerisinde bir süs eşyası çıkarılır ve sahibine takılır. Bu sayede süs eşyası kime tam olursa, o kişi ileride sizin ruh eşiniz olacaktır.

Su Falı Ritüelinin Yapılması

Su falına bakacak kişinin ruhunu ve zihnini arındırması gerekir. Her zaman pozitif düşünceli olmalıdır. Bu özellikte olan kişi bir kaba su doldurulmasını sağlar ve kimsenin olmadığı bir odaya giderek karanlık bir ortamda suyun üzerine dualar okuyup suya sorular sormaya başlar. Bu esnada meleklerle de ruhen iletişim içinde olur. Su ile telepatik bir bağ kurulduktan sonra suyun üzerine dilekler söylenir. Suyun yüzeyinde oluşan motifler dileklerinizi karşılıyorsa, kısa zamanda istediklerinize kavuşmuş olacaksınız. Su falına bakılırken ruhun temizlenmesi ve arınması için aşağıda verilen dua dikkatlice okunmalıdır:

 • Şeyşeruhin, Baruhin,Taruhin,maruhin,yaruhin. Ecibu eyyühel ervahül ulviyetti ven nariyyeti vel maiyyeti vel havaiyyeti vet turabiyyeti ves sahabiyyeti vel ğamiyyeti ves sufliyyeti ecibu minel kenayisi vel harabati vel amarati vel ardil münkatiati vel hanadiki vel mekabiri bihakki fatihatül arşi elmelik Taykal ve bi-hakki seyyid Meytatarun elhakimü aleyküm Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate.
 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Evde Su Falı Ritüelinin Uygulanması

Aşağıda evde su falına nasıl bakılması gerektiği ile ilgili bilgiler tek tek açıklanmaktadır:

 • İlk olarak bir tasa veya bardağa su falına bakılacak kişi su doldurmalıdır.
 • Daha sonra falı bakacak ve falına bakılacak kişi gürültüsüz bir odaya geçmelidir. Odada sadece ikisi olmalıdır.
 • Aynı zamanda odanın aydınlık olmaması gerekir. Aydınlatma işlemi için bir tane mum yakılmalıdır.
 • Suyun üzerine odaklanarak dualar ve niyet edilir.
 • Duaların okunup niyetlerin edilmesinden hemen sonra “Suyun içinde Ay doğsun.” sözcüğü söylenmelidir.
 • Su falına bakan kişi gözünü bile kırpmadan suya bakar ve su ile telepatik bağ kurmaya başlar.
 • Bağ kurulmasının sonucunda suyun yüzeyinde motifler oluşur.
 • Motiflerde dilediğiniz şeyler gözüküyorsa, kısa sürede hedeflerinize ulaşacaksınız.

Su falının bakılmasında suyun üzerine okunması gereken dua aşağıda verilmektedir. Bu duanın okunması ile suyun üzerinde şekiller daha kolay ve net olarak ortaya çıkmış olacaktır:

 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Hoca ve Alim Birinden El Almak Ne Demek? Her İsteyen El Alabilir Mi?

hocadan el almak
Alim ya da hocadan el almanın tanımı, günümüzde manevi ilimler ile ilgilenen herkesin merak ettiği konulardan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Kahve Falı Ritüeli ile Kahve Telvesi Okuma İlmini Öğrenin

kahve fali ritueli nasil yapilir
Kahve falı ritüelinde fincanın ve tabağın yorumlanması için öncelikle kahve pişirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması... Devamını oku

Medyum Olmak İstiyorum, Medyum Nasıl Olunur? 

medyum nasil olunur
Medyum olmak için doğuştan yeteneklerin olması gerekir. Örneğin, medyumların ruhsal olarak doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz