Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

Fatiha süresi ritüeli nasıl yapılır, gerekenler nelerdir? Fatiha suresi ritüelinin önemi nedir, ne işe yarar? Ayrıntılı bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında okunması dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini sağlayacaktır.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

Fatiha Suresi Ritüelinin Yararları

Aşağıda Fatiha suresinin faydaları ile ilgili detaylar yer almaktadır:

 • Fatiha suresinin her gün 41 defa okunmasından sonra maddi anlamda sıkıntı yaşayanların evine bolluk ve bereket gelir.
 • Fatiha suresinin bir bardak suyun içerisine 40 defa okunup içilmesi durumunda hasta olan kişiler hemen iyileşir.
 • Gece yatmadan önce Fatiha suresi ile beraber İhlas, Felak ve Nas surelerinin okunması da geceleri kabus görmeyi engellemektedir.
 • Fatiha suresinin her gün 100 defa okunması ile kişiler kötü alışkanlıklarından vazgeçmektedir.
 • Sabah namazlarının kılınmasından sonra 101 defa Fatiha suresini okuyanların bütün dilekleri gerçek olur.

Fatiha Suresi Ritüelinde Duanın Okunuşu

Fatiha suresinin yapılan ritüellerde okunması dileklerin kısa sürede gerçekleşmesine vesile olacaktır. Bu surenin sabah ve yatsı namazının kılınmasından hemen sonra okunması gerekir. Surenin okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresi ile Su Ritüelini Yapılışı

Aşağıda Fatiha suresi ile su ritüelinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır:

 • Öncelikle bir şişeye içme suyunu dökmeniz gerekir.
 • Ardından temiz bir beyaz kağıt alın ve mavi kalem ile ne dilemek istiyorsanız, onu yazın.
 • Kağıdın üzerine Fatiha suresini içten bir şekilde okumanız gerekir.
 • Surenin okunmasından sonra su dolu şişeye kağıdı koyun ve sudan bir yudum için.
 • Her sabah uyandığınızda içinizden dileklerinizi ve niyetlerinizi söyledikten sonra 1 yudum suyu içmeniz gerekir.
 • 7 gün boyunca bu ritüeli yaptıktan sonra suyun içerisinden kağıdı alarak bir toprağın altına gömün.

Fatiha Suresi Ritüeli İle Aşık Etme

Fatiha suresi ritüeli ile sevdiğiniz insanı kendinize aşık edebilirsiniz. Bunun için öncelikle Fatiha suresini 3 veya 7 gün boyunca sabah ve akşam namazlarını kıldıktan hemen sonra 100 defa okumanız gerekir. Surenin okunmasının hemen ardından dileklerinizin daha kısa sürede gerçekleşmesi için “Allahümme ya camian nasi li yevmin la raybe fih, icma beyni ve beyne (matlub ismi) ibni (kendi ismin) inneke la tuhlifül miad amin” duasını okuyun. Bu sayede en geç bir hafta sonra dilekleriniz kabul olacaktır.

Ayrıca çok hızlı etkisini gösteren aşk duaları bilgilerine de bakabilirsiniz.

Fatiha Suresi Ritüeli İle Sevdiğinin Rüyasında Olmak

Sevdiğiniz kişiyi rüyanızda görmek için öncelikle gece yatmadan önce toplam 33 defa “Akaddu nevme —matlubun ismi— ala muhabbeti —kendi isminiz— ve ıshki bi hurmetis suretil Fatiha.” isimlerini tekrarlamanız gerekir. İsimlerin 33 defa telaffuz edilmesinden sonra 3 defa Fatiha suresini kalpten okumanız gerekir. Bu sayede rüyanızda sevdiğiniz kişi ile mutlu anlarınızı görmüş olacaksınız.

Para Kazanmak İçin Fatiha Suresi Ritüeli

Eve bereket ve bolluk gelmesi için her gün 41 kere ve 41 gün boyunca Fatiha suresini okumanız gerekir. Fatiha suresinin 41 defa okunmasından hemen sonra aşağıda verilen duanın da 13 defa okunması gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Yâ Müfettihal ebvâbi iftah yâ müferricü ferric yâ müsebbibü sebbib yâ müyessiru yessir yâ müsehhilü sehhil yâ  mütehammimü tehammem.

Sınavlar İçin Fatiha Suresi Ritüeli

Sınavlarda başarılı olmak için her gün 3 defa Fatiha suresi ile birlikte İhlas suresinin de okunması gerekir. Bu surelerin okunmasından hemen sonra aşağıda verilen dua da okunmalıdır. Duanın okunuşu şöyledir:

 • Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ inneke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.

Fatiha Suresi Ritüeli İle Başarı Elde Etmek

Hayat boyunca her işte başarılı olmak için her gün sabah ve akşam Fatiha suresini 100 defa okumak gerekir. Fatiha suresi ile birlikte aşağıda verilen dualar da okuduğunda Allah her zaman sizin her işte başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Okunacak duaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.

Fatiha Suresi Ritüelinin Önemi

Fatiha suresinin okunması ile Allah ile kul arasındaki bağ daha kuvvetli olmaktadır. Özellikle her akşam 2 rekat namaz kılınırken namazın ilk rekatında Fatiha suresi okunur. Bu surenin namazın son rekatında da toplamda 3 defa İhlas suresi ile birlikte okunması gerekir. Böylece kılınan namaz kabul olur ve edilen niyetlerin hepsi Allah tarafından kabul edilir. Fatiha suresinin okunması ile bütün günahlar Allah tarafından affedilmektedir.

Kısmetini Açmak İsteyenler İçin Fatiha Suresi Ritüeli

Kısmetini açıp hayırlı bir evlilik yapmak isteyen bekarlar ilk olarak iki rekat namazı kıldıktan sonra her biri 7 defa olmak şartı ile sırasıyla Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi’yi okumalıdır. Bu surelerin okunmasından hemen sonra “Allah’ım, bir sebepten dolayı benim kısmetimde kapalılık ve bağlılık bulunuyorsa, ben bunlardan kurtulmaya niyet ediyorum. Benim kaderimin, nasibimin önündeki bütün engeller kalksın. Bahtım, kısmetim, nasibim bana hayırlı olacak biçimde açılsın. Rabbim kapına geldim, senden bunu istiyorum. Nasibimin, kaderimin, kısmetimin kapılarını açabilecek sensin. Yüce Kur’an-ı Kerim hürmetine, senin kelamın surelerin, ayetlerin hürmetine kısmetin açılmasına yardımcı ol, Ya Rabbim.” duası okunmalıdır. Surelerin ve duaların okunmasının hemen ardından aşağıda verilen Taha suresi de içten bir şekilde söylenmelidir:

 • Taha. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka. İlla tezkiratel limey yahşa. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula. Errahmanü alel arşisteva. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa. Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna. Ve hel etake hadiysü musa. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda. Felemma etaha nudiye ya musa. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ve enahtertüke festemı’ lima yuha. İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı. İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a. Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda. ma tilke bi yemınike ya musa. Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra. Kale elkıha ya musa. Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a. Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula. Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra. Li nüriyeke min ayatinel kübra. İzheb ila fir’avne innehu tağa. Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra. Kale kad ütiyte sü’leke ya musa. Ve lekad menenna aleyke merraten uhra. İz evhayna ila ümmike ma yuha. Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı. İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci’te ala kaderiy ya musa. Vastana’tüke li nefsı.

Medyum Bestami Hoca

Bestami Hocaya yaz

POPÜLER YAZILAR

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Katagori: Aşk Büyüleri
Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

ledun ilmi nedir
Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine... Devamını oku

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Kahve Falı Ritüeli ile Kahve Telvesi Okuma İlmini Öğrenin

kahve fali ritueli nasil yapilir
Kahve falı ritüelinde fincanın ve tabağın yorumlanması için öncelikle kahve pişirme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz