Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kara Büyü Belirtileri ve Etkileri Nelerdir?

Kara büyü nedir, nasıl anlaşılır, etkileri nelerdir? Kara büyüler kötü niyet doğrultusunda yapılmaktadır. Kara büyüyü kimler yapabilir? Kara büyü ile ilgili merak edilen bilgilerin gerçek cevaplarını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 Kara Büyü Belirtileri ve Etkileri Nelerdir?

Kara büyülerin yapılması her zaman kötü niyetler doğrultusunda meydana gelir.  Bu yüzden bu büyülerin yapım aşamasında cinlerin ve şeytanların yardımından da yararlanılır. Kara büyülerin yapımında işinde uzman olan medyumların seçilmesi her zaman önemlidir. Bu yüzden şeytani varlıklarla ruhen iletişimi kuvvetli olan medyumlar bulunmalıdır.

Kara Büyünün Tanımı

Kara büyü, intikam duygusu amacı ile yapılır. Bu büyünün yapılmasında her zaman kötü niyetler yer alır. Bu büyüler yapıldıktan sonra büyünün yapıldığı kişilerin davranışlarında ve hareketlerinde şuursuzluklar meydana gelir.  Bunun sonucunda da kişilerin ruhsal ve akıl sağlığında sorunlar oluşur ve kişiler kendini ölüme terk eder.

Bu büyülerin yapılmasında her zaman doğru sonuçların ortaya çıkması için işinde ehli olan medyumların seçilmesi gerekir. Bu sayede kara büyüler yapılma amacına göre belirtiler ortaya koyar.

Kara Büyü Anlaşılabilir Mi?

Kara büyülerin doğru kişiler tarafından yapılmasından sonra belirtileri ve etkileri kolay bir şekilde anlaşılır. Özellikle büyünün etkisinde olan kişinin ruh sağlığında sorunlar meydana gelir. Çevresine karşı sürekli asabiyet ve öfke içerisinde olur. Bunun dışında geceleri uykularından aniden uyanırlar ve bir daha hiçbir koşulda uyanamazlar.

Aynı zamanda fiziksel olarak vücutlarında her zaman yorgunluk ve bitkinlik meydana gelir. Kara büyülerin etkisi altında olanlar, intihar girişiminde de bulunabilir. Çünkü kendilerini sürekli yalnızlığa iterek bunalıma girerler. Bunun sonucunda da depresyon durumu ortaya çıkar. Bu belirtilerin oluşması ile kara büyülerin yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılır.

Kara Büyünün Etkilerini Yok Etme

Kara büyülerin yapılmasından sonra bozdurulması da bir o kadar zordur. Çünkü kara büyülerin etkisi o kadar kuvvetlidir ki hiçbir güç bunu bozmaya yetmez. Bu yüzden kara büyülerin bozulması için çok güçlü ve yetenekli medyumların tercih edilmesi gerekir. Bu medyumlar sayesinde yapılan kara büyüler kısa sürede ortadan kaybolur ve etkisini uzaklaştırır. İşinde uzman olan medyumlar kara büyülerin bozulmasında çeşitli sayıda dualarla birlikte vefkler hazırlar. Bu vefklerin 1 hafta boyunca evde veya kıyafette saklanması durumunda büyünün etkisi yok olur.

Aşağıda kara büyülerin bozulmasında etkili olan dualar sırasıyla verilmektedir. Bu dualar şu şekildedir:

 • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Abese Suresi: Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme efirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi. Vucuhun yevmeizin musfiretun. Dahıketun mustebşiretun. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun. Terhekuha kateretun. Ulaike humulkeferetulfeceretu.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Kara Büyünün En Belirgin Özellikleri Nelerdir?

Kara büyülerin yapılmasından sonra ortaya çıkan önemli belirtiler vardır. Bu belirtilerin oluşması sonucunda kara büyülerin yapıldığı hemen anlaşılır. Özellikle kara büyülerin yapıldığı kişilerde sinirlilik ve asabiyet durumları meydana gelir. Bunun dışında sürekli olarak kendilerini birilerinin takip ettiğini düşünürler.

Aynı zamanda kara büyülerin yapıldığı kişiler her zaman şuursuz bir şekilde hareket etmeye başlar. Bununla birlikte kara büyülerin yapıldığı kişilerde her zaman yalnızlaşma ve bunalım durumları ön planda olur. Bütün bu özellikler meydana geldiği zaman kara büyülerin yapıldığı net bir şekilde anlaşılır. Bunun sonucunda da bu büyülerin bozulması için işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir.

Kara Büyüler Ve Muska

Genellikle kara büyüler muska şeklinde yapılmaktadır. Evde veya herhangi bir kıyafette muskaların bulunması durumunda muhakkak kara büyülerin yapıldığının anlaşılması gerekir.  Bunun sonucunda da bulunan muskanın işinde uzman olan medyuma götürülmesi durumunda medyum hocası çeşitli dualar ile hazırladıkları vefkler sayesinde büyünün bozulmasını sağlar.

Bunun dışında kara büyüler için yapılan muskaların etkisinin yok olmasında yeni bir muskanın yapılması da etkili olur. Yeni büyünün yapılması sonucunda evde veya kıyafetlerde bulunan muskanın kötü etkisi ve enerjisi tamamen uzaklaşır. Böylece yapılan kara büyüler tamamen 1 hafta içerisinde bozulur.

Ayrıca Hollanda medyum hocalar ve yorumlarına bakabilirsiniz.

Kara Büyünün İnsanlara Etkileri Nelerdir?

Kara büyülerin doğru bir şekilde yapılmasından sonra insanlara olan etkileri oldukça tehlikelidir. Büyünün yapılması ile büyünün etkisi altında olan kişinin ruhsal ve akıl sağlığında problemler oluşmaya başlar. Bununla birlikte hem çevresine hem de kendine zararlar verme eğiliminde olur.  Aşağıda kara büyülerin uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra ortaya koyduğu etkiler detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Kara büyülerin yapılmasından sonra büyünün yapıldığı kişide fiziksel rahatsızlıklar meydana gelir. Özellikle sürekli olarak vücutlarında halsizlik ve yorgunluk hisseder.
 • Bunun dışında kara büyülerin yapılmasından sonra büyünün yapıldığı kişilerde öfke ve asabiyet durumları ortaya çıkar.
 • Bununla birlikte kara büyülerin yapılmasından sonra mutlu giden evlilikler veya ilişkiler aniden biter ve çiftler birbirlerinden sonsuza kadar ayrılır.

Yukarıda verilen durumların meydana gelmesi durumunda kara büyülerin yapıldığı net bir şekilde anlaşılır.

Kara Büyü İle Birini Bağlama

Kara büyülerin yapılması ile mutlu giden evlilikler veya ilişkiler biter. Bunun sonucunda da ayrılan çiftlerden istediğinizi kendinize bağlayarak kişinin evliliğini veya ilişkisini sonlandırmış olursunuz.  Kara büyüler ile yapılan bağlama durumu her zaman etkili bir şekilde sonuçlar verir. İstediğiniz bir erkeğin veya kadının evli olması durumunda onun evliliğini bozarak yuvasını dağıtabilirsiniz.  Bunun sonucunda da eşinden ayrılan kişi size bağlanır ve sonsuza kadar sizinle birlikte yaşamaya devam eder. Bu sayede kendinize bağladığınız kişiye her istediğinizi kolay bir şekilde yaptırmış olursunuz.

Kara Büyünün Uygulanışı

Kara büyülerin yapılmasında muhakkak medyumlara gitmek gerekir. Çünkü bu büyülerin etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı herhangi bir hata yapıldığı zaman geri dönüşü olmayan durumlar meydana gelir. Kara büyülerin uygulanmasında aynı zamanda cinlerin ve şeytanların yardımından da yararlanılır. Bu yüzden bu büyüyü yaptırırken bu varlıklarla ruhen iletişimi kuvvetli olan medyumların seçilmesi gerekir.  Şeytani varlıkların daha sonradan musallat olmamaları için kesinlikle medyumların desteği alınmalıdır. Kara büyülerin başarılı bir şekilde yapılmasından sonra nefret ettiğiniz veya sevmediğiniz kişinin hayatında olumsuz durumlar yaşamasına vesile olabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kişiden intikam alma şansını elde edersiniz.

Kara Büyülerini Kim Yapar?

Kara büyülerin yapılmasında her zaman işinde profesyonel ve deneyimli olan medyumlar aranmalıdır. Özellikle daha önceden kara büyüleri yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiş medyumların seçilmesi tavsiye edilir. Bu sayede istediğiniz kara büyüyü kısa sürede yaptırma fırsatını yakalamış olursunuz.

Kara büyülerin yapılmasında aynı zamanda Havas ve Ledün ilmi hakkında deneyimi olan medyumların seçilmesi gerekir.  Bunun haricinde doğuştan hisleri kuvvetli olan medyumlar da kara büyülerin yapımında şeytanlarla veya cinlerle iletişime geçmede oldukça etkilidir. Bu yüzden bu büyüyü yaptırmadan önce medyumlar hakkında internet üzerinden detaylı araştırmalar yapılmalıdır. En iyi ve uzman olan medyumların bulunması ile kara büyüler yapılmalıdır.

Kara Büyülerin Yapılma Amacı

Kara büyülerin yapılmasında birçok amaçlar yer alır. Bu amaçların başında her zaman karşı tarafın hayatında olumsuz durumların olmasını istemektir.  Kara büyülerin yapılması ile nefret ettiğiniz veya sevmediğiniz insanın hayatı zindana döner.  Bu kişilerin akıl ve ruh sağlığında büyük derecede travmalar meydana gelir ve şuursuz bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Bunun sonucunda da kendilerine zarar vererek yaşamlarına bile son verebilirler.

Bu gibi olumsuz durumların meydana gelmesi ile istediğiniz kişiden intikamınızı almış olursunuz. Kara büyülerin yapılmasındaki amacın doğru bir şekilde ortaya çıkması için kesinlikle işinde profesyonel olan medyumların seçilmesi gerekir. Bu sayede yapılan kara büyüler kısa sürede ve etkili bir şekilde belirtilerini yansıtır.

Yorumlar (3 Yorum)

 1. Ayşe 21 Mayıs 2020 19:41

  Hocam sürekli yorgunluk ve halsizlik var herşeyden uzaklaştım korkularım var bir de birisinin bana birşeyler yaptığından şüpheleniyorum

 2. T 11 Mayıs 2020 03:04

  Bana kızgın olan ama aslında kızgın olmakta haklı olmayan aramızdaki sorunlardan daha çok kendisinin sorumlu olduğu ve beni kıran bir tanıdığım var. Çevremdeki insanlar sürekli bana suçlayıcı konuşuyor yapmadığım şeyler için bile beni suçluyorlar, bana soğuk ve beni dışlar gibi davranıyorlar. Bana beni yakın olduğum diğer insanlara karşı kötü göstermek için büyü yapıldığını düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadığım son derece iyi yaklaştığımda bile bana asabi ve kötü davranıyorlar ben daha iyi olsam bile beni aşağılar gibi davranıyorlar bu normal değil. Bana o ya da bilmiyorum başka birinin büyü yaptırmış olabileceğini düşünüyorum.

 3. Mehmet 22 Nisan 2020 01:26

  Babama kara buyu yapildigindan supheleniyoruz

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz