Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

Ledün ilmi nedir? İlmi Ledünde hangi bilgiler görülür? Havas ve Ledün ilminin ilişkisi nasıldır? Ledün ilmi ile ilgili gerekli bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Ledün İlmi Nedir? İlmi Ledün Hikmet Ve Sırları

Ledün ilmini bilenler, hadislerde yer alan bütün sırları ve bilgileri kolay bir şekilde anlar. Ledün ilmine hakim olanlar, Allah’ın gönderdiği vahiylerin yardımıyla ilim ve bilgi sahibi olur. Bu durum hakkında Kefh suresinin 65. ayetin de bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ledün ilmini bilmek Allah katında çok önemli bir konumu ifade eder.

İlmi Ledünün Tanımı

İlmi ledünün anlamı, Kefh suresinin 65. ayetinde detaylı bir şekilde  verilmektedir. Kefh suresinin 65. ayetinde ilmi ledün için “Nihayet kullarımızdan bir kul (olan Hızır’ı) buldular ki, biz ona, katımızdan bir vahiy vermiş ve katımızdan (gayblara dair özel) bir ilim öğretmiştik.” denmiştir. Bu sözün sonunda da ilmi ledünün özel bir ilim alanı oluşturduğu ortaya çıkar.

Bunun dışında Peygamberlere gelen bütün vahiyler ledün ilminin kapsamı içerisine girer ve ledün ilmi olarak kabul edilir. Bu yüzden ledün ilmi okuma yoluyla elde edilen bilimlerin arasında yerini almaz. Allah’ın kalplere ilham olarak vermiş olduğu hissiyatlarla öğrenilir.

Kurşun dökmek nedir ve nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

İlmi Ledünde Hangi Bilgiler Görülür?                 

İlmi ledünde genellikle kalbe verilen ilhamlarla ilgili hisler ve duygular görülür. Aşağıda ilmi ledünde görülen bilgiler ile ilgili detaylar yer alır:

 • İlmi ledünde görülen konuların başında teselli gelir.
 • Bunun dışında yönlendirme ilmi ile beraber insanların kalplerine ilhamlar gönderilir.
 • Aynı zamanda gaybdan haber ulaştırılarak da ilmi ledünde ruhsal anlamda telkinler ve bilgilendirmeler yapılır.

Yukarıda verilen konular doğrultusunda her türlü problemleri olanın ruhları ferahlar. Bununla birlikte ilmi ledünde aldıkları bilgiler ile insanlar yardıma ihtiyacı olanların yanında olarak onlara destek olur.  Bu yüzden ilmi ledün çok kutsal bir alandır.

Kuran-ı Kerimde Hz. Musa İle Ledün İlminin İlişkisi

Kehf suresinin 63. ayetinde ledün ilmini çok iyi bilen bir kişi ile Hz. Musa’nın konuşmalarına  detaylı  bir şekilde yer verilir. Hz Musa’nın ledün ilmini bu kişiden öğrenmek istemesi sonucunda aslında ledün ilminin anlatılarak ya da okunarak öğrenilecek bir ilim olmadığı ortaya çıkar. Bu ilmi sadece Allah kime ilham verdiyse o kişi öğrenebilir. Hz. Musa ile ledün ilmini bilen kişi arasında geçen konuşma aşağıda verilen Kehf suresinin  63. ayetinde açıklanmaktadır. Bu ayet şu şekildedir:

 • Musa ona, “Sana öğretileni (ledün ilmini) bana da öğretir misin?” dedi. O zat da: “Sen benim yaptıklarıma dayanamazsın” dedi. Sonra o zat, bindikleri gemiyi deldi. Hz. Musa, “Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin?” dedi. Daha sonra, bir erkek çocuğunu öldürdü. Hz. Musa, “Masumu öldürdün, pek kötü bir şey yaptın” dedi. Günahsız çocuğu öldürmek elbette çok büyük günahtır. Ama bunu yapan zat, kerametle biliyordu ki o çocuk, büyüyünce zâlim biri olacaktı. Onun yerine iyi bir çocuk verilmesi de istenmişti. Hz. Musa’ya “Ben sana, yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi?” dedi.

Yukarıda verilen ayette de  ledün ilmini bilen kişinin hissiyatlarının ne  kadar kuvvetli olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

İlmi Ledünün Önemi

İlmi ledünün önemi oldukça büyüktür. Bu ilmi bilen insanlar, her zaman Allah katında daha kutsal bir konuma sahiptir. Allah’ın seçtiği insanlara vahiy göndermesi ile bütün vahiyler ledün ilminin içerisinde yer alır. Çünkü, gönderilen vahiylerin hepsi Allah’ın hizmeti altında görevlendirildikleri için her zaman bu kutsal ilim içerisinde yerini alır.

İlmi ledün bilgisine sahip olanlar, bir olay hakkında en ince detayına kadar düşünerek olayların yaşanmadan önce hangi sonuçlar doğuracağını önceden hissiyatlarıyla birlikte ortaya koyar. Bunun sonucunda da ledün ilminin çok zor bir ilim ve kutsal olduğu çok net bir şekilde anlaşılır.

Ledün İlmi Hakkında Bilgi Veren Hadis-i Şerifler

Kuran-ı Kerim’de ve Hadis-i şerif kaynaklarında bütün ilimler hakkında bilgi veren Ayet ve Hadis-i Şerifler yer alır. Ledün ilmiyle alakalı hadisler aşağıda şu şekilde sıralanmaktadır:

 • “İlmi öğreniniz! Çünkü onun öğrenilmesi; Allah’a karşı haşyettir, tâlebi ibâdettir, müzâkeresi tesbihtir, ondan bahis ise cihâddır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 254)
 • “Bir âlimin, yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, yetmiş saat ibâdetten hayırlıdır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 295)
 • “İlmin tâlibi (talebesi), Rahman’ın tâlibidir. İlmin talibi, İslâm’ın rüknüdür. Onun ecr-ü mükâfatı, peygamberlerle beraber verilir.” (Râmuz-ül Ehadıs sh: 312)
 • “İlim talep etmek, Allah’ın katında (nâfile) namaz, oruç ve hacdan ve Allah yolunda cihaddan üstündür.” (Feyz-ül Kadir sh:5268)
 • “İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden (kendisini ibadete verenden) daha hayırlıdır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 314)
 • “Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, bâzen olur ki, ona bir sene ibâdetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzâkeresi yanında oturmak, bir köle azad etmekten daha hayırlıdır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 343)
 • “Bir adama senin elinle (vasıtanla) Cenab-ı Hakk’ın hidayet vermesi, senin için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 344)
 • “Cenâb-ı Allah şu ümmetin üstünde hem deccalın kılıncını, hem de büyük harb kılıcını beraber cem etmeyecektir. (bir araya getirmeyecektir.)” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 354)
 • “Hilâfet, babamın kardeşi amcam Abbas’ın oğullarında devam edecek. Nihayet onu deccala teslim edecekler.” (Kenzü’l-Ummâl sh: 33436.)
 • “Âlimlerin mürekkebiye şehitlerin kanı tartılsa, muhakkak ki alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanına üstün gelecektir.” (İhya-u Ulûm-id Din 1/6)
 • “Kahraman, insanları mağlup eden değildir. Fakat kahraman, gazap ve hiddet ânında, nefsini mağlup edendir.” (Râmuz-ül Ehadis sh: 363)
 • “Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine; onun hidâyetini arttıran ve onunla ondan kötülüğü def’ eden bir hikmetli sözden daha üstün bir hediye vermemiştir.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 374)
 • “Âdem’in (A.S) yaratılışından tâ kıyâmete kadar geçen zaman içerisinde deccâlden daha büyük bir husus yoktur.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 374)
 • “Bir kimse, ilmi tahsil ederken vefat etse, onunla peygamberler arasında yalnız bir derece kalmış olur.” (İhya-u Ulûm-id Din 1/9)
 • “Kim ki ilimden (yâni ilm-i imânî ve tahkikîden) bir bölüm öğrenirse; onunla amel etsin etmesin, bin rek’ât (nafile) namazdan üstündür. Eğer (öğrenmekle beraber) onunla amel de ederse yâhut onu başkasına öğretirse, kıyâmete kadar onun sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 413)
 • “Kim ki İslâmı ihyâ etmek için ilimden bir bölüm tahsil ederse, onunla peygamberler arasında yalnız bir derece kalmış olur.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 429)
 • “Kâhinlerden bir adam gelecek, Kur’an’ı (yani Kur’an’ın hakikatlarını) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra (onun gibi) o dersi hiç kimse veremeyecektir.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 518)

İlmi Ledünü Bilenler Kimlerdir?

İlmi ledünü bilenler, Allah’ın özel olarak seçtikleri kişilerdir. Bu kişiler, önceden bütün  yaşanabilecek  durumların farkına varır ve  ona göre önlemler  alır. Aşağıda ilmi ledünü  bilenler hakkında ayrıntılar sırasıyla  verilmektedir:

 • Süleyman ve Hz. Davud’a kuşlarla iletişime geçebilmesi için kuşların dillerinin öğretilmesi ilmi ledün alanının en önemli örneklerindendir.
 • Bununla birlikte Hz. Davud’un dağları, kuşları ve taşları zikir ile konuşturması ledün ilmine örnektir. Bununla birlikte Hz. Davud’un demiri de yumuşatması bu ilime örnek gösterilebilir.
 • Yusuf’un rüyaları yorumlaması da ilmi ledüne örnektir.
 • Ayrıca Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’un hayatta olduğunu bilmesi de ilmi ledün alanına örnek gösterilebilir.

Yukarıda verilen durumlar sonucunda Allah bu kişilerin özel olarak kalplerine ilham  göndererek onların diğer insanlardan kalp gözlerinin daha özel olmasını sağlamıştır.

Ebced Ne Anlama Gelir?

Ebced, ledün ilminin sırlarını çözmek ve bu sırları daha net bir şekilde anlayabilmek için ortaya koyulan kanunlar bütünüdür. Ebced kanunun öğrenilmesine bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Özellikle ledün ilmini herkesin öğrenemeyeceğini ve sadece Allah’ın ilham gönderdiği kişilerin bu ilmin içerisine girebileceğini bilmek gerekir.  Bununla birlikte Allah’ın bütün kainatı yaratmasında bir sebebinin olduğunu anlamak gerekir. Yani yaşanılan her olayın ve durumun Allah tarafından bilerek meydana getirildiğinin farkına varmak gerekir.

Bunun dışında insanların her türlü karakterde ve özellikte olabileceğinin de unutulmaması gerekir. Kainatın da bir ruhunun olduğu unutulmamalıdır. O da insanlar gibi tepkilerini ve  duygularını belli eder. Bu yüzden ledün ilmi herkesin anlayıp kavrayabileceği bir alan  değildir.

Kuru ekmek büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

İlmi Ledünün Kullanıldığı Alanlar

İlmi ledünü herkes bilemez ve bu alanı herkes kullanamaz. Ledün ilmine hakim olanlar, sadece Allah’ın kalplerine ilham göndererek bu bilimi öğrenmesini istedikleri kişilerdir.  Bu ilmi öğrenenler ve bilenler, Allah katında daha kutsal bir konuma sahip olur.

İlmi ledünün kullanıldığı alanlar vardır. Ledün ilmi, genellikle büyülerin bozulmasında ve bir olayın gerçekleşmesinden önce önlemler alınmasında kullanılır. Ledün ilmini bilenler, önceden kalplerine gönderilen ilhamlar sayesinde neler yaşanılacağını görür. Bunun sonucunda da önlemler almak için gerekli adımları yapmaya başlarlar.

Dinde İlmi Ledünün Yeri

Dinde ilmi ledünün yeri oldukça büyüktür. Hatta Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetlerden de ledün ilminin ne kadar önemli ve kutsal bir alan olduğu açık bir şekilde dile getirilmektedir. Ledün ilmini bilenler, Allah katında çok özel bir konuma sahiptir. Bu ilmi Allah herkesin öğrenmesini istemez. Sadece kendi istediği kişilere vahiyler göndererek onların ledün ilmini öğrenmesine yardımcı olur. Aşağıda Kuran-ı Kerim’de yer alan Nemi suresinin 38-40. ayetlerinde ledün ilminin önemi şu şekilde açıklanmaktadır:

 • “Ey İbn-i Abbas insanlara akıllarının almayacağı bir söz söyleme. Zira böyle yapman fitneye düşmelerine sebep olur.”
 • Peygamber Efendimiz; Hz Ali’ye “İnsanlara anladıkları şeyleri söyleyin, anlamadıklarını da bırakın. Siz Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz?” buyurmuştur.

Yukarıda verilen ayetlerde ledün ilminin herkes tarafından bilinmeyeceği açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bunun sonucunda da ledün ilminin kendi içinde ne kadar özel bir alan  oluşturduğu  anlaşılmaktadır.

Havas ve Ledün İlminin İlişkisi

Havas ilmini de manevi anlamda ruhen hisseleri kuvvetli olan kişiler öğrenir. Havas ilmini  bilenler, genellikle astronomi ve insan yapısını çözebilen kişilerdir. Bu insanlar, Havas  ilminden öğrendikleri sayesinde burçlar ve yıldızlar hakkında detaylı araştırmalar içerisine girerek  ebced hesabı yapar. Bunun sonucunda da gelecek hakkında önceden manevi  duygularıyla birlikte  sezgilerini konuştururlar.

Bunun dışında medyum hocaları da Havas ilmini çok iyi bilen kişilerdir. Medyum hocaları Havas ilmindeki öğrendiklerini kullanarak ruhen kuvvetli olan hisleri sayesinde muskalar, tılsımlar ve vefkler hazırlayarak insanların gelecekleri hakkında onlara yardımcı olur. Yani Havas ilmi de ledün ilmine benzer olarak manevi açıdan kalp gözleri açık olan kişilerin bilebilecekleri bir ilim alanı olarak insanlar tarafından bilinmektedir.

POPÜLER YAZILAR

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

Büyüler Esma ve Ayetlerle Bozulabilir mi, Büyü Bozmak için ne Yapmalı?

buyu nasil bozulur
Kara büyülerin Esmaül Hüsnalar ve ayetler ile bozulması, manevi ilimlerle ilgilenen kadın veya erkek fark etmeksizin... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz