Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Whatsapptan Ücretsiz Bakım Yapan Medyumlar ve Hocalar

Whatsapptan ücretsiz bakım yapan medyumlar ve hocalar var mıdır, nasıl ulaşılır? Merak ediyorsanız yazımızdan bakabilirsiniz.

 Whatsapptan Ücretsiz Bakım Yapan Medyumlar ve Hocalar

Whatsaapptan ücretsiz bakım yapan medyum Bestami hoca,  sizin adınızı, anne adınızı, doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı göndermenizi isteyerek ücretsiz bir şekilde üzerinizde büyünün yapılıp yapılmadığına bakar. Bunun sonucunda da büyünün yapıldığı durumlarda büyünün bozma işlemlerine geçer.

Whatsapp Üzerinden Ücretsiz Bakım

Birçok sahtekar kişiler, medyum hocası diye kendilerini tanıtarak bakım yaptıklarını söyler. Kesinlikle bu tarz kişilere hiçbir koşulda itibar etmeyiniz. Whatsapp üzerinden ücretsiz bakım yapan tek güvenilir medyum hocası Bestami hocadır. Bestami hocanın ücretsiz bakımları sayesinde insanlar kendilerine büyü yapılıp yapılmadığını kolay bir şekilde öğrenebilme şansını elde eder. Bunun sonucunda da büyü yapıldıysa, yine Bestami hocaya müracaat ederek büyünün bozulmasını talep edebilirsiniz.

Whatsap Üzerinden Ücretsiz Bakım Nasıl Olur?

Whatsapptan ücretsiz bakım yapmak mümkündür. Fakat birçok hoca bu bakımlardan para talep eder. İşinde uzman olan medyum Bestami hoca Whatsapptan yaptıkları bakımlardan herhangi bir ücret almaz. Üstelik detaylı bir şekilde bakım yaparak büyünün yapılıp yapılmadığını hemen söyler. Eğer, büyü varsa,  kim tarafından ve ne zaman yapıldığını da açık bir şekilde ortaya koyar.

Bestami hoca Whatsapptan bakım yaparken sizin ve annenizin adını, doğum tarihinizi ve fotoğrafınızı ister. Bu bilgiler doğrultusunda bir yıldız haritası çıkararak sizin üzerinizde bir büyünün olup olmadığına bakar. Dileyen herkes Bestami hocaya müracaat ederek Whatsapptan ücretsiz bakımlarını yaptırabilir.

Voodoo büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Whatsapp Üzerinden Rabıta Bakımı

Whatssapptan rabıta bakımı yapılarak insanların üzerinde hangi büyünün yapılıp yapılmadığı net bir şekilde ortaya çıkar. Medyum Bestami hoca, Whatsapptan ücretsiz rabıta bakımı yapan nadir hocaların arasındadır. Birçok hoca bakımların çoğundan para talep eder. Fakat, medyum Bestami hoca hiçbir koşulda yaptıkları bakımlardan herhangi bir para istemez. Dileyen herkes medyum Bestami hocaya ulaşarak Whatsapptan ücretsiz bir şekilde rabıta bakımlarını yaptırabilir. Böylece hangi büyünün kim tarafından kendilerine yapıldığını kolay bir şekilde öğrenebilirler.

Whatsapp Üzerinden Bakım Yapan Güvenilir Medyumlar

Whatsapp üzerinden bakımların yaptırılmasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü, birçok hoca bakım yaptıklarını söyler fakat bakım yaparken cinleri kişilerin üzerine musallat ederek onların sonsuza kadar başlarında durmaları için emir verir. Üstelik cinleri musallat ederek müşterilerinden birçok medyum hocası para da alır. Bu yüzden ilerde başınızın derde girmesini istemiyorsanız, bu konuda tek güvenilir isim olan Bestami hocaya başvurmalısınız. Bestami hoca Whatsapp üzerinden her türlü bakımları yapar ve aynı zamanda kolay büyüleri de ücretsiz bir şekilde uygular. Dileyen herkes medyum Bestami hocaya ulaşarak ücretsiz bakımlarını yaptırabilir.

Whatsapp Üzerinden Büyü Bozma Bakımı

Whatsapp üzerinden medyum Bestami hoca, ücretsiz bir şekilde bakımları yaptıktan sonra büyünün yapıldığını ortaya koyduğunda uzaktan da büyüyü bozabilme yeteneğine sahiptir. Bunun için büyüyü bozduracak kişilerin Whatsapp üzerinden kişisel bilgilerini alarak onlara uzaktan dualar hazırlar. Bu duaları 2 gün boyunca uzaktan bu kişilere okuyarak büyünün etkisinden kurtulmalarına yardımcı olur.

Bunun dışında medyum Bestami hoca büyünün bozulması için kişilerin okuması gereken duaları Whapsapp üzerinden ileterek büyünün bozulmasını isteyenlerin bu duaları her gün okumasını talep eder. Okunması gereken dualar aşağıda sırasıyla verilmektedir:

 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Taha Suresi: Taha, Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka, İlla tezkiratel limey yahşa, Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula, Errahmanü alel arşisteva, Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera, Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa, Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna, Ve hel etake hadiysü musa, İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda, Felemma etaha nudiye ya musa, İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva, Ve enahtertüke festemı’ lima yuha, İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı, İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a, Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda, Ve ma tilke bi yemınike ya musa, Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra, Kale elkıha ya musa, Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a, Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula, Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra, Li nüriyeke min ayatinel Kübra, İzheb ila fir’avne innehu tağa, Kale rabbişrah lı sadrı, Ve yessir lı emrı,

Whatsapp Üzerinden Büyü Bakımı Yapan Medyumlar

Medyum Bestami hoca, Whatsapp üzerinden büyü bakımlarını yaparak insanların üzerindeki büyünün yok olması için çalışmalara başlar. Hocanın büyü bakımlarını uzaktan Whatsapp yolu ile yapabilmesi için ilk olarak kişinin doğum bilgilerini, anne adını ve bir adet fotoğrafını alması gerekir. Bu bilgileri büyü bakımını yaptıracaklar, Whatsapp üzerinden Bestami hocaya gönderir. Bu bilgilerin sonucunda hoca, kişinin yıldız haritasını ortaya çıkararak herhangi bir büyünün kendisine yapılıp yapılmadığını hemen kontrol eder. Genelde bunu rabıta yöntemi ile yapar. Bu sayede Whatsapp üzerinden uzaktan da büyü bakımları yapılabilir.

Bakım İle Yıldızname Aynı Mı?

Bakım ile yıldızname tamamen birbirinden farklıdır. Yıldıznamenin bakılmasındaki amaç, özellikle ikili ilişkilerde karakteristik özelliklerin ortaya çıkarılarak çiftlerin birbirleri ile uyumlu olup olmadığına bakılır. Fakat, bakımlar tamamen tecrübe ve deneyim isteyen işlemdir. Bakımların yapılması ile insanların üzerinde meydana gelen olumsuz enerjilerin veya büyülerin olup olmadığı anlaşılır. Bunun sonucunda da yapılan büyünün bozulması için Havas ilminden yararlanılır. Aynı zamanda bakımların yapılmasında gece yarısından sonra bir zamanın tercih edilmesi gerekir. Yıldıznamede böyle bir durum söz konusu değildir. Her zaman bakılabilir. Bu yüzden herkes bakım ve yıldıznamenin farkına vararak hangi durumlara baktırmak istiyorlarsa, işinde uzman olan Bestami hocaya gitmelidir.

Whatsapp Üzerinden  Yapılan Bakımda Önemli Noktalar

Whatsapp üzerinden yapılan bakımlarda bilinmesi gereken noktalar vardır. Bu noktaların öğrenilmesinden sonra hiç kimse sizi kandırmamış olur. Whatsapp üzerinden bakım yapılması için muhakkak işinde uzman olan Bestami hocanın seçilmesi gerekir. Bununla birlikte Whatsapp üzerinden uzaktan yapılan bakımlar için en az 1 günlük sürenin beklenilmesi gerekir. Bu süreden daha kısa bir zamanda bakım yaptıklarını iddia eden hocalara kesinlikle inanmayınız.

Whatapp üzerinden yapılan bakımların sonucunda büyünün etkisinin olduğu anlaşılırsa, kesinlikle kısa sürede büyünün bozulma işlemlerine başlanmalıdır. Bunun için bu noktalara dikkat ettiğiniz zaman büyünün yapılması durumunda ne gibi önlemlerin alınacağı Bestami hocanın yardımı ile ortaya koyulur.

Tuz büyüsü nedir? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Whatsapp Üzerinden Bioenerji İle Bakım

Whatsapp üzerinden uzaktan bioenerji ile bakımların yapılması mümkündür. Bu bakımların yapılmasından sonra insanların manevi, ruhsal, zihinsel enerjiksel sorunları ortadan kalkar ve kişiler huzur ve refah içerisinde yaşamaya başlar. Bu bakımların yapılmasındaki en büyük sebep, insanların kötü enerjilerden arınarak hayatlarına pozitif bir şekilde devam etmelerini sağlamaktır.

Whatsapp üzerinden bioenerji ile bakım yaptırmak isteyenler, işinde ehli olan medyum Bestami hocaya ulaşarak ücretsiz bir şekilde bakımlarını gönül rahatlığıyla yaptırabilir. Bu sayede ruhsal ve zihinsel anlamda sıkıntıları olanlar, tamamen bütün kötü düşüncelerden arınmış olur. Bununla birlikte medyum Bestami hoca bioenerji bakımı da olmak üzere bütün bakımları ücretsiz bir şekilde uzaktan yapar. Bu fırsattan yararlanmak isteyen herkes, Bestami hocaya ulaşabilir.

Whatsapp Üzerinden Başka Neler Yapılır?

Whataspp üzerinden medyum hocası Bestami hoca, ücretsiz bakımlar dışında aynı zamanda kolay yapılabilen büyülerin de tarifini verir. Örneğin; evde yapılan birçok büyü türlerinin içlerinden daha kolaylarını seçerek zamandan kazanmak için basit büyüleri uzaktan yapabilir. Eşlerin veya sevgililerin arasında meydana gelen sorunların çözümü de uzaktan yapılabilir. Aynı zamanda genellikle anne ve babası ile aralarında yaşadıkları problemlere nokta koymak isteyenler, Whatsapp üzerinden Bestami hocaya ulaşarak kendilerine uygun büyünün tarifini alabilir. Bunun dışında medyum Bestami hoca Whatsapp üzerinden uzaktan çakra ve bilinçaltı temizliği yaparak insanların zihinlerinin arındırılmasını sağlar. Dileyen herkes medyum Bestami hocaya başvurarak bütün bakımlarını yaptırabilir.

Yorumlar (2 Yorum)

 1. Ayse 29 Ocak 2020 00:01

  Hocam basım belada hayatım çok kotu delirmek üzereyim canıma kiyacam bu gidişle herseyim bozuluyo kime guvensem beni kandiriyo artık yoruldum ama maddi durumum yok bana Allah rızası için yardım eder misiniz etmezseniz de bişey diyemem hayırlı geceler

 2. Hasan 14 Aralık 2019 16:55

  Beni biri dolandırıldı hocam mağdur durumdayım paramı nasıl o kişiden geri alabilirim hocam ilginize şimdiden teşekkür ederim yardın edin bana 🙏

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz