Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
  • Anasayfa >
  • Büyü >
  • Voodoo Büyüsü Nedir, Voodoo Büyüleri Nasıl Yapılır?

Voodoo Büyüsü Nedir, Voodoo Büyüleri Nasıl Yapılır?

Voodoo büyüsü nedir, voodoo büyüleri nasıl yapılır? Voodoo bebeği ne anlama gelir? Gerçek bilgilere ulaşmak istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

 Voodoo Büyüsü Nedir, Voodoo Büyüleri Nasıl Yapılır?

Voodo büyüsü, insanların hayatlarında mutsuz olmaları için yapılan büyü türlerinden birisidir. Yani bu büyü, kara büyülerin arasında yerini alır. Voodoo büyüsü, genellikle eşyaların üzerinden karşı tarafa telkinler yapılarak uygulanır. Bunun sonucunda büyü etkisini göstererek büyünün yapıldığı kişinin hayatında her zaman olumsuz durumlar meydana gelir.

Voodoo Büyüsü

Voodoo büyüsü, sevmediğiniz veya nefret ettiğiniz kişilerin yaşamlarında her zaman negatif olaylar yaşamaları amacı ile yaptırılır. Bu büyünün yapılmasının sonucunda büyünün yapıldığı kişilerin hem bedensel hem de ruhsal sağlıklarında çöküşler meydana gelir. Bu kişiler bunalıma girerek kendilerini ölüme bile sürüklemeye kalkar. Büyünün yapımında oyuncak bebek kullanılır. Oyuncak bebeğin üzerine karşı tarafın kişisel bilgileri ile tılsımlı sözcükler ve dualar okunur. Daha sonra bebeğe iğne batırarak kişinin hangi bölgesine zarar geleceğini belirleyebilirsiniz.

Ayrıca süryani büyüsü bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Voodoo Büyüsünün Uygulanması

Voodoo büyüsünün yapılmasını muhakkak işinde uzman olan medyum hocasına giderek uygulatmak gerekir. Büyünün etkisinin çok kuvvetli ve tehlikeli olmasından dolayı yanlış yapılan her bir işlemde büyük problemler ortaya çıkar. Büyüye başlamadan önce oyuncak bir bebek ve büyünün yapılacağı kişinin saç teli veya tırnağı temin edilmelidir. Malzemelerin alınmasından sonra oyuncak bebeğin üzerine tılsımlı sözcükler okuyarak oyuncak bebek üzerinden iğne yardımı ile batırma işlemi yapılıp istediğiniz kişinin vücudunun hangi bölgesinde ömür boyu kalıcı bir hastalığın veya olayın oluşması belirlenir.

Bu büyünün yapılmasından sonra büyünün etkisinde olan tarafın hayatında her zaman olumsuz durumlar meydana gelir. Bu kişilerin ruhsal ve zihinsel fonksiyonlarında çöküşler ve rahatsızlıklar oluşur.  Bunun sonucunda da kişinin bütün uzuvları zarar görür ve hayatı boyunca şuursuz bir şekilde yaşamaya başlar.

Voodoo Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Voodoo büyüsünün uzman medyum hocası tarafından yapılması durumunda büyünün etkisi ve belirtileri hemen ortaya çıkar. Özellikle büyünün yapıldığı kişinin tavır ve davranışlarında sorunlar meydana gelir. Bu kişiler yakın çevresine ve ailesine karşı her zaman öfkeli ve sinirli tutum sergiler. Bunun sonucunda da çevresinden ve ailesinden uzaklaşır ve yalnızlaşır. Bu durum kişiyi intihara bile sürükler.

Bunun dışında büyünün etkisinde kalan taraf, rüyalarında sürekli olarak kabus gördükleri için hiçbir şekilde uyuyamaz. Yani bu kişilerin uyku düzenlerinde sürekli dengesizlikler meydana gelir. Büyünün etkisi ile karşı taraf, akıllarının ve mantıklarının dışında hareketler yaparak delirmiş gibi bir davranış takınır. Bütün bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda Voodoo büyüsünü bozdurmak için işinde uzman olan medyum hocasına gitmek gerekir.

Voodoo Büyüsünün Etkisini Yok Etme

Voodoo büyüsünün bozulmasını isteyenler, ilk olarak işinde ehli olan medyum hocasına giderek büyünün yapılıp yapılmadığını kontrol ettirmelidir. Daha sonra büyünün bozulması için medyum hocası yeni bir büyü veya özel dualarla bir vefk hazırlar. Bu vefkin veya muskanın evde yada kıyafette taşınması durumunda büyünün etkisi tamamen uzaklaşmaya başlar ve büyünün bozulmasından sonra bu kişilere bir daha hiçbir koşulda Voodoo büyüsü yapılamaz.

Bunun dışında büyünün bozulması için Kuran-ı Kerim’de yer alan büyüden kurtulmak ve uzaklaşmak adına okunması gereken dualar ve sureler vardır. Bu duaların ve surelerin her gün sabah ve akşam okunması sonucunda büyünün etkisi uzaklaşmaya başlar. Aşağıda Voodoo büyüsünün bozulmasında etkili olan dualar sırasıyla verilmektedir:

  • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
  • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
  • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Voodoo Bebeği Ne Anlama Gelir?

Voodoo bebeği ile hangi kişinin hayatına zarar verilecekse, iğne yardımıyla bebeğin üzerine  batırmalar  yapılarak büyünün yapılacağı kişinin vücudunun hangi alanında  zararların ve kalıcı hastalıkların oluşması belirlenir. Bu bebek tamamen büyünün yapılacağı kişiyi temsil eder. Bebeğin üzerine ayetler ve tılsımlı sözcüklerin okunması sonucunda bebek tılsımlanır ve sanki büyünün yapılacağı kişiymiş gibi kabul edilerek bebek üzerinden büyü dolaylı yoldan yapılır. Bu sayede uzaktan iğne batırılarak büyünün etkisinde kalan kişinin hayatına zarar verilir. Voodoo büyüsünün etkilerinin çok tehlikeli olmasından dolayı muhakkak medyum hocasına gidilmesinde yarar vardır.

Voodoo Büyüsü Etkili Mi?

Voodoo büyüsünün etkisi çok kuvvetlidir. Büyünün yapılmasından hemen sonra etkisini net bir şekilde göstermeye başlar. Voodoo büyüsünün yapılmasının ardından büyünün yapıldığı kişinin hayatı tamamen mahvolur. Bu kişinin hem bedensel hem de ruhsal açıdan büyük tehlikelerle karşı karşıya gelmesi bariz bir şekilde gözle görülür. Büyünün sonucunda büyünün etkisi altında kalan kişinin çevresi ve yakınları ile arasındaki iletişim kötüye gider ve iletişimlerin kopması meydana gelir. Bu durumun oluşması sonucunda da bu kişiler, yalnızlaşarak sosyal çevresinden uzaklaşır ve bunalım içerisinde olur. Böylece kendilerini intihara sürükleme eğiliminde olurlar.

Voodoo Büyüsünün Türleri

Voodoo büyüsünün türleri oldukça fazladır. Bu türler büyünün hangi amaçla ve niyetle yapıldığına göre farklılık gösterir. Büyünün yapılmasında her zaman kötü niyet meydana gelir. Özellikle sevmediğiniz veya nefret ettiğiniz bir insanın hayatında acılar ve sıkıntılar çekmesini istiyorsanız,  işinde uzman olan medyum hocasına giderek büyüyü yaptırabilirsiniz. Bununla birlikte Voodooo büyüsünde bebeğin herhangi bir bölümüne iğneler batırılması sonucunda da büyünün yapıldığı kişinin vücudunda kalıcı hastalıkların veya sakatlıkların oluşması amaçlanır. Anlaşılacağı üzere büyünün yaptırılmasında birçok nedenler ortaya çıkar. Bu nedenlerden birini gerçekleştirmek isteyenler, kesinlikle medyum hocasına giderek büyünün yapım aşamasını tamamlatmalıdır.

Voodoo Büyüsünün Tutma Vakti

Voodoo büyüsünün tutma vakti, büyüde kullanılan bebeğin ne kadar sürede hazırlanıp hazırlanmadığına göre değişmektedir. Büyüde kullanılan oyuncak bebeğe okunan tılsımlı sözcükler ve duaların sonucunda bebek tılsımlanır. Bu sayede bebeğe yapılacak her bir iğne batırma işleminden sonra büyünün yapılacağı kişi anında bu durumdan etkilenir ve bebeğin  neresine iğne batırıldıysa, karşı tarafın vücudunda da o yerde sakatlıklar ve  kalıcı hastalıklar meydana gelir.

Voodoo büyüsünün etkisinin net bir şekilde gösterilmesi için özel olarak hazırlanan bebeğe kimsenin dokunmaması gerekir. Bu bebeğe sadece büyüyü yapan medyum hocası dokunabilir. Çünkü, bebeğe dokunulduğu zaman tılsımı gider ve büyünün etkisi de hiçbir şekilde karşı tarafta tutmaz. Bunun için büyünün etkili bir şekilde tutmasını isteyenler,  kesinlikle medyum hocasına giderek büyüyü yaptırmalıdır.

Sakız büyüsü nedir? Yazımızdan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Voodoo Büyüsü Neden Yapılır?

Voodoo büyüsünün yapılmasında birçok nedenler vardır. Genellikle bu büyü karşı tarafa acı çektirmek ve onların ölmelerini sağlamak amacı ile yapılır. Bunun dışında sevilmeyen ve istenmeyen kişilerin akıl ve beden sağlıklarını bozarak onların şuursuz bir şekilde hayatlarına devam etmeleri amaçlanmaktadır.

Büyünün bu niyetler doğrultusunda yapılmasının sonucunda büyünün etkisinde kalan tarafın yaşantısı bir kâbusa dönüşür. Bu kişiler hayattan hiçbir şekilde zevk almayarak yaşar. Bunun sonucunda da depresyon ve bunalım içerisine girerek yaşamak istemediklerini dile getirip kendilerini ölüme sürükler.  Voodoo büyüsünün etkisi bu yüzden çok güçlüdür. Büyünün yapılmasından hemen sonra karşı tarafın hayatında tamamen negatif durumlar meydana gelmeye başlar ve bu olayların düzeltilmesi imkânsızdır.

Hüddam Ne İfade Eder?

Voodoo büyüsünün yapımında doğa üstü varlıklardan yardım alınır. Bu varlıkların yardımı ile büyünün etki gücü daha kuvvetli bir hale dönüşür. Voodoo büyüsünde yardım alınan varlığın adı Hüddam Melamiyanan’dır.  Hüddam Melamiyanan’ın talimatlarıyla birlikte Voodoo büyüsü tamamlanır. Bu yüzden büyünün yapılmasında bu hüddam çok önemlidir. Hüddam Melamiyanan ile ruhen iletişime geçmek için çok dikkatli olunması gerekir. Bunun için muhakkak medyum hocasına giderek büyünün bu aşamasını medyum hocası ile yapmak gerekir. Bunun sonucunda büyünün yapım aşamaları tamamlanır ve etkisini anında karşı tarafın üzerinde göstermeye başlar.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz