Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

11 Düğüm Büyüsü Nasıl Yapılır?

11 düğüm büyüsü nedir, nasıl yapılır? 11 düğüm büyüsü ne işe yarar, zararları var mıdır? 11 düğüm büyüsünü kimler yapabilir? Ayrıntılı bilgileri yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

 11 Düğüm Büyüsü Nasıl Yapılır?

11 düğüm büyüsü,  evliliklerde veya ilişkilerde meydana gelen sevgisizliği veya azalan bağı yeniden kuvvetlendirmek amacı ile yapılır. Bu büyünün yapılmasından sonra çiftler arasında oluşan sorunlar veya ilgisizlikler tamamen ortadan kalkar. Bunun sonucunda da evlilikler veya ilişki durumları her zaman sorunsuz bir şekilde sürmeye devam eder.

11 Düğüm Büyüsünün Tanımı

11 düğüm büyüsünün yapılması ile ilişkilerde meydana gelen pürüzlükler tamamen ortadan kalkar. Bunun dışında sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz bu büyü sayesinde size pişman olmuş bir şekilde geri döner ve aranızı yeniden düzeltmek için çözümler bulmaya başlar. Bunun sonucunda da eşinizle veya sevgilinizle sorunsuz bir şekilde ilişkinize devam etmiş olursunuz. Bu büyünün yapılması için muhakkak işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir.

11 Düğüm Büyüsünün Belirtileri

11 düğüm büyüsünün doğru ritüellerle ve işinde uzman olan medyumlarla beraber yapılmasından sonra büyü kısa sürede etkisini göstermeye başlar ve ilişkilerde meydana gelen bütün sorunlar ve problemler yok olur. Aşağıda 11 düğüm büyüsünün doğru yapılmasından sonra ortaya koyduğu belirtiler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Bu büyünün evli çiftlere yapılmasından sonra evli çiftler arasındaki sorunları hemen halleder ve birbirlerine eskisinden daha çok bağlanır.
 • Bunun dışında evli çiftlerin veya sevgililerin birbirlerine olan yalanları ortadan kalkar ve her zaman birbirlerine doğru söylerler.
 • Bununla birlikte 11 düğüm büyüsü ile bütün aşıklar birbirlerine kör kütük yeniden aşık olur ve sonsuza kadar hiçbir güç bu aşıkları ayıramaz.

Yukarıda verilen belirtilerin meydana gelmesi için kesinlikle işinde uzman olan medyumlara gidilmesinde yarar vardır.

11 Düğüm Büyüsünün Uygulanışı

11 düğüm büyüsünün yapılması geçmişten günümüze kadar halen devam etmektedir. Bu büyünün yapılmasının amacı, evli çiftlerin veya sevgililerin birbirlerine daha sıkı bir şekilde bağlanmasıdır. Büyünün yapılmasında sadece bağlanma ve aşık olma durumları meydana gelir. Bu yüzden bu büyünün etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı işinde uzman olan medyumların tercih edilmesi şarttır.

11 düğüm büyüsünü her medyum kendi tekniklerine ve yöntemlerine uygun bir şekilde yapar. Bunun için medyumlar arasından da seçimlerin çok dikkatli yapılması gerekir.  Büyünün en uzman medyumlar ile yapılması sonucunda sorunlu evlilikler veya ilişkiler tamamen güzel bir şekilde sürmeye devam edecektir.

11 Düğüm Büyüsünün Yapılışında Önemli Noktalar

11 düğüm büyüsünün yapılışında muhakkak dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalardan birisi de malzemelerin eksiksiz bir şekilde temin edilmesidir. Bu büyünün yapılmasında ip ve büyünün yapılacağı kişinin saç teli, tırnak veya kanı alınmalıdır. Bütün malzemelerin alınmasından sonra sessiz ve karanlık bir odaya geçilerek aşağıda verilen adımların sırasıyla uygulanması gerekir. Bu adımlar şu şekildedir:

 • İlk olarak saç teli ılık suyun içerisine koyularak bir gece bekletilmesi gerekir.
 • 1 gecenin beklenilmesinden sonra ılık suyun içerisine ipin ucunu koyup geri çıkarmak gerekir.
 • Ardından ipin bütün uçlarına düğüm atılır ve birbirlerine daha çok bağlanması gereken kişiler hakkında iyi niyette bulunulur.
 • Bütün işlemlerin yapılmasından sonra ip kurutulur ve bir toprağın altına gömülür.
 • Bunun sonucunda da kısa sürede evli çiftler veya sevgililer aralarındaki sorunları komple çözmüş olur.

Resimle aşk büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

11 Düğüm Büyüsünü Yok Etme

11 düğüm büyüsünün bozulması mümkündür. Fakat bu büyünün bozulmasını muhakkak medyum hocası ile birlikte yapmak gerekir. İlk olarak büyünün yapılıp yapılmadığını kontrol ettirmekte yarar vardır.  Medyum hocası rabıta bakımı ile 11 düğüm büyüsünün yapılıp yapılmadığını kontrol eder ve büyünün olması durumunda büyünün bozulması için vefkler hazırlar.

Medyum hocası vefk hazırlarken büyünün yapıldığı kişinin kişisel bilgilerinden ve Kuran-ı Kerim’de yer alan dualardan yararlanır. Bu bilgiler doğrultusunda vefk yazılır ve 1 hafta içerisinde bu vefkin evde veya kıyafetlerde saklanması durumunda büyü etkisini hemen uzaklaştırır.

Medyum hocasının vefkin içerisine yazdığı dualar oldukça önemlidir. Bu dualar büyünün bozulmasında en önemli faktörlerden birisidir. Aşağıda medyumun 11 düğüm büyüsünün bozulmasında vefke yazdığı dualar yer alır:

 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Abese Suresi: Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben. Ve zeytunen ve nahlen. Ve hadaika ğulben. Ve fakiheten ve ebben. Meta’an lekum ve lien’amikum. Feiza caetissahhatu. Yevme efirrulmer’u min ehıyhi. Ve ummihi ve ebiyhi. Ve sahıbetihi ve beniyhi. Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi. Vucuhun yevmeizin musfiretun. Dahıketun mustebşiretun. Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun. Terhekuha kateretun. Ulaike humulkeferetulfeceretu.
 • Yasin Suresi: Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn.

11 Düğüm Büyüsü İle Birini Bağlama

11 düğüm büyüsünün yapılmasında birçok nedenler vardır. Bu büyünün yapılmasından sonra evliliklerde veya ilişkilerde meydana gelen sevgi bağları daha da artar ve eşler veya sevgililer birbirlerine deli gibi bağlanır. Bunun dışında bu büyünün yapılmasında kötü niyetler de yer alır. Örneğin; sevmediğiniz bir kişinin ilişkisini veya evliliğini bitirip o kişinin size bağlanmasını istemeniz durumunda da bu büyüyü yaptırabilirsiniz. Bunun sonucunda da ayrılan evli çiftlerden veya sevgililerden size aşık olmasını istediğiniz kişiyi kendinize kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz.

11 düğüm büyüsünün amaca uygun bir şekilde sonuç vermesi için kesinlikle işinde uzman olan medyumlara yaptırılması gerekir. Bu sayede büyünün yapılma niyeti tamamen gerçeğe dönüşmüş olur ve mutsuz giden evlilikler veya ilişkiler mutlu sonla sürmeye devam eder.

11 Düğüm Büyüsü İle Aşık Etme

11 düğüm büyüsü ile birini aşık etmek de mümkündür. Özellikle platonik olarak duyulan aşk duygularına karşılık bulmak amacı ile birçok kişi bu büyüyü yaptırmak için medyumlara başvurmaktadır. Bu büyünün işinde uzman ve yetenekli olan medyumlara yaptırılmasından sonra büyünün etkisi hemen kendini gösterir.

11 düğüm büyüsü ile aşkına karşılık bulamayanlar kesinlikle karşı tarafın da kendilerine aşık olduğunu ve deliler gibi bağlandığını görecektir. Bununla birlikte sizi terk edip giden eşinizin veya sevgilinizin de size pişman olmuş bir şekilde dönüp yeniden aşık olmaları da mümkün hale dönüşecektir. Bu yüzden dileyen herkes 11 düğüm büyüsünü işinde profesyonel olan medyumlara yaptırabilir.

Erkeklere Yapılan 11 Düğüm Büyüsü

Bir kadın tarafından erkeğe yapılan düğüm büyüsü kısa sürede etkisini gösterir ve kadınlar istedikleri erkeği kendilerine aşık edebilir. Erkeklere yapılan düğüm büyüsü muhakkak işinde uzman olan medyumlar aracılığı ile uygulanmalıdır. Bu büyünün erkeklere yapılması için ilk olarak medyum hocasına büyünün yapılacağı erkeğin adı, soyadı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin verilmesi gerekir.

Bu kişisel bilgiler doğrultusunda medyum hocası iplerle beraber büyüyü hazırlar. Bu büyünün yapımı toplamda 4 gün sürmektedir.  4  gün sonra büyü tamamen bittiğinde 11 gün içerisinde büyü etkisini hemen gösterir ve kadınlar istedikleri adamı kendilerine başarılı bir şekilde aşık edebilir. Böylece mutlu ilişkiler veya evlilikler meydana gelir.

11 Düğüm Büyüsünün Tutma Süresi Ne Kadardır?

11 düğüm büyüsünün tutma süresi büyünün yapıldığı kişilere göre farklılıklar gösterir. Bunun dışında büyünün kısa sürede ve etkili bir şekilde tutmasında işinde uzman olan medyumların da etkisi oldukça büyüktür. Bunun için 11 düğüm büyüsü herkeste aynı sürede ve oranda etki etmeyebilir.

Fakat bu büyü doğru ritüellerle yapıldığı zaman yaklaşık olarak 11 gün içerisinde sonuçlarını göstermeye başlar. Bu süre 50 güne kadar da çıkabilir. Tamamen büyünün etki ettiği kişiye ve medyuma bağlı bir durumdur. Bunun için büyünün kısa sürede etki etmesini isteyenler her zaman işinde tecrübeli ve donanımlı olan medyumlara gitmelidir.

11 Düğüm Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

11 düğüm büyüsünün doğru medyumlar tarafından yapılmasından sonra büyünün kişiye yapıldığının anlaşılması çok kolay bir hale gelir. Bu büyünün yapılmasından sonra büyünün etkisinde olan kişinin davranışlarında ve tavırlarında bariz bir şekilde değişimler meydana gelir. Özellikle büyünün etkisinde olan kişi, büyüyü yapan kişiyi sürekli olarak aklında ve hayalinde canlandırır. Bunun sonucunda da hep onunla birlikte olmak ister.

Bunun dışında evli çiftlerin arasında meydana gelen sorunlardan dolayı ayrılma aşamasında olduklarında bu büyü yapıldığı zaman evli çiftler aralarındaki sorunları hemen düzeltir ve eskisinden daha çok birbirlerine ve varsa çocuklarına bağlanır. Bu sayede büyünün etkisi net bir şekilde kendini gösterir ve sorunlu evlilikler her zaman sevgi ve saygı çerçevesi doğrultusunda sürmeye devam eder.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz