Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ayrılan Sevgiliyi Geri Çevirme ve Özür Diletme Duası Ritüeli

Ayrılan sevgiliyi geri çevirme ve özür diletme duası ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Ayrılan sevgiliyi geri çevirme duası hakkında ayrıntılı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Ayrılan Sevgiliyi Geri Çevirme ve Özür Diletme Duası Ritüeli

Ayrılan sevgilinizin geri dönmesi için dua ritüelleri uygulanmalıdır. Bu dua ritüelleri sayesinde eski sevgiliniz veya boşanmış olduğunuz eşiniz size geri dönecektir.

Ayrılan Sevgiliyi Döndürme Ritüeli

Aşağıda sizi bırakıp giden sevgiliniz için etkili olan dua yer almaktadır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Allahümme, ya müfettihal ebvab, ve ya müsebbibel esbab, ve ya mukallibel kulubi vel ebsar, ve ya delilel mütehayyirin, ve ya giyasel müstegisin, ve ya müferricel mahzunin, tevekkeltü aleyke ya rabbi, kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke, ya rezzaku, ya fettahu, ya basitu, ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.

Eski Sevgiliyi Pişman Eden Dua Ritüeli

Eski sevgilinizin pişman olup size geri dönmesi için aşağıda verilen duayı 17 defa her gün düzenli bir şekilde okumanız gerekir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

Eski Eşin Dönmesi İçin Ritüel

Boşanmış olduğunuz eşinizle yeniden bir araya gelmek için aşağıda verilen duayı iki rekat namaz kıldıktan ve Fatiha suresini okuduktan sonra toplamda 7 defa okumanız gerekir. Duanın okunuşu şöyledir:

 • “Allahümme bi hakki haze’l-ismi evi’s-sareti en tünezzil’l-berekete fi keza ve keza.”

Ayrılan Sevgiliyi Pişman Edip Geri Getirme Ritüeli

Sizi terk etmiş sevgilinizin geri dönmesi için aşağıda verilen duayı gece yarısından sonra okumanız tavsiye edilir. Dua şu şekildedir:

 • BismillâhirrahmânirrahÎym
 • Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye. Amin

Ayrıca anında mesaj attırma duası ritüeli bilgilerine bakabilirsiniz.

Ayrılan Eşler İçin Ritüel

Ayrılan eşlerini birbirleri ile yeniden bir araya gelmesi için aşağıda verilen duayı geceleri yatmadan önce 3 gün boyunca okumaları gerekir:

 • Antayuşin 2, helfuşin, helkuşin2, karişin 2, kayişin 2, harişin 2, ezrişin 2, keykemuşin 2, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan 3, elacele 3, essaate 3.

Ayrılan Sevgiliyi Geri Çevirme İçin Etkili Ritüel

Sizi bırakıp giden sevgilinizin geri dönmesinde etkili olan dua aşağıda yer almaktadır. Bu duanın 7 gün boyunca farz olan namazların kılınmasından hemen sonra 7 kere okuması gerekir. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cini fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ilel rüşdi fe amenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü Teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten vela veleda ve ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune bi ricalin minel cini fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yeb asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen şediden ve şuruba ve enna künna nekudü minha mekaide lisem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurikel insi ve bi hakkılcinni vel insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı taha ve bi hakkı esmaillahi Teala ve bihakkı hatemi Süleyman bin davud ve bihakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bihakkı Mustafa ve bihakkı Zebur in insi adem ve bi hakkıl nebiyi insi adem ve bihakkı yunus insi adem ya azim ve bihakkı İbrahim insi adem ve bi hakık cebrali insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya rahman ya rahman ya rahman ya rahim ya gaffar ya şekur ya halim ya sultan ya subhan ya macid ya vahid ya kahir ya kadim ya hannan ya Mennan ya deyyan ya gufran veya enzellahu mines semai min main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi Teala ve izzetillahi ya zel celali vel ikram allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediğinin adını ve anne adını söyle) el acele el acele el acele es saate es saate es saate el vehan el vehan el vehan.

Ayrılanları Geri Döndüren Büyü Ritüeli

Sizi terk etmiş giden eşinizi veya sevgilinizi yuvasına geri döndürmek istemeniz durumunda geri getirme büyüsü ritüelini yapmanız gerekir. Bu ritüelin yapılması için öncelikle eşinizin veya sevgilinizin özel eşyalarından bir tane almalısınız. Bu eşyalar kıyafet, çanta, cüzdan, vb. gibi malzemeler olabilir. Bunun dışında eşinizin veya sevgilinizin saç telinden veya tırnağından da alıp büyüyü uygulayabilirsiniz. Bu eşyalar üzerine geri getirme dualarını okuyarak ve niyet ederek yapılan muskayı evinizde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklamalısınız. Büyünün etkisi 1 hafta içerisinde kendini gösterir ve sevgiliniz veya eşiniz pişman olmuş bir şekilde size geri döner.

Terk Eden Sevgili İçin Ritüel

Terk eden sevgilinizin geri dönmesi için sabah ve akşam kılınan namazlardan sonra abdestli bir şekilde aşağıda verilen duayı okumalısınız. Duayı okurken eski sevgilinizin adını da telaffuz etmenizde yarar vardır:

 • Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin. Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Ayrılan Sevgiliyi Yeniden Aşık Etme Ritüeli

Aşağıda sizi bırakıp giden sevgilinizi kendinize yeniden aşık etmek için yapmanız gereken ritüelin aşamaları sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak sevgilinizin giydiği bir kıyafetten bir parça kesin.
 • Daha sonra bu kesilen parçanın üzerine 7 kere “Kulhuvalla’h” okunmalıdır.
 • Okunan bez bir poşete sarılmalıdır.
 • Hazırlanan muska 3 gün boyunca sevgilinizin kıyafetinin içerisinde saklanmalıdır.
 • 3 günün geçmesinin ardından muskayı alıp sevgilinizin yattığı yastığın içerisine görmeyeceği bir şekilde koymalısınız.
 • 7 veya 9 günün geçmesinin ardından sevgiliniz size geri dönecektir.

Ayrılan Sevgililer İçin Vefk Ritüeli

Ayrılan sevgiliniz için yaptıracağınız vefkin yapım aşaması toplamda 7 gün sürmektedir. Vefkin hazırlanmasında sizi bırakıp giden sevgilinizin kişisel bilgileri kullanılmaktadır. Bu bilgiler ad, soyad, anne adı ve doğum tarihidir. Bununla birlikte Kuran’ı Kerim’de yer alan aşk ve geri getirme duaları da vefke yazılmaktadır. Vefkin 40 gün boyunca sizi terk eden sevgilinizin kıyafetlerinde saklanması gerekir.

Aynı zamanda 40 gün boyunca her gün aşağıda verilen duanın abdestli bir şekilde 1 defa okunması gerekir. Böylece 40 günün sonunda sevgiliniz size geri döner ve bir daha sizi bırakmaz. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

sevgiliyi geri goturme yontemleri
Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri eski sevgiliyi yeniden aşık etmek için kullanılan büyülerdendir. Bu büyüler ile... Devamını oku

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir, Gideni Geri Getirme Büyüleri Nasıl Yapılır? 

gideni geri getirme buyusu nasil yapilir
Gideni geri getirme büyüsü ile özellikle eski sevgilinizin size geri dönmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evini Terk Eden Adamı Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

evi terk eden adami geri getirme
Evini bırakıp giden adamlar için kurşun döktürme, bağlama, aşk, vb. gibi ritüeller yapılabilir. Evden Giden Adam... Devamını oku

Gideni Geri Çevirme Garanti Aşk Ritüeli

gideni geri cevirme
Gideni döndüren aşk ritüellerinde resimler, sevgiliye ait eşyalar kullanılmaktadır. Gideni geri çevirme ritüelleri hem evde tek... Devamını oku

Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

giden kadin evine geri nasil dondurulur
Erkeklerin sevgililerini veya eşlerini geri döndürmeleri için yapmaları gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallara ayak uydurulduğu... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz