Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

Giden kadını evine geri döndürme duası hangisidir, nasıl okunmalıdır? Gideni geri getirme duası kaç günde etki eder? Giden kadın nasıl getirilir? Okunması gereken duaları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

Erkeklerin sevgililerini veya eşlerini geri döndürmeleri için yapmaları gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallara ayak uydurulduğu zaman erkekler eşlerini veya sevgililerini kendilerine kolay bir şekilde yeniden aşık edebilir.  Büyü dışında da dualar yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edebilirler.

Sevdiği Kadını Evine Geri Döndüren Dua

Erkeklerin sevdikleri kadını evlerine ve kendilerine döndürebilmeleri için yapmaları gereken adımlar vardır.  Bu adımları eksiksiz bir şekilde yaptıkları zaman sevdikleri kadınlar kendilerine yeniden bağlanmış olur. Aşağıda erkeklerin kadınları geri eve döndürebilmelerinde izlemeleri gereken yollar detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • İlk olarak geri dönmesini istediğiniz eşiniz veya kız arkadaşınız hakkında iyi niyette bulunmanız gerekir.
 • Daha sonra 7 defa olmak şartı ile Felak, Nas ve Ayetel Kürsi’yi okumalısınız.
 • Bu sureleri okuduktan sonra ardından 7 değişik renkte iplikler alınız ve üzerine 1006 kere “Vedud” esmasını okuyunuz.
 • Esmayı okuduktan sonra ise 7 günün sonunda bir kuru incir alınız.
 • Kuru incirin ortasına delik açınız ve bu delikten okunmuş 7 adet ipliği geçiriniz.
 • Bu incirin daha sonra evin balkonuna veya kapısına asınız.
 • Bütün işlemlerin yapılmasının ardından 1 hafta içerisinde kız arkadaşınız veya eşiniz size geri dönmüş olur.

Ayrılan Kadın Evine Nasıl Geri Döner?

Ayrılan  eşiniz veya kız arkadaşınızın  size geri dönmesini istemeniz durumunda yapmanız gereken şartlar vardır. Özellikle büyü dışında erkekler eşlerini veya kız arkadaşlarını dualarla birlikte evlerine yeniden döndürebilir. Bunun için ilk olarak 3 gün boyunca sabah namazlarını düzenli bir şekilde kılıp 101 kere doğru ve düzgün bir şekilde aşağıda verilen duayı okumalıdırlar. Bu dua şu şekildedir:

 • Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ya kadim ya daim ya ya vitr ya ehad ya samed ya men lem yelid ve lem yuled.
 • Ve lem yekül lehü küfüven ehad.
 • Sallallahü teala aleyhi ecmain.

Yukarıda verilen duanın 3 gün sabah namazından sonra okunmasının ardından eşiniz veya kız arkadaşınız size yeniden aşık olur ve bağlanır.

Evli Çiftlerin Aralarındaki Küslükler İçin Okunacak Dua

Evli çiftler bazı zamanlarda ararlarında tartışmalar ve kavgalar yaşayabilir. Bu durumun önüne geçilmesi için çiftlerin düzenli bir şekilde okumaları gereken dua vardır.  Özellikle kadınların eşlerine karşı küslüklerini ortadan kaldırmalarında bu dua çok etkilidir. Evli çiftlerin aralarındaki problemleri çözmeleri için ilk olarak Perşembe gecesinde abdest alarak 2 rekât namaz kılmaları gerekir.

Daha sonra içlerinden iyi niyet ederek “Ya Mani” esmasını okumalıdır. Bu esmayı istenilen zamanda ve kılınması gereken namazdan sonra okunması durumunda eşler arasında meydana gelen küslükler tamamen yok olur ve evli çiftler eskisinden daha çok birbirlerine bağlanır.

Yemen akik taşı ile yapılan aşk büyüsü bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Erkeklerin Eşini Evine Geri Döndürmesinde Etkili Olan Dua

Erkeklerin eşlerini yuvasına ve çocukların geri döndürmelerinde etkili olan dualar vardır.  Bu duaları istenilen zamanda ve sayıda okumaları durumunda kadınlar evlerine ve çocuklarına geri döner. Bu sayede evliliklerde meydana gelen pürüzlükler ortadan kalkmış olur. Aşağıda erkeklerin eşlerini evlerine geri döndürmesinde okumaları gereken dua yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Yukarıda verilen duanın aynı zamanda bir kağıda evden giden eşin ismi yazılarak rüzgarın estiği yöne doğru evin bir köşesine asılmasında yarar vardır. Bu sayede duanın etkisi daha çok kendini göstermeye başlar.

Çevirgel Duası İle Giden Kadını Evine Geri Döndürme

Çevirgel duasının etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı bu duayı okuyan erkekler kendilerini bırakıp giden eşlerini veya sevgililerini yeniden eve döndürebilir. Aşağıda çevirgel duasının okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Ya Vedud,
 • Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.
 • Ya Mucip,
 • Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.
 • Ya Cami,
 • Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.
 • Ya Latif,
 • Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • El hamdü lillahi rabbil alemin.
 • Er rahmanir rahıym.
 • Maliki yevmid din.
 • İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.
 • İhdinas sıratal müstekıym.
 • Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Evden Giden Kadına Geri Dönmesi İçin Okunacak Dua

Bazı sebeplerden dolayı veya artık eşine ya da sevgilisine karşı bir şey hissetmemesinden dolayı kadınlar evden kaçma yoluna başvurur. Bu durumun sonucunda da erkekler eşlerini veya kız arkadaşlarını geri evine dönmeleri için başka yollar dener. Özellikle kadınların evlerine geri dönmesinde okunması gereken dualar vardır. Bu dualar sayesinde kadınlar her zaman eşlerine veya erkek arkadaşlarına yeniden aşık olur ve bağlanır. Aşağıda evden kaçan kadınlar için okunması gereken dua verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim Allahümme ente camiul mevcudati ba’duha ala ba’dın ve cemi-ı ha la tiha fil ibrami velgadabi mena’te elaşyai an mekasıdıha bil emri kahiri ve evsalte ba’duha liba’dın birrahmetin vel hazzı es-elüke Allahümme bi muradike min men-ıl eşyai en tekta-a anni külli kası-ın yektauni anke ve yehcübni minke ya Allahü ya camiu es-elüke en tecma’ ala idrakati ve zati bisselametil kudsiyyeti ve tecellü ala ruhi devami hıfzıke ve veffikni licid metike ve huduri beyne yedeyke inneke entallahül cami-ı likülli hayrin la ilahe illa ente.

Kadınları Yeniden Aşık Eden Dua

Kadınların yeniden aşık olmasının kısa sürede gerçekleşmesi için 24 saat içerisinde etki eden dualar vardır. Bu duaların abdestli bir şekilde kılınan namazlardan sonra okunması durumunda sevdiğiniz kadın size yeniden bağlanır ve aşık olur. 24 saatte etki eden duanın doğru sonuçlar vermesi için ilk olarak okunması gereken duanın bir kâğıda yazılması gerekir. Daha sonra bu duanın yatak odasında kimsenin görmeyeceği ve ulaşamayacağı yerde 21 gün boyunca saklanması durumunda sevdiğiniz kadın size köpekler gibi aşık olur ve bağlanır. Böylece ilişkilerde tartışmalar ve kavgalar son bulur.

Sevgiliyi Evine Geri Döndüren Dua

Kız arkadaşlarını evine geri döndürmek için erkeklerin yapması gereken adımlar vardır. Bu adımların doğru bir şekilde uygulanmasından sonra kadınlar evlerine bir daha hiçbir koşulda ayrılmamak üzere geri döner. Bunun sonucunda da kadınlar sevgililerine daha bağlı bir şekilde yaşamaya başlar. Erkeklerin sevgililerini evine geri döndürmesinde yapmaları gereken adımlar aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • İlk olarak kız arkadaşınızın özel bir eşyasını alın.
 • Daha sonra özel eşyanın üzerinin sıkı bir şekilde bir bez parçası ile sarılması gerekir.
 • Bu işlemin yapılmasının ardından eşyanın üzerine 2 gece boyunca dualar ve geri dönmesini istediğiniz kız arkadaşınızın adı okunmalıdır.
 • Okuma işlemleri yapıldıktan sonra eşyanın üzerine örtülen bez yakılır.
 • Bezin yakılmasının hemen ardından alınan eşya da toprağa gömülür.
 • Bu sayede 3 gün içerisinde evden giden sevgilinizin size yeniden dönmesini sağlamış olursunuz. Üstelik bu dua ve büyü sayesinde kız arkadaşınız hiçbir koşulda sizi bir daha bırakıp gitmez.

Kaçan Kadınları Evine Geri Döndüren Dua

Eşlerinden veya sevgililerinden herhangi bir sebepten dolayı kaçan kadınların evlerine geri dönmelerinde çok fazla etkili olan dualar vardır. Bu duaların istenilen zamanda ve sayıda okunması durumunda evi terk eden kadınlar eşlerine veya sevgililerine geri dönmüş olur. Aşağıda evden kaçan kadınlar için okunması gereken dua detaylı bir şekilde yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Allahümme ente camiul mevcudati ba’duha ala ba’dın ve cemi-ı ha la tiha fil ibra Vedduha.
 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Kadınları Evine Geri Döndüren Güçlü Dua

Kadınları evine geri döndüren en güçlü dualardan birisi Kuran-ı Kerim’de yer alan Felak ve Nas sureleridir. Bu surelerin her gün düzenli bir şekilde 1 hafta boyunca okunması durumunda erkekler eşlerini veya sevgililerini kısa sürede kendilerine yeniden aşık eder ve evlerine bağlı bir şekilde yaşamalarını sağlar.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. osman erdoğan 8 Nisan 2020 11:38

  Hocam 3 yıldır birlikte oldun resmi işlemlerin bitmediği için resmi nikah kıyamadım eşim kavga ettik çok ufak bir tartışma büyüdü birlikte kaldığımız evden eşyalarını aldı ailesinin yanına gitti tamamen kopmak istiyor ben de kendisini çok seviyorum bu yüzden dedim gitmesini istemiyorum bunun bir oğlu var sürekli sorun çıkartıyor babası bizim imam nikahlı olarak yaşadığımızı bilmiyor ben kısmet olursa Allah’ın emri peygamberin kavli ile babasından isteyeceğim yalnız eşim tamamen ayrılmak istediği için beni kabul etmiyor ben de kendisine kendisini istedim gelmem diyor hocam benim için çok kıymetli çok seviyorum bundan dolayı da her türlü yola başvuruyorum çaresizim yani bunun bir oğlu var Bizim evliliğimize karşı ayrıca babası var biz bu yüzden imam nikahı kıydık ben resmi nikah istiyorum aslında şimdi oğlu ve babasını da susturabilir miyiz

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

sevgiliyi geri goturme yontemleri
Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri eski sevgiliyi yeniden aşık etmek için kullanılan büyülerdendir. Bu büyüler ile... Devamını oku

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir, Gideni Geri Getirme Büyüleri Nasıl Yapılır? 

gideni geri getirme buyusu nasil yapilir
Gideni geri getirme büyüsü ile özellikle eski sevgilinizin size geri dönmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evini Terk Eden Adamı Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

evi terk eden adami geri getirme
Evini bırakıp giden adamlar için kurşun döktürme, bağlama, aşk, vb. gibi ritüeller yapılabilir. Evden Giden Adam... Devamını oku

Gideni Geri Çevirme Garanti Aşk Ritüeli

gideni geri cevirme
Gideni döndüren aşk ritüellerinde resimler, sevgiliye ait eşyalar kullanılmaktadır. Gideni geri çevirme ritüelleri hem evde tek... Devamını oku

Evi Terk Eden Kocayı Getirme Duası

evi terk eden kocayi geri getirme duasi
Evi terk edip giden kocayı geri getirmek için büyünün yapılması dışında duaların da edilmesi etkili sonuçlar... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz