Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Büyü Yapanın Kim Olduğunu Nasıl Anlarız?

Büyü yapanın kim olduğu nasıl anlaşılır? Büyü türleri nelerdir, nasıl bozulur? Büyüden nasıl korunulur, korunmak için hangi dualar okunmalıdır? Merak edilen soruların cevaplarına yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Büyü Yapanın Kim Olduğunu Nasıl Anlarız?

Büyülerin yapılmasından sonra büyülerin kim tarafından ve hangi türden yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılabilir. Bunun için ilk olarak işinde uzman olan medyumlara giderek bakımların yaptırılması gerekir. Bu bakımlar sayesinde büyünün ne amaçla yapıldığı ve büyünün kimin tarafından yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılır.

Büyü Yapanın Bilinmesi

İnsanların kendilerine büyü yapanın kim olduğunu öğrenmek istemeleri durumunda bazı adımların ve yöntemlerin uygulanması gerekir. Özellikle büyünün yapanın kim olduğunu öğrenmek isteyenler istenilen ayetleri istenilen sayıda okumalıdır. Bu ayetler sonucunda büyünün kim tarafından yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılır. Aşağıda verilen ayetin 40 veya 50 defa okunması sonucunda yapılan büyünün kim tarafından uygulandığı kolay bir şekilde ortaya çıkar. Bu ayet şu şekildedir:

 • Euzubillahimineşşeytanirracim.
 • Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeiz billah İnnehu semiun alim.
 • E yahsebü el ley yakdira aleyhi ehad.
 • Ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân innehû lekum aduvvum mubin.
 • Rabbehu enni messeniyeş şeytani bir nusbiv ve azab.
 • İnne keydeş şeytani kâne daıyfa.
 • Ve le kad alimetil cinnetü innehum le muhdarun.
 • Zuk inneke entel aziyzül keriym.
 • Ve kur Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyn Ve euzu bike Rabbi ey yahdurun.
 • Ve hıfzam min külli şeytanim marid.

Evde Yapılan Büyünün Bilinmesi

Evde yapılan büyünün kim tarafından ve hangi türden yapıldığını öğrenmek isteyenler ilk olarak işinde uzman olan medyumlara giderek büyünün yapılıp yapılmadığını rabıta bakımı ile öğrenmelidir. Büyünün var olması durumunda medyum hocası daha sonra büyünün hangi amaçla ve kim tarafından yapıldığına bakar.  Bunun sonucunda size kimin büyü yaptığını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Büyünün hangi türden yapıldığını da öğrendikten sonra medyum hocasının talimatı ile büyünün bozulma işlemleri yapılmalıdır.

Medyumların Büyüyü Anlaması

Medyumların bir büyünün yapılıp yapılmadığını anlamasında ilk olarak doğuştan gelen yeteneklerinin olması gerekir. Bunun dışında özellikle Havas ilmi konusunda da detaylı bilgiler elde etmelerinde yarar vardır. Bütün bu şartlar doğrultusunda medyum hocaları talepler üzerine büyünün kim tarafından yapıldığına ve hangi büyünün uygulandığına rabıta bakımı ile bakarak detaylı bilgileri elde eder. Bunun sonucunda da büyülerin bozulması için gerekli çalışmalar yapılır.  Aynı zamanda büyünün yapanın kim olduğu anlaşıldıktan sonra bu kişiden korunmak için çeşitli dualar ve ayetler okunur.

Büyüden Kurtulma Yolları

Yapılan büyülerden kurtulmak için kesinlikle medyum hocalarına gidilmesi gerekir. Medyum hocaları ilk olarak büyüyü bozma işlemine geçmeden önce büyünün yapılıp yapılmadığına bakarak emin olur.  Büyünün yapıldığını kesinleştirdikten sonra kişiye özel olarak dualar ve ayetlerle birlikte muska veya vefk hazırlar. Bu muskaların veya vefklerin evde saklanması durumunda 1 hafta içerisinde yapılan büyüler etkisini kaybetmeye başlar.

Bunun dışında büyülerin bozulmasında her sabah ve gece 7 gün boyunca hiç aksatmadan Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden ve dualardan okunması gerekir. Bu sayede büyülerin kötü etkilerinden ve enerjilerinden kurtulmak mümkün hale dönüşür. Aşağıda büyülerin bozulmasında etkili olan sureler verilmektedir:

 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.
 • Yasin Suresi: Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn.

Bağlama büyüsü için gerekli malzemelere yazımızdan bakabilirsiniz.

Kendine Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Kendine yapılan büyünün anlaşılmasında bazı belirtiler meydana gelir. Özellikle büyünün yapıldığı kişiler genellikle ruh hallerinde değişimlerle karşı karşıya kalır. Örneğin; büyünün etkisinde olan kişiler, sürekli çevrelerine karşı öfke ve asabiyet içerisinde olur. Bunun dışında bu kişilerde sürekli olarak boyun ve baş ağrısı meydana gelir.  Bu ağrıların hiçbir şekilde tıpta tedavisi olmaz.

Bunun yanı sıra büyünün yapıldığı kişilerin uykularında da sıkıntılar meydana gelir. Bir türlü uyuyamama sorununa denk gelirler. Bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda büyünün yapıldığı hemen anlaşılır. Büyünün yapıldığının anlaşılmasından sonra hemen medyum hocasına giderek büyünün bozulma işlemlerinin yaptırılması gerekir.

Büyü Türleri Nelerdir?

Büyü yaptırmak isteyenler birçok çeşitlerine bakarak bunlar arasından birini seçip işinde uzman olan medyumlara yaptırabilir. Büyülerin birçok amaçla ve niyetle yapılmasından dolayı türleri de oldukça fazladır. Aşağıda büyü türlerinin neler olduğu hakkında detaylı bilgiler verilmektedir:

 • Genellikle aşık etme büyüleri platonik olarak beslenen aşklara karşılık bulmak amacı ile yapılır.
 • Bunun dışında evliliklerde meydana gelen sorunların ortadan kalkması için evli çiftlere bağlanma büyüsü yaptırılabilir.
 • Aynı zamanda kısmetleri kapalı olan kişilerin bir türlü evlenememelerinden dolayı kısmet açma büyüleri de yapılabilir.
 • Bunun haricinde nefret ettiğiniz veya sevmediğiniz bir kişinin hayatında olumsuz durumların meydana gelmesi amacı ile kara büyüler yapılabilir.

Yukarıda verilen büyü çeşitlerinden istediğinizi yaptırarak amacınıza ulaşma fırsatını elde edebilirsiniz.

Büyünün Etkileri

Büyülerin doğru bir şekilde yapılmasından sonra büyü yapılan kişinin davranışlarında ve tavırlarında değişimler meydana gelir. Bunun sonucunda da büyünün iyi bir şekilde tuttuğu ve bir kişiye büyü yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılır. Aşağıda büyü yapılan kişinin davranışlarında meydana gelen farklılıklar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Büyünün yapıldığı kişiler uykularında her zaman kabuslar görür.
 • Bunun dışında ruhsal anlamda da değişimler içerisinde olurlar. Örneğin; çevrelerine karşı aniden sinirlenme ve öfke halinde olur.
 • Bunun yanı sıra büyü yapılan kişiler sürekli olarak kendilerini yorgun hisseder.
 • Bunun yanında büyü yapılan kişiler yalnız kalmak için her türlü çabayı göstererek çevrelerinden tamamen uzaklaşır.

Yukarıda verilen belirtilerin meydana gelmesi durumunda büyünün yapıldığı net bir şekilde anlaşılır.

Büyüden Korunmak Mümkün Mü?

Büyüden korunmak için kesinlikle Allah’a sığınarak dua etmek gerekir.  Bu duaların içten ve samimi bir şekilde edilmesinden sonra istenilen duaları okuyan kişilere hiçbir şekilde büyü etki etmez. Bu sayede bu kişiler büyülerin ve kötü enerjilerin etkilerinden korunmuş olur. Aşağıda büyüden korunmak için okunması gereken dualar  detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Muskadan Kurtulmak Mümkün Müdür?

Yapılan muskalardan kurtulmak için izlenmesi gereken adımlar vardır. Bu adımların doğru bir şekilde uygulanmasından sonra muskaların etkisi tamamen yok olur. Aşağıda muskaların etkisinden korunmak için yapılması gerekenler verilmektedir:

 • İlk olarak evde muskanın bulunmasından sonra muskanın üzerinde bulunan kabı güzelce çıkarınız.
 • Daha sonra çıkarılan kabın içerisine sirke dökülmelidir.
 • Kaba sirke döküldükten sonra 1 gün sirkenin içinde kabın bekletilmesinde yarar vardır.
 • 1 günün geçmesinin ardından kabın sirkeden çıkarılarak kurutulması gerekir.
 • Kurutma işlemi yapıldıktan sonra ise metal bir kabın içerisinde muskanın kabı yakılır ve kül olan kap ve sirke toprağa gömülür.
 • Bu sayede yapılan muskanın etkisinden kısa sürede kurtulmak mümkün hale gelir.

Aşk Büyüsünün Anlaşılması

Aşk büyüsünün işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılmasında sonra büyünün belirtileri net bir şekilde ortaya çıkar. Özellikle aşk büyüsünün yapıldığı kişiler birdenbire özlem ve bağlılık içerisinde olur. Bununla birlikte aşk büyüsünün etkisinde olanlar rüyalarında her zaman büyü yapan kişiyi görür ve onunla yan yana gelmek için planlar yapar. Bunun dışında aşk büyüsü yapılan kişi bütün çevresinden ve akrabalarından uzaklaşır. Sadece yanında aşık olduğu ve bağlandığı kişinin olmasını ister. Bu sayede aşk büyüsünün belirtileri kendini göstermiş olur.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz