Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Cin Nasıl Çağrılır, Cinlerle Nasıl İrtibat Kurulur? 

Cin çağırma nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir ve nelere dikkat etmek gerekir? Cin çağırma hakkında önemli bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Cin Nasıl Çağrılır, Cinlerle Nasıl İrtibat Kurulur? 

Cin çağırma işleminin gerçekleşmesinde dualar ve tılsımlı  sözcükler  etkilidir.  Bunun yanı sıra duaları destekleyecek ekstradan somut cisimler de cin çağırma aşamasında kullanılabilir.  Cin çağırma işleminin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Burada cinlerin gerçekten kendilerine ihtiyacınız olduğunu hissetmeleri gerekir.  Eğer, gerçek hissiniz ve duygularınız ile cin çağırma işlemini yaparsanız almak istediğiniz bilgileri cinlerden alabilirsiniz.

Cinlerden Müslüman Olanlar Kimlerdir?

Cinlerden Müslüman olanları çağırmak mümkündür.  Bunun için gerekli adımların uygulanması gerekir. Aşağıda Müslüman cinlerin çağrılması için uygulanması gereken adımlar sırasıyla verilmektedir:

 • Müslüman cinleri çağırmak için ilk olarak karanlık ve sessiz bir odaya geçilmesi gerekir.
 • Daha sonra dizlerin üzerine oturularak 3 kere “Euzü billâhi mineş şeytânir racîm” denmelidir.
 • Ardından 7 kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” diye tekrarlanmalıdır.
 • Bu aşamadan sonra cinlerin çağrılması yapılır. Bunun için 3 kere arka arkaya “Ey Allah ve onun resulüne itaat eden mümin cinler hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin” diye cinlere çağrı yapılmalıdır.
 • Bu adımların yapılmasından sonra ayağa kalkılıp kıbleye önünüzü dönmelisiniz.
 • Bundan sonra Cin Suresi okunmalıdır.
 • Bütün duaların ve tılsımlı sözcüklerin söylenmesinden sonra Müslüman cinler geldiğini belli etmek için “Esselâmu aleyküm” Siz de ardından “Aleyküm Selam” diyerek Müslüman cinlere sormak istediğiniz bütün soruları iletebilirsiniz.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz ve doğru uygulanması sonucunda Müslüman cinler gelir ve istediğiniz her şeyi onlara sorabilirsiniz. İşiniz bittiği zaman Müslüman cinleri göndermek için doğru duaların okunması gerekir.  Cinleri çağırma ve gönderme konusunda çok dikkatli olmak gerekir.  Ufak bir hata olması durumunda Müslüman cinler ömür boyu size musallat olabilir.

İple ve tuzla kısmet açma yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Cin Suresinin Okunmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cinleri çağırmak ve göndermek için okunması gereken Cin suresinin okuma aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Aşağıda Cin suresinin okunmasında yapılması gereken şartlar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Cin suresini okumaya başlamadan önce muhakkak karanlık ve sessiz bir odanın tercih edilmesi gerekir.
 • Bununla birlikte vücut ve kıyafet temizliğinin çok iyi bir şekilde yapılması gerekir.
 • Aynı zamanda Cin suresinin okunacağı yerin de çok temiz bir şekilde olması şartı aranır.

Yukarıda verilen şartların yerine getirilmesi sonucunda Cin suresini herkes cin çağırmak ve göndermek için dikkatli bir şekilde okumalıdır.  Surede herhangi bir eksik ve hatalı harfin olmaması da yerine getirilmesi gereken şartların arasında yer alır.

Cin Suresinin Okunuşu

Cin çağrılmasında ve gönderilmesinde muhakkak Cin suresinin okunması gerekir.  Aşağıda cin suresinin okunuşu yer alır:

 • Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

Yukarıda verilen cin suresinin eksiksiz bir şekilde okunması gerekir. Ufak bir harf hatasının veya eksikliğinin yapılması durumunda cin çağırma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilemez.

Cinlerin Çağrılması Tehlikeli Mi?

Cinlerin çağrılmasında yanlış iletişimler kurulduğu zaman birçok tehlikeler meydana gelebilir. Özellikle cinlerle ters iletişim sonucunda cinler ömür boyu size musallat olmak için her şeyi yapabilir. Cinlerin musallat olmalarından korunmak için özellikle her gün okunması gereken dualar vardır. Bu duaların okunması sonucunda cinlerden korunmuş ve kurtulmuş olursunuz. Aşağıda cinlerden korunmak için okunması gereken dualar sırasıyla verilmektedir:

 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • İhlas Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Yukarıda verilen surelerin her gün 7 kere okunması gerekir.  Surelerin düzenli bir şekilde okunmasından sonra cinler hiçbir zaman bu kişilere yaklaşamaz.

Cinlerin Dindeki Yeri

Cinler hakkında Kuran-ı Kerim’de bazı anlatımlar yapılır. Bu anlatımlar detaylı bir şekilde aşağıda açıklanmaktadır:

 • Kuran-ı Kerim’de, cinlerin görülmeyen ve hiçbir duyu organları ile algılanmayan bir varlık olduğu yer alır.
 • Bunun dışında cinlerin kötü ve Müslüman olarak iki türde var oldukları anlatılır.
 • Aynı zamanda cinlerin insanlar gibi cennet ve cehenneme tabii tutulacakları yer alır.
 • Cinler insan şekline girerek onlarla iletişime geçebilir.
 • Bunun dışında cinlerin hislerinden dolayı her şeyi bilebilme durumları vardır.

Yukarıda verilen durumlar Kuran-ı Kerim’de detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Cinlerle İletişim Kurmak Mümkün Mü?

Cinlerle iletişim kurmak mümkündür.  Bunun için doğru adımların eksiksiz bir şekilde yapılması gerekir. Cinlerle iletişim kurmak için insanlar değişik yolları dener. Örneğin; fincan ile cin çağırma işlemini yaparlar. Bunun sonucunda başarılı olma durumu yarı yarıyadır.  Doğru bir şekilde fincanla cin çağırma işlemi yapılmazsa, cinler hiçbir şekilde sizinle iletişime geçmez. Bunun için cin çağırma işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılması gerekir.

Cin Çağırma Adımları Nasıl Gerçekleşir?

Cin çağırma işleminde en kolay yöntem fincan ile yapılan yöntemdir. Bu malzeme ile cin çağırma işleminin  kolay  bir şekilde  yapılmasından  dolayı  daha çok hatalar meydana gelir.  Bunun için her adımda her şeye çok dikkat etmek gerekir. Aşağıda fincan ile cin çağırmanın nasıl yapılacağı ile ilgili adımlar anlatılmaktadır:

 • İlk olarak bir fincan ve tahta alınması gerekir.
 • Tahtanın üzerine alfabenin bütün harfleri, sayılar ve cinsiyetler eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
 • Bu adımdan sonra fincan ters çevrilip bütün herkes işaret parmağını fincanın üzerine yerleştirmelidir.
 • Daha sonra fincana en yakın olan kişi, cine seslenmede bulunur. Cin de geldiğini belli ederek  “Esselâmu aleyküm”  Siz de ardından “Aleyküm Selam”  dedikten sonra bütün soruları cine iletebilirsiniz.

Yukarıda verilen adımların doğru ritüeller ile yapılması sonucunda cin yanınıza gelerek size gereken bilgileri sunar.

Cinler Hangi Araçlar İle Çağrılır?

Cin çağırma işlemi sırasında bazı araçların kullanılmasından yarar vardır.  Aşağıda cin çağırmada kullanılan malzemeler ile ilgili bilgiler verilmektedir:

 • Boy aynası ile cin çağırabilir.
 • Bunun dışında gece karanlık bir zamanda mezarlıktan geçerek de cinlerle iletişime geçilebilir.
 • Aynı zamanda Cin suresi ile direkt olarak da cin çağırma yapılabilir.
 • Kibrit, kürdan ve fincanın kullanılması ile de cin çağırma işlemi gerçekleşebilir.

Yukarıda verilen malzemelerin doğru ritüeller eşliğinde kullanılması sonucunda cinlerin çağrılması kolay bir şekilde yapılabilir.

Cin Geri Gider Mi?

Cin çağırmasından sonra gerekli bilgilerin alınmasının ardından cinlerin gönderilme işlemi yapılmalıdır. Bazı durumlarda cinler bilerek musallat olmak istedikleri için gitmeyebilir ve bu durum kötü sonuçları meydana getirir. Cinin gönderilmesine rağmen gitmediği zaman okunması gereken dua ve sureler vardır. Özellikle cin göndermek için muhakkak Cin suresinin okunması gerekir. Bu surenin eksiksiz ve dikkatli bir şekilde okunmasından sonra cinler bir daha musallat olmamak üzere tamamen ortadan kaybolur.

Yıldız düşüklüğü nedir, neden olur? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Cin Çağırmada Kibrit Nasıl Kullanılır?

Cin çağırmada kibrit tekniği sıklıkla kullanılır. Aşağıda cin çağırma işleminde kibritin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler açıklanmaktadır:

 • İlk olarak 6 adet kibritin alınması gerekir.
 • Daha sonra U şekli olacak şekilde bir kişi 3 kibriti, diğer kişi ise 3 kibriti alarak sağ elle tutulur.
 • Kibritler tutulurken 3 adet İhlas ve 1 adet Fatiha suresi okunmalıdır.
 • Sureler okunduktan sonra kibritlerin ucu karşıya bakacak şekilde ”Kiki geldin mi?” diyerek Kiki adındaki cinin çağrılması gerekir.
 • Kiki adındaki cin geldiyse kibritler içe doğru bir şekil alır. Fakat kibritler dışa doğru bir şekil aldıysa, Kiki gelmemiş demektir.
 • Kiki’ye gerekli soruların sorulup gönderilmesi gerekir. Cin gönderme işleminin yapılması için de muhakkak 1 adet Fatiha, 3 adet İhlas surelerinin okunması gerekir.

Yukarıda verilen kibritle cin çağırma işleminin doğru ritüellerle yapılması sonucunda istediğiniz bilgileri Kiki adındaki cinden alarak merakınızı gidermiş olursunuz.

Cin Göndermede Okunması Gereken Dua

Cinleri çağırdıktan sonra gönderim aşamasında okunması gereken bazı dualar vardır. Aşağıda cin göndermede okunacak duaların listesi ve okunuşları sırasıyla listelenmektedir:

 • “Bismillahirrahmanirrahim insarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm.”

Yukarıda verilen duanın 3 kere okunması gerekir. Dua 3 kere okunduktan sonra cinleri gönderme işlemi tamamlanır.

Bunun dışında cinleri gönderme esnasında başka sureler de okunur.  Bunlardan en önemlisi Fatiha ve İhlas sureleridir. Cin gönderme aşamasında 3 adet İhlas ve 1 adet Fatiha surelerinin okunması gerekir. Aşağıda İhlas ve Fatiha Sureleri verilmektedir:

 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yukarıda verilen surelerin eksiksiz bir şekilde okunması gerekir. Duaların istenildiği sayıda okunması durumunda cinler tamamen sizin yanınızdan uzaklaşır ve size hiçbir koşulda musallat olmaz.

Cinleri göndermek için aynı zamanda kesinlikle Cin suresinin anında okunması gerekir.  Aşağıda Cin suresinin okunuşu yer alır:

 • Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden * ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

Yorumlar (4 Yorum)

 1. Emine kayaağıl 5 Ekim 2020 15:21

  Hocam benim ilskilerimde evliliklerim hersey cok guzel katsi taraf ölup bitiyor bianda evlilik bile bitiyor 360 derece degisiyor karsimdakilet ve 2 haftadir birileri cikti karsima o kisinin uc gozlu oldugunu hazirlanmam gerektigini filan soyluyorlar evlilik istiyor ama iliski esnasinda herseyi gorecegimi daha neler nelrr gorcegimi sonra is yerime ayni bakislarda 2 kisi geldi urun aldilar siz niye benim etrafimda dolaniyorsunuz diyorum onlarda seni hazirliyorlar o kadar temizsin bizden guclusun kullanmayi bilmiyorsun diyorlar 37 yasindayim 4 kez evlendim baskasi olsa el ustunde tutar hanimim cok dua okurum once cinsellik sonra ayrilik hatam kusurum hic birsey yokken saygisizlik yok dusmab gibi goruyorlar nelursunuz mutlu yuva olsun maddim duzelsun istiyorum

 2. Tarık 2 Mayıs 2020 06:46

  Nasıl sorununuz var bende ilgileniyorum isterseniz yardımcı olmayı deneyim

 3. Zelal 1 Mayıs 2020 09:42

  Hocam ben evliyim 1 oğlum var kocamın ailesinden cok eziyet cekiyorum bana ikide bir iftira atıyorlar onların yüzünden hep eşimle kavga ediyoruz bir huzurumuz kalmadı lütfen bana yardım edin

 4. Sultan acar 19 Nisan 2020 13:54

  Hocam benim bitakım sıkıntılarım var bana yardımcı ola bilirmisiniz

POPÜLER YAZILAR

Büyüler Esma ve Ayetlerle Bozulabilir mi, Büyü Bozmak için ne Yapmalı?

buyu nasil bozulur
Kara büyülerin Esmaül Hüsnalar ve ayetler ile bozulması, manevi ilimlerle ilgilenen kadın veya erkek fark etmeksizin... Devamını oku

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

İfrit ve Cin Musallatı Nasıl Olur, Nasıl Anlaşılır?

cin musallati nasil olur
İfrit ve cin musallatı vakaları, günümüzde manevi ilimler ve alemler hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isteyenlerin... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Cin Çağırma Nasıl Yapılır? Gerçek Cin Daveti Yöntemleri 

cin cagirma nasil yapilir
Cin çağırma  eyleminin  iyi niyetlerle yapılması doğrultusunda herhangi bir  zararı  yoktur. Cin çağırma işleminin hocalarla beraber... Devamını oku

İfrit, Cin Kabilesi ve Musallat nedir? Belirtileri, Kurtulma ve Korunma Duaları

musallat nedir
İfrit ve musallat, özellikle bu tür dünya dışı varlıkların şerrinden korunmak isteyenlerin bilgi sahibi olmak istedikleri... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz