Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Ekmek Büyüsü Nedir, Ekmek Büyüleri Nasıl Yapılır?

Ekmek Büyüsü Nedir, Ekmek Büyüleri Nasıl Yapılır?

Ekmek büyüsü nedir, ekmek büyüleri nasıl ve kim tarafından yapılır? Ekmek büyüsü ne işe yarar ve zararlı mıdır? Büyü hakkında ayrıntılı ve gerçek bilgilere yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Ekmek Büyüsü Nedir, Ekmek Büyüleri Nasıl Yapılır?

Ekmek büyüsü ile ikili ilişkiler arasında ayrılma veya soğuma olayları meydana gelir.  Ekmek büyüsünün yapılışında cinler görev alır. Bu yüzden ekmek büyüsünün etkisi oldukça kuvvetlidir. Büyünün yanlış yapılması durumunda cinlerin musallatından kurtulamazsınız. Ekmek büyüsünün evde yapılmaması bu yüzden çok önemlidir. Muhakkak medyum hocaları aracılığı ile büyü yapılmalıdır.

Ekmek Büyüsünün Amacı         

Ekmek büyüsünün yapılması ile seven çiftlerin birbirinden ayrılması amaçlanmaktadır. Büyünün yapılması sonucunda özellikle evli çiftler birbirlerinden soğuyarak yuvalarını dağıtır. Bunun sonucunda da çocukların olması durumunda çocuklar ortada kalır.

Ekmek büyüsünün yapılması ile büyünün etkisinde olan çiftlerden birisi, büyük değişimler geçirir. Özellikle bu kişinin psikolojileri alt üst olur ve hayatları boyunca hiçbir ilişkilerinde mutlu olamaz. Bunun sonucunda da büyünün etkisinde olan taraf, yalnızlaşarak ömür boyu bunalımlar içerisinde hayatına devam eder. Belki de ilerleyen zamanlarda canına kıyma durumu da meydana gelir.

Karanfil büyüsü nedir, karanfil büyüleri nasıl yapılır? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

Küflenmiş Ekmek Büyüsünün Yapılışı

Küflenmiş ekmek büyüsünün yapılışında izlenmesi gereken yollar vardır. İstenilen adımların eksiksiz bir şekilde yapılmasının ardından büyünün etkisi iki hafta içerisinde hemen belli olur. Küflenmiş ekmek büyüsünün yapılmasında ilk olarak ekmeğin alınması gerekir. Ekmeğin kırıntılarından büyünün yapımı gerçekleşir. Ekmek kırıntılarının üzerine ayrılmasını istediğiniz çiftlere özel medyum hocasının hazırladığı tılsımlı sözcükler ve dualar okunur.

Okuma işlemlerinin tamamlanmasından sonra okunmuş küflü ekmek kırıntıları evli çiftlerin veya sevgililerin yattığı odaya ya da evine koyulmalıdır. Bütün işlemlerin yapılmasının ardından büyünün etkisi 14 günde tamamen ortaya çıkar.  Bu sayede mutlu giden ilişkilerin  sonu  hüsran  bir şekilde  bitmiş olur.

Ekmek Büyüsü Anlaşılabilir Mi?

Ekmek büyüsünün yapıldığı, büyünün etkisinde olan tarafın davranışlarından veya hareketlerinden anlaşılabilir. Özellikle evli çiftlerden birisinin aniden eşine hiçbir sebep yokken hem fiziksel hem de sözlü şiddet uygulaması durumunda büyünün yapılabileceği düşünülebilir. Bunun yanı sıra birbirlerini çok seven sevgililerin ortada bir neden veya olay yokken birbirlerinden soğuyup ayrılmak istemeleri de ekmek büyüsünün yapılabileceğini gösterir.

Büyünün yapılmasından sonra çiftlerde meydana gelen bu olumsuz durumların birden bire ortaya çıkması durumunda medyum hocasına giderek büyünün bozulması için talepte bulunabilirsiniz. Bu sayede mutlu giden evliliğinizi veya ilişkinizi zaman kaybetmeden kurtarmış olabilirsiniz.

Ekmek Büyüsü İle Birini Kendinden Uzaklaştırma

Ekmek büyüsü ile sadece evli çiftler değil, aynı zamanda ikili ilişkiler arasında da birbirlerinden soğuma durumları görülebilir. Ekmek büyüsünün yapılması durumunda çiftlerin birbirlerine karşı davranışları değişerek birbirlerinden uzak durmaya başlar. Bunun sonucunda da birbirlerine olan sevgi bağları ve özlem duyguları tamamen ortadan yok olur. Sevgi kalmayan ilişkilerin bitmesi için de ayrılma kararı alırlar. Bu sayede sonsuza kadar bir daha barışmamak üzere birbirlerinden ayrılırlar. Ekmek büyüsünün karşı tarafı kendinden  soğumasını sağlama özelliği ile evli çiftlerin ilişkileri de boşanma aşamasına kadar gider.  Böylece mutlu giden evliliklerin sonu da her zaman kötü bir şekilde biter.

Ekmek Büyüsü Bozulur Mu?

Ekmek büyüsünün bozulması mümkündür. Büyünün kendilerine yapıldığını anlayanlar, medyum hocasına giderek büyünün bozulması için gerekli olan tılsımları veya muskaları hazırlatmalıdır. Muskaların veya tılsımların hazırlanması sonucunda 1 hafta boyunca üzerinizde veya evinizde bu muskaları taşıdığınızda büyü etkisini sizden uzaklaştırır ve cinler size hiçbir koşulda bir daha musallat olamaz. Bununla birlikte büyünün bozulmasından sonra bu kişilere yeniden aynı büyü yapılamaz. Yapılması durumunda büyü kesinlikle tutmaz.

Bunun dışında ekmek büyüsünün yapılmasında cinlerin de görev almasından dolayı cinleri tamamen uzaklaştırmak için Cin suresinin de her gün okunması gerekir. Çünkü, Cin suresini düzenli bir şekilde okuyan kişilere cinler hiçbir şekilde musallat olmaz ve yaklaşamaz. Aşağıda Cin suresinin okunuşu yer alır:

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
 • Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
 • Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
 • Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
 • Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
 • Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
 • Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden.
 • Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
 • Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.
 • Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
 • Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
 • Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.
 • Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
 • Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
 • Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
 • Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
 • Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden.
 • Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden.
 • Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden.
 • Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
 • Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
 • Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
 • İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
 • Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden.
 • Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden.
 • ‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden.
 • İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
 • Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

Yukarıda verilen Cin suresinin dışında başka surelerin de okunması gerekir. Bu sureler  aşağıda şu şekilde verilmektedir:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâ
 • Ayet El Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Neden Ekmek İle Büyü Yapılır?

Ekmek ile yapılan büyüler her zaman dinimizde günah olarak kabul edilmiştir. Çünkü, normal hayatta ekmeğin önemli bir anlamı vardır. Ekmek her zaman insanlar ve din açısından büyük derecede kutsal olarak kabul edilir. Bu yüzden ekmeğe insanlar her zaman saygı gösterir.

Ekmekle yapılan büyüler ise her zaman kötü sonuçlar doğurduğu için insanlara uygulanmak istenir. Bu büyünün sonucunda insanların hayatlarında her zaman olumsuzluklar meydana geleceğinden dolayı genelde kin duygusunu yaşamak ve tatmak isteyenler ekmek büyüsünü yaptırır. Ekmek büyüsünün cinlerle birlikte yapılmasından dolayı etkisi çok büyüktür. Bunun için bu büyüyü yaptırdığınız kişide geri dönüşü olmayan durumlar meydana gelebilir.

Evde Ekmek Büyüsü Olduğu Anlaşılır Mı?

Evde ekmek büyüsünün yapıldığı bazı hususlara bakılarak anlaşılabilir. Özellikle küflü ekmeğin evin hiç olmadık bir yerinde poşetin içinden çıkması sonucunda evde ekmek büyüsü yapıldığını gösterir. Bununla birlikte salonda koltukların arasında ekmek çıktığı zaman da ekmek büyüsünün yapıldığını gösterir. Aynı zamanda evli çiftlerin yatak odalarının çekmecelerinde durduk yere küflü ekmeğin olması da büyünün yapıldığına işarettir.

Bu tür durumlarla karşı karşıya kalanlar, muhakkak büyünün yapılıp yapılmadığını kontrol ettirmek için medyum hocasına gitmelidir. Medyum hocasının rabıta yöntemi ile kontrol yapması sonucunda büyünün yapıldığı anlaşılırsa, bozulması için gerekli işlemlere ve uygulamalara başlanılabilir. Bunun sonucunda da büyü bozularak etkisi ortadan yok olabilir.

Kabala büyüsü nedir, kabala büyüleri nasıl yapılır? Yazımıza da bakabilirsiniz.

Ekmek Büyüsü Sonucunda Meydana Gelen Tepkiler

Ekmek büyüsünün yapılmasından sonra büyünün etkisi altında olan tarafta bazı farklılıklar oluşur. Bu farklılıklar aşağıda detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Ekmek büyüsünün etkisi altında kalanların ruhsal durumları çok kötüye gider. Sürekli olarak etraflarına agresif bir şekilde yaklaşarak herkesten kendilerini uzaklaştırır. Böylece yalnızlaşarak buramlar geçirir.
 • Bunun dışında büyünün etkisinde olanlar, her zaman yorgun ve bitkin bir şekilde olur. Uyku düzenlerinde problemler yaşadıkları için düzenli bir şekilde uyuyamazlar.
 • Bununla birlikte karanlıktan çok korkarlar. Çünkü, bu sırada cinler bu kişilere musallat olmuştur.
 • Aynı zamanda ekmek büyüsü yapılan kişiler, eşlerine ya da sevgililerine birden bire hakaret ve fiziksel şiddet uygulamaya başlar.

Yukarıda belirtilen durumların sonucunda ekmek büyüsüne maruz kalanlar, büyünün bozulması için gereken işlemleri medyum hocasına giderek yaptırmalıdır.

Ekmek Büyüsünde Nelere Dikkat Edilmeli?

Ekmek büyüsünde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle büyünün şeytani varlıklarla yapılmasından dolayı cinlerle ruhen iletişime geçme işlemini medyum hocasına  bırakmak gerekir. Çünkü, cinlerin kızdırılması durumunda bir ömür boyu size musallat olma olasılığı oldukça yüksektir.

Bununla birlikte büyünün yapılmasında kullanılan ekmekler dinde kutsal bir yiyecek olarak kabul edildiği için ekmek ile kötü niyetle yapılan büyüler her zaman günah olarak kabul edilir. Bu büyüyü yapanlar direkt olarak cehenneme gider. Bunun için başkasına zarar vermek amacıyla yaptıracağınız ekmek büyüsünü iyi düşünerek uygulamanızda yarar vardır.

Ekmek Büyüsü Kaç Günde Tutar?

Ekmek büyüsünün tutma süresi doğru ritüellerle ve malzemelerle yapılıp yapılmadığına göre  farklılık gösterir.  Bununla birlikte büyünün etkisini göstermesinde yapılan kişiler de önemli rol oynar. Herkeste ekmek büyüsü aynı sürede tutmayabilir.

Bunun dışında ekmek büyüsünün medyum hocaları tarafından yapılması durumunda etkisini daha çabuk ve kesin bir şekilde göstermesi sağlanır. Bu yüzden bu büyünün kesinlikle medyum hocasına gidilerek yapılması gerekir. Medyum hocasının yaptığı ekmek büyüsü yaklaşık olarak 14 gün içerisinde hemen etkisini gösterir. 14 gün sonra büyünün yapıldığı kişinin hayatında hep olumsuzluklar olur ve eşinden ya da sevgilisinden ayrılarak ölene kadar psikolojik sorunlar içerisinde hayatını yaşar.

POPÜLER YAZILAR

Büyüler Esma ve Ayetlerle Bozulabilir mi, Büyü Bozmak için ne Yapmalı?

buyu nasil bozulur
Kara büyülerin Esmaül Hüsnalar ve ayetler ile bozulması, manevi ilimlerle ilgilenen kadın veya erkek fark etmeksizin... Devamını oku

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz