Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Enfal Suresi 63. Ayetiyle Karı Kocayı Birleştirmek

Enfal Suresi 63. Ayetiyle karı kocayı birleştirmek ne kadar sürer? Eşler arası muhabbet için neler yapılması gerekir? Küs olan eşleri barıştırma yöntemleri nelerdir? Eşlerin arasını yapmak için gerekenler yazımız içerisindedir.

 Enfal Suresi 63. Ayetiyle Karı Kocayı Birleştirmek

Enfal suresinin 63. ayeti ile karı kocayı yeniden bir araya getirmek mümkündür. Bu surenin içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra evli çiftler arasında oluşan tüm problemler tamamen ortadan kalkar. Bu sayede evliliklerde yıkılan yuvalar yeniden toparlanır.

Evli Çiftler Arasında Muhabbet İçin Dua

Karı ve kocanın evliliklerinin daha da uzun yıllar sürmesi için aralarındaki sevgi bağını ve birbirlerine olan saygılarını arttırmak için okunması gereken dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra evli çiftler her zaman birbirlerine karşı bağlılık içerisinde olur.  Böylece çiftler arasında herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Aşağıda evli çiftler arasındaki muhabbeti arttırmak için okunması gereken dua verilmektedir:

 • Ve in yurîdû en yahdeûke fe inne hasbekallâh(hasbekallâhu), huvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mu’minîn(mu’minîne).
 • Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).

İnsanların İlgisini Kazandıran Dua

Karşılıksız olarak duyulan aşklarda diğer tarafın ilgisini çekmek için bazı adımların uygulanması gerekir. Özellikle kişinin ilgisini çekmek için okunacak duanın istenilen zamanda ve sayıda okunmasından sonra aşık olmasını istediğiniz insan  da  size karşı aşk  ve  özlem duyguları içerisinde olur. Bunun için okunması gereken duanın her Cuma toplamda 1002 kere okunması tavsiye edilir. Bu sayede sevdiğiniz adamın dikkatini ve ilgisini çekerek mutlu bir ilişkiye adım atmış olursunuz. Aşağıda sevdiğiniz insanın ilgisini çekmek için okumanız gereken dua verilmektedir:

 • Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta’tekıdûnehü min hâzihis sûreten.

Platonik Aşklar İçin Okunacak Dua

Her zaman duyulan aşklar iki taraflı olmayabilir. Böyle zamanlarda büyü yapmak yerine Allah’a sığınarak duaların edilmesi her zaman daha doğru bir adım olacaktır. Karşılıksız olarak duyulan aşkların karşılık bulması için özellikle Enfal suresinin 62. veya 63.  ayetinin okunması tavsiye edilir. Bu ayetler aşkların iki taraflı olmasında oldukça etkilidir. Aşağıda platonik olarak meydana gelen aşkların karşılık bulmasında okunması gereken dua yer alır:

 • Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

Yukarıda verilen duanın kesinlikle abdestli bir şekilde okunması gerekir.

Ayrıca Enfal Suresi 63. Ayetiyle aşık etme duası bilgilerini yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

Evlilikte Dua Okunmasının Önemi

Özellikle yeni evlenen çiftlerin evliliklerinde sadakatin ve sevginin daha da kuvvetli bir şekilde olması için eşlerin her gün düzenli bir şekilde okumaları gereken dua vardır. Bu dua sayesinde karı koca birbirlerine karşı her zaman saygılı ve sevgi dolu olur. Aşağıda eşlerin evliklerinin daha da iyiye gitmesinde okuması gereken dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın.
 • İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun.
 • Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.
 • İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.
 • Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.
 • Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım.
 • Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.
 • İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın.
 • Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn.
 • Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın.
 • Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.
 • Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun.
 • Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun.
 • Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.
 • Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun.
 • Ve cau ebahüm ışaey yebkun.
 • Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn.
 • Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun.
 • Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun.
 • Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın.
 • Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.
 • Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın.
 • Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun.
 • Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn.
 • Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım.
 • Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın.
 • Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn.

Eşler Birbirine Nasıl Bağlanabilir?

Eşlerin birbirlerine olan bağlılıklarının artması ve evliliklerde eşlerden herhangi birinin gözünün dışarıda olmaması için yapılması gerekenler vardır. Özellikle her gün düzenli bir şekilde bir temiz suyun içerisine toplamda 100 kere Besmele çekerek bu suyu eşinize içirmeniz durumunda eşinizin size olan bağlılığı ve sevgisi daha da artar. Bunun sonucunda da herhangi bir sebepten dolayı hiçbir koşulda sizi bırakıp gitmez. Bu sayede evlilikleriniz her zaman uzun soluklu olur.

Birini Dualarla Aşık Etme

İstediğiniz insanın kısa sürede size aşık olmasını istiyorsanız,  her zaman Allah’a gönülden sığınarak dualar etmeniz gerekir. Bu dualar sayesinde istediğiniz kişinin size deliler gibi aşık olduğunu görmüş olursunuz. Okunması gereken duanın 3 gün boyunca düzenli bir şekilde sabah namazının kılınmasından hemen sonra toplamda 100 defa okunması sonucunda sevdiğiniz adam veya kadın size sırılsıklam aşık olur. Aşağıda birini aşık etmede etkili olan dua verilmektedir:

 • Ya kadim ve sallallahü ala seyyidina Muhammed ve alihi ecmain.

Ayrılıklara Çözüm Bulmada Okunacak Dua

Evli çiftler veya sevgililer arasında meydana gelen sorunlardan dolayı mecburiyetten çiftler ayrılmak durumunda kalır. Bunun sonucunda da evli çiftler veya sevgililer barışmak için yeni yollar aramaya başlar. Çünkü hala eşlerine veya sevgililerine karşı sevgi ve özlem duygusu içerisindedirler. Bu duyguların yeniden alevlenip çiftlerin barışmalarını sağlayan etkili dua vardır. Duanın içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra severek ayrılanlar yeniden bir araya gelir. Aşağıda severek ayrılanları barıştırmak için okunması gereken dua ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

Tartışan Eşler İçin Okunması Gereken Dua

Karı kocanın evliliklerinde bazı sebeplerden dolayı tartışarak boşanmak istemeleri sıkça görülen durumlardan birisidir. Bu durumların önüne geçmek için eşler arasında tartışmayı azaltıp muhabbeti arttıracak duaların okunması gerekir. Bu sayede evli çiftler aralarındaki tartışmaları daha hoşgörü ve saygı çerçevesi içerisinde sonlandırmış olur. Aşağıda evli çiftlerin aralarındaki tartışmaları veya kavgaları ortadan kaldırmak için okuması gereken dualar detaylı bir şekilde sıralanmaktadır. Bu dualar şu şekildedir:

 • Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnalâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm (hakîmun).
 • Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebîûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zenûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
 • Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh (lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî.

Küs Olan Eşleri Barıştırma Yöntemleri

Evli çiftlerden birinin evi terk etmesi sonucunda eşin eve geri dönmesi için etkili olan dualar vardır. Bu duaların istenilen koşullarda okunmasından sonra eşler arasındaki küslükler ortadan kaybolur ve evi terk edip giden eş yuvasına ve çocuklarına geri dönerek bir daha evden gitme eğiliminde bulunmaz. İstenilen duanın kesinlikle ilk olarak 4 rekat hacet namazının kılınmasından hemen sonra okunması gerekir. Bununla birlikte duanın abdestli bir şekilde toplamda 313 defa okunması tavsiye edilir. Aşağıda evi terk edip giden eş için okunması gereken dua bulunmaktadır:

 • Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman. Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime. Innellahe Ala külli seyin kadir. Tevekkelü ya hüddamü hazihil.

Eşlerin Göz Bağlama Duasını Okuması

Özellikle evliliklerde eşlerin arasında meydana gelen sorunlardan dolayı erkeklerin gözlerinin dışarıya kayması daha kolay bir hale gelir. Bunun için kadınların kocalarını elde tutmalarında etkili olan göz bağlama dualarını okumaları gerekir. Bu göz bağlama duaları sayesinde kocaların gözleri hiçbir koşulda başkalarına kaymaz. Aşağıda kadınların kocaları için okumaları gereken göz bağlama duaları sırasıyla listelenmektedir:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Büyüsü Nedir, Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır? 

ask buyusu nasil yapilir
Aşk büyüsünün yapılmasında birçok nedenler ele alınır. Bunlardan en önemlisi, aşık olduğunuz kişinin size karşı bir... Devamını oku

Karı Koca Arasını Bulmak için Yapılan Uygulamalar Nedir?

kari koca arasini yapmak icin dua
Eşler arasını düzeltmek için uygulanan manevi yöntemler, günümüzde eşlerin bizzat kendileri kadar bu kişilerin sevdikleri tarafından... Devamını oku

Karı Koca Arasını Yapmak için Çok Etkili Muhabbet Büyüsü

muhabbet buyusu yapilisi
Karı koca arasını düzeltmek için çok etkili muhabbet büyüsü, aralarında birtakım tatsızlıklar yaşanan karı ve kocalar... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz