Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Evini Terk Etmiş Kadını Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

Evini terk etmiş kadını geri getirme pişman etme ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Kadını geri getirme büyüsü ile ilgili denenmiş ve gerçek bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Evini Terk Etmiş Kadını Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

Evini terk etmiş kadını geri getirmek için yapılan ritüelde dikkat edilmesi gereken konulardan birisi, eşinizin sizi bırakıp gitmesinin üzerinden çok fazla sürenin geçmemiş olmaması gerekir. Bununla birlikte yapılan ritüeli bir başka insanla paylaşmamanız gerekir.

Evini Terk Etmiş Kadını Döndüren Ritüellerde Önemli Noktalar

Aşağıda evini terk etmiş giden kadını geri döndüren ritüelin yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır:

 • Öncelikle eşinizle hangi boyutta ayrılık meydana geldiğini net bir şekilde bilmek gerekir.
 • Eşinizin sizi bırakıp gittiği zamana dikkat etmek de yarar vardır.
 • Eşinizin ne amaçla sizi bırakıp gittiğini de iyice netleştirmek gerekir.

Evini Terk Eden Kadını Döndüren Ritüellerin Etkileri

Evini terk edip giden kadının geri gelmesinde etkili olan ritüelin doğru malzemelerle ve adımlarla yapılmasından sonra çiftler arasında yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalkar ve çiftler eskisinden daha çok birbirlerine sevgi göstermeye başlar. Geri getirme ritüeli sayesinde aynı zamanda çiftler arasında eskisinden daha çok bağlılık meydana gelir. Bununla birlikte bu ritüel sayesinde kadınlar bir daha evini terk edip gitmeyerek çocuklarına sahip çıkmaktadır.

Evini Bırakan Kadınlar İçin Dua Ritüeli

Aşağıda evini ve eşini bırakıp giden kadınların geri dönmesi için yapılması gereken dua ritüeli ile ilgili verilmektedir:

 • İlk olarak abdest almanız gerekir.
 • Daha sonra 2 rekat namaz kılın.
 • 21 defa “Estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh” demeniz gerekir.
 • Hemen ardından 21 defa salavat getirmelisiniz.
 • Daha sonra 3 kez İhlas, 1 defa Fatiha ve 1 defa Ayetel Kürsi okuyunuz.
 • İstenilen surelerin okunmasından hemen sonra 40 kez “Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.” duasını okuyun.
 • Bu adımların 40 gün boyunca yapılması durumunda sizi bırakıp giden eşiniz size hemen geri dönecektir.

Evini Terk Eden Kadın İçin Büyü Ritüeli

Evini terk edip giden kadının geri evine dönmesi için medyumlara gidilerek vefk hazırlatılabilir. Bu vefkin hazırlanmasında eşinizin kişisel bilgileri talep edilmektedir. Yani eşinizin ve annesinin adı, eşinizin doğum tarihi ve yaşı gibi bilgiler doğru bir şekilde medyuma iletilmelidir. Medyum bu bilgiler doğrultusunda Kuran’ı Kerim’de de yer alan geri getirme dualarını yazarak vefk oluşturur. Bu vefkin evde veya kıyafetlerde saklanması sonucunda eşiniz size annesinin evinden geri dönecektir.

Vefkin hazırlanmasında yazılması gereken dua aşağıda verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.

Evini Terk Etmiş Kadına Yapılan Ritüeller Ne Zaman Etki Eder?

Evini bırakıp giden kadınlara yapılan ritüellerin etki etme süresi aynı değildir. Her ritüelin türüne ve ritüelin uygulanacağı kişiye göre süreler farklılık içerisinde olur. Örneğin, sabunla yapılan geri getirme ritüeli 4 günde etki ederken, mumla yapılan ritüel ise 6 günde etkilerini ortaya koyabilir. Genel olarak yapılan ritüeller 4-6 gün arasında tamamlanmaktadır. Bu süreçten sonra ise 15 gün içerisinde etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu süre 40 güne kadar da uzayabilir. Bu yüzden ritüelde kullanılan malzemeler etki etme süresinde oldukça etkilidir.

Evini terk eden adamı geri getirme pişman etme ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Evini Terk Eden Kadınları Döndüren Dua

Evini terk edip giden kadınların geri dönmesinde etkili olan duanın Pazar geceleri yatsı namazından hemen sonra 3 gece boyunca toplamda 141 defa okunması gerekir. Okunacak dua aşağıda yer almaktadır:

 • Kul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah.
 • Felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne, haşa lillahi ma-haza beşaran inne haza illa melikün kerîm. Yühibbunehüm kehubbîllah. Vellezine amenu eşeddü hubben lillah. Velev yerallezîne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia.
 • Kad şeğafeha hubban.
 • Ve elgaytü aleyke mehabbeten mini. Ve litüsnea ala ayni.

Yukarıda verilen duanın hemen ardından aşağıda verilen surenin de okunması gerekir:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir,ve egusai ,Ya Allah,Ya Allah,Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke,Ya Hay,Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel,vel cesed vel mal ,vel veled,vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin,inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Evini Terk Eden Kadını Bağlamak İçin Ritüel

Aşağıda evini terk eden kadını kocasına yeniden bağlamak için yapılması gereken ritüelin hazırlanma aşamaları tek tek anlatılmaktadır:

 • İlk olarak Pazar gününün tercih edilmesi gerekir.
 • Daha sonra yatsı namazının abdestli bir şekilde kılınması gerekir.
 • Yatsı namazının kılınmasından hemen sonra 141 defa “Akşin-3 Akşelûşin-3 Eşnûşin Erkeşlehın, Leşkeylehın, ecib yâ ebâ nûhın, ve tevekkel ve eclibû ileyye fülân binti fülân ev fülân ibni fülân.” azimet okunmalıdır.
 • Azimetin okunmasının ardından eşinizin dönmesi için iyi niyetlerde bulunun. Niyetinizi ederken eve dönmesini istediğiniz eşinizin adını da zikretmeniz gerekir.
 • Bu işlemin 3 gece boyunca yapılmasından sonra eşiniz hemen size geri dönecektir.

Evini Terk Eden Kadın İçin Rahmani Ritüeli

Evini terk eden kadınlar için uygulanan rahmani ritüeli her zaman evin içerisinde huzuru ve mutluluğu sağlamaktadır. Bu ritüelin yapılması için sizi bırakıp giden eşinizin fotoğrafını veya saç telini almanız gerekir. İstenilen malzemelerin temin edilmesinden sonra fotoğrafın veya saç telinin üzerine tılsımlı sözcükler ve dualar okunmalıdır. Okuma işlemi sırasında sizi bırakıp giden eşinizin adını ve annesinin adını da zikretmeniz de yarar vardır. Okunmuş fotoğrafı 1 hafta boyunca yatak odanızın duvarında asmanız durumunda eşiniz pişman olmuş bir şekilde size geri dönecektir. Okunmuş saç telini ise bir beyaz beze sararak evde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklayabilirsiniz. Bu sayede de eşiniz eskisinden daha çok size bağlanacaktır.

Saç teline veya fotoğrafa okunması gereken dua aşağıda ayrıntılarıyla birlikte verilmektedir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Sicim Ritüeli İle Evini Terk Eden Kadını Döndürme

Sicim ritüeli ile evini terk edip giden kadını geri döndürmek mümkündür. Bunun için aşağıda verilen adımların sırasıyla takip edilmesi gerekir:

 • Ritüelin yapımına geçmeden önce sicim ipinin alınması gerekir. Bu ip ipek veya koton dokulu olabilir.
 • İpin temin edilmesinden sonra ipe 7 kez düğüm atılır. Düğümler atılırken eşinizin adını da zikrederek size geri dönmesi için niyetinizi ve dileklerinizi söyleyin.
 • Bu aşamadan sonra bir taşın altına okunmuş ipi koyun.
 • Bu işlemin sonucunda bir hafta sonra eşiniz evine geri dönmüş olacaktır.

Geri Döndürme Ritüelinin Etkileri

Aşağıda yapılan geri döndürme ritüellerinin belirtileri hakkında detaylar sırasıyla açıklanmaktadır:

 • Evini terk etmiş giden kadınlara uygulanan geri döndürme ritüelinin sonucunda kadınlar yaptıkları eylemin yanlış olduğunu anlamaya başlar.
 • Bu ritüel ile kadınlar sakinleşir ve kocalarına eskisinden daha sakin bir şekilde adım atmaya başlar.
 • Yaptığı hatayı kabul eden kadınlar kocalarından özür dileyerek onlara olan sevgisini gösterir.
 • Geri döndürme ritüeli sayesinde kadınlar kocalarına eskisinden daha sıkı bir şekilde bağlanır ve bir daha asla kocalarını bırakıp geri gitmez.
 • Kadınlar eşlerine ve çocuklarına daha sadık olur.
 • Geri döndürme ritüeli ile kadınlar çocuklarına ve eşlerine daha çok zaman ayırır. Hep birlikte hareket edilmeye başlanır.
 • Aynı zamanda geri döndürme ritüeli tüm negatiflikleri ve olumsuz düşünceleri de tamamen ortadan kaldırmaktadır.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

sevgiliyi geri goturme yontemleri
Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri eski sevgiliyi yeniden aşık etmek için kullanılan büyülerdendir. Bu büyüler ile... Devamını oku

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir, Gideni Geri Getirme Büyüleri Nasıl Yapılır? 

gideni geri getirme buyusu nasil yapilir
Gideni geri getirme büyüsü ile özellikle eski sevgilinizin size geri dönmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evini Terk Eden Adamı Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

evi terk eden adami geri getirme
Evini bırakıp giden adamlar için kurşun döktürme, bağlama, aşk, vb. gibi ritüeller yapılabilir. Evden Giden Adam... Devamını oku

Gideni Geri Çevirme Garanti Aşk Ritüeli

gideni geri cevirme
Gideni döndüren aşk ritüellerinde resimler, sevgiliye ait eşyalar kullanılmaktadır. Gideni geri çevirme ritüelleri hem evde tek... Devamını oku

Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

giden kadin evine geri nasil dondurulur
Erkeklerin sevgililerini veya eşlerini geri döndürmeleri için yapmaları gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallara ayak uydurulduğu... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz