Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

Sevdiğim çocuğa mesaj attırma duası ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir, kaç günde etkisini gösterir? Mesaj attırma duası hangisidir? Detaylı bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir.

Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel

Sevdiğine anında mesaj attıracak kadar etkili olan ritüelin uygulanışı şu şekildedir:

 • Bir kap su alınmalıdır. Su içerisinde bulunan iyonlar, enerjiyi en güçlü taşıyan bir elementtir.
 • Suya sevdiğinin ismi okunmalıdır.
 • İsim söyledikten sonra onun hemen arayacağı hayal edilmelidir.
 • Dua etmek isteyenler bu aşamada dualarını da edebilir.
 • Tılsımlı su ile yüz yıkanır ve ritüel tamamlanmış olur.

Sevdiğin Çocuğun Mesaj Atması İçin Etkili Dua Ritüeli

Sevdiğine mesaj attırmak isteyenler aşağıda yer alan duayı okumalıdır:

 • Yâ Allâhü yâ vâhıdü yâ ehadü enfıhnî minke bi nefhatin hayrin*inneke alâ külli şeyin kadîr. Allâhümme ağninî bi helâlike an harâmike ve bi tâatike an masiyetike ve bi fadlike ammen sivâk. Eûzü bike minen nâri ve min ameli ehlin nâri fe enkıznî vağfir lî yâ aziyzü yâ ğaffâr. Yâ Hayyü Yâ Kayyûm. Bismillâhi Allâhü Ekber. Yâ İlâhena ve ilâhe külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Allâhümme lekel hamdü lâ ilâhe illâ ente yâ hannânü yâ mennânü yâ bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Allâhümme innî eselüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Ya Hayyü Ya Kayyûm Ve İlâhüküm ilâhün vâhıd,lâ ilâhe illâ hüve er rahmânürrahiym. Elif Lâm Mîm, Allâhü lâ ilâhe ilâ hüvvel hayyül kayyûm. Allâhümme innî eselüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennânü yâ hannânü yâ bediessemâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ hayrel vârisiyn. Ya erhamer râhimin. Yâ semiyad düâ. Yâ Allâhü yâ Allâhü ya Allâhü yâ âlimü yâ âlimüyâ semiyuyâ hakiymü yâ mâlikü yâ melikü yâ selamü yâ hakku yâ kaîmüyâ muhsiyyâ mutiyyâ mâniûyâ muhyîyâ muksitüyâ hayyü yâ kayyûmüyâ ehadü yâ samedüyâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ vehhâbü yâ ğaffâruyâ kariybülâ ilâhe illâ ente sübhâneke ente hasbî ve nimel vekîl. Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûmüyâ münzilet tevrâti vel incîli vel kuânil aziym. Yâ men lâ yahfâ aleyhi şeyün fil ardi ve lâ fis semâ. Lâ İlâhe illâ hüvvel aziyzül hakiym. Yâ Rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîh. Yâ men lâ yuhlifül mîâd. Yâ men şehide li nefsihî ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıhî bil kıst. Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym. Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk yâ men tütil mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr. İnneke alâ külli şeyin kadîr. Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâre fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb.

Dua sabah akşam 3’er defa okunmalıdır. Sabah ve akşam namazlarından sonra okunması halinde duanın daha etkili olduğu görülmüştür.

Sevdiğinin Anında Mesaj Atması İçin Ritüel

Sevdiğini yeniden aşık eden ve hemen mesaj attıran ritüel için aşağıda yer alan adımlar uygulanmalıdır:

 • İki adet boş kağıt alınmalıdır.
 • Kâğıtların birine kendinizin ismi, diğerine sevdiğinizin ismi yazılmalıdır.
 • İki kağıt iç içe katlanmalıdır ve “sevdiğim hemen beni arasın” denilir.
 • Katlanan kağıt kimsenin görmeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

Ritüel yapıldıktan sonra kısa bir süre içerisinde etkiler görülür. Sevdiğiniz aramadan önce kağıtlar asla açılmamalıdır. Uzakta olanlara yapıldığında olumlu sonuçlar elde edilir.

Sevdiğin Çocuğa Mesaj Attırma Ritüelinin Sonuçları

İstediğine mesaj attırmak için yapılan ritüelin sonuçları şu şekildedir:

 • Araması ve mesaj atması imkansız olanlar hemen arar.
 • Ayrılan sevgililer barışmalarını imkansız görse de ritüeller sayesinde tekrardan barışır.
 • Uygulamalar sayesinde insanlar hayatlarının aşkını bulabilir.
 • Evli olup boşanma aşamasında olanlar tekrardan barışır ve bu kararlarından vazgeçer.
 • Aralarında muhabbet ve sevgi eksikliği olanların hayatlarında olumlu etkiler olur.

Ritüeller yapıldıktan sonra sabırlı bir şekilde beklenilmesi gerekir. Bunun yanı sıra olumsuz düşünceler de ters etki yaratabilir. Özellikle bir olayın olmayacağına inanma düşüncesi negatif enerji yayacağı için gelen olumlu olayların da engellenmesine sebep olur.

Sevdiğini Geri Döndüren Ve Aratan Ritüel

Sevdiği tarafından terk edilenler bu ritüel ile geri döndürebilir ve tekrardan iletişim halinde olmalarını sağlayabilir. Bunun için yapılması gerekenler şu şekildedir:

 • Salı günleri gece yarısından sonra “Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti. Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm. İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam. Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn. Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî. Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr.” duası okunmalıdır.
 • Duaya başlamadan önce abdest alınmalıdır.
 • Dua her Salı 7 defa tekrar edilmelidir.
 • Ritüele istenilen olana kadar devam edilmelidir.
 • 3 hafta yapıldıktan sonra bir hafta ara verilmelidir ve daha sonra tekrar devam edilmelidir.

5 dakikada istediğin kişiye mesaj attırma ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Sevdiğine Mesaj Attıran Büyü Ritüeli

Sevdiği insanın kendine yeniden bağlanmasını ve hemen mesaj atmasını isteyenler şu adımları uygulamalıdır:

 • Bir tane kırmızı renkte ip alınmalıdır.
 • İpe tek tek düğümler atılır.
 • Her bir düğüm arasında Allah’a yardım edilmelidir.
 • Düğüm atma işlemi tamamlandıktan sonra küçük bir mektup zarfı alınır.
 • Zarfın içerisine sevgiliden beklenen güzel davranışlar yazılmalıdır.
 • Zarf ipe yapıştırılır ve bir ağaca asılır.

Bu işlem bir defa yapıldığında yeterlidir. Uygulama tek başına yapılır.

Sevdiğin Çocuğa Mesaj Attırma Ritüeli Ne Zaman Tutar?

Sevdiği insanın aramasını ve mesaj atmasını isteyenlerin yapacakları uygulamalar genellikle 7 gün ile 15 gün arasında değişmektedir. Bu süre, uygulamaların doğru yapılması durumunda etki ettiği süredir. Yapılan hatalar bazen ritüellerin tekrarlanmasına sebep olabilir. Özellikle dua ritüellerinde vakitler önemlidir. Dualar daha çok kabul olduğu bir vakitte edildiğinde kısa sürede kabul olur ve istekler yerine gelir.

Küs Olan Sevdiğine Mesaj Attırma Ritüeli

Sevgilisi ile ya da kocası ile küs olup yeniden barışmak isteyenler ve bunun için karşı taraftan mesaj bekleyenler her gün aşağıda yer alan duayı okumalıdır:

 • Bismillahirrahmanirrahıym.
 • Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya allah.

Resim Ritüeli İle Sevdiğine Mesaj Attırma

Aklındaki kişinin aklına ve kalbine girerek ona mesaj attırmak mümkündür. Bunun için şu adımlar uygulanır:

 • Sevdiğiniz insanla birlikte çekindiğiniz resim alınır.
 • O gün ne kadar mutlu olduğu hayal edilir.
 • Sevgili ile aynı ortamda ve aynı zaman diliminde yaşanıldığı hayal edilir.
 • Ona bir kez daha aşık olunduğu ve onla olmak istenildiği söylenir.
 • Daha sonra gözler kapatılır ve telefon çaldığı hayal edilir.

İşlemden kısa bir sonra hayal edilenler gerçek olur. Fakat burada önemli olan noktalardan bir tanesi, eğer sevdiğiniz aklından sizi tamamen çıkardı ise ritüel gerçekleşmeyebilir. Bu sebepten dolayı bu uygulama yeni ayrılanlar ya da aralarında aşkları devam eden çiftler için yapılmalıdır. Gözler kapatıldıktan sonra akıldan başka bir şey geçmemelidir. Sadece o güne ve o insana odaklanmalıdır. Erkekler sevdikleri kadının aramasını bu şekilde sağlayabilir. Aynı şekilde kadınlar da sevdikleri adamı geri döndürerek kendilerine yeniden aşık olmasını sağlayabilir.

Sevdiğine Anında Mesaj Attıran Dua Ritüeli

Sevdiğinin anında mesaj atması için şu dua okunmalıdır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Gül 6 Mayıs 2020 23:42

  Iyi aksamlar hocam, ilk defa bu sayfayı gördüm okudum ama Benım sorunum erkek arkadasım Benı arayıp sormuyor ondan mesaj veya aramasını ıstıyorum, bana yardımcı olursanız sevınırım

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Ayrılan Sevgiliyi Pişman Etme Duası Ritüeli

ayrilan sevgiliyi pisman etme duasi nasil yapilir
Ayrılan sevgili geri döndürüp pişman etmek için yapılan ritüeller arasında nohut ritüeli, düğüm ritüeli, resim ritüeli,... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz