Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

Sevdiğin kişi 10 dakikada kesin seni arasın duası ritüeli var mı, nasıl yapılır? Sevdiğin kişinin araması için hangi dualar okunmalıdır? Denenmiş ve kesin bilgileri yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya dört rekat nafile namazının abdestli olarak kılınmasında yarar vardır.

Sevdiğini Hemen Aratan Dua Ritüeli

Sevdiğinizi hemen aratan dua ritüelinde aşağıda verilen duayı toplamda 2 hafta boyunca her gün 818 defa okumanız gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Vemin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen li teskunû ileyhâ ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh (Rahmeten), İnne Fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn ( Yetefekkerûne).

Giden Sevgiliyi 10 Dakikada Aratan Ritüel

Giden sevgilinizin sizi geri araması için aşağıda verilen Yasin suresini Cuma ve Pazar günü sabah namazını kıldıktan sonra okumanız gerekir. Duayı okumadan önce Salavat getirmelisiniz:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ sîn. Vel kurânil hakîm. İnneke leminel murselîn. Alâ sırâtim mustekîm. Tenzîlel azîzir rahîm. Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfilûn. Lekad hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn. İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim ağlâlen fehiye ilel ezkânifehüm mukmehûn. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. Ve sevâün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn. İnnemâ tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi febeşşirhü bi mağfiratinve ecrin kerîm. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm ve külle şeyin ahsaynâhü fî imâmin mübîn. Ve aksemtü aleyküm bi havlillâhi ve kuvvetihi azemtü aleyküm yâ ma’şeral ervâhır rûhâniyyeti bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri vechillâhi ve bi hakki esmâillâhi ve bi hakki bismillâhirrahmânirrahîmi Elhamdü lillâhi rabbil âlemîne yâ hayyü yâ kayyûmü yâ şâfî yâ kâfî yâ hâdî yâ latîfü yâ bâkî ecib yâ rukyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ müğzhibü sâmian mutîan bi hakki Elhamdü lillâhi rab- bil âlemîne ve bi hakki yâ hayyi yâ kayyûmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu ebced ve bi hakki littahtîl Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtile kâne zehûkâ. Ve aksemtü aleyküm yâ ketı’rasbâîl ”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyûşin.

Verilen dua okunduktan hemen sonra aşağıdaki dua da okunmalıdır:

 • Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyîşin.

Sevdiğini Bağlayıp 10 Dakikada Aratma Ritüeli

Sevdiğinizin size daha çok bağlanması ve 10 dakika içerisinde araması için aşağıda verilen duayı sevgilinizin saç telinin üzerine 21 gün boyunca her gün 21 kere okumanız gerekir. Duanın okunuşu şöyledir:

 • Bismillahirrahmanirrahim huvel kadirü vel kahirun hemudin el cebbar ya hayyu ya kayyum ya rabbim.

Kadını 10 Dakikada Kesin Aratan Ritüel

Sevdiğiniz kadının sizi aramasını istiyorsanız, aşağıdaki duayı bir kağıda yazmanız gerekir. Bu sayede sevdiğiniz kadın sizi 1 hafta sonra arayacaktır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

10 Dakikada Aşık Edip Aratan Ritüel

10 dakika içerisinde platonik olarak sevdiğiniz bir kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Bunun için aşağıda verilen duayı bir beyaz kağıda mürekkep ile yazıp her zaman üstünüzde taşımanız gerekir:

 • Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ. Vallâhu azîzün hakîm. Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah. Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim. Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim.

Sevdiğim çocuğa mesaj attırma duası bilgilerine de bakabilirsiniz.

Büyü Ritüeli İle Sevdiğini 10 Dakikada Aratma

Aşağıda büyü ritüeli ile sevdiğinizi 10 dakika içerisinde aratma adımları sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak içinizden iyi niyetlerde bulunmalısınız.
 • Daha sonra büyünün uygulanacak kişinin adı, anne adı ve doğum tarihi bilgileri alınmalıdır.
 • Bir kağıda bu bilgileri ve Kuran’ı Kerim’de yer alan duaları yazmalısınız.
 • Hazırlanan vefki karşı tarafın içeceğine veya yiyeceğine katarak ona direkt olarak etki etmesini sağlamalısınız.
 • Böylece 3 gün veya 1 hafta sonra istediğiniz kişi sizi arayacaktır.

Kesin Sonuç Veren Sevdiğini Aratma Ritüeli

Net bir şekilde etkisini gösteren ritüel ile sevdiğiniz kişinin aramasını sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle abdest almanız gerekir. Daha sonra gece yarısından sonra 487 defa “Ya Vedüd” esmasını okumalısınız. Esmayı zikrettikten hemen sonra aşağıda verilen dua söylenmelidir:

 • Ya hayyum Ya kayyum Ya Vedudul kaviuL Cami Ya Kalbe (sevdiğinizin adı) Beyne Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem ve enserehu Allahümme Ya men edhil muhabbete yusufe fi kalbi zeliha ve ya men edhal muhabbete Muhammedin sallalahu aleyhi ve sellem fi kalbi hadice bin huveylid ve aişe bint ebu bekir edhil muhabbete (sevdiğiniizn adı) fi kalbi (kendi adınız)kema adhalte ‘lleyle fi fin nahari ve’n nehari fi leyli ve’z zekeri fil ünsa lev enfakte ma fil ardi cemian ma ellefte beyne kulubihim velakine ilahe ellefe beynehüm innehu azizun hakim. Vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim.Teftah kalbü(sevdiğiniizn adı) bi (kendi adınız)muhabbete camiül billahil azizül mütekebbir El Kebir El Müheymin El Azim Allahümme Ya Men Ellefe beynel selci vennari ellef beyne abdike(sevdiğiniizn adı) ve (kendi adınız)inneke ala ma teşaün kadirün. Ya vedudul kaviul camii.

Resim İle Yapılan 10 Dakikada Aratma Ritüeli

Ritüele başlamadan önce sevdiğiniz kişinin bir adet resmini almanız gerekir. Resmi aldıktan sonra içinizden karşı tarafın sizi araması için iyi niyetlerde bulunun ve kişinin anne adını zikredin. Ardından resmin üzerine her biri 100 defa olacak şekilde sırasıyla “Ya Vedüd”, “Ya Beduh”, “Ya Atuf”, “Ya Allah” esmaları okunmalıdır. Bir hafta boyunca bu esmaların istenilen sayıda okunması durumunda sevdiğiniz kişi sizi hemen arayıp size olan aşkını itiraf edecektir.

Duha Suresi Ritüeli İle Sevdiğini Aratma

Duha suresi ile sevdiğiniz kişinin sizi hemen aramasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun için öncelikle Pazartesi ve Salı günleri üst üste sessiz bir odaya geçip ellerinizi havaya kaldırarak 21 defa Besmele çekmelisiniz ve içinizden niyetinizi etmelisiniz. İki gün boyunca niyet ettikten sonra ikinci günün sonunda bir odaya geçerek yere oturun ve 7 defa aşağıda verilen Duha suresini okuyun:

 • Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Duayı okuduktan hemen sonra 21 defa “Ya Vedüd” esması okunmalıdır. Esmayı okurken “Allah’ım, sana iyi niyetle açılan ellerin ettiği dualar, senin dergahı izzetinde her daim kabul olur. Senin ilminin, kudretinin ve merhametinin derinliği sonsuzdur. Ben de senin merhametine sığınarak sana ellimi açıyor, dua ediyorum. Sana ettiğim aşk dualarını kabul eyleyesin. Amin.” sözcüğünü söylemelisiniz. Bütün aşamaların başarılı bir şekilde yapılmasından sonra sevdiğiniz kişi sizi hemen arayacaktır.

Çok Etkili Sevdiğini 10 Dakikada Aratma Ritüeli

Sevdiğinizin sizi araması için en etkili olan dualar aşağıda yer almaktadır. Bu duaların abdestli olarak okunması gerekir:

 • Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li.

Verilen duanın etkilerinin güçlü bir şekilde ortaya çıkması için hemen ardından aşağıdaki dua da okunmalıdır:

 • Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi teala ve izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el vehan el vehan. Bismilahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemyin. Ya hayyü ya kayyum. Ecip ya kurayaiyl semiy,an mutıy, a bi hakkıl hamdü lillahi rabbil alemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyum.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku

Ayrılan Sevgiliyi Pişman Etme Duası Ritüeli

ayrilan sevgiliyi pisman etme duasi nasil yapilir
Ayrılan sevgili geri döndürüp pişman etmek için yapılan ritüeller arasında nohut ritüeli, düğüm ritüeli, resim ritüeli,... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz