Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Sarımsak Büyüsü Nedir, Sarımsak Büyüleri Nasıl Yapılır?

Sarımsak Büyüsü Nedir, Sarımsak Büyüleri Nasıl Yapılır?

Sarımsak büyüsü nedir, nasıl yapılır? Sarımsak büyülerini kimler yapar? Sarımsak büyüsü nasıl etkiler? Gerekli bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Sarımsak Büyüsü Nedir, Sarımsak Büyüleri Nasıl Yapılır?

Sarımsak büyüsünün yapılması ile aşık olduğunuz insanın size de aynı duyguları beslemesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bu büyü sayesinde evliliklerin de düzelmesi gerçekleşir. Sarımsak büyüsü geçmişten günümüze kadar adını duyurmayı başarmıştır. Büyünün yapımında teknik bilgiler gereklidir. Bu yüzden işinde uzman olan Bestami hocaya gitmekte fayda vardır.

Sarımsak Büyüsü

Sarımsak büyüsünün doğru yöntemlerle yapılması durumunda etkisini hemen göstermeye başlar. Bu büyünün yapılmasında sabah güneşin doğmasına çok az süre kalan bir zamanın seçilmesi gerekir. Aynı zamanda büyüye başlamadan önce ortamın güzel kokması için güzel  kokulu tütsülerin yakılması gerekir. Daha sonra sarımsak büyüsünü yaparak platonik olarak sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede bir ömür boyu mutlu bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Büyünün yapılmasında işinde uzman olan medyum hocasına gidilmesi gerekir.

Sakız büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Sarımsak Büyüsünün Yapılışı

Sarımsak büyüsünün yapımına geçmeden önce odaya güzel ve kokusu belli olan bir tütsü yakılması gerekir. Daha sonra bir diş sarımsak alınır. Sarımsak alındıktan sonra sarımsakların kabukları oyulur ve bıçak ile sarımsak inceltilmeye başlanır. Bu sayede sarımsak incelir ve sivrileşerek içerisinde yer alan suyun dışarıya çıkarılması sağlanır.

Daha sonra beyaz bir kâğıt alınmalıdır. Kâğıt alındıktan sonra sarımsağın sivri ucu ile kâğıda bir daire çizilir. Dairenin çizilmesinin ardından dairenin içerisine büyünün yapıldığı kişinin ve annesinin adı yazılmalıdır. İsimler yazıldıktan sonra madeni bir tasa kâğıt koyulur ve yakılır.

Kâğıtlar kül olduktan sonra karıştırılır. Küller daha sonra âşık olmasını istediğiniz kişinin evinin önüne,  evinin kapısının koluna veya halıya dökülmelidir. Bunun dışında büyünün yapıldığı kişinin yemek yediği tabağın altına veya su içtiği bardağın altına da sürülmelidir. Bu sayede sarımsak büyüsü etkisini daha kuvvetli bir şekilde göstermiş olur.

Sarımsak Büyüsünün Yok Edilmesi

Sarımsak büyüsünün bozulması mümkündür. Bunun için ilk olarak Bestami hocaya gidilerek büyünün nasıl bozulması gerektiği hakkında bilgiler alınmalıdır. Bilgiler alındıktan sonra aşağıda verilen adımların tek tek uygulanması gerekir.

 • İlk olarak sarımsak büyüsünün bozulması için bir bardak su alınır.
 • Su alındıktan sonra suyun içerisine Kuran-ı Kerim’den ayet ve sureler okunur.
 • Okuma aşaması bittikten sonra okunmuş sudan biraz içilir.
 • Kalan su ile de eller, yüzler ve vücut güzelce yıkanmalıdır.
 • Bu işlemin 11 gün boyunca sabah namazından hemen sonra yapılması gerekir.

Yukarıda verilen işlemlerin tek tek yapılmasının ardından sarımsak büyüsünün bozulması gerçekleşmiş olur. Bu sayede büyünün etkisinden kurtulmak isteyenler, kısa sürede büyüyü bozarak eski haline dönmüş olur.  Bunun sonucunda da büyünün etkisi ile âşık olduğu insana artık hiçbir duygu beslemez.

Sarımsak Büyüsü Bozulurken Okunacak Sureler

Sarımsak büyüsünün bozulmasında suyun içerisine sırasıyla ayetlerin ve surelerin istenilen sayıda okunması gerekir. Aşağıda sarımsak büyüsünün bozulmasında suya okunması gereken surelerin neler olduğu sırasıyla verilmektedir:

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Taha Suresi: Taha, Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka, İlla tezkiratel limey yahşa, Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula, Errahmanü alel arşisteva, Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera, Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa, Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna, Ve hel etake hadiysü musa, İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda, Felemma etaha nudiye ya musa, İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva, Ve enahtertüke festemı’ lima yuha, İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı, İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a, Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda, Ve ma tilke bi yemınike ya musa, Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra, Kale elkıha ya musa, Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a, Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula, Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra, Li nüriyeke min ayatinel Kübra, İzheb ila fir’avne innehu tağa, Kale rabbişrah lı sadrı, Ve yessir lı emrı, Vahlül ukdetem mil lisanı, Yefkahu kavlı, Vec’al li vezıram min ehlı, Harune ehı yÜşdüd bihı ezrı, Ve eşrikhü fı emrı, Key nüsebbihake kesıra, Ve nezkürake kesıra, İnneke künte bina besıyra, Kale kad ütiyte sü’leke ya musa, Ve lekad menenna aleyke merraten uhra, İz evhayna ila ümmike ma yuha, Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı, İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci’te ala kaderiy ya musa, Vastana’tüke li nefsı, İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı, İzheba ila fir’avne innehu tağa, Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa, Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa, Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era, Fe’tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci’nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda, İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella, Kale fe mer rabbüküma ya musa, Kale rabbünellezı a’ta külle şey’in halkahu sümme heda, Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yukarıda verilen Ayet-el Kürsi, Taha ve Fatiha surelerinin 11 gün boyunca 7, İhlas, Felak ve Nas surelerinin ise 3 kere okunması gerekir. Bu sayede büyünün etkisi hemen kaybolarak büyünün yapıldığı kişiden uzaklaşmış olur.

Sarımsak Büyüsünün Amacı

Sarımsak büyüsünün yapılmasında birçok nedenler vardır. Bunların başında platonik olarak aşk beslenilen kişiyi kendine aşık etmek gelir. Çoğu zaman aşık olduğunuz insanın size olan ilgisini ve sevgisini görmek istersiniz. Fakat her zaman hüsranla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için aşkınıza karşılık gösterilmesini istiyorsanız, medyum Bestami hocaya giderek  sarımsak büyüsünü yaptırabilirsiniz.

Büyünün uzman hoca tarafından yapılması sonucunda aşık olduğunuz insanı kendinize bağlayarak bir ömür boyu onunla mutluluğa imza atmış olursunuz. Bu sayede istediğiniz insanla aşk yaşama şansını elde edebilirsiniz.

Sarımsak Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

Sarımsak büyüsünü, aşkına karşılık bulamayan herken yaptırabilir. Büyünün yaptırılmasında Bestami hocaya müracaat etmek gerekir. Hoca ile sarımsak büyüsünün yapılması sonucunda aşkına karşılık bulamayan kişiler, sevdiklerinin aşkını ve sevgisini kazanabilme şansını elde edecektir. Yani platonik olarak aşk ve bağlılık duyduğunuz adamın veya kadının size olan ilgisi ve sevgisi günden güne artarak aşık olma durumu ortaya çıkar.

 Büyünün etkisinin kalıcılığı ile de sonsuza kadar sevdiğiniz kişiyle bir ömür boyu mutlu bir şekilde aşk yaşayabilirsiniz. Büyünün yapımını aynı zamanda evde de gerçekleştirme şansınız vardır. Bunun için Bestami hocanın tariflerine dikkatli bir şekilde uymalısınız.

Sarımsak Büyüsü Nasıl Etkiler?

Sarımsak büyüsünün istenilen uygulamalar ile yapılması sonucunda büyünün etkisi çok kuvvetli ve güçlü bir şekilde kendini göstermeye başlar. Büyünün yapılmasının sonucunda büyünün etkisinde kalan tarafın davranışlarında değişmeler meydana gelir. Bu sayede istediğiniz insan size bağlanarak sürekli olarak sizin yanınızdan ayrılmak istemez. Her zaman rüyalarında ve hayallerinde sizi düşünerek sizinle birlikte sonsuza kadar mutlu olmak için her çabayı göstermeye başlar. Bu sayede aşkınıza karşılık bularak sevdiğinizle güzel ve etkili bir şekilde aşk yaşayabilirsiniz.

Papaz büyüsü evde nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Sarımsak Büyüsü İle Âşık Etme

Sarımsak büyüsü, âşık etme büyülerinin arasında en çok tercih edilen büyülerin başında yerini alır. Bu büyünün evde nasıl yapıldığını bilmeyenler, muhakkak Bestami hocaya giderek  büyünün yapım aşamalarını öğrenmelidir. Bunun sonucunda da sarımsak büyüsünü yaparak istediği kişiyi kendine âşık edebilirler. Dileyenler de büyüyü medyum hocasına yaptırarak daha kısa sürede etkisini göstermesini sağlayabilir. Büyünün sonucunda büyünün etkisinde olan tarafın davranışlarında değişmeler meydana gelir ve büyüyü yapan kişiye sevgi ve minnet duygusu beslemeye başlar.

Dinde Sarımsak Büyüsünün Yeri Var Mıdır?

Dinde sarımsak büyüsü yapmanın yeri yoktur.  Çünkü, Kuran-ı Kerim’de büyü yapmanın her zaman günah ve haram olduğu açık bir dille anlatılmaktadır. Bu yüzden sarımsak büyüsünü bir başkasının âşık olması için yaptırılması durumunda büyü yapan kişi çok büyük günah kazanmış olur. Büyünün yapılması yerine Kuran-ı Kerim’de âşık etme ve bağlama dualarının okunması gerektiği dile getirilmiştir. Bu yüzden sarımsak büyüsünü bir başkasının zihnini ve ruhunu etkilemek için yapanlar, cehenneme gidecektir.

Sarımsak Büyüsünün Tutması

Sarımsak büyüsünün tutması, büyünün doğru yapılmasına göre farklılıklar gösterir. Büyünün yapılmasında istenilen malzemelerin ve ritüellerin doğru bir şekilde uygulanması durumunda büyü hemen etkisini göstermeye başlar. En geç 10 günde bütün belirtilerini göstermeye başlayarak istenilen tesirleri karşı tarafta yansıtır. Sarımsak büyüsünün etkili bir şekilde tutmasını isteyenler, Bestami hocaya giderek büyüyü yaptırabilir. Bu sayede istediğiniz  kişinin size  aşık olması ve bağlanması kısa sürede gerçekleşmiş olur.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz