Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Ücretsiz Su Falı Bakımı Yapan Medyum 

Ücretsiz su falı bakımı yapan medyum hangisidir? Su falı her yerde bakılır mı? Su falına kimler baktırabilir? Yazımızdan gerekli bilgilere bakabilirsiniz.

 Ücretsiz Su Falı Bakımı Yapan Medyum 

Su falına bakılması ile gelecekte karşılaşılacak olayların ve durumların önceden öğrenilmesi sağlanır. Bazı medyum hocaları su falına ücretsiz bir şekilde bakmaktadır. Medyum hocaları su falına bakarken doğa üstü varlıklardan da yararlanır. Bunun için ruhen iletişimi kuvvetli olan hocaların tercih edilmesinde yarar vardır. Su falına baktırmak isteyenler,  hem ücretsiz hem de cinlerle iletişimi güçlü olan medyum hocalarını detaylı bir şekilde araştırmalıdır.

Su Falı Nasıl Oluşur?

Su falı, diğer fal türlerinden oldukça farklıdır. Çünkü, su falına bakılmasında cinlerden yararlanıldığı için her medyum hocası veya fal bakan kişiler su falına bakamaz. Su falına bakılmasında deneyimin önemi oldukça fazladır. Su falına bakılmasında istenilen şartlar da vardır. Bu şartlardan en önemlisi, su falına bakacak kişinin ilk olarak ruhen arınması gerekir. Yani su falına bakacaklar, öncelikle negatif düşüncelerden ve kötü niyetlerden uzaklaşmalıdır. Bütün bu şartlara uyum sağlayan kişiler, suyun üzerine çeşitli dualar ve tılsımlı sözcükler okuyarak gelecekte meydana gelebilecek durumları önceden suyun üzerinde oluşan şekiller sayesinde anlayabilme şansını elde eder.

Ücretsiz remil falı bakan medyuma yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Su Falına Nasıl Bakılır?

Su falına bakılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle su falına bakılacak kişinin tasa suyu kendisinin koyup üzerine dualar okuması gerekir. Daha sonra okunmuş suyu medyum hocasına ileterek medyum hocası mum ışığı ile aydınlanan karanlık bir odada dikkatli bir şekilde su falına bakar. Bunun dışında su falına medyum hocası bakarken muhakkak konsantrasyonunu toplaması gerekir. Dikkatin dağılması durumunda su falına bakılması doğru bir şekilde gerçekleşmez.

Bunun yanı sıra su falına bakılan kişinin medyum hocasına geleceği hakkında hangi bilgileri öğrenmek istediklerini de söylemesi gerekir. Bunun sonucunda medyum hocası su ile irtibata geçerek kişinin öğrenmek istediği bilgileri su yüzeyinde oluşan şekiller doğrultusunda aktarır. Su falının bakılmasında suyun yüzeyinde meydana gelen motifler, su falına bakılan kişinin dileklerini yansıtıyorsa, kısa sürede kişinin hayatı istediği gibi şekillenmeye başlayacaktır.

Su Falı Her Yerde Bakılır Mı?

Su falının her yerde bakılması mümkün değildir. Çünkü, medyum hocası su falına bakarken oldukça dikkatli olmak zorundadır. Bunun için de ortamın kesinlikle sessiz ve karanlık olması gerekir. Ortamın aydınlanmasını yalnızca mum ışıkları sağlayabilir. Bütün bu ortam koşullarını oluşturduktan sonra medyum hocası suya konsantre olup su falının bakılmasını kısa sürede tamamlayabilir. Bu sayede suyun üzerinde meydana gelen şekiller net bir şekilde ortaya çıkarak falın bakılmasına kolaylık sağlar. Su falına baktırmak isteyenler, işinde uzman medyum hocasına giderek sessiz ve karanlık ortam koşullarında gelecekleri hakkında bilgiler alabilir.

Herkes Su Falı Bakabilir Mi?

Herkesin su falına bakması imkânsızdır. Çünkü, su falına bakmak için doğuştan gelen yeteneklerin ve donanımların olması gerekir. Su falının bakılmasında doğa üstü varlıkların çağrılmasından dolayı su falına bakacak kişilerin bu varlıklarla ruhen iletişimlerinin kuvvetli olması şarttır. Bunun için de yetenek ön plana çıkar.

Bunun dışında su falına bakmak için konsantrasyonun çok iyi olması gerekir. Dikkati dağınık olan kişiler hiçbir şekilde su falına bakamaz. Bunun için su falına baktırmak isteyenler, kesinlikle bu konuda uzman olan medyum hocaları veya falcıları tercih etmelidir. Bu sayede gelecekleri hakkında daha doğru bilgiler elde etme imkânına sahip olurlar.

Su Falına Kimler Baktırabilir?

Su falında gelecekleri hakkında bilgiler öğrenmek isteyen herkes işinde uzman olan medyum hocalarına baktırabilir. Dileyen herkes istedikleri medyum hocasına giderek bir bardağa veya tasa su koyup üzerine dualar ederek medyum hocasının su falına bakmasını talep edebilir. Medyum hocası da su falına, sessiz ve mum ışığının olduğu bir ortamda dikkatini toplayarak bakabilir.

Bu sayede su falına baktıranların suyun yüzeyinde çıkan şekiller sayesinde hayatlarında neler olacağı ile ilgili bilgiler net bir şekilde gözükmeye başlar. Bunun sonucunda da su falına baktıranlar, önceden ileriki yaşamları hakkında bilgiler elde etmiş olur. Bunun için isteyen herkes, işinde ehli olan medyum hocasını tercih ederek su falına gönül rahatlığı ile baktırabilir.

Su Falına Bakılmasında Okunacak Dua

Su falına bakılma esnasında dileklerin ve duaların suyun üzerine kesinlikle okunması gerekir. Bu sayede falına bakılan kişilerin gelecekleri hakkında ortaya çıkacak bilgiler net bir şekilde suyun yüzeyinde oluşan şekiller sayesinde anlaşılabilir. Bunun için aşağıda verilen duaların muhakkak su falı bakılırken okunması gerekir. Bu duaları şu şekilde verebiliriz:

  • Cin Suresi: Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.
  • Mendel Duası: Şeyşeruhin, Baruhin,Taruhin,maruhin,yaruhin. Ecibu eyyühel ervahül ulviyetti ven nariyyeti vel maiyyeti vel havaiyyeti vet turabiyyeti ves sahabiyyeti vel ğamiyyeti ves sufliyyeti ecibu minel kenayisi vel harabati vel amarati vel ardil münkatiati vel hanadiki vel mekabiri bihakki fatihatül arşi elmelik Taykal ve bi-hakki seyyid Meytatarun elhakimü aleyküm Elvahan Elvahan Elvahan Elacele Elacele Elacele Essaate Essaate Essaate.
  • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Bakara Suresi: Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha kale enna yuhyı hazihillahü ba’de mevtiha fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh kale kem lebist kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh venzur ila hımarike ve li nec’aleke ayetel lin nasi venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma fe lemma tebeyyene lehu kale a’lemü ennellahe ala külli şey’in kadır. Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tü’min kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec’al ala külli cebelim minhünne cüz’en sümmed’uhünne ye’tıneke sa’ya va’lem ennellahe azızün hakım. Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin embetet seb’a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh vallahü yüdaıfü li mey yeşa’ vallahü vasiun alım. Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun. Kavlüm ma’rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza vallahü ğaniyyün halım.

Su Çarşambası Ne Anlama Gelir?

Su Çarşambası, eski gelenek ve adetlere göre çok sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntemin yapılmasında güneşin doğmadığı saatin seçilmesi gerekir. Sonra gün doğmadan akarsu kenarlarına gidilerek suyun üzerinden atlanır ve ardından ateş yakılır. Daha sonra suyun yakılmasının ardından akarsu kenarından su alınarak su falına bakan kişi ve falına bakılacak kişi birbirlerinin üzerine su döker. Bu sayede her iki taraf da ruhen bütün olumsuz şeylerden arınmış olur. Su döküldükten sonra kişinin su falına bakılarak geleceği hakkında bilgiler verilir. Böylece Su Çarşambası adeti ile su falına bakılmış olur.

Su Falında Taş Kullanılması

Su falında taş kullanılması eski zamanlarda meydana gelen bir davranış biçimidir. Su falına bakılırken suyun içerisinden taş çıkarılır ve üzerine niyetler – dualar edilir. Daha sonra akarsu veya dere kenarından alınan taşların ve suyun su falına bakılacak kişinin evine götürmesi gerekir.

Eve getirilen taşlar evin istenilen bölümlerine dağıtılarak serpiştirilir. Bu taşlar bir dahaki bayrama kadar bu şekilde durur. Alınan su ise evin dış kapısının önüne, içine veya bacasına dökülür. Daha sonra kalan su, su falına bakılacak kişinin yüzüne dökülür. Bu sayede su falının bakılması sırasında gelecek hakkında dualar ve dilekler dile getirilir. Bunun sonucunda da kısa sürede istenilen her şey gerçeğe dönüşür.

Ücretsiz kahve falı bakan medyuma yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Su Falında Kullanılan Diğer Yöntemler

Su falına bakılmasında birçok yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin kullanılması ile su falına baktıranlar, gelecekleri hakkında ettikleri dualar kabul olur ve her şey gerçeğe dönüşür. Aşağıda su falına bakılmasında kullanılan yöntemler sırasıyla verilmektedir:

  • Su falına bakılmasında yüzük kullanılabilir. Bunun için ilk olarak akarsu veya dere kenarından bir su alınması gerekir. Alınan su, fincanın yarısına kadar koyulur. Daha sonra bir yüzüğün su falına bakılacak kişiden saç teli alınarak içine geçirilmesi sağlanır. Bu işlemin ardından su koyulan fincanın içerisinde yüzük koyulur. Daha sonra su falına bakılan kişi, kabul olmasını istedikleri dileklerini söyleyerek dualar okur. Bu sayede yüzük ile su falının bakılması sonucunda kısa sürede dilekler gerçeğe dönüşür.
  • Bunun dışında iğne ile de su falına bakmak mümkündür. Bunun için ilk önce herhangi bir kaynaktan çıkan suyun elde edilmesi gerekir. Daha sonra su bir kabın içerisine koyulur. Ardından iki iğne alınır ve ucuna pamuk sarılır. Daha sonra bu iğneler su dolu kabın içerisine atılır. Bundan sonra da falına bakılan kişi dileklerde ve dualarda bulunur. Eğer, iğnelerin uçları birbirlerine değerse, su falına bakılan kişinin ettikleri dualar kısa sürede kabul olacak demektir. Böylece iğne ile su falına bakılma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Su Falında Süs Eşyalarının Kullanılması

Su falına bakılırken çeşitli süs eşyaları da kullanılır. Süs eşyaları ile su falına bakılması için ilk olarak bir büyük kaseye suyun koyulması gerekir. Daha sonra su dolu kâsenin içerisine su falına bakılacak kişinin tokası, yüzüğü, bileziği ve küpesi koyulmalıdır. Süs eşyaları koyulduktan sonra kâsenin üstü beyaz bir örtü ile kapatılır. Bu işlemin yapılmasından sonra ise suyun üzerine dualar ve dilekler söylenir. Bütün işlemlerin yapılmasından sonra okunmuş süs eşyaları sudan çıkarılır ve su falına bakılan kişiye takması üzere verilir. Bu sayede kısa sürede dileklerin kabul olması gerçekleşir.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Medyum Olmak İstiyorum, Medyum Nasıl Olunur? 

medyum nasil olunur
Medyum olmak için doğuştan yeteneklerin olması gerekir. Örneğin, medyumların ruhsal olarak doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz