Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Annesinin Evine Giden Kadını Geri Getirme Ritüeli

Annesinin evine giden kadını geri getirme ritüeli nasıl yapılır, kim yapabilir? Gideni geri getirme duası hangisidir? Giden kadını geri getirmek için yapılması gerekenlere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Annesinin Evine Giden Kadını Geri Getirme Ritüeli

Annesinin evine giden kadınların eşlerinin ve çocuklarının yanına dönmesi için dua ritüelleri ya da geri döndürme ritüelleri uygulanabilir. Dua ritüellerinin uygulanması için kesinlikle abdestli olmak gerekir. Aynı zamanda dualar sabah ve akşam saatlerinde okunmalıdır.

Annesinin Evine Giden Kadını 3 Gün Ritüeli İle Geri Getirme

Annesinin evine giden kadını 3 gün içerisinde geri getirmek için dua ritüelinin uygulanması gerekir. İstenilen duanın okunmasına geçmeden önce abdest alınması gerekir. Daha sonra günde toplamda 101 defa duanın okunması şarttır. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.
 • Ya kadim ya daim ya ya vitr ya ehad ya samed ya men lem yelid ve lem yuled.
 • Ve lem yekül lehü küfüven ehad.
 • Sallallahü teala aleyhi ecmain.

Evini Terk Eden Kadını Geri Döndürme Ritüeli

Evini terk eden kadının geri dönmesi için aşağıda verilen duanın bir kağıda Arapça olacak şekilde yazılması gerekir. Kağıdın içerisine aynı zamanda eşinizin ismini de yazıp kağıdı rüzgar alan bir yere asın. Bu sayede sizi bırakıp giden eşiniz geri dönecektir. Kağıda yazılması gereken dua şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Gideni Döndüren Ayetel Kürsi Ritüeli

Evini bırakıp giden kadının geri dönmesi için öncelikle eşinizin bir fotoğrafını veya saç telini temin edin. Daha sonra Ayetel Kürsi’yi okumaya başlamadan önce saç telinin veya fotoğrafın üzerine eşinizin ismini ve annesinin adını zikretmeniz gerekir. Hemen ardından aşağıda verilen Ayetel Kürsi’yi 77 defa okumanız gerekir. Duanın okunuşunu şu şekilde verebiliriz:

 • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Annesinin Evine Giden Kadını Döndürme Ritüeli Etkili Mi?

Annesinin evine giden kadını geri döndürmek için uygulanan ritüel doğru malzemeler ve adımlarla yapıldığı zaman ritüelin etkisi hemen kendini gösterir ve kuvvetli bir şekilde sonuçlar ortaya koyar. Yapılan ritüelin hemen ardından evini terk eden kadının üzerindeki tüm olumsuzluklar ve negatif enerjiler tamamen uzaklaşır. Bu sayede eşiniz size ve çocuklarına geri dönerek evliliğine yeniden bir şans vermek ister.

Annesinin Evine Giden Kadını Döndüren Ritüelde Önemli Noktalar

Aşağıda annesinin evine giden kadını geri döndürmek için yapılan ritüelde dikkat edilmesi gereken noktalar detaylarıyla birlikte yer almaktadır:

 • Ritüelin uygulamasına geçmeden önce eşinizi annesinin evinden geri getirmek için iyi niyetlerde bulunmanız gerekir. Niyetlerin her zaman içten ve samimi olması en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisidir.
 • Ritüelde kullanılan duaların okunuşlarını iyi bilmek gerekir. Duaların yanlış veya eksik okunması durumunda dileğinizin gerçekleşmesi zaman alabilir.
 • Geri döndürme ritüelini başkası adına yapmak istediğiniz durumunda karşı taraftan izin almanız gerekmektedir.

Annesinin Evine Giden Kadını Döndüren Ritüelde Kullanılan Malzemeler

Annesinin evine giden kadını geri döndüren ritüelin yapımında kullanılan malzemeler ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmektedir:

 • Giden kadının geri gelmesi için öncelikle bir temiz beyaz kağıdın temin edilmesi gerekir.
 • Bununla birlikte siyah kurşun kalem de alınmalıdır.
 • İki malzemenin elde edilmesinden sonra beyaz kağıdın üzerine siyah kurşun kalem ile sizi bırakıp giden eşinizin adını yazmanız gerekir. Aynı zamanda geri getirme duasının da yazılması talep edilir.
 • Hazırlanan kağıdın 5 defa katlanarak 1 hafta boyunca kişinin üzerinde taşıması gerekmektedir.
 • Bu malzemelerin dışında ayna, vücuttan alınan parçalar, hayvansal veya bitkisel ürünler, tütsüler, mum, vb. gibi malzemeler de kullanılabilmektedir.

Muska Ritüeli İle Annesinin Evine Giden Kadını Döndürme

Muska ritüeli ile annesinin evine gitmiş kadının nasıl geri getirilmesi gerektiği aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

 • İlk olarak bir kağıdın üzerine siyah kurşun kalem ile giden eşinizin ve annesinin adını yazın.
 • Daha sonra içinizden eşinizin geri dönmesi için niyetlerde bulunun.
 • Niyetinizi ettikten sonra kağıdı 5 defa katlayarak muska haline getirin.
 • Bu muskayı 7 gün boyunca üzerinizde taşımanız sonucunda eşiniz annesinden size geri dönecektir.
 • Muskanın göğüs hizasında taşınması talep edilir.
 • Aynı zamanda 1 hafta sonra kağıt açıldığında yazıların silik olması gerekir.

Anında aşık etme büyüsü ritüeli bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Annesinin Evine Giden Kadına Yapılan Ritüel Türleri

Aşağıda annesinin evine giden kadına hangi türden ritüellerin yapılabileceği aşağıda sırasıyla verilmektedir:

 • İlk olarak giden sevgiliyi geri getirme ritüeli yapılabilir.
 • Eski sevgiliyi geri döndürme ritüeli yapılabilir.
 • Bunun dışında sevdiğin kişiyi geri getirme ritüeli uygulanabilir.
 • Eşini kendine bağlama ve geri getirme ritüeli de annesinin evine giden kadınlara uygulanabilir.

Ritüel çeşitlerinin her birinin uygulanması esnasında aşağıda verilen duanın da okunması ritüellerin daha çabuk sonuç göstermesine yardımcı olacaktır. Okunması gereken dua şu şekildedir:

 • Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’ huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznihi ya’lem.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm La te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati ve me fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim .Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm.Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm Late’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard menzellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehü vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma.Allahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm la te’huzühü sinetün vela nevm lehü ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeşfeu ındehü illa bi iznihi ya’lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişeyin min ılmihi illa bima şa’ ve sia kürsiyyühüs semavati vel ard vela yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azim.

Annesinin Evine Giden Kadını Döndüren Ritüellerin Sonuçları

Aşağıda annesinin evine giden kadının geri dönmesinde etkili olan ritüelin yapılmasından sonra ortaya çıkan belirtiler aşağıda tek tek listelenmektedir:

 • Ritüelin doğru malzemeler ve adımlarla uygulanmasından sonra sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz pişman olur ve size geri dönmek ister.
 • Size eskisinden daha çok bağlanır ve sizinle her zaman yan yana olma yolunu tercih eder.
 • Eşiniz size ve çocuklarına eskisinden daha çok ilgi ve sevgi göstermektedir.
 • Fizyolojik olarak da ritüelin uygulandığı kişilerde baş ağrısı ve halsizlik meydana gelmektedir.

Annesinin Evine Giden Kadını Geri Döndüren Ritüelde Okunması Gereken Dua

Annesinin evine gitmiş olan kadınların eşlerine ve çocuklarına geri dönmesi için hazırlanan ritüellerin daha etkili sonuçlar verebilmesi için aşağıda verilen duanın okunması gerekir. Verilen dua aynı zamanda bir kağıda yazılarak da kıyafetlerde taşınabilir veya evin kapısına asılabilir. İstenilen duanın okunuşu şu şekildedir:

 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

sevgiliyi geri goturme yontemleri
Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri eski sevgiliyi yeniden aşık etmek için kullanılan büyülerdendir. Bu büyüler ile... Devamını oku

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir, Gideni Geri Getirme Büyüleri Nasıl Yapılır? 

gideni geri getirme buyusu nasil yapilir
Gideni geri getirme büyüsü ile özellikle eski sevgilinizin size geri dönmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evini Terk Eden Adamı Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

evi terk eden adami geri getirme
Evini bırakıp giden adamlar için kurşun döktürme, bağlama, aşk, vb. gibi ritüeller yapılabilir. Evden Giden Adam... Devamını oku

Gideni Geri Çevirme Garanti Aşk Ritüeli

gideni geri cevirme
Gideni döndüren aşk ritüellerinde resimler, sevgiliye ait eşyalar kullanılmaktadır. Gideni geri çevirme ritüelleri hem evde tek... Devamını oku

Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

giden kadin evine geri nasil dondurulur
Erkeklerin sevgililerini veya eşlerini geri döndürmeleri için yapmaları gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallara ayak uydurulduğu... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz