Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Anında Aşık Etme Büyüsü Ritüeli

Anında aşık etme büyüsü ritüeli nasıl yapılır, kaç günde etkisini gösterir? Aşk büyüsünü kimler yapabilir? En kısa sürede aşk büyüsü ile ilgili gerçek ve denenmiş bilgileri yazımızdan incleyebilirsiniz.

 Anında Aşık Etme Büyüsü Ritüeli

Aşk büyüsü yaparak en zorlu ve ulaşılmaz kişileri bile kendinize aşık edebilir, bağlayabilir ve mesaj atmalarını sağlayabilirsiniz. Tek taraflı sevgi kötü hisleri deneyimlemenize neden olabilir. Bu hislerin olmaması için yapmanız gereken tek şey ritüelleri kuralına göre uygulamaktır. Bu ritüellerin etkisini göstermesi için kalbinizde kötü niyet olmaması temel kuraldır. Aksi halde ritüelin etki etmeyeceği bir yana, tam ters tepki göstererek işlerin karışmasına neden olabilir.

Evde Yapılabilecek Aşk Ritüeli

Merak etmeyin, evde yapılan büyüler olduğu için illa birisinden yardım alarak ritüelleir gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Kendi başınıza da etkili ritüelleri uygulayarak sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık edebilirsiniz. Evin karanlık ve sessiz bir yerine gittikten sonra okunması gereken dua her gün 5 kere 2 ay boyunca tekrar edilir. Bu süre zarfından bahsi geçen kişi ile kesinlikle iletişime geçilmez. 1 ayın sonunda o kişi size yavaş yavaş aşık olmaya başlar. Dua şu şekildedir:

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

İğne Kullanarak Yapılan Aşk Ritüeli

Eğer kendiniz aşık etmek istediğiniz kişi zorlu birisi ise iğneli aşk büyüsü yapmanız gerekir. Bu ritüel için hem iğne hem de mıknatısa ihtiyacınız olacak. İğneler sevdiğiniz kişiyi, mıknatıs ise karşı tarafı temsil eder. İğneler masanın üzerine açılır ve mknatıs yardımı ile çekilir. Bu şekilde 10 kere aynı şey tekrar edilir. İşlem yapılırken en önemlisi aşağıdaki duaları sesli bir şekilde okumaktır:

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

Bir Gün İçinde Aşık Ettirme Ritüeli

Gerçek büyüler doğru şekilde yapıldığında en kısa zaman içinde kendini gösterir. Bu ritüeller genellikle uzun olmasına rağmen, kısa sürede etki ederek karşılığını almanızı sağlar. Bu ritüelde bir kağıt ve kalem alarak aşağıdaki duayı 14 kere yazmanız gerekecek. Duanın sonuna kendi isminiz ile birlikte sevdiğiniz kişinin ismini eklemeyi unutmayın:

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın

Ülaike cezaühüm enne aleyhim la’netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.

Platonik Sevenler için Aşk Ritüeli

Platonik aşk için büyü yaparak karşılıksız sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu ritüelin gerçekleşmesi için kişinin saç teline ihtiyacınız var. Saç teli kağıt içinde katlanır ve kağıt üzerine sevilen kişinin adının baş harfi yazılır. Ardından kağıt giyilen kıyafet üzerine dikilir ve şu dua 11 kere okunur:

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

5 dakikada aşk büyüsü ritüellerine de bakabilirsiniz.

24 Saatte Geri Getiren Aşk Ritüeli

1 günde geri döndüren büyü özellikle ayrılıklarda etkili olur. Kavga, stres, aldatma gibi farklı nedenlerden dolayı sevgiliniz ile ayrıldıysanız, işlerin yeniden eskisi olması için bu ritüel uygundur. Sevdiğiniz kişinin tırnağından bir parça bulun. Bu tırnağı kumaş içine koyun. Kumaşı bağladıktan sonra yatağınızın altına kumaşı koyun ve şu duayı yatak içine girer girmez 2 ay boyunca okuyun:

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıymVe emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı rahmetillah* hüm fıha halidun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

Ulaşılamaz Kişiyi Kendine Aşık Etme Ritüeli

Gerçek büyü yapabilirseniz ulaşılamaz olduğu söylenen kişiyi bile kendinize aşık edebilirsiniz. Gerçek büyü için gerçek ritüel, gerçek ritüel için de gerçek malzemeler gerekir. Kendinize aşık etmek istediğiniz kişinin kıyafetinden bir parça alın. Bu parçanın üzerine su dökün ve bu sırada şu duayı okuyun:

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe’tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun.

Dua bittikten sonra kumaşı kumun içine gömün ve bekleyin yeter.

Aldatan Kişiyi Pişman Edip Aşık Etme Ritüeli

Pişman etme ritüeli sayesinde aldatan eş, sevgili bile size geri döner ve sırılsıklam aşık olur. Hatalarını tekrar etmez. Kendinize aşık etmek istediğiniz kişiyi temsilen bir ip, sizi temsilen bir ip alın ve bu ipleri birbirine sarın. Sarma işleminde şu dua tekrar edilmelidir:

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın

Ülaike cezaühüm enne aleyhim la’netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.

Evli Erkekler Üzerinde Etkili Aşık Etme Ritüeli

Evli erkekler için aşk büyüsü yaparak evli adamları bile kendinize aşık edebilirsiniz. Bu ritüelde adamın evli olduğu kadının kıyafetinden bir parçayı almanız ve bu parçayı yakmanız gerekir. Yanma sona erene kadar şu dua okunmalıdır:

Velev neşâu letâmesnâ âlâ â’yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun

Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun

Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ’kilun

Ve mâ âllemnâhuş şi’râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin

Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin

E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’kulun

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun.

Sadakatsiz Eşi Kendine Bağlama Ritüeli

Kendine bağlama büyüsü yaparak sizi daha önce aldatmış ve hala gözü dışarıda olan eşinizi bile kendinize yeniden aşık edebilirsiniz. Bu ritüel için malzeme gerekmiyor. Eşiniz yanınızda iken dua okumanız gerekecek. Dua 99 tekrarlıdır. Eşinizin kesinlikle dua okuduğunuzu anlamaması gerekiyor. Dua şu şekildedir:

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun

Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun.

Kaşık Kullanarak Yapılan Aşık Etme Ritüeli

Daha önceden sadakatsizlik göstermiş kişiler için kaşıklara yapılan aşk büyüsü etkili olur. Bahsi geçen kişinin fotoğrafını alarak kendi fotoğrafınızı altına zımbalayın. Daha sonra bu fotoğrafları kaynayan suyun içine sokup çıkarın. Bu sırada şu duayı 10 dk boyunca tekrar edin:

Ve mâ te’tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu’ridin

Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut’imu mel lev yeşâullâhu at’âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin

Ve yekulune metâ hâzel vâ’du in kuntum sâdikin

Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun

Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun

Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun

İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi’ul ledeynâ muhdarun.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz