Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Bağlama Büyüsü Ritüeli ile Sevdiğini Kendine Aşık Etme

Bağlama büyüsü ritüeli ile sevdiğini kendine aşık etme nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? Bağlama büyüsü ile ilgili ayrıntılı ve gerçek bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Bağlama Büyüsü Ritüeli ile Sevdiğini Kendine Aşık Etme

Sevdiğini kendine bağlama kolay bir ritüel değildir. Bu ritüelin gerçekleşmesi için bağlanmak istenen kişinin, büyü yapmak isteyen kişinin yanında olması gerekir. Eğer bu mümkün değilse, kişinin hayalde canlandırılması gerekir. Ancak bu şekilde ritüelin çok etkili olmadığı bilinmektedir. Kişiye mümkün olduğu kadar yaklaşıp, gerekli duaların okunması halinde, dualar sihirli kelimeler gibi etki etmeye başlar, sevdiğinizi size bağlar. Büyü yapılan kişi, sizin peşinizden ayrılmaz. Devamlı yanınızda olmak ister. Sizden ayrıldığı zaman kendini kötü hisseder.

Evde Yapılan En Kolay Bağlama Büyüsü

Kolay bağlama büyüsü tarifi ile sevdiğiniz kişi size tıpış tıpış geri dönecek. Bu bağlama büyüsünü yapmak için yalnızca dualara ihtiyacınız olacak. Doğru şekilde yapıldığında etkisini kısa sürede görebilirsiniz. Şu duayı okumadan önce abdestinizi alın ve hayalinizde kendinize bağlamak istediğiniz kişinin çehresini düşünün:

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihı lealleküm tehtedun

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve ilellahi türceul ümur.

Duanın 10 kere sabah namazından sonra 2 ay boyunca tekrar edilmesi gerekir.

Aldatan Eş için Bağlama Büyüsü

Aldatan eşe bağlama büyüsü yapmak için eşinizin saçından bir tel bir tırnağından küçül bir parçaya ihtiyaç duyacaksınız. Malzemeleri temin ederken eşinizin büyü yaptığınızı kesinlikle fark etmemesi gerekir. Malzemeler bir kağıt parçasının içine sarılır. Ardından kağıda bakılarak şu dua okunur:

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di zalike fe ülaike hümüz zalimun

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun.

Kağıt parçası eşin uyuduğu yatağın altına konulur. Büyü etkisi 10 günde gösterecektir. Gideni kendine bağlama büyüsünün etkili olması için, günde 25 kere aynı işlemi tekrar etmeniz gerekir.

Platonik Aşkı Kendine Bağlama Büyüsü

Platonik aşkı kendine bağlama zorlu büyülerden bir tanesidir. 1 günde etkili bağlama büyüsü gibi en tesirli büyüler platonik sevilen kişinin büyü yapan kişiye aşık olmasını sağlar. Bir parça kum ve taşlara ihtiyacınız var. Taşın üzerine aşık etmek istediğiniz kişinin baş harflerini yazın. Taşları kumun içine gömün. Kumu iyice karıştırın ve kum karışırken şu duayı 70 kere tekrarlayın:

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines salihıyn

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil müttekıyn.

Kumu evdeki saksılardan birinin içine dökün ve 2 ay aynı işlemi her gün tekrar edin.

Erkeklerin Yapabileceği Bağlama Büyüsü

Erkek için bağlama büyüsü yalnızca erkekler tarafından yapılmalıdır. Aksi halde büyü geçerli olmayacak hatta daha kötüsü ters tepebilecektir. Kendine aşık ettirme ritüeli için karanlık bir ortama ve aşık etmek istediğiniz kişinin fotoğrafına ihtiyacınız olacak. Fotoğrafı karşınıza aldıktan sonra şu duayı 122 kere tekrar edin:

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

1 hafta içinde kendinize aşık etmek istediğiniz kişiden haber alacaksınız.

Ayrıca aşk büyüsü ritüeli ile anında aşık et bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Kadınların Yapabileceği Bağlama Ritüeli

Kadınlar için bağlama büyüsü erkekler için yapılan ritüel ile benzer niteliktedir. Evde yapılabilecek büyülerden biri olan bu büyüyü yapmak adına yine ortamın sakin ve sessiz olması önemlidir. Diğer ritüelden farklı olarak bu defa kendinize aşık etmek istediğiniz kişinin 2 tane resmine ihtiyaç duyacaksınız. Ardından şu duayı tekrar ediniz:

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın

Ülaike cezaühüm enne aleyhim la’netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn.

Eşi Eve Bağlama Ritüeli

Eşi eve bağlama ritüeli sonrasında karı ya da koca eve düşkün olur. Dışarıda vakit geçirmek onu mutlu etmez olur. Kişi çocukları ile vakit geçirmekten, eşi ile oturmaktan bile daha çok keyif alır. Eşinizin gözünün dışarıda olduğunu düşünüyorsanız, bu ritüeli hemen uygulamaya başlayın. Ritüelin bu denli etkili olmasının nedeni gerçek büyülerin kullanılmasıdır. Eşiniz evde iken içinizden 100 kere şu duayı tekrar edin:

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm bizatis sudur

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu biha* ve in tasbiru.

1 Günde Etki Eden Bağlama Ritüeli

1 günde etkili bağlama ritüeli çok kısa sürede etkisini gösterdiği için tercih edilir. En tesirli büyüler kullanıldığı için  günde içinde kişi geri döner. Bu ritüelde sabah namazı kılıp ardından 111 kere şu duayı tekrar etmek gerekir:

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidın

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun.

İpli Bağlama Ritüeli

İple yapılan bağlama ritüeli herkes üzerinde etkilidir. İplerle yapılan bağlama büyüsü için yalnızca ipiniz olması yeterli. Kalın ipe 12 kere düğüm atmalı, bu sırada kendinize bağlamak istediğiniz kişinin yüzünü aklınızda canlandırmalısınız. İpe düğüm attığınız sırada tekrar etmeniz gereken dua şu şekildedir:

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la yehdil kavmez zalimın

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun.

Kumla Yapılan Bağlama Ritüeli

Kumla yapılan bağlama ritüeli özellikle inatçı insanlar için tercih edilir. Platonik aşk için büyüler arasında yer alır. Ritüelden sonra kişinin duygularında radikal bir değişim olur. Bahçeden kum alın. Bir kabın içine koyun. İçme suyunu bir bardağa koyun ve suya şu duaları okuyun:

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil’ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul fe’tu bit.

Suyu kum üzerinde gezdirip kumu aldığınız yere geri koyun.

Oyuncak Bebeklerle Yapılan Bağlama Ritüeli

Oyuncak Bebeklerle yapılan aşk büyüsü için bir oyuncak bebeğe be çok sayıda iğneye ihtiyacınız olacak. Her bir iğne oyuncak bebeğe batırıldığında aynı dua okunur. İğne sayısı 22 olmalıdır. Dua şu şekildedir:

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye ila sıratım müstekıym

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

Eşini Kendine Aşık Etmek ve Bağlamak İçin Dua

Eşini Kendine Aşık Etmek ve Bağlamak İçin Dua
Eşini kendine aşık etme duası özellikle aralarında soğukluk yaşanan ve evlilikleri bitme noktasına gelen kişilerin sıklıkla... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

İple Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

iple baglama duasi nedir
İple yapılan büyü, bağlama büyülerinin içerisinde epeyce etkili olan büyülerdendir. Bu büyü sayesinde insanlar birbirilerine bağlanarak... Devamını oku

Resimle Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle baglama buyusu nasil yapilir
Bağlama büyülerinde etkili yöntemlerden bir tanesi resimle yapılan büyülerdir. Bu büyüler sonucunda insanlar dilediklerini kendilerine kolay... Devamını oku

Bağlama Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir? 

baglama buyusu nasil yapilir
Bağlama büyülerinde kullanılan malzemeler sayesinde medyumlar insanları birbirine bağlayarak onların aralarındaki aşkın daha da kuvvetli olmasını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz