Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Bağlama Büyüsünün Tutması için Ne Yapmalı? 

Bağlama büyüsünün tutması için ne yapmalı? Bağlama büyüsü nasıl yapılır, ne işe yarar, ne kadar sürede etki eder? Bağlama büyüsü ile ilgili tüm ayrıntılara yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Bağlama Büyüsünün Tutması için Ne Yapmalı? 

Bağlama büyüsünün doğru zamanda ve doğru ritüellerle yapılmasından sonra etki etme süresi en kısa sürede meydana gelir. Bu yüzden bağlama büyüsünü yaptırmak isteyenler, öncelikle işinde uzman olan medyum hocalarına gitmelidir. Medyum hocasının talimatlarıyla birlikte hazırlanan bağlama büyüsü her zaman etkisini en kısa sürede göstermeye başlar.

Bağlama Büyüsünün Hemen Etki Göstermesi

Bağlama büyüsünün etki göstermesinde büyüyü yapan medyum hocasının marifetleri ve tecrübesi her zaman etkili olmaktadır. İşinde uzman olan medyum hocasına bağlama büyüsünün yaptırılmasından sonra büyü etkilerini kısa sürede göstermeye başlar.

Bunun dışında bağlama büyüsünün yapılmasında her zaman büyünün yapıldığı kişinin fiziksel ve ruhsal özellikleri de etkilidir. Her zaman bağlama büyüsü her insanda aynı oranda ve sürede etki etmez. Bu yüzden bağlama büyüsünün etkisinin kısa sürede meydana gelmesinde muhakkak işinde uzman olan medyumların seçilmesinde yarar vardır. Bu sayede büyünün yapım aşaması kısa sürede tamamlanmış olur.

Bağlama Büyüsü Ne Zaman Tutar?

Bağlama büyüsünün tutma zamanı büyünün yapıldığı kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bağlama büyüsünde genellikle adımların doğru bir şekilde yapılmasından sonra etkisini 1 hafta içerisinde göstermeye başlar. Bunun sonucunda da bağlama büyüsünün yapıldığı kişi büyünün etkisi ile hareket etmeye devam eder.

Bağlama büyüsü genellikle platonik aşkların karşılık bulması için yapılır. Bunun dışında evli çiftler de bağlama büyüsünü yaptırarak eşlerinin evine ve çocuklarına bağlanmasını sağlar. Böylece dağılan yuvalar yeniden toplanmaya başlanır. Dileyen herkes bağlama büyüsünü işinde uzman olan medyum hocasına yaptırabilir.

Bağlama Büyüsünün Uygulanışı

Bağlama büyüsünün yapımında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bu büyünün yapılmasında medyumların özellikle Havas ve Ledün ilmini detaylı bir şekilde bilmeleri gerekir.  Büyüyü yaptırmak isteyenler, daha önceden bağlama büyüsünü yapmış olan medyumları tercih etmelidir.

İşinde uzman olan medyum hocaları bağlama büyüsünü yaparken büyünün yapılacağı kişinin kişisel bilgilerini alır. Bu bilgiler doğrultusunda dualar ve ayetlerle birlikte bir vefk veya muska hazırlar. Bu vefkin veya muskanın evde saklanması durumunda bağlama büyüsü etkisini 1 hafta içerisinde karşı tarafta göstermeye başlar. Bunun dışında bağlama büyüsünün yapılmasında uzaktan duaların okunması da etkili olur.

Bağlama Büyüsünün Türleri

Bağlama büyüsünün çeşitleri oldukça fazladır. Büyünün yapılmasında edilen niyete ve amaca göre türler ortaya çıkar. Örneğin; bağlama büyüsünü istediğiniz bir insanın size sonsuza kadar bağlanması için yaptırabilirsiniz. Bunun dışında bağlama büyüsünü evli çiftler veya ilişkileri devam eden sevgililer de ileride meydana gelebilecek sorunları önlemek amacı ile eşini veya sevgilisini daha çok kendilerine bağlamak amacı ile de yaptırabilir.

Bağlama büyüsünün yapılmasında muhakkak niyetlerin doğru bir şekilde edilmesi gerekir. Edilen niyetlerin doğrultusunda her zaman büyü etkisini o yönde göstermeye başlar. Dileyen herkes istedikleri türde bağlama büyüsünü yaptırabilir.

Ayrıca aşık eden dua bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Bağlama Büyüsünü Bozma

Bağlama büyüsünün bozulması oldukça zordur. Bu büyünün bozulma işlemlerinin yapılması evde gerçekleşmemelidir. Bunun için bağlama büyüsünün bozulmasını isteyenler istedikleri medyuma giderek büyünün bozulmasını gerçekleştirebilir.

Bağlama büyüsünün bozulmasına geçmeden önce medyum hocası büyünün hangi türde ve kim tarafından yapıldığına bakar. Daha sonra elde ettiği bilgiler doğrultusunda dualar ve ayetlerle beraber bir vefk hazırlar. Vefkin etkisi ile bağlama büyüsü etkisini 1 hafta içerisinde uzaklaştırır.

Bağlama büyüsünün bozulmasında aynı zamanda uzaktan ruhen arındırma işlemleri de yapılır. Medyum hocası 1 gece boyunca uzaktan büyünün etkisinde olan kişiye dualar okuyarak büyünün uzaklaşmasını sağlar. Aşağıda medyum hocasının okuduğu dualar detaylı bir şekilde yer alır:

 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın. Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Ayetel Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Yukarıda verilen surelerin hepsinin 1 gece boyunca okunması durumunda bağlama büyüsü etkisini hemen uzaklaştırmaya başlamış olur.

Bağlama Büyüsünün Meydana Getirdiği Etkiler

Bağlama büyüsünün uzman medyumlar tarafından yapılmasından sonra etkisini göstermeye başlar. Aşağıda bağlama büyüsünün yapılması ile meydana çıkan belirtiler ayrıntılı bir şekilde sıralanmaktadır:

 • Büyünün etkisinde olan kişilerde her zaman öfke ve sinirlilik meydana gelir.
 • Bununla birlikte bağlama büyüsünün etkisi altına girenlerde yalnızlaşma ve çevresinden uzaklaşma durumları oluşur.
 • Aynı zamanda büyünün yapılmasından sonra büyünün yapıldığı kişide fiziksel rahatsızlıklar da meydana gelir. Örneğin; kişi sürekli kendini yorgun ve halsiz hisseder.
 • Bunun dışında bağlama büyüsünün yapıldığı kişilerde iştahsızlık oluşur. Daha önceden sevdikleri yemekleri yerken büyü yapıldıktan sonra yememeye başlar.

Yukarıda verilen durumların meydana gelmesi durumunda bağlama büyüsü başarılı bir şekilde tutarak etkilerini göstermiştir.

Bağlama Büyüsünün Anlaşılması

Bağlama büyüsünün yapılmasından sonra büyünün yapıldığının anlaşılması için davranışlarda farklılıkların meydana gelmesi gerekir. Özellikle bağlama büyüsünün yapıldığı kişilerde hiç olmadık kadar özlem ve sevgi duygusu ortaya çıkar. Bunun dışında hayatında da değişimler içerisine girer. Örneğin; bağlama büyüsünün yapılması sonucunda kişinin sosyal çevresi kalmaz.  Tamamen uzaklaşmış olur.

Bunun dışında sürekli olarak uykularında kabuslar görmeye başlayarak uyku düzenleri bozulur. Aynı zamanda akıl iradelerinin de yok olması meydana gelir. Bütün bu belirtilerin sonucunda bağlama büyüsünün yapıldığı kolay bir şekilde anlaşılır. Çünkü büyünün yapılması sonucunda daha önceden meydana gelmeyen bütün davranışlar kişinin üzerinde ortaya çıkar.

Bağlama Büyüsü Kendini Nasıl Belli Eder?

Bağlama büyüsünün doğru adımlarla yapılmasından sonra belirtilerini ve etkilerini ortaya çıkarması meydana gelir.  Büyünün bütün aşamalarının tamamlanmasından sonra aşk duygusu yaşamamış olan kişilerin aniden bağlanma ve özlem duyguları içerisine girmesi sonucunda büyünün yapıldığı kişinin çevresi bu durumu net bir şekilde fark eder.

Bunun dışında bağlama büyüsünün yapılması ile büyünün yapıldığı kişiler büyüyü yapan dışında kimse ile iletişim halinde olmaz. Tamamen kendi içine kapanır ve büyüyü yapan kişiyi düşünür. Bunun sonucunda da aşık olduğu ve bağlandığı kişi ile bir araya gelmek için planlar yapmaya başlar.

Bağlama Büyüsünü Güçlendiren Yöntemler

Bağlama büyüsünün yapılmasında birçok teknikler kullanılır. Kullanılan teknikler oldukça zararlı ve sonuçları tehlikeli olabilir. Bu yüzden kullanılacak metotların her zaman doğru medyumlar tarafından uygulanması gerekir. Bağlama büyüsünün etkili bir şekilde belirtilerini göstermesi için adet kanı kullanılır. Aşık olmasını istediğiniz kişiye kendi adet kanınızı direkt olarak içirmeniz veya yedirmeniz durumunda büyünün etkisi hemen kendini göstermeye başlar. Bu yöntemin sağlık açısından olumsuz etkileri vardır. Fakat bağlama büyüsünün bu yöntemle yapılmasından sonra en etkili sonuç vermesi de kaçınılmaz bir durumdur. Bunun için adet kanı ile bağlama büyüsünün yapılmasını isteyenler, medyum hocasına giderek uygulanacak olan yöntemlerin neler olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmelidir.

Birini Bağlamak İçin Vefk İşlemi

Birini kendine bağlamak amacı ile yapılan bağlama vefkleri de vardır. Bağlama vefklerin yapılmasında kesinlikle medyum hocalarına giderek danışmak gerekir. Bağlama vefklerinin yapılması durumunda aşık olduğunuz insanın size deliler gibi bağlandığını görmüş olursunuz. Bunun dışında bağlama vefklerini evli çiftler de evliliklerinde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile yaptırabilir. Vefklerin hazırlanması sonucunda evli çiftlerin arasındaki soğukluk ve tartışmalar tamamen ortadan kalkar ve evli çiftler birbirlerine eskisinden daha güzel bir şekilde bağlanır.

Bağlama vefklerinin yapılmasında Kuran-ı Kerim’de yer alan sureler ve ayetler kullanılır. Bunun dışında vefkin hazırlanacağı kişinin adı, annesinin adı ve doğum tarihi bilgileri de gereklidir. Bütün bilgiler ve dualar ile hazırlanan bağlama vefkleri sonucunda etkisi 1 hafta içerisinde ortaya çıkar. Böylece ilişkiler ve evlilikler artık güzel bir şekilde ilerlemeye başlamış olur.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

Eşini Kendine Aşık Etmek ve Bağlamak İçin Dua

Eşini Kendine Aşık Etmek ve Bağlamak İçin Dua
Eşini kendine aşık etme duası özellikle aralarında soğukluk yaşanan ve evlilikleri bitme noktasına gelen kişilerin sıklıkla... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

İple Bağlama Duası Nasıl Yapılır?

iple baglama duasi nedir
İple yapılan büyü, bağlama büyülerinin içerisinde epeyce etkili olan büyülerdendir. Bu büyü sayesinde insanlar birbirilerine bağlanarak... Devamını oku

Resimle Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

resimle baglama buyusu nasil yapilir
Bağlama büyülerinde etkili yöntemlerden bir tanesi resimle yapılan büyülerdir. Bu büyüler sonucunda insanlar dilediklerini kendilerine kolay... Devamını oku

Bağlama Büyüsü için Gerekli Malzemeler Nelerdir? 

baglama buyusu nasil yapilir
Bağlama büyülerinde kullanılan malzemeler sayesinde medyumlar insanları birbirine bağlayarak onların aralarındaki aşkın daha da kuvvetli olmasını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz