Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Aşık Eden Dua Denenmiş Tesirli

Aşık eden dualar hangileridir, nasıl okunmalıdır? Aşk duaları etkileri nelerdir? Aşk duasında gizemli sözler nelerdir? Dua ile ilgili bilgileri yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

 Aşık Eden Dua Denenmiş Tesirli

Aşık eden duaların okunması sonucunda büyü yapılmadan da istenilen kişi aşık edilebilir. Duaların okunmasında gerekli olan bazı kurallar ve şartlar vardır. Bu şartlara uyum sağlandıktan sonra aşık etme ve bağlanma durumları meydana gelir.  Bu yüzden aşık etme dualarını kurallarına uygun bir şekilde dileyen herkes okuyabilir.

Aşk Duaları Ne İşe Yarar?

Aşk dualarının istenilen sürede ve sayıda okunması durumunda karşı tarafın kısa sürede duyguları ve davranışları tamamen değişir. Bunun sonucunda kendisine bu duayı okuyan kişiye aşık olur ve ondan başkasını gözü görmez. Aşk duasının 7 gün 7 gece boyunca okunması gerekir. Bu duanın 7 gün 7 gece boyunca içten ve samimi bir şekilde okunup aşık edilecek kişinin adı da duada söylendikten sonra aşık olma ve bağlanma durumları meydana gelir. Bunun sonucunda da istediğiniz insan size aşık olur. Aşağıda 7 gün 7 gece boyunca okunması gereken aşık etme duası yer alır:

 • ecuşin becuşin cecuşin decuşin hecuşin vecuşin zecuşin hecuşin tacuşin yecuşin kecuşin lecuşin mecuşin necuşin sacuşin acuşin fecuşin sacuşin kacuşin racuşin şecuşin tecuşin secuşin hacuşin zacuşin dacuşin zacuşin ğacuşin.
 • Sahhirli kalbi filan bin filan ala hubbi filan bin filan.

Muhabbeti Arttırmak İçin Okunacak Dua

Muhabbetti arttırmak ve bağlılığın devamlılığını sağlamak için okunması gereken dualar vardır. Bu duaların okunması sonucunda sevdiğiniz insanla ömür boyu güzel sohbetler ve muhabbetler içerisinde aşkınızı yaşama şansını elde edebilirsiniz. Aşağıda muhabbeti arttırmak için 1 hafta boyunca düzenli bir şekilde okunması gereken dua verilmektedir:

 • Allâhümme sallive sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilâhe illeallâh. Ve a?nina vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe verda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sâiri âlihî ve ashâbihil kirâm. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allâh.

Yukarıda verilen duanın içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra dua hemen etkilerini göstermeye başlar.

Elma İle Aşk Duası

Elmanın üzerine aşık olmasını istediğiniz kişinin ismini 7 defa okuyup ardından aşk duasının okunması sonucunda istediğiniz insanın size deli gibi aşık olduğunu ve bağlandığını görmüş olursunuz. Aşağıda elmanın üzerine okunması gereken aşk duası detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Yâ kaviyyü yâ metînü yâ alîmü yâ hakîm.

Şahmeran Duası İle Aşık Etme

Şahmeran duasının istenilen kurallara uygun bir şekilde okunmasından sonra duanın etkisi 24 saat içerisinde kendini göstermeye başlar ve 1 günde sevdiğiniz insanın size aşık olması meydana gelir. Aşağıda Şahmeran duasının okunmasından önce yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • Duanın okunmasına geçmeden önce ilk olarak abdest alınıp 2 rekat hacet namazının kılınması gerekir.
 • Bununla birlikte 41-61 defa zikir çekilmelidir.
 • Aynı zamanda Şahmeran duasının gece yatmadan önce 3 defa okunması gerekir.

Yukarıda verilen kurallara uyum sağlandıktan sonra 24 saat içerisinde Şahmeran duasının etkilerini görmüş olacaksınız.

Yarım Günde Etki Eden Aşk Duası

Yarım günde etki eden aşk duasının içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra 12 saatte platonik olarak aşk beslediğiniz insanın size bağlandığını göreceksiniz. 12 saatte etki eden duanın her gün 3 defa okunması gerekir. Aşağıda duanın okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

En Etkili Aşk Duasının Okunuşu

En etkili aşk dualarının okunmasından sonra kısa sürede sevdiğiniz insanı kendinize aşık ederek veya bağlayarak güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Aşk dualarının hemen kabul olması için kesinlikle duaların abdest alınarak okunması gerekir. Bunun dışında duaların içten ve kalpten okunması ile de dualar çabuk bir şekilde kabul olur. Aşağıda en etkili aşk duasının okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrahleke sadrek. Yâ Muhammed. Ve veda’nâ anke vizrak. Yâ Cibrîl kezâlike yedaullâhü muhabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân ibni fülânete Yâ Muhammed. Ve rafa’na leke zikrak. Yâ Cibrîl kezâlike yerfe ullâhe mehabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân ibni fülânete. Fe inne meal usri yüsrâ. Yâ Muhammed. İnne meal usri yusrâ. Yâ Cibrîl kezâlike yesserallâhü muhabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân ibni fülânete. Fe izâ ferağte fensab. Yâ Muhammed. Ve ilâ rabbike ferğab. Yâ Cibrîl kezâlike yerğabü mehabbete fülânete binti fülânete fî kalbe fülân ibni fülânete bi hakki hâzihil esmâi en tüellefe beyne kezâ ve kezâ.

Ayrıca şahmeran duasının hikayesini ve faziletini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Erkeği Kendine Aşık Etme Duasının Okunması

İstediğiniz bir erkeğin size karşı güzel duygular hissetmesi ve size aşık olmasını istiyorsanız, erkeği aşık etme duasını içten ve kalpten bir şekilde okumanız gerekir. Bu duayı gönülden okumanız durumunda kısa sürede istediğiniz erkeğin size bağlandığını ve aşık olduğunu göreceksiniz. Aşağıda erkeği aşık etme duasının okunuşu yer alır:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Su Ve Şeker İle Aşk Duası

Su ve şeker ile okunan aşk duasının etkisi oldukça kuvvetlidir. Bu yüzden istenilen adımların doğru bir şekilde uygulanmasından sonra kendinize aşık etmek istediğiniz kişiyi kısa sürede kendinize bağlayabilirsiniz. Aşağıda su ve şeker ile okunacak olan aşk duasının adımları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • İlk olarak bir adet kesme şeker ve su alınız.
 • Daha sonra sessiz bir odaya geçip kıbleye dönerek yere oturmanız gerekir.
 • Yere oturduktan sonra malzemeleri önünüze alınız.
 • Ardından malzemelerin üzerine “Allah’ım bize aziz ve mübarek kıldığın suyu, leziz ve şirin eylediğin şekeri dergah-ı merhametine sunuyorum ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün güzel insanların yapmış olduğu ibadetler ve sevaplar hatırına, senden aşk duasının kabulünü niyaz ediyorum” tılsımlı sözcüğü okuyunuz.
 • Daha sonra su dolu bardağın içerisine kesme şekeri atıp “Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû âbâekum ve ihvânekum evliyâe inistehabbûl kufre alel îmâni, ve men yetevellehum minkum fe ulâike humuz zâlimûn.” duasını 21 defa okuyunuz.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz bir şekilde uygulanmasından sonra aşk duasının aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

Aşk Duasında Gizemli Sözler Nelerdir?

Aşk duasının aşamalarının tamamlanmasını ardından aynı zamanda malzemelerin üzerine tılsımlı sözcükler de okunmalıdır. Tılsımlı sözcüklerin okunmasının ardından aşık edilecek kişi hakkında iyi niyetlerde de bulunulduktan sonra aşık etme ve bağlanma olayları meydana gelir. Aşağıda aşk duasının okunmasının ardından söylenecek tılsımlı sözcükler yer alır:

 • “İlahi, nimetlerinin tamamı bizim için büyük ihsan ve en büyük fazilet hükmündedir, fakat kalbimize işleyen ve yüreğimize dokunan aşk nimeti, elbette ki birçok nimetten daha faziletli ve daha üstündür. Bizi insan olarak yaratıp kalbimize muhabbet ve sevgi tohumunu eken kudretin elbette ki bu sevgi ve muhabbet tohumunu yeşertecek kudrete de sahiptir. İşte bu sevgi ve muhabbet tohumunun aşk ile ortaya çıkması ve yeşermesi için dergahına gelip Tevbe Suresinin mübarek bir ayetini sana arz ettim ve içimdeki bütün samimiyetle sana yöneldim, beni geri çevirip dalâlete sapan kullarından eyleme Allah’ım, amin.”

Aşk Duasında Su İçmek Ne Anlama Gelir?

Aşk duasının aşamasında tılsımlı sözcükleri de şekerli suyun üzerine okuduktan sonra hemen ardından sudan bir yudum içilmesi gerekir. Şekerli sudan içildikten sonra kalan su dökülmelidir. Suyun dökülmesinin ardından aşk duasının bütün aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. Bu sayede istediğiniz kişinin size kolay bir şekilde bağlanması ve aşık olması meydana gelir. Bu yüzden bütün aşamaların eksiksiz ve hatasız bir şekilde uygulanması gerekir.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz