Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
  • Anasayfa >
  • Büyü >
  • Bakır Büyüsü Nedir, Bakır Büyüleri Nasıl Yapılır?

Bakır Büyüsü Nedir, Bakır Büyüleri Nasıl Yapılır?

Bakır büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürede etkisini gösterir? Bakır büyülerini kimler yapabilir? Büyü hakkında bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Bakır Büyüsü Nedir, Bakır Büyüleri Nasıl Yapılır?

Bakır büyüsü, sevdiğini aşık etme ya da kendine bağlamak isteyenler için yapılan büyülerdendir. Bakır büyüsü eski yıllardan beri yapılan bir büyü türüdür. Bu büyünün yapılmasında yerine getirilmesi gereken  şartlar  ve  teknikler vardır. Bu  yöntemlerin istenildiği  gibi uygulanması sonucunda bakır büyüsü yaparak  sevdiğiniz insanı kendinize bağlayabilirsiniz.

Bakır Büyüsü Ne  Anlam İfade  Eder?

Bakır büyüsü isminin de verildiği bakır eşyalar ile yapılan büyülerdendir. Bu sebepten dolayı da yıllar önce bakır büyüsü adı verilir. Bakır büyüsü bağlama büyüsü olarak da bilinir. Genellikle sevdiğinden ayrılanlar kavuşmak amacıyla da bakır büyüsüne başvurabilir. Bakır büyüsünün yapılmasında medyum hocasına gidilmelidir.  Medyum hocasının  talimatlarıyla birlikte bakrı büyüsü yapılmalıdır.

Ayrıca pirinç büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Bakır Büyüsünde Levhanın Önemi

Bakır büyüsünde levhann kullanılmasındaki maksat, kime büyü yapılacaksa o kişinin kişiliği levha sayesinde oluşturuluyor. Büyüde bakır levhalar hangi özelliklerde isteniyorsa, o özelliklerin insanlara yüklenmesi görevini görmesi amacıyla kullanılır. Bunun yanı sıra büyüde söylenen dualar ve sözler bakır levha üzerinde okunur. Bakır levhanın kullanılmasının ardından büyünün etkili olmasının arttığı gözlemlenir. Bu sebepten dolayı bakır levha bakır büyüsünde önemli bir yere sahiptir.

Bakır Büyüsünde Etkili Dua Var Mı?

Bakır büyüsünde birini aşık etmek için edilen dualardan etkisi çok fazla olanı şu şekilde aşağıda yer alır:

  • İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”.Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti.Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Yukarıda  verilen  duanın bakır büyüsünün yapılma aşamasında  okunması durumunda istediğiniz insanın kendinize aşık  ederek onunla  bir ömür boyu  mutlu  olabilirsiniz.

Bakır Büyüsünü Kimler Yapmalı ?

Bakır büyüsü etkisi açısından güçlü bir büyüdür. Bu sebepten dolayı uzman medyumlara gidilmesi tavsiye edilir. Evde yapılan bakır büyüsü teknikleri olsa da, yanlış işlemler ya da adımlar sonrasında istenmeyen durumlar da yaşanabilir. Bu durumlardan bir tanesi büyü yapılmak istenenin tam tersi bir şekilde davranmasıdır. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse, bağlama amacıyla yapılan büyülerde yanlışlıklar olması halinde kişi nefret etmeye başlar. Bu sebepten dolayı büyü amacı dışında etki gösterir.

Bakır Büyüsünde Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

Bakır büyüsü yapılırken aşık etmek istediğiniz kişiler için aşk duası da edilebilir. Aşağıda etkili bir şekilde işe yarayan aşk duası yer alır. Bu dua şu şekildedir:

  • La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.Eselüke bil ismillezi azze fi’len ve celle fe’huz bin nevasi ve enzil mines siyasi ve ismikel a’zamüz zatillezi sehharte bihil bahri li musa bin imran fenfelaka fekane bil ismillezi elente bihil hadide li davude tenühu muzillün külli azizin ve mutiın külli samihın. Ve eselüke allahümme bima kane mektuben ala hatemi Süleyman ellezi kane lehü ayetün kübra Allahü Allahü vahyen vahyen ve mehmehübin ahızin bin nevasi vel kulübi vel ızamin nehırati. Eselüke bima ev haytehü ila habibike muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Elfatihıl hatemi hine dena fetedella fekane kabe kavseyni evedna fe sehharte lehül kulübü infialen kahriyyen fela tükaısi an taatihi illa men hacebe an müsahedeti envarihi en tü sahharali keza. Ve nasıyetihi hatta etesarrafü fihi kema üıbbü minhü ve hüve melhuzü bi cemiı ru’bi ver rehbi ya ehadü ya ehadü ya ehadü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Allahü ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ce ala kaffeti rasulihi ecmeine ve selemle teslimen kesira.

Bakır Büyüsünün Yapılmasındaki Amaç  Nedir ?

Bakır büyüsünü yaptırmak isteyenlerin amacı, eşlerini ya da sevgililerini kendilerine bağlı kılmaktır. Bazı kadın ya da erkekler sevgilileri istemelerine rağmen evliliğe sıcak bakmaz. Bu gibi durumlarda da büyü yapıldığı zaman evlilik niyetinde olmayanlar dahi evliliğe sıcak bakmaya başlar. Bunun yanı sıra sevilen adam ya da kadın tarafından ilgi görmeyenler de büyü sonucunda olumlu etkiler ile karşılaşır. Bakır büyüsü, çiftlerin ya da eşlerin birbirlerine göstermiş oldukları saygı ve sevginin artmasına yardımcı olur.

Geri getirme muskası bilgilerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bakır Büyüsünde Okunması Gereken Dua

Bakır büyüsünde sevgi ve saygıyı arttırabilecek dualar okunabilir. Bu dualar ile sevdiğini bağlamak ya da kendine aşık etmek mümkündür. Aşağıda bağlılık duası şu şekilde yer alır:

  • Yücelik ve azamet, şeref ve izzet, ululuk ve celal sadece sana mahsustur Allah’ım, sen istediğini onurlandırır, şeref içerisinde yaşatır, dilediğine zillet vererek onu kahır ve eziyet içerisinde bırakırsın. Kullarına merhamet ile muamele buyurup onları daima gözetleyerek koruyup kollayan sadece senin rahmetindir. Rahmetine iltica edenler daima onurlu ve şerefli bir hayat geçirip istedikleri insanın birlikteliği ile huzur bularak daima mutluluk adayı olarak yaşamaktadırlar. İlahi Ya Mecid esmana, Ya Şehid esmana ve Ya Rahmân esmana iltica edip de mağdur olan ya da yarı yolda kalan hiçbir insan olmadığı gibi ben de bağlama duasını bu üç esmaya bağlayarak kırmızı mendilin içerisine koyuyorum. Bu mendil yanımda kaldığı sürece bana bağlama duasının faziletini yaşat, amin.

Bakır Büyüsünün Uygulanışı

Bakır büyüsü yazı yolu ile yapılır. Öncelikli olarak kime büyü yapılacaksa onun annesinin isminin öğrenilmesi gereklidir. Bunun sebebi büyü yapılırken bu söz kullanılarak gizemli kelimeler sarf edilir.  Büyüde ayetlerin ve formüllerin kullanılması ile birilkte büyünün tamamlanması sağlanır.

Bakır Büyüsü Ne Zaman Tutar ?

Bakır büyüsünün yapılmasının ardından hemen etkisi gözlemlenmez. Büyünün etkisinin fazla olmasından dolayı yaklaşık olarak 15 gün sonra kendini belli eder.  Bazı durumlarda büyünün yanlış uygulanmasından dolayı bakır büyüsünün etkisi yok olur. Yani 15 günün ardından herhangi bir değişme durumu söz konusu olmaz.

Bakır Büyüsünü Bozmak Mümkün Müdür?

Bakır büyüsünün bozulması mümkündür. Bunun için evde büyü bozma işlemleri yapılmamalıdır. Her işte bir uzmana başvurulması gerektiği gibi büyü işlerinde de uzman birilerinden yardım alınması önemlidir.  Bakır büyüsü medyum tarafından bozulduktan sonra kişide herhangi bir şekilde bağlılık duygusu kalmaz. Eskiden ne kadar bağlı olursa olsun büyü bozulduktan sonra böyle bir aşk ve bağlılık durumu söz konusu olmaz.

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz