Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

Birini kendine aşık etme duası, sevdiği erkeği veya kadını kendisine aşık etmek isteyenlerin okuması gereken dualar hakkında tüm merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz.

 Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce Allah’tan, sevdiklerinin de bu aşklarına karşılık vermelerini niyaz etmelerinde kullandıkları manevi etkisi çok yüksek dualardır. Sevdikleri kişiler ile hayırlısı ile dünya evine girip mutlu mesut yaşamak isteyen kişiler, birini kendine aşık etme sevdirme duası okuyarak Allah’ın rızasını kazanıp bu yöndeki dualarının, isteklerinin kabul olmasına vesile olabilirler. Dinimizde her türlü çaresiz addedilen durum için kurtarıcı olan Allah’a el açıp yalvararak derde derman bulmada etkili dualar bulunmaktadır. Bu duaların İslami usullere göre icra edilmesinin yani okunmasının ardından duaların faziletinden yararlanarak istenen sonuçlara ulaşıldığı pek çok kez denenmiş ve kanıtlanmıştır.

Birini kendine aşık etme yolları arayışında bulunan kişilerin, manevi yönden bu isteklerine ulaşmada çok ama çok etkili olan duaların fazileti ile kısa sürede istenen mutlu sonuçlara ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu noktada sevdikleri kişinin de kendilerini en iyi şekilde sevmelerini ve aşklarına karşılık vermelerini talep eden kişiler, birini aşık etmede okunması gereken bu tür duaları dini kurallara uygun bir şekilde okumalıdırlar.

Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası

Dini bakımdan güvenilir kaynaklarda ve din alimlerinin bu konuya yönelik beyanlarında öne çıkan bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların İslami usullere dikkat edilerek Arapça okunuşuna uygun bir şekilde ve gönülden gelecek biçimde okunması, duanın kısa sürede kabul olmasında çok etkilidir. Birini kendine aşık etme duası denenmiş dualar arasında yer alan ve en çok tercih edilen dualardan biri de şudur:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm*
 • El hamdü lillahi rabbil âlemîn*
 • Er rahmânir rahiym*
 • Mâliki yevmiddîn*
 • İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn*
 • İhdinas sirâtal müstekiym*
 • Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn*
 • Elif lâm mîm*
 • Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn*
 • Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun*
 • Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn*
 • Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn*
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm*
 • Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*
 • Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr*
 • Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn*
 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin

Bu duanın her gece yatsı namazından sonra okunması faydalıdır. Dua Arapça olarak okunduktan sonra sevdiği kişinin kendisine aşık olmasını isteyenler, niyet etmelidir. Niyet kısmında aşık olması istenen kişinin adı zikredilmelidir. Aşık etme duası nasıl yapılır, tesirli ve kesin çözüm başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Aşık Etme Duası Ne Zaman Okunmalıdır?

İslam dininde duaların kabul olması için her ne kadar özel bir zaman belirlenmiş olmasa da bazı gün ve geceler duaların kabulünde çok daha etkili olabilmektedir. Bu özel zamanlarda aşık etme duası, yapılan ibadetlerin ardından icra edildiği taktirde duanın kabul olması bakımından faydalı olacaktır. Duaların Allah katında kabulünün daha makbul olduğu zamanlardan bazıları şunlardır:

 • Kadir gecesi,
 • Cuma günleri öğle namazına müteakip vakitler
 • Sabah namazı sonraları
 • Namaz vakitleri
 • Cenazenin defni sırası ve
 • Arefe günleri

Bunların dışında da gün içinde birini kendine aşık etme için dua okumaları yapılabilir. Bu sayede duanın tesiri kuvvetlendirilerek daha kısa sürede istenen sonuçlar sağlanabilir.

Birini Aşık Etme Duası Nasıl Kabul Olur?

Birini kendine aşık etmek için okunacak dua ve isteklerin Allah katında kabul olması için öncelikle iyi niyetle yapılması şartı bulunmaktadır. Bir dua iyi niyetle ve saf duygular ile yapılmıyorsa o duanın kabul olması beklenmemelidir. Birini kendine aşık etmek isteyen kişi de o kişinin duygularını kullanmak veya toplumdaki konumundan yararlanmak yerine o kişiyi gerçekten gönülden sevdiği için bu tür dualara başvurmalıdır. Aksi halde bu yönde dualar okuyup Allah’a yalvarmanın hiçbir anlamı yoktur. Öte yandan pek çok İslam aliminin ve dini vasıfları yüksek hocaların tavsiyelerine göre birini aşık etme dualarının kabul olmasında şu unsurlara dikkat edilmelidir:

 1. Dua günün ilk ışıklarında edildiğinde ya da gece uykudan uyanılıp icra edildiğinde daha makbul olur.
 2. Evli kimselerin ya da başkasını sevenlere yönelik aşık etme duası Allah katında makbul değildir.
 3. Duanın kabul olması için sabırla ibadetlere devam edilmelidir.
 4. Dua kabul olma belirtisi gösterdiği taktirde yani aşık olması istenen kişinin aşırı ilgisi mazhar olduğunda etkinin kuvvetlenmesi için şükür namazı kılınmalıdır.
 5. Duanın kabul olması için haram ve uzak durulması gerekenlerden kaçınmaya özen gösterilmelidir.
 6. Sadaka vermek duanın kabulünü hızlandırır.
 7. Dua kesinlikle içten ve iyi niyetler çerçevesinde edilmelidir.

Kadınların Yapacağı Aşık Etme Duası

Sevdiği erkek tarafından sevilmeyi ve bu erkeğin kendisine aşık olmasını isteyen kadınlar, birini kendine aşık etmek için en etkili dua çalışmalarını yapabilirler. Buna göre din alimlerinin tavsiye ettiği şu duanın 7 gece boyunca yatsı namazından sonra okunmasına özen gösterilmelidir:

 • “Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.”

Duanın gönülden gelecek bir şekilde 7 gece boyunca 7’şer kere okunması gerekmektedir. Bu duayı okurken niyet edilmeli ve sevdiği erkeğin kendisi için hayırlı bir eş olmasını Allah’tan niyaz etmelidir. Bunun dışında aşk büyüsü nasıl yapılır, gerçek aşk büyüleri başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Esmaül Hüsna ile Sevdirme Duası

Birini kendine aşık etme duası Esmaül Hüsna olarak da yapılabilmektedir. Sevdiği kişiyi kendine aşık etmek isteyenler şu Esmaül Hüsnaları gün içinde sık sık tekrarlayarak duasını icra etmelidir:

 • Vehhab: Çok fazla ihsan eden
 • Rezzâk: ütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 • Vâsî: Lütfu bol olan.
 • Kadir: Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
 • Reşid: Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

POPÜLER YAZILAR

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

Ankara’da Ünlü Büyücü Medyumlar 

ankarada en iyi buyucu
Katagori: Büyü
Ankara’da adını duyuran medyumlar vardır. Bu medyumlar başarıları ve çeşitli büyüleri sayesinde herkesin tercih ettiği kişiler... Devamını oku

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

kadini kendine asik etme duasi
Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz