Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kadını Kendine Aşık Etme Duası

Kadını kendine aşık etme duası hangisidir, nasıl okunmalıdır? Aşık etme duaları kaç günde etkisini gösterir? Aşk duaları kalıcı mıdır? Aşık etme duaları hakkında ayrıntılı bilgilere yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Kadını Kendine Aşık Etme Duası

Kadınları aşık eden ve bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kurallara dikkat edildiğinde aşık etme ve bağlanma durumları meydana gelir. Bu yüzden erkekler kadınları aşık eden duaları okurken çok dikkatli olmalıdır.

Kadınları Aşık Eden Dua

Kadınları aşık eden duanın okunmasında dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Özellikle bu duanın okunmasında muhakkak boy ve gusül abdesti alınmalıdır. Bunun dışında Cuma günleri kılınan namazlardan sonra bu duanın okunması her zaman tavsiye edilir.

Kadınları aşık eden duaların okunmasında aynı zamanda her zaman iyi niyetli ve iyi kalpli olmak gerekir. Bütün bu koşulların yerine getirilmesi ile size aşık olmasını istediğiniz kadın kısa sürede aşık olur. Dileyen bütün erkekler aşık etme dualarını usulüne uygun bir şekilde okuyarak istedikleri kadınları elde edebilir.

Aşk Dualarının Önemi

Aşk dualarının önemi oldukça fazladır. Bu duaların okunması her zaman Allah katında daha uygun ve sevap olarak görülür. Aşk dualarının okunması her zaman büyülerden daha iyidir. Çünkü büyülerin haram olması ve büyü yapan kişilerin Allah’a şirk koşmasından dolayı her zaman günah olarak kabul edilir. Bu yüzden özellikle erkeklerin platonik olarak ilgi duydukları kadınları elde etmede her zaman duaların yeri daha büyüktür.

Dileyen herkes aşık oldukları kadınların resimlerini temin ederek üzerlerine aşk dualarını adabına uygun bir şekilde okuyabilir. Bu sayede karşılıksız aşklar iki taraflı olur.

Aşk Dualarında Hangi Sözler Söylenir?

Aşk dualarının okunması esnasında aynı zamanda niyetlerin de dile getirilmesi gerekir. Niyetlerin dile getirilmesinde söylenmesi gereken sözler vardır. Bu duaların ve sözlerin her zaman Cuma günleri sabah namazının kılınmasından sonra söylenmesi gerekir. Bu sayede edilen dualar hızlı bir şekilde kabul olur. Aşağıda aşk dualarının okunması esnasında söylenmesi gereken söz yer alır. Bu söz şu şekildedir:

  • “Ey Rabbimin malukatı, bu iki kişinin birbirlerine aşık oldukları bilinsin ve ona göre hareket edilsin’’

Yukarıda verilen sözün her zaman içten ve samimi bir şekilde dile getirilmesi gerekir. Bu sayede okunan dualar hemen kabul olur.

Kadınları Bağlayan Dua

Kadınları erkeklere bağlayan duaların okunmasında her zaman dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle bu duaların etkilerinin çok kuvvetli olmasından dolayı duanın baştan sona doğru telaffuzlarla okunması gerekir. Kadınları bağlama dualarının okunmasında erkeklerin her zaman içten ve samimi olması gerekir.

Bunun dışında kadınların erkeklere bağlanmasında her zaman abdestli bir şekilde duaların okunmuş olması da oldukça önemlidir.  Bütün bu şartlara uyum sağlandıktan sonra edilen dualar hemen kabul olur ve erkekler istedikleri kadınları hemen elde edebilir. Dileyen bütün erkekler kadınları bağlayan duayı usulüne uygun olarak okuyabilir.

Kadınları Aşık Eden Büyü

Kadınları aşık etmek için yapılan büyünün kısa sürede etkilerini ve belirtilerini ortaya koymasında muhakkak işinde uzman medyumlarla birlikte çalışmak gerekir. Bu büyülerin profesyonel medyumlar tarafından yapılmasından sonra büyü 3 günde bile etkisini hemen göstermeye başlar. Bu yüzden kadınlara yapılacak aşk ve bağlama büyülerinin işinde uzmanlar tarafından uygulanması gerekir.

Bu büyünün yapılmasında dualardan da yararlanılır. Yani büyünün yapılacağı kadının bir resmi alınır ve resmin üzerine aşk duaları okunur. Bu sayede kısa sürede kadınların aşık olma ve bağlanma durumları meydana gelir. Dileyen herkes aşk ve bağlama büyülerini işinde uzman olan medyumlara yaptırarak hayallerindeki kadını elde edebilir.

Kadınları Kendine Aşık Etmenin Yöntemleri

Erkeklerin kadınları aşık etmede uygulayacakları yöntemler oldukça fazladır. Fakat bu yöntemlerin en uygununu ve kısa sürede işe yarayacaklarını seçmek en doğru karardır. Kadınların erkeklere aşık olması için ilk olarak 7 gece boyunca düzenli bir şekilde her gün Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi surelerinin okunması gerekir. Bu surelerin okunmasından önce muhakkak abdest alınmalıdır.

Bunun dışında 40 gün boyunca her gün toplamda 70 kez “Ya Cami”, “Ya Vedud” ve “Ya Rahman” esmalarını zikretmeniz gerekir. Bu esmaların aşk duaları ile birlikte okunması tavsiye edilir. Çünkü okunan aşk duaları bu esmalar ile daha etkili ve kalıcı olur. Bütün bu aşamaların tamamlanmasından sonra erkekler istedikleri kadınları kolay bir şekilde kendilerine bağlayabilir. Böylece platonik aşklar her zaman karşılık bulur.

Kadınlar İçin Sabun Büyüsünün Yapımı

Kadınların aşık olmalarında etkili olan büyüler vardır. Bu büyülerden bir tanesi sabun büyüsüdür. Sabun büyüsünün doğru aşamalarla ve medyumlarla yapılmasından sonra erkekler istedikleri kadınları kendilerine kolay bir şekilde aşık edebilir. Sabun büyüsünün yapılması için ilk olarak 1 adet beyaz sabun ve iğne alınmalıdır.   Gereken malzemeler temin edildikten sonra sabunun üzerine iğne ile “Ya Mülaki” esması yazılmalıdır. Daha sonra sabun sıcak bir suyun içerisine koyulur ve 7 gün boyunca sabunun erimesi beklenir.

7 günün sonunda sabun erir ve edilen niyetler kabul olur. Bu sayede erkekler ettikleri iyi niyetler doğrultusunda sevdikleri kadına 1 hafta içerisinde hemen kavuşmuş olur.

Güvenilir medyum hoca nasıl anlaşılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Aşk Duaları Kalıcı Mıdır?

Aşk dualarının etkileri oldukça fazladır. Bu duaların içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra dileyen herkes sevdikleri kadına kavuşabilir. Üstelik aşk dualarının her gün düzenli bir şekilde ve esmalarla birlikte okunması durumunda aşk duası kalıcı olarak etkilerini göstermeye başlar. Bu sayede kadınlar duayı okuyan erkeklere kısa sürede bağlanmış olur. Bütün bunların sonucunda mutlu ilişkiler veya evlilikler ortaya çıkar.

Aşk dualarının kalıcı olmasında her zaman niyetlerin de düzgün bir şekilde dile getirilmesi gerekir. Bu sayede edilen duaların etkileri net bir şekilde görülmeye başlar.

Platonik Aşklar İçin Okunacak Dualar

Platonik olarak erkeklerin kadınlara aşk duygusunu beslemesinden dolayı erkekler her zaman başka yollara başvurur. Fakat çoğu zaman olumsuz durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden en etkili yollardan birisi aşk dualarının adabına uygun bir şekilde okunmasıdır. Aşk dualarının istenilen zamanda ve sayıda okunmasından sonra platonik olarak ortaya çıkan aşklar her zaman karşılık bulur.

Bunun dışında erkekler sevdikleri ve aşık oldukları kadın ile hayatını birleştirme kararı alır. Böylece mutlu evlilikler ortaya çıkar. Aşağıda platonik aşklara karşılık bulmada etkili olan dualar yer alır. Bu duaları şu şekilde verebiliriz:

  • Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın. Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.
  • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn, KâIû rabbünâ ya’Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn, Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn, KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm, KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn, Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn, İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn, Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn, Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn.
  • Abese ve tevella. En caihul’a’ma. Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka. Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra. Emma menistağna. Feentelehu tesadda. Ve ma ‘aleyke ella yezzekka. Ve emma men caeke yes’a. Ve huve yahşa. Feente ‘anhu telehha. Kella inneha tezkiretun. Femen şae zekerehu. Fiy suhufin mukerremetin. Merfu’atin mutahheretin. Bieydin seferetin. Kiramin bereretin. Kutilel’insanu ma ekferehu. Min eyyi şey’in halekahu. Min nutfetin halekahu fekadderehu. Summessebiyle yesserehu. Summe ematehu feakberehu. Summe iza şea enşerehu. Kella lemma yakdı ma emerehu. Felyenzuril’insanu ila ta’amihi. Enna sabebnelmae sabben. Summe şakaknel’arda şakkan. Feenbetna fiyha habben. Ve ‘ineben ve kadben.

Medyumlarla Aşk Duasının Okunması

İşinde uzman olan medyumlara aşk duasının okutulması ile duanın etkili bir şekilde sonuçlarını göstermesi meydana gelir.  Bunun yanı sıra işinde uzman olan medyumlar tarafından okunan aşk duaları daha kısa sürede kabul olur ve erkekler sevdikleri kadına çabuk kavuşur. Bunun için aşk dualarının okunmasında her zaman işinde uzman olan medyumlara gidilmesi gerekir. Bu sayede okunan aşk duaları ile seven aşıklar kısa sürede birbirlerine bağlanmış ve aşık olmuş olur.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

En Etkili Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Muhabbet Esmaları ve Duaları

en-etkili-ask-buyusu
En kuvvetli aşk büyüsü yapılışı sevdiklerine bir an önce kavuşmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdığı büyü... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Aşk Duası Ritüeli ile Sevdiğine Kavuş

ask ritueli nasil yapilir
Aşk ritüelleri ve aşk duaları ilişkilerde ve evliliklerde meydana gelen sorunları ortadan kaldırmak amacı ile uygulanmaktadır.... Devamını oku

En Etkili Aşk Duası Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask duasi hangisidir
Aşık etme duaları sayesinde garantili bir şekilde karşılıksız aşklara çözümler bulunabilir. İstenilen aşk dualarının okunmasında dikkat... Devamını oku

Erkeği Kendine Aşık Etme Duası

erkek nasil asik edilir
Erkeği kendine aşık etmede birçok yolları deneyen kadınlar her zaman başarılı olamayabilir. Bu yüzden kadınların erkekleri... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz