Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Cin Nedir, Nasıldır? Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cin nedir, nasıldır, insan hayatını etkiler mi, özellikleri nelerdir, dış görünüşü nasıldır? Yazımızdan detayları bilgileri inceleyebilirsiniz.

 Cin Nedir, Nasıldır? Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cinler nasıldır, neye benzer ve özellikleri nelerdir soruları özellikle de İslami inanca sahip olan kişiler tarafından fazlasıyla merak edilmektedir. Cin, herhangi bir hacmi, şekli ve kütlesi olmayan ve farklı bir boyutta yaşayan varlıklara verilen addır. İnternette bakıldığı zaman ya da halk dilinde cinler kısa boylu, ters ayaklı, garip ve korkunç şekilli, farklı kılıklarda görülen garip varlıklar olarak tasvir edilir. Kur’an-ı Kerim’de ise cinler dumansız ateşten yaratılan varlıklar olarak tasvir edilir.

Cin Ne Demektir?

Cin nedir sorusu hem nasıl görüntüye sahip oldukları hem de hurafelerin aksine gerçekte ne oldukları sorusudur.

Cinler, sözlük anlamı olarak bakıldığı zaman ‘cenn’ kelimesinden türemiş olan ve gizli, örtülü varlık, görülmeyen şeyler anlamına gelen varlıklardır. Terim olarak cinler için 5 duyu organıyla algılanamayan, yani görülemeyen, duyulamayan, koklanamayan, hissedilemeyen ve dokunulamayan varlıklar anlamına gelir. Bu varlıklar çeşitli şekillere bürünebilen, Kur’an’a göre ateşten yaratılmış olan ve farklı boyutlarda yaşan varlıklardır.

Cinler de insanlarla beraber bu dünyada yaşamaktadır ve kıyamet günü geldiği zaman insanlarla beraber yok olacaklardır.

Vefk nasıl yapılır? Yazımızı da inceleyebilirsiniz.

İslam’dan Önce Cinler ve Cin Toplulukları

İslam’dan önce cinler ve cin toplulukları Arabistan’da hüküm sürmüştür diye bilinmektedir. Hatta cinler için İnsanlardan önce yaratılan ve bu dünyada hüküm süren varlıklar da denmektedir. Hz. Âdem yaratılmadan önce yaratılan cinlerin, yalnızca dünyada değil, evrenin her yerinde bulunduğuna inanılmaktadır.

Allah, insanlardan önce cinleri de takva ve fücura yönelme yetileriyle birlikte yaratmıştır. Bir süre buna uygun olarak yaşayan ve Allah’ın yolunda olan cinler, daha sonra bu yoldan çıkmış ve Allah’a karşı gelmişlerdir. Allah’ın elçileriyle gönderdiği uyarılara da kayıtsız kalan ve evrene zarar vermeye devam eden bu cinler daha sonra Sünnetullah gereğince helak edilmişlerdir. Daha sonra cin toplulukları yok edilmiş, farklı bir boyutta yaşamaya devam etmişlerdir.

İslam’da Cin Ne Anlama Gelmektedir?

İslam’da cin ve cin topluluklarının varlığı kesin olarak belirtilmektedir ve Kur’an-ı Kerim’de bu cinlerin varlıkları sünnet ile sabitlenmiştir. Kur’an’da cin meleklerden farklı olarak çeşitlerde şekillerde dünyada bulunan ve kötülüklere de yol açan varlıklar olarak belirtilmektedir. Melekler asla Allah’a itaati bırakmayan ve Allah yolundan ayrılmayan varlıklar olarak kutsal kitapta nitelendirilirler ve Allah’ın izni olunca belli emeller için gökyüzünden yeryüzüne inerler. Cinler ise, Allah’ın yanında bulunamazlar ve insanlar gibi çeşitli kılıklara girerek yeryüzünde yaşarlar. Cinler de melekler gibi yalnızca peygamberlere ve ermiş insanlara görünürler. Ayrıca medyum olarak bilinen, Allah tarafından doğuştan güçlerle gelen kişilerin de cinlerle iletişim kurduğu söylenmekte ve bilinmektedir.

Cinlerle İlgili Kur’an’da Bulunan Hadisler ve Sözler

Cinler gerçek midir değil midir sorusu en çok inananlar tarafından sorulmaktadır. Ve evet, cinler gerçekte var olan varlıklardır ve var oldukları Kur’an-ı Kerim ile de tasdiklenmiştir.

Kur’an’da bulunan cin sureleri ve sözleri bazıları şunlardır ve bu sureler aracılığıyla cinlerin varlığına inanılabilmektedir:

 • ‘Ben o cinleri de, insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’ (Zâriyet Sûresi, 56. Âyet)
 • ‘Sen oradan kınanmış ve kovulmuş olarak çık! Onlardan her kim sana tabi olursa elbette sizin hepinizi cehennemde dolduracağım.’ (Araf, (7) 11-18)
 • ‘Biz meleklere Adem’e secde edin dediğimiz zaman; İblis müstesna secde ettiler. İblis diretti, büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu.’ (Bakara, (2) 34-36)

Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cinlerin özellikleri ve nelere sahip oldukları merak edilmektedir. Cin türleri diye tabir etmek yerine cinlerin istedikleri şekillere girebilecekleri ve girdikleri şekillerde var olacaklarını söylemek gerekir. Cinler hakkında söylenebilecek diğer özellikler de şu şekildedir:

 • Cinler erkek ya da dişi olabilirler.
 • Cinler evlenebilir, çoğalabilir hatta insanlar gibi yiyip, içebilirler.
 • Cinler yaşsız olarak bilinmektedir fakat bu yanlıştır. Cinlerin yaşlısı ve genci de bulunmaktadır.
 • Cinler mantıklı varlıklar değildir ve herhangi bir değerlendirme yetenekleri bulunmamaktadır. Sadece onlara verilen görevleri yapar, verilen direktifleri yerine getirirler. Akıllarını tam olarak kullanabildikleri söylenemez.
 • Cinlerin insanlar kadar üstün hisleri ve duyguları bulunmamaktadır.
 • Cinler çok hızlı hareket ederler.
 • Cinlerin bilinen en önemli özelliği istedikleri insanın, varlığın ya da nesnenin şekline girebilmeleridir.
 • Cinler de insanlar gibi içebilir hatta sarhoş bile olabilirler. Yani kısacası hayatlarını neredeyse insanlar gibi sürdürürler diyebiliriz.
 • Cinler gruplar halinde yaşarlar ve farklı kabilelerden oluşurlar.

Cinler Ne Kadar Süre Yaşamaktadır?

Cinlerin yaşam süreleri birçok kaynakta farklı şekillerde belirtilmektedir. Bu sebeple ortak bir yargıya varılıyor ve cinler için ortalama yaşam süreleri 700 ile 1000 yıl arasıdır diyebiliyoruz. Bu süre zarfında cinler dünyada insanlarla beraber yaşıyor ve onlar da insanlar gibi genç ve yaşlı oluyorlar.

Cinler İnsanlara Temas Edebilir Mi?

Cinler insanlara temas edememektedir. Yalnızca onların zihnine ve bilinçaltına ulaşabilmektedir. Zaten, iyi cin yani mümin cin olarak bilinen cinler insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayan cinlerdir yani temas edebilseler bile zarar vermezler. Kötü cinler ise yalnızca insanların zihinlerinde onlara zarar verebilirler.

Cinlerin Hepsi Kafir Midir?

Cinler kafir midir değil midir ya da tüm cinler mi kafirdir sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Cinlerin Allah’ın yolundan gitmediği için helak olduğu bilinmektedir. Buna rağmen 2 tür cin bulunur. Bunlar kafir cinler ve mümin cinlerdir. Cinler de insanlar gibi Allah’a ve Hz. Muhammed’e iman etmekle mükelleftirler. Bunu reddeden ve iman etmeyen cinler kafir cinlerdir. İman etmeyen cinler şeytanla birliktedir demektir ve onların yeri cehennemdir. Buna göre iman eden cinler için de cennetliktir denilebilir. Cinler yalnızda İslam dini ile mükelleftir, başka dinlerde cin söz konusu değildir.

Cinler Mi Daha Üstündür, İnsanlar Mı?

Cinler ve insanlar arasında birçok benzerlik olduğu gibi büyük farklılıklar da bulunur. Öncelikle bilinen şudur ki hem cinler hem de insanlar dünyada yaşarlar. Cinler, insanlardan önce gelmiş fakat dünyaya ve Allah’ın buyurduklarına uyum sağlayamadıkları, itaat edemedikleri için dünya nimetlerinden men edilmiştir. Kur’an’da da sık sık belirtildiği gibi insanlar cinlere nazaran oldukça üstün varlıklardır.

Cinler Allah’a karşı çıkmış, ‘insanlar çamurdan, bizler ateşten yaratıldık’ diye insanlardan üstün olduklarını savunmuşlardır. Allah’a karşı bu başkaldırmaları onlar için bir şey ifade etmemiştir. Bu yüzden insanların daha üstün olduğu bilinmektedir, Kur’an’da da böyle belirtilmiştir.

Cinler İnsanları Etkileyebilir Mi?

Cinler insanları etkiler fakat bunun genellikle inanışı zayıf olan insanlar için geçerli olduğu ya da insanların zayıf noktalarında cinler tarafından yakalandıkları söylenmektedir. Cinler, insanların karşısına çıkmaz ya da onlara görünmezler. İnsanların bilinçaltlarına girerek onları etkiler, onlara akıl oyunları oynatırlar. Zayıf bir zamanında olan ya da inancı zayıf olan bir kişi cinlerden etkilenir ve bu sayede cinler onların hareketlerini de etkileyebilirler.

Müslüman yani imanlı bir cin, söz konusu büyü bile olsa insanlara kötülük yapmaz, varsa bu güçlerini insanların iyiliği için kullanırlar. Hayır işlerinde görev alırlar ve tamamen insanlara karşı zararsızlardır.

Cinler İnsanlara Görünürler Mi?

Cinler insanlara görünürler mi sorusuna şöyle bakabiliriz. Öncelikle iyi cinler ve kötü cinler diye iki farklı cin türünün olduğunu bilmek gerekir. İyi cinler kendi hallerinde yaşarlar ve insanları korkutmamak için onlara görünmezler. Kötü cinler ise genellikle medyumlar, hocalarla birlikte çalışır, onlara görünür ve büyü gibi kötü durumlarda insanlara musallat olurlar. Cin musallat olması genellikle bu büyü gibi olaylarla ortaya çıkmaktadır. Bunun haricinde cin musallat olması durumu dini inançlar doğrultusunda çözülerek, surelerle, dualarla, ritüellerle cinleri insanlardan uzaklaştırarak çözüm bulunabilecek olaylardır.

Cin görmek aslında insanların gördüğü ya da duyduğu farklı seslere, görüntülere cin demesinden ortaya çıkmaktadır. İnsanın içinin ürpermesi, karanlıkta bir varlığın görünür gibi olması, gece yatarken kapıdan ya da bir yerden tıkırtı gelmesi, aniden arkadan bir şeyin geçmesi gibi sanrılar cin diye adlandırılmaktadır. Bunların çoğunun gerçekten cin olma ihtimali de yüksektir. Fakat kesinlikle insanlara zarar vermek, onları yaralamak ya da öldürmek gibi bir şey yapamazlar çünkü Allah buna izin vermemektedir.

Cinlerin İnsan Hayatlarına Etkileri

Cinlerin insanlara etkisi birçok konuda bulunmaktadır. Farklı inanışlar ve bunların dini açıklamaları bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak:

 • Uykuda kâbus görmek
 • Karabasan
 • Uyurgezerlik
 • Uykuda konuşmak
 • Uykuda sıçramak
 • İçin ürpermesi
 • Zamanlı zamansız ve sebepsiz bayılmalar
 • Sebepsiz asabiyet, hırçınlık ve ağlamalar

Ve hatta halk dilinde Sara olarak bilinen hastalık gibi birçok rahatsızlığın cinler doğrultusunda oluştuğu bilinmektedir. Genellikle tıbbi ve bilimsel bir anlamı olmayan, büyük zararlar getirmeyen rahatsızlıklar cinlerin eseri olarak bilinir.

Medyum nasıl olunur? Bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

Cinlerin Dış Görünüşü Nasıldır?

Cinler nasıl görünür sorusu çok merak edilen bir sorudur. Başta da bahsedildiği gibi cin kelimesinin sözlük anlamı görülemeyen varlık, gizli ve örtük varlıktır. Bu da cinlerin insanlar tarafından görülen bir görüntüsü olmadığı anlamına gelmektedir. Cin, dumansız ateşten yaratılan ve istediği her kişinin her nesnenin görüntüsünü alabilecek bir varlık olarak bilinmektedir.

Cinlerin dış görüntüsü, farklı kaynaklarda farklı şekillerde tasvir edilmektedir. Fakat İslami olarak cin inanışına sahipsek tek rehber kitap olan Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerekir. Kur’an-ı Kerim’de cinlerin dış görünüşüne dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Yalnızca insanların çamurdan, cinlerin ise zehirli ateşten yaratıldığı bilgisi verilmektedir. Ve insanların cinleri kesinlikle göremeyeceği belirtilmektedir.

Cin Suresi Nedir?

Cin Suresi, Kur’an-ı Kerim’de bulunan cinlerle ilgili bir suredir. Bu sure Kur’an-ı Kerim’in 72. Suresidir, 28 ayetten oluşmaktadır ve genel itibariye konusu cinlerdir. Cinlerin yanı sıra öldükten sonra dirilmek, peygamberlik ve tevhid gibi konuları da içermektedir. Cin Suresi, bir grup cinin Kur’an-ı Kerim dinleyerek doğru yola gelmesini anlatmaktadır.

Cin Suresi’nin Türkçe meali şöyledir:

1,2. (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”

 1. “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
 2. “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
 3. “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”
 4. “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”
 5. “Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”
 6. “Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.”
 7. “Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.”
 8. “Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”
 9. “Doğrusu içimizde Salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.”
 10. “Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.”
 11. “Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesindenne de haksızlığa uğramaktan korkar.”
 12. “Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”
 13. “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

16,17. Yine de ki: “Bana şöyle de vahiy edildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

 1. “Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.”
 2. “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.
 3. De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.”
 4. De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
 5. De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”
 6. “Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resul’üne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.”
 7. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.
 8. De ki: “Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem.”
 9. O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

27,28. Ancak seçtiği resûller başka. Fakat O, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür

POPÜLER YAZILAR

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüsü yapmak birçok açıdan büyü yaptırana ve büyü yapılana zarar verebilir. Bu nedenle tüm büyülerde... Devamını oku

Bağlama Büyüsü Nedir, Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır? 

bağlama büyüsü nedir
Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz insanın size aşık olmasını sağlayarak ömür boyu onu yanınızda tutmayı sağlayabilirsiniz. Bununla... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

İfrit ve Cin Musallatı Nasıl Olur, Nasıl Anlaşılır?

cin musallati nasil olur
İfrit ve cin musallatı vakaları, günümüzde manevi ilimler ve alemler hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isteyenlerin... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Cin Çağırma Nasıl Yapılır? Gerçek Cin Daveti Yöntemleri 

cin cagirma nasil yapilir
Cin çağırma  eyleminin  iyi niyetlerle yapılması doğrultusunda herhangi bir  zararı  yoktur. Cin çağırma işleminin hocalarla beraber... Devamını oku

İfrit, Cin Kabilesi ve Musallat nedir? Belirtileri, Kurtulma ve Korunma Duaları

musallat nedir
İfrit ve musallat, özellikle bu tür dünya dışı varlıkların şerrinden korunmak isteyenlerin bilgi sahibi olmak istedikleri... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz