Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Evde Nazar Olduğunu Nasıl Anlarız? 

Evde nazar olduğu nasıl anlaşılır? Nazar çıkması için neler yapılmalıdır? Nas suresi İle nazardan korunma nasıl yapılır? Nazardan korunma yollarına yazımızdan bakabilirsiniz.

 Evde Nazar Olduğunu Nasıl Anlarız? 

Nazarın günlük yaşantımızda belirtileri net bir şekilde görülmeye başlar. Genellikle nazarın etkisi insanlar üzerinde belli olur. Bunun dışında hayvanlarda veya eşyalarda da nazarın değmesi sonucunda olumsuz durumlar meydana gelir. Bu yüzden nazara maruz kalanlar, her zaman Nazar duasını okumaya başlar. Bu dua sayesinde nazarın etkisinden korunmuş ve uzaklaşmış olunur.

Evde Nazarın Belirtileri

Evde nazarın belirtilerinin meydana gelmesi sonucunda nazara uğramış kişiler, evde nazarı uzaklaştırmak için birtakım yöntemlere başvurur. Evde nazarın olduğunun anlaşılmasında en önemli belirtilerden birisi de evde sürekli eşyalara zarar gelmesidir. Yani eşyaların birden bire kırılması veya bozulması durumunda nazarın olduğuna işaret gösterilebilir.

Bunun dışında evin içerisinde negatif enerjinin hissedilmesi de nazarın etkisinin olduğunu gösterir. Bu etkilerden ve belirtilerden kurtulmak için evin içerisinde granül tuz veya adaçayından tütsü yapılmalıdır. Bu iki element her zaman nazarın etkisini evin içerisinden kolay ve hızlı bir şekilde uzaklaştırır.

Çok nazar değiyor ne yapmalıyım? Diyenler yazımızı inceleyebilirsiniz.

Nazar Değmesi Sonucunda Uyuma

Nazarın insanlara değmesi sonucunda kişilerin üzerinde meydana gelen bazı durumlar da vardır. Özellikle nazarın değdiği kişiler, her zaman evin içerisinde uyuma halinde olur. Yorgun veya uykusuz olmamalarına rağmen sürekli olarak uyuma isteğinde bulunurlar.

Bununla birlikte nazara maruz kalanlar, karşısındaki kişilerin de uykusunu getirmeye başlar. Yani karşısındaki kişiyle iletişim halinde olurken insanın uykusunu getirerek onun esnemesine neden olur.  Esneme durumu her zaman nazarın olduğunun belirtisidir. Bunun için nazardan korunmak isteyenler, özellikle Nazar duasını her zaman evden çıkmadan önce okumalıdır.

Nazar Değmesi Sonucunda Eşyalara Ne Olur?

Nazarın değmesi sonucunda eşyalara da zarar gelebilir. Örneğin; nazara maruz kalanların eşyalarında her zaman kırılmalar ve bozulmalar meydana gelir.  Bunun dışında yeni alınan eşyaların da nazar sonucunda aniden bozulması görülür. Bunun sonucunda da eşyalar kullanılamaz duruma gelir.

Nazara uğramış kişilerin evin içerisinde eşyalarına zarar gelmemesi için muhakkak Kuran-ı Kerim’de yer alan nazardan korunmak için okunması gereken duaları veya sureleri her gün düzenli bir şekilde Allah’a sığınarak okuması gerekir. Bunun sonucunda da kısa sürede nazarın etkisinden kurtulur.

Nazar Değmesi Sonucu Unutkanlık

Nazar sonucunda insanlarda sıklıkla unutkanlık durumu meydana gelir. Bazı insanlara nazar değdiği zaman en iyi bildiği şeyi bile unutma durumu söz konusu olur. Bununla birlikte nazar değmesi sonucunda insanlar yalnızca Kuran-ı Kerim’de yer alan duaları ve sureleri hatırlar. Diğer bütün olayları ve durumları unutmaya başlar. Çoğu zaman telefon numaralarını veya isimlerini bile söyleyemez duruma gelebilirler. Bu olaylarla karşılaşanlar, kesinlikle Nazar duasını okuyarak nazarın etkisinden bir an önce kurtulmalıdır.

Nazar Değmesi Durumunda Dalgınlık

Nazar sonucunda meydana gelen dalgınlıklar ile insanlar kısa süreliğine kendi iç dünyalarına çekilir. Bu kişiler tamamen içsel yalnızlık ve derin düşünceler içerisinde kendilerini bulur. Nazara maruz kalanlar, birden bire insanlarla iletişimlerini keserek kendi kabuklarına döner. Aniden derin düşünceler içerisine girdikten sonra yeniden eski haline dönerek ne düşündüğünü hemen unutur. Bunun sonucunda da nazarın belirtilerini net bir şekilde üzerinde barındırır.

Bunun dışında nazarın etkisinde olanların el ve kollarının sürekli hareket halinde olması durumunda da nazarın etkisinin olduğu açık bir şekilde anlaşılır. Bunun için nazarın etkisinden korunacaklar, muhakkak nazarı uzaklaştırıcı duaları ve sureleri okumalıdır.

Nazar Değmesinin Ardından Meydana Gelen Korku

Nazarın etkisine maruz kalanların ruhsal anlamda duygularında değişimler meydana gelir. Örneğin; normal hayatlarında bıçak veya kesici aletlerden hiçbir şekilde korkmayan kişiler, nazarın etkisinden sonra bu kesici aletlerden birden bire korkmaya başlar. Bununla birlikte evde besledikleri evcil hayvanlardan da nazarın değmesi sonucunda aniden korkmaya başlar.

Bunun yanı sıra nazarın etkisine maruz kalanlar,  yalnızlıktan ve karanlıktan da aşırı derecede korkma eğiliminde olur. Bu tür davranışların daha önceden olmayıp birden etki göstermesi sonucunda nazarın değdiği açık bir şekilde anlaşılır. Bunun için sürekli olarak her şeyden korkan kişilerin eski hallerine dönmesinde muhakkak Nazar duasını okumaları gerekir.

Felak Suresi İle Nazardan Korunma

Felak suresinin düzenli bir şekilde her gün evden çıkmadan önce okunması durumunda nazarın etkisinden korunmuş olunur. Bu surenin aynı zamanda gece yatmadan önce de okunmasında yarar vardır. Aşağıda Felak suresinin okunuşu yer alır:

 • Kul, euzü birabbil felâk,
 • min şerri ma halak,
 • ve min şerri gasikin iza vakab,
 • ve min şerrin neffassâti fil ukad,
 • ve min şerri hâsidin iza hased.

Fetih Suresi İle Nazardan Korunma

Fetih suresinin okunması durumunda Allah her zaman kendine sığınan kişilerin yanında olur ve onları nazardan korur. Bu sayede kişilerin üzerinde nazardan dolayı meydana gelen kötü enerjiler tamamen uzaklaşmış olur. Aşağıda nazarın etkisinden uzaklaşmak isteyenlerin okumaları gereken Fetih suresi detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • İnna fetahna Ieke fetham mübına,
 • Li yağfira IekeIIahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aIeyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma,
 • Ve yensurakeIIahü nasran azıza,
 • HüveIIezı enzeIes sekınete fı kuIubiI mü’minıne Ii yezdadu imanem mea ımanihim ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü aIımen hakıma,
 • Li yüdhıIeI mü’minıne veI mü’minati cennatin tecrı min tahtiheI enharu haIidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zaIike ındeIIahi fevzen azıyma,
 • Ve yüazzibeI münafikıyne veI münafikati veI müşrikıne veI müşrikatiz zannıne biIIahi zannez sev’ aIeyhim dairatüs sev’ ve ğadıbeIIahü aIeyhim ve Ieanehüm ve eadde Iehüm cehennem ve saet masıyra,
 • Ve IiIIahi cünudüs semavati veI ard ve kaneIIahü azızen hakıma,
 • İnna erseInake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra,
 • Li tü’minu biIIahi ve rasuIihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyIa,
 • İnneIIezıne yübayiuneke innema yübayiuneIIah yedüIIahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü aIa nefsih ve men evfa bi ma ahede aIeyhüIIahe fe se yü’tıhi ecran azıyma,
 • Se yekuIü IekeI mühaIIefune mineI a’rabi şeğaIetna emvaIüna ve ehIuna festağfir Iena yekuIune bi eIsinetihim ma Ieyse fi kuIubihim KuI fe mey yemIikü Ieküm mineIIahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa beI kaneIIahü bima ta’meIune habıra,
 • BeI zanentüm eI Iey yenkaIiber rasuIü veI mü’minune iIa ehIıhim ebedev ve züyyine zaIike fı kuIubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura,
 • Ve meI Iem yü mim biIIahi ve rasuIihı fe inna a’tedna IiI kafirıne seıyra,
 • Ve IiIIahi müIküs semavati veI ard yağfiru Ii mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kaneIIahü ğafurar rahıyma,
 • Se yekuIüI mühaIIefune izen taIaktüm iIa meğanime Ii te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddiIu keIameIIah kuI Ien tettebiuna kezaIiküm kaIeIIahü min kabI fe se yekuIune beI tahsüdunena beI kanu Ia yefkahune iIIa kaIıIa,
 • KuI IiI muhaIIefıne mineI a’rabi se tüd’avne iIa kavmin üIı be’sin şedıdin tükatiIunehüm ev yüsIimun fe in tütıy’u yü’tikümüIIahü ecran hasena ve in teteveIIev kema teveIIeytüm min kabIü yüazzibküm azaben eIıma,
 • Leyse aIeI a’ma haracüv ve Ia aIeI a’raci haracüv ve Ia aIeI meriydı harac ve mey yütııIahe ve rasuIehu yüdhıIhü cennatin tecrı min tahtiheI enhar ve mey yeteveIIe yüazzibhü azaben eIıma,
 • Le kad radıyaIIahü aniI mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe aIime ma fı kuIubihim fe enzeIes sekınete aIeyhim ve esabehüm fethan karıba,
 • Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kanaIIahü aziyzen hakiyma,
 • Ve adekümüIIahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe acceIe Ieküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve Ii tekune ayeteI IiI mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma.

Kişiye özel vefk nasıl yapılır? Yazımızdan bakabilirsiniz.

Taha Suresi İle Nazardan Korunma

Taha suresinin özellikle evden çıkmadan önce içten ve samimi bir şekilde okunması durumunda Allah nazara maruz kalan kişilerin dualarını kabul eder ve onları kötü enerjilerin etkisinden kısa süre de kurtulmasına yardımcı olur. Aşağıda nazarın etkisinden korunmak için okunması gereken Taha suresinin okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Taha,
 • Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka,
 • İlla tezkiratel limey yahşa,
 • Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula,
 • Errahmanü alel arşisteva,
 • Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera,
 • Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa,
 • Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna,
 • Ve hel etake hadiysü musa,
 • İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda,
 • Felemma etaha nudiye ya musa,
 • İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva,
 • Ve enahtertüke festemı’ lima yuha,
 • İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı,
 • İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a,
 • Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda,
 • Ve ma tilke bi yemınike ya musa,
 • Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra,
 • Kale elkıha ya musa,
 • Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a,
 • Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula,
 • Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra,
 • Li nüriyeke min ayatinel Kübra,
 • İzheb ila fir’avne innehu tağa,
 • Kale rabbişrah lı sadrı,
 • Ve yessir lı emrı,
 • Vahlül ukdetem mil lisanı,
 • Yefkahu kavlı,
 • Vec’al li vezıram min ehlı,
 • Harune ehı yÜşdüd bihı ezrı.

Nas Suresi İle Nazardan Korunma

Kuran-ı Kerim’de yer alan Nas suresinin okunması durumunda nazarın yansıttığı kötü enerjilerden kısa sürede kurtulmak mümkündür. Bunun için ilk olarak Nas suresinin içten ve samimi bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede Allah’a gönülden sığınan herkesin duaları kabul olur. Aşağıda nazardan korunmak isteyenlerin okumaları gereken Nas suresi yer alır:

 • Kul, euzü birabbin nâs,
 • melikin nâs,
 • ilâhin nâs,
 • min şerril vasvasil hannas,
 • elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
 • minel cinneti ven nâs.

Yukarıda verilen surenin her gün sabah ve akşam okunması gerekir. Aynı zamanda evden çıkmadan önce de düzenli bir şekilde okunmalıdır.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Medyum Olmak İstiyorum, Medyum Nasıl Olunur? 

medyum nasil olunur
Medyum olmak için doğuştan yeteneklerin olması gerekir. Örneğin, medyumların ruhsal olarak doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz