Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Çok Nazar Değiyor Ne Yapmalıyım? 

Çok nazar değen insanlar ne yapmalı? Nazar değmemesi için yapılması gerekenler nelerdir? Neden nazar değer? Nazar hakkında gerçek ve ayrıntılı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Çok Nazar Değiyor Ne Yapmalıyım? 

Nazar değme durumları çoğu zaman insanların başına sıklıkla gelen bir olaydır. Bu durumların meydana gelmesini önlemek için yapılması gerekenler vardır. Özellikle Kuran-ı Kerim’de yer alan nazar dualarının okunması durumunda nazardan korunmuş olunur.

Nazar Değmemesi İçin Şükür Etme

Nazar değmemesi için ilk önce Allah’a şükür etmek gerekir. Çünkü, Allah, alçakgönüllü olanları ve kendisine her zaman inanıp sığınanları nazardan korur. Hiçbir zaman yapılan iyiliklerin dile getirilmemesi gerekir. Bununla birlikte başkasından daha fazla olan özelliklerinizi her zaman övüp gösterişlik yapmamakta yarar vardır. Bütün bunların yapılmaması durumunda nazardan korunarak başınıza gelebilecek durumları önlemiş olursunuz.

Nazara Karşı Alınacak Önlemler

Nazardan korunmak için alınması gereken tedbirler vardır. Bu tedbirlerin alınması durumunda nazardan kolay bir şekilde uzaklaşmış olunur. Aşağıda nazardan korunmak için yapılması gereken sırasıyla verilmektedir:

 • İlk olarak Allah’a dua edip O’na sığınmak gerekir.
 • Bununla birlikte hiçbir zaman kendinizi övüp kibirlenmemelisiniz.
 • Bunun yanı sıra yapılan iyiliklerin dile getirilmesi yerine her zaman eksikliklerin veya hataların düzeltilmesi gerekir.
 • Bunun dışında insanlara her zaman kendiniz hakkında övgüleri veya yaptıklarınız şeyleri sunmamanız gerekir.
 • Bunun haricinde büyü ve sihir gibi durumların etkisinden uzaklaşmak ve bu tür batıl inançlardan korunmak gerekir.
 • Aynı zamanda dini ibadetlerin de yerine getirilmesinde fayda vardır.

Yukarıda verilen durumların yapılması sonucunda nazardan sonsuza kadar korunmuş olunur.

Ayrıca vefk neden gömülür? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

Nazarda Batıl İnançlardan Korunmak

Nazar değmesi sonucunda bazı insanlar, nazardan korunmak için batıl inanç yolunda ilerlemeye başlar.  Yani büyü veya sihir gibi etkilerin nazardan korunmasına katkı sağlayacaklarını düşünür. Fakat, dinimizde hiçbir koşulda bu tür olayların nazardan korunmaya etkisinin olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bunun için kesinlikle nazardan korunmak isteyenler, kendilerine büyü ve tütsü tarzı şeyler yaptırmamalıdır.

Nazardan korunmak için her zaman Allah’a dua edip O’ndan yardım istemek gerekir. Kuran-ı Kerim’de yer alan nazar dualarını ve ayetlerini her gün evden çıkmadan önce okumanız durumunda nazardan her zaman korunmanız mümkündür.

Birine Nazar Değmesi Nasıl Olur?

Nazarın birine değmesi durumunda kişi, hayatında iyi giden şeyleri her zaman kötü bir şekilde yapmaya başlar. Nazar her zaman bir başkasının imrenmesi ve özenmesi durumunda oluşur. Genellikle nazar, renkli gözlü insanlar tarafından bir başkası üzerinde etkili olur. Bu yüzden çoğunlukla Ege ve Doğu Akdeniz bölgesinde yaşayanlarda nazar durumu meydana gelir. Nazarın değdiği kişilerin sürekli olarak dualar ve ayetler okuması durumunda Allah nazara maruz kalmışların her zaman yanında olur ve onları nazardan korur.

Nazardan Korunmak Mümkün Mü?

Nazardan korunmak elbette mümkündür. Bunun için ilk olarak batıl inançlara inanmayı bırakmak gerekir. Bunun yanında büyü ve sihirden de uzak durmakta yarar vardır. Aynı zamanda nazardan korunmak isteyenlerin her gün düzenli olarak Kuran-ı Kerim’de yer alan nazar dualarını okuması gerekir. Duaların ve ayetlerin okunup Allah’a sığınılması durumunda nazardan kolay bir şekilde uzaklaşmış olunur. Bunun için herkesin Allah’a dua edip şükretmesi gerekir.

Nazardan Korunmak İçin Okunacak Dua

Nazardan korunmak için Allah’a yalvarmak ve O’ndan yardım istemek gerekir. Bunun için de muhakkak Kuran-ı Kerim’de yer alan bazı ayetlerin ve surelerin okunması gerekir. Bu surelerin veya ayetlerin okunması durumunda nazardan korunmuş olunur. Aşağıda nazardan korunmak için okunması gereken sureler sırasıyla verilmektedir:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nazar Duası: Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Taha Suresi: Taha, Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka, İlla tezkiratel limey yahşa, Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula, Errahmanü alel arşisteva, Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera, Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa, Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna, Ve hel etake hadiysü musa, İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda, Felemma etaha nudiye ya musa, İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva, Ve enahtertüke festemı’ lima yuha, İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve ekımıs salate li zikrı, İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes’a, Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha vettebea hevahü fe terda, Ve ma tilke bi yemınike ya musa, Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra, Kale elkıha ya musa.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Nazar İle Kıskançlık Arasındaki İlişki

Nazarın meydana gelmesi durumunda bir kişinin imrenmesi veya özenmesi gibi duygularının etkisi oldukça fazladır. Özellikle her zaman hayatı güzel insanlara yapılan iltifatlar veya kıskançlık duyguları nazarın meydana gelmesine yol açar. Kıskançlık duygusunun yansıması sonucunda karşı tarafın üzerinde her zaman ağırlık ve yorgunluk durumu oluşur. Bununla birlikte nazar değmiş kişilerin her zaman hayatında olumsuz durumlar meydana gelmeye başlar. Bunun için nazardan korunmada Kuran-ı Kerim’de yer alan ayetlerin ve surelerin önemli etkisi vardır. Nazar değmiş kişiler, bu ayetleri ve duaları okuyarak nazardan uzaklaşmış ve korunmuş olur.

Neden Nazar Değer?

Nazarın değmesinde birçok durumların etkisi vardır. Örneğin; bazı kişilerin hayatta özgüvensiz oluşu yüzünden yapamadıklarını bir başkası yaptığında bu insanlara özenme ve imrenme durumu meydana geldiği için otomatik olarak nazarın değmesi de söz konusu olur.

Bununla birlikte bazı çocuklar anne veya babasının davranışlarından etkilendikleri zaman da nazarın etkisine maruz kalabilir. Bunun dışında bir insan kendi kendine de nazar değdirebilir. Örneğin; kişinin sürekli olarak kendini övmesi ve beğenmesi durumunda da nazarın meydana gelmesi mümkündür.  Bunun için her zaman nazarın etkisinden uzaklaşmada Kuran-ı Kerim’de bulunan nazar dualarının düzenli bir şekilde okunması gerekir.

Rahmani işlem ve büyüler kaç günde etki eder? Merak ediyorsanız yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

Birine Neden Nazar Değdirilir?

Birine her zaman kötü duygular beslenerek nazar değdirilmez. Örneğin; bir anne veya babanın çocuklarına karşı çok fazla sevgi içerisinde olması durumunda da nazarın etkisi görülmeye başlar. Bununla birlikte çevrenize veya yakınlarınıza iyi yönde iltifatlar ve övgüler yapmanız durumunda da nazarın değme durumu meydana gelir. Bunun için nazar kimi zaman kötü duygular ile ortaya çıkıyorken, kimi zaman da iyi niyet ve duyguların sonucunda da etkisini göstermeye başlar. Bunun için herkesin nazardan korunması gerekir.  Bu yüzden her zaman Allah’a sığınmakta fayda vardır.

Nazarın Kötü Enerjisi

Nazarın kötü enerjinden kurtulmak ve korunmak için bazı bakımların ve davranışların yapılması gerekir. Özellikle nazarın etkisine maruz kalanlar, ilk olarak su ile ellerini ve yüzlerini yıkayarak kötü enerjilerden arınmalıdır. Bununla birlikte tuz dolu bir küvetin içerisine su doldurarak duş alınmalıdır. Bunun dışında normal duş alındıktan sonra nazara maruz kalanlar, tuzlu su ile kafalarını yıkayarak durulamalıdır. Bu sayede nazarın etkisinden kolay bir şekilde kurtulmuş olurlar.

Bunun dışında evinizde veya işyerinde nazarın uzaklaşmasını sağlamak için adaçayını yakarak ortamda gezdirmeniz gerekir. Bunun sonucunda bütün kötü enerjilerin yok olması sağlanır. Aynı zamanda kristal tuz alıp evin veya işyerinin bir bölgesine bu tuzu koymanız gerekir. Tuz her zaman kötü enerjilerin etkisini yok etmede tek çözüm yoludur. Granül tuzu daha sonra suda eriterek ortamda enerjinin değişmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun haricinde nazarın etkisinden korunmak için muhakkak kıyafetlerde mavi rengin olması gerekir.  Mavi renk her zaman nazarın kötü enerjisini toplayarak uzaklaştırır. Bu yüzden evden çıkmadan önce kesinlikle mavi renklerin giyilmesinde yarar vardır.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz