Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Kahır Büyüsü Nedir, Kahır Büyüleri Nasıl Yapılır? 

Kahır Büyüsü Nedir, Kahır Büyüleri Nasıl Yapılır? 

Kahır büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Kahır büyülerini kimler yapabilir? Kahır büyüsü ile ilgili tüm ayrıntılar yazımızda yer almaktadır.

 Kahır Büyüsü Nedir, Kahır Büyüleri Nasıl Yapılır? 

Kahır büyüsünün yapılması sonucunda intikam almak istediğiniz kişinin davranışlarında kısa sürede değişmeler meydana gelir. Bununla birlikte kahır büyüsünün etkisi altında olanlar her zaman hayatlarında acı ve ızdırap çeker. Bu sayede size yapılan kötülüklerin cezası verilmiş olunur. Kahır büyüsünün etkisinin kısa sürede gösterilmesi için muhakkak işinde uzman olan medyum hocasına gidilmelidir.

Kahır Büyüsü

Kahır büyüsünün yapılmasındaki sebeplerden birisi de zamanında size karşı kötülük yapan kişilerden intikam almaktır. Bu büyünün doğru malzemeler ve ritüeller ile yapılması sonucunda büyünün yapıldığı kişinin hayatında her zaman olumsuz durumlar meydana gelir. Sürekli olarak işleri ters gider ve özellikle hastalıklar meydana gelir. Bunun sonucunda da kahır büyüsünü yaptırdığınız kişi hayatı boyunca her zaman acı içinde yaşamaya devam eder. Bu büyünün yapılması bu yüzden çok tehlikelidir.

En şiddetli intikam alma duasına yazımızdan bakabilirsiniz.

Kahır Büyüsünün Sonuçları

Kahır büyüsünün yapılması sonucunda büyünün etkisi altında olanların hayatlarında farklılıklar meydana gelir. Bu büyünün yapılmasında hamur kullanılır. Hamurun üzerine kişinin hayatında ne tür zararların gelmesini sembolik olarak çizdiğiniz an büyünün sonucunda edilen niyete göre etkiler yansımaya başlar. Bunun dışında büyünün etkisi hemen kendini gösterir. Büyünün yapıldığı kişinin akıl ve ruhsal sağlığı tamamen bozulur. Kendi iradesi dışında büyünün etkisi ile hareket etmeye başlar. Bununla birlikte kişi, her zaman ölü gibi yaşamaya başlar. Bunun sonucunda da hayatı zindana döner.

Kahır Büyüsünü Yok Etme

Kahır büyüsünün bozulması oldukça zordur. Bu büyünün yalnızca medyum hocası tarafından bozulma işlemi yapılmalıdır. Kahır büyüsünün bozulması için ilk olarak büyü yapılan hamurun medyum hocasına götürülmesi gerekir. Daha sonra medyum hocası cinleri çağırarak büyünün bozulmasına yardımcı olmalarını ister. Medyum hocası hamurun üzerine yeniden hazırladığı tılsımlı sözcükleri okuyarak büyünün o anda bozulmasını sağlar. Bunun sonucunda da kahır büyüsünün etkisi altında olan tarafın hayatı ve davranışları eski haline döner.

Büyünün etkisinin tamamen yok olması ise yaklaşık olarak 1 ayda gerçekleşir. 1 ay sonra kahır büyüsünün belirtileri ve etkileri kişinin üzerinden uzaklaşır ve sonsuza kadar bu büyü ortadan yok olur.

Kahır Büyüsünün Türleri

Kahır büyüsünün çeşitleri edilen niyete göre farklılık gösterir. Yani büyünün yapılmasında kişinin hayatına büyünün nasıl etki edeceğini belirlemeniz durumunda kahır büyüsünün belirtileri ve etkileri ortaya çıkar. Genel olarak kahır büyüsü intikam alma amacıyla yapılır. Bu büyünün yapılmasındaki niyet her zaman acı ve ızdırap çektirmektir.

Büyünün yapıldığı kişi, daha önceden size hangi kötülükleri yaptıysa, mislisiyle karşılığını alır. Bunun sonucunda da kişinin sağlık sorunları veya ekonomik alanda meydana gelen problemleri ortaya çıkar. Bu yüzden kahır büyüsünün yapılmasında muhakkak niyetin net bir şekilde belli edilmesi gerekir.

Kahır Büyüsünde Okunması Gereken Dua

Kahır büyüsünün yapılması esnasında büyünün etkisinin daha kuvvetli ve net bir şekilde ortaya çıkması için okunması gereken kahır duası vardır. Bu duanın içten ve samimi bir şekilde okunması sonucunda intikam almak istediğiniz kişiye büyü etkisini güçlü bir şekilde yansıtır. Aşağıda kahır büyüsünde okunması gereken dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Allahümme bisatveti ceberûti kahrike.
 • Ve bi sur’ati igaseti nasrike ve bigayretike.
 • Lientihâki hurumâtike.
 • Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü.
 • Yâ Allâhü.
 • Yâ semîu.
 • Yâ mücîbü.
 • Yâ karîbu.
 • Yâ serîu.
 • Yâ müntekımü.
 • Yâ kahhâru.
 • Yâ şedîdel-batşi.
 • Yâ men lâ yu’cizühû kahrül-ceâbirati.
 • ve lâ ya’zumü aleyhi helâkülmütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati.
 • en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi ve hufrate men hafera le-nâ vâkıan hüve fîhâ.
 • ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi.
 • ic’alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ.
 • ve masîden fîhâ.
 • ve esîran ledeyhâ.
 • Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd.
 • İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ.
 • Vec’alhüm li külli habîbin fîdâ.
 • Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ.
 • Allahümme beddid şemlehüm.
 • Allahümme ferrık cem’ahüm.
 • Allahümme fülle haddehüm Allahümme kallil addehüm.
 • Allahümmec’alid-dâirete aleyhim.
 • Allahümme ersilil-azâbe ileyhim.
 • Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi.
 • Ves’lübhüm müdüdel-imhâli.
 • Ve ğulle eydiyehüm ilâ a’nâkıhim.
 • Ver’bit alâ kulûbihim.
 • Ve lâ tubellighümü’l- â’mâle “allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu intisâren.
 • Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike.
 • Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ e’daike.
 • Allahümme lâ tümekkini’l-e’dâe fînâ ve lâ minnâ.
 • Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamünâ “Hâ Mîm lâ yünsarûne.” Humme’l- emru ve câe’n- nasru.
 • Fe aleynâ lâ yünsarûne.
 • Allahümme bi hakkı “Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf” hımâyetünâ min mâ nehâfü.
 • Allahümme kıne’l- esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen li’l-belvâ.
 • Allahümme e’tına emele’r-recâi ve fevka’l-emeli.
 • Yâ men bi fadlihi lifadlihi.
 • Nes’elüke ilâhî el acel el acel.
 • İlâhi el icâbete el icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi.
 • Yâ men nasara ibrâhîme alâ e’dâihî.
 • Yâ men radde yûsufe alâ ya’kûbe.
 • Yâ men keşefed’- durra an eyyûbe.
 • Yâ men ecâbe da’vete zekeriyyâ.
 • Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ.
 • Nes’elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihi’d- deavâti’l- müstecâbeti en tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tü’dıyenâ mâ seelnâke.
 • Encizlenâ va’deke ellezî veadtehû li ibâdike’l-mü’minîn.
 • Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.
 • İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke.
 • ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke in ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ ve esrig şey’en gâretallahi.
 • yâ gâretallahi hussiyes’seyre musriaten fî hallin ukdetina.
 • yâ gâretallahi ade’l-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran.
 • Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran.
 • hasbinallahu veniğmelvekîlu vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azîm selamün alâ nuhin fi’l-âlemîne.
 • ve ala seyyidinâ Muhammedin fi’l-murselîne istecip lenâ âmîne âmîn âmîn.
 • ve kutia dâbiru’l-kavmi ellezine zalemu velhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne.
 • ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.

Kahır Büyüsü Gerçek Mi?

Kahır büyüsünün yapılmasından sonra etkisini net bir şekilde göstermeye başlar. Büyünün yapılmasında ettiğiniz niyetler ve dualar doğrultusunda intikam almak istediğiniz kişinin üzerinde belirtilerini yansıttığını görürsünüz. Kahır duasının etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı büyünün yapıldığı kişinin hayatında her zaman olumsuz durumlar meydana gelir. Bu sayede zamanında sizin hayatınıza zarar vermiş insanlar, şimdi büyünün etkisi ile yaptıklarının bedelini ödemeye başlar.  Bu büyünün doğru bir şekilde tutması için işinde uzman olan medyum hocasına gidilmesi gerekir. Medyum hocasının talimatları ile birlikte yapılan kahır büyüsü hemen etkisini gösterir ve amacınıza ulaşmış olursunuz.

Kahır Büyüsünün Uygulanışı

Kahır büyüsünün yapılmasında medyum hocalarının tecrübesine ve donanımına ihtiyaç vardır. Bu büyünün yapım aşamaları diğer büyülere göre daha farklıdır. Kahır büyüsü hamurdan yapılır. Medyum hocasının özel olarak hazırladığı hamurun üzerine intikam almak istediğiniz kişinin hayatında hangi olumsuz durumların meydana gelmesini istiyorsanız, medyum hocasına ileterek medyum hocası hamurun üzerine sembolik resimler çizer.

Bu hamurun üzerine daha sonra tılsımlı sözcükler ve kahır duası okunarak büyünün yapım aşaması tamamlanmış olur. Hazırlanan hamurun evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklanması gerekir. Bütün işlemlerin yapılmasından sonra büyünün etkisi hemen belli olmaya başlar. Aynı zamanda kahır büyüsü, en çabuk etki eden büyülerin başında yerini alır.

Kahır Büyüsü Evde Yapılır Mı?

Kahır büyüsünün evde yapılması çok zordur. Çünkü, büyünün yapımında doğa üstü varlıklardan yardım alınır. Bu yüzden kahır büyüsünün yanlış etkiler göstermemesi için muhakkak medyum hocasına gidilmesi gerekir. Kahır büyüsü kara büyülerin arasında yerini aldığı için de çok tehlikeli bir büyüdür. Bunun için büyünün yanlış veya hatalı yapılması durumunda doğa üstü varlıklar, size veya büyünün yapıldığı kişiye sonsuza kadar musallat olabilir.

Kahır büyüsünün en doğru ritüellerle yapılmasını ve etkisini net bir şekilde göstermesini isteyenler, evde yapmak yerine büyüyü işinde uzman olan medyum hocasına giderek yaptırmalıdır. Medyum hocasının yöntemleri ve teknikleri ile büyü hem kısa sürede etkisini gösterir hem de daha kuvvetli ve doğru bir şekilde belirtilerini yansıtmaya başlar.

Aşk büyüsü etki süresini yazımız içerisinden öğrenebilirsiniz.

Kahır Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Kahır büyüsünün yapılmasından sonra anlaşılması kolay bir şekilde meydana gelir. Büyünün işinde profesyonel olan medyum hocası ile yapılması durumunda belirtilerini net bir şekilde karşı tarafın üzerinde göstermeye başlar. Bu büyünün yapılmasında intikam duygusu yer aldığı için büyünün yapıldığı kişinin hayatı zindana döner.  Kahır büyüsü sayesinde istediğiniz insandan öcünüzü alıp onun hayatında zararların meydana gelmesini sağlamış olursunuz.

Büyünün sonucunda karşı tarafın ruhsal ve akıl sağlığında dengesizlikler oluşur. Büyünün yapıldığı kişi tamamen ölü hayatı yaşamaya başlar. Kendi iradesi ve mantığı dışında hareket eder. Bunun dışında vücutlarında da kalıcı sakatlıklar ve felçlikler meydana gelebilir.  Aynı zamanda uyumalarında da sorunlar oluşur. Bütün bunların ortaya çıkması durumunda büyünün etkisi altında kalan kişinin hayatı komple kâbusa dönüşür. Hayattan hiçbir şekilde zevk almaz ve sürekli olarak acı ve keder içerisinde olur. Bu sayede de siz de intikamınızı güzel bir şekilde almış olursunuz.

Kahır Büyüsünün Bozulmasında Okunacak Dua

Kahır büyüsünün bozulmasında aynı zamanda okunması gereken dualar vardır. Bu duaların okunması sonucunda büyünün etkisinin gitmesi daha kısa sürede gerçekleşmiş olur. Bunun için aşağıda verilen duaların her sabah ve akşam düzenli bir şekilde okunması gerekir. Bu duaların okunmasından önce muhakkak abdest alınmalıdır. Kahır büyüsünün bozulmasında etkili olan duaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz