Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kayınvalideniz Sizi Sevsin ve Aranız İyi Olsun Ritüeli

Kayınvalideniz sizi sevsin ve aranız iyi olsun ritüeli nasıl yapılır, kaç günde etkisini gösterir? Kayınvalide ile aranızı iyi yapmak için hangi dualar okunmalıdır? Denenmiş bilgilere içeriğimizden bakabilirisniz.

 Kayınvalideniz Sizi Sevsin ve Aranız İyi Olsun Ritüeli

Kayınvalideniz ile aranızın bozuk olması durumunda şirin gözükme veya muhabbeti arttırmak için etkili olan dua ritüellerini yapmanız gerekir. Bu dua ritüellerinin yapımından önce gusül veya boy abdesti almanızda yarar vardır.

Kayınvalide İle Küs Olunduğunda Yapılacak Ritüel

Kayınvalideniz ile küs olduğunuzda aşağıda verilen duayı okumanız gerekir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Eüzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim- Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdu lillâhi leke ya Allahu (filanın) gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillah! Ya Allah! (filanın) gönlünü çevirgel. Bi-hakkı La ilahe İllallahü Muhammedü’r-Resulullah. Ya Rab sen ol şanı büyük Allah’sın ki, sen yedi kat gökleri ve yerleri yarattın. Ya Rab senin izzetin hürmeti için (filanın) gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve cevabını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayrı kıl. Ahiyyen, Şerâhiyyen esbâvüsin bi-Hürmeti Hızır (filanın gönlünü) bana dost kılıvergil. İlahi bi hürrneti Hüve’l Hlayyü’l Kayyum. Lailâhe illa Hu için ve 99 Esmaü’l -Hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bi-Hürmeti Tevrat ve bi-Hürmeti Zebur ve bi-Hürmeti İncil ve bi-hürmeti Fürkani’l-Azim ve Kur’an-ı Kerim ve Suhuf-i İdris(a.s) ve bi-hürmeti Âdem (a.s) ve bi-hürmeti cemii’l-Enbiya-i ve’l-Mürselin.
 • İlahi senin lütfun için ve senin in’ amın için ve senin ihsanın için. İlahi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda 5 vakit namazda ve Ramazan ayında çekilen tespihler hürmeti için. Ve sübhaneke’llahümme ve bi Hamdike Ebced harfleri hürmeti için Kunut duaları ve Teşehhüd duası hürmeti için (filanın) gönlünü ve canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getir.
 • Bi-Hürmeti “Adem Safiyyullah ve bi -Hürmeti Nuh Neciyyullah ve bi-Hürmeti İbrahim Halilullah ve bi-Hürmeti Musa Kelimullah ve bi-Hürmeti İsa Ruhullah bi -Hürmeti Muhammed Mustafa Sallâlahu Aleyhi Vesellem Habibullah. İlahi 124 bin peygamberler hürmeti için (filanın) gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost kıl; benim aşkımdan bi-karar kılıvergil. Murtaza vel-Mücteba, ya Mahmud ya Mennanu ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ve ya Cebbar.
 • İlahi 124 bin enbiya-i ve’l-Mürselin ve evliyalar hürmeti için (filanın) gönlünü bana çevirgil. İlahi! Musa’nın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammed’in savmı ravzası ve hilyesi ve berâtı ve miracı ve kıyamı ve kuû’ di ve sucûdi ve gaziler hakkı için. İlahi Mü’minin ve Mü’minat, Müslimin ve Müslimat hürmeti için. İlahi müşfik gönüller hürmeti için (filanın) aklına, gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahbub kılıvergil.
 • Ya Ğani ya Muğni bi-hürmeti Kitab-ı malûm zemekanide ise bi-karar kılıvergil. İlahi senin sırrın için ve Sübhani Devranı hürmeti için Zünnun-i Misri ve Fethi Mehdi Musalli ve ve Ahmed Turani ve Meş’ar-i Sellem hürmeti için. İlahi Maruf Kerhi ve Cüneyd-i Bağdadi hürmeti için. İlahi Şeyh Şibli ve İmamı Gazali hürmeti için, İlahi Abdülmuttasıl, İlahi İbni Hallaç Mansur ve Hac ve Ebulleys ve Veysel karani ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlahi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlahi imanlı kullar, âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bi-Hürmeti. İnnema emruhü izâ erâde şey’en en yeküle lehıl kün fe-yekün. Fe-Sübhane’llezi bi-yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi Türceün. İlahi, Yevme la yenfe’u mâlün ve La benüne illa men etellâhe bi-kalbin selim. Bi-Hürmeti Hazihi’l-Ayeti’l-Kerim, (filanın) gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

Kayınvalideye Şirin Görünme Ritüelinin Sonuçları

Kayınvalidenize şirin görünmek için yapılan ritüelin etkileri aşağıda detaylarıyla birlikte verilmektedir:

 • Kayınvalidesi tarafından ilgi görmeyen ve sevgi gösterilmeyen gelin artık sevilmeye başlar.
 • Kayınvalide ve gelin arasında meydana gelen küslük sona erer ve samimi muhabbet ortaya çıkar.
 • Şirin görünme ritüeli sayesinde gelin ve eşi arasında da kayınvalideden dolayı meydana gelen sorunlar tamamen ortadan kalkacaktır.

Eşinizin Ve Kayınvalidenizin Sizi Sevmesi İçin Ritüel

Eşinizin ve kayınvalidemizin sizi sevmesini istiyorsanız, aşağıda verilen ayetleri bir kağıda yazarak üstünüzde veya kıyafetlerinizde taşımanız gerekir. Bu ayetleri şu şekilde verebiliriz:

 • Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk. Li yeşhedû menâfia lehüm. Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. İnnî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikin. Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra. İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ.

Ayrıca ruh eşini çağırma meditasyonu bilgilerine bakabilirsiniz.

Kayınvalidenizin Sizi Sevmesini Sağlayan Dua Ritüeli

Kayınvalideniz ile aranızdaki sevgi bağının oluşması için aşağıda verilen duayı misk, safran ve gülsuyu karışımı ile bir kağıda yazarak her zaman kıyafetlerinizde taşımanız gerekmektedir. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Kayınvalidenizin Sizi Beğenmesini Sağlayan Muska Ritüeli

Kayınvalidenize şirin görünmek ve kendinizi sevdirmek için şirinlik muskası yapabilirsiniz. Bu muskanın yapımı için ilk olarak beyaz bir kağıt alın ve kağıda Kuran’ı Kerim’de yer alan şirinlik duasını yazmanız gerekir. Hazırlanan muskanın evde ve üstünüzde taşınması durumunda kayınvalidenize her zaman şirin gözükmüş olacaksınız.

Kayınvalidenin Sevip Saygı Göstermesi İçin Ritüel

Kayınvalidenizin sizi sevip sayması için öncelikle Cuma günü Zühre yıldızının ortaya çıktığı bir zamanda 11 defa her gün “Ya Vedüd” esması okunmalıdır. Aynı zamanda bu esmanın bir kağıda yazılıp vefk haline getirilmesi durumunda da kayınvalideniz ile aranızda her zaman hoş sohbet ve muhabbetler oluşmaya başlar.

Kayınvalidenizin Sevgisini Kazanmak İçin Esma Ritüeli

Kayınvalidenizin sevgisini kazanmak için en etkili esma Vedüd esmasıdır. Bu esmanın günde 4000 kere çekilmesi etkili olacaktır. Toplamda 40 gün boyunca 160.000 defa esmanın zikredilmesi durumunda 6 aya kalmadan kayınvalideniz ile aranızda her zaman sevgi ve bağlılık meydana gelir.

Kayınvalidenin 9 Günde Sevgisini Kazanma Ritüeli

Aşağıda 9 günde kayınvalidenizin sevgisini kazanmak için yapmanız gereken ritüelin aşamaları sırasıyla anlatılmaktadır:

 • İlk olarak sessiz ve kimsenin olmadığı bir yere gidilmesi gerekir.
 • Daha sonra bir tane yere temiz bir bez serin.
 • Kayınvalidenizin iki adet özel eşyasını alın.
 • Biraz toprak alın ve bu toprakla eşyaların etrafına daire çizin.
 • Çizilen dairenin sağ ve sol tarafına kuru yiyecek bırakmalısınız.
 • Kuru yiyecekler çemberin içerisine koyulurken, çemberin içerisinde yer alan iki adet eşya dışarıya çıkarılmalıdır. İçeri alma ve çıkarma işlemi 27 kere tekrarlanmalıdır.
 • İşlemin yapılmasından sonra tüm malzemeler bezin içerisine koyulur ve ağzı bağlanarak bohça haline getirilir.
 • Bu bohça kimsenin görmeyeceği bir yerde toprağa gömülmelidir.
 • Bu sayede 9 gün sonra kayınvalidenize şirin gözükerek aranızdaki buzları eritmiş olacaksınız.

Kayınvalideye Şirin Görünme Ve Sevilme Ritüeli

Aşağıda kayınvalidenize güzel ve şirin görünmek için yapmanız gereken ritüel hakkında detaylar yer almaktadır:

 • Öncelikle bir kağıda veya ceylan derisine 61 defa Beyine suresi tersten yazılmalıdır.
 • Daha sonra ceylan derisine veya kağıda bal mumu damlatılmalıdır.
 • İşlemlerin yapılmasından sonra yazılı olan sure kıyafetlerde taşınmalıdır.
 • Bu sayede kayınvalidenize her zaman sevimli gözükeceksiniz.

Aşağıda kağıda veya ceylan derisine yazılması gereken Beyine suresi verilmektedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Ve imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen medhuren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekila.

Kayınvalide İle Aranın İyi Olması Ritüeli

Kayınvalideniz ile aranızda iyi iletişimler olması için aşağıda verilen duayı her gün sabah ve gece düzenli bir şekilde toplamda 17 defa okumanız gerekir. Bu dua sayesinde kayınvalideniz ile aranızda her zaman sıcak ve samimi muhabbetler olacaktır. Duanın okunuşu şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, ya’mehun.

POPÜLER YAZILAR

Ankara’da Ünlü Büyücü Medyumlar 

ankarada en iyi buyucu
Katagori: Büyü
Ankara’da adını duyuran medyumlar vardır. Bu medyumlar başarıları ve çeşitli büyüleri sayesinde herkesin tercih ettiği kişiler... Devamını oku

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz