Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kendini Hatırlatma Sürekli Düşünmesini Sağlama Ritüeli 

Kendini hatırlatma sürekli düşünmesini sağlama ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Kaç günde etkisini gösterir? Kendini hatırlatmak için yapılması gerekenlere ve gerçek bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Kendini Hatırlatma Sürekli Düşünmesini Sağlama Ritüeli 

Ritüeller sonucunda evrende enerjiler açığa çıkmaktadır.  Uygulamalara sabırlı bir şekilde devam edilmelidir.

Sevdiğinin Düşünmesini Sağlayan Toprak Ritüeli

Toprak enerjilerin açığa çıkmasına olanak sağlayan bir elementtir. Bu uygulama için yapılacaklar şu şekildedir:

 • Bir adet yeşil renkte kağıt alınmalıdır. Burada yeşil murat anlamındadır. Toprak rengi ile yeşilin birleşmesi sonucunda büyük enerjiler ortaya çıkmaktadır.
 • Bir adet siyah renkte mürekkepli kalem alınmalıdır. Bu kalem ile yeşil kağıda kimin düşünmesi isteniliyorsa onun adı yazılmalıdır.
 • Ardından kağıt üçgen şeklinde katlanmalıdır.
 • Bu aşamaya kadar yapılan işlemler tek başına olarak yapılmalıdır. Birinin görmesi sonucunda yapılan uygulama etkili olmamaktadır.
 • Kağıt akşam güneş batacağı vakit toprağa gömülmelidir. Burada da işlem tek başına yapılmalıdır.

Ritüel uygulandıktan bir hafta sonra sevdiği insanın sürekli düşündüğü görülür.

Sevdiğine Sürekli Kendini Hatırlatma Ritüeli

Sevdiğine kendini hatırlatmak ve sürekli ilgi göstermesini isteyenler aşağıda yer alan yöntemleri yapmalıdır:

 • 2 adet küp şeker alınmalıdır.
 • Bu küp şekerlerden birinin sevdiği, diğeri de kendi olduğu hayal edilmelidir.
 • Ardından küp şekerlere güzel iletişim kurulacağı ve ortaya aşk çıkacağı ile ilgili enerjiler yüklenmelidir.
 • Enerji ile dolu olan küp şekerler iki bardak çaya birer adet konulmalıdır.
 • Bu çaylar karşılıklı olarak içilmelidir.

Çayların etkisi ile çiftler arasındaki muhabbet ve sevgi bağları artar. Sevdikleri sürekli özler ve aramak ister.

Kendini Hatırlatmak İçin Aşk Ritüeli

Aşk ritüelinde aşağıda yer alan dua bir ay boyunca her gün edilmelidir. Bu dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda. Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.vEl hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Duaya başlamadan önce aşağıda yer alan konulara dikkat edilmelidir:

 • Duaya başlamadan önce abdest alınmalıdır.
 • Bedenen temiz olmanın yanında ruhen de temiz olunmalıdır. İç huzuru olmayan ve iç ferahlamaya erişemeyen insanlar dua ettiklerinde duanı netkisi çok fazla görülmeyebilir.
 • Duaya başlamadan önce ve duanın bitiminde hatırlamasını istediğiniz kişinin ismi söylenmelidir.

Dilek Dileme Ritüeli İle İstediğine Kendini Hatırlatma

Yapılan dilek ritüeli için öncelikle gece vakti seçilmelidir. Uygulama şu şekildedir:

 • Bir adet çizgisiz kağıt alınmalıdır. Rengi için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Ardından bu kağıda ne olması isteniyorsa o yazılmalıdır.
 • Kağıdın bir köşesine bir adet yıldız çizilmelidir.
 • Çizilen yıldız dileğin mühürlenip gerçekleşmesini sağlamaktadır.
 • Bu kağıt evin bir köşesine bırakılmalıdır ve dileğin kabul olması beklenmelidir.

Yapılan bu ritüel eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Şu ana kadar uygulamayı deneyen herkesin dilekleri gerçek olmaktadır.

Gece Uyumadan Önce Yapılan Aşk Ve Muhabbet Ritüeli

Gece 12’den sonra sessiz bir ortamda aşağıda yer alan adımlar uygulanmalıdır:

 • Yatağa uzanılmalıdır.
 • Ayaktan başlanarak yukarı doğru gevşeme ve rahatlama hissedilmelidir. Özellikle stresli olan insanlar için öncelikle bu rahatlama önemlidir.
 • Gözlerin kapatılması ritüelin daha etkili olması konusunda önemlidir.
 • Hatırlamasının istenildiği kişi hayal edilmelidir. Bu kişi ile daha önce sevgililik gibi durum olmuşsa geçirilen vakitler de göz önüne getirilmelidir.
 • Daha sonra onla konuşulmaya başlanılmalıdır. Ona aramasının mutlu edeceği ve onu özlendiği dile getirilmelidir.

Ritüel uygulandıktan sonra çok kısa bir süreden sonra karşı tarafın zihninde hatırlama olacaktır. Özellikle ayrılan sevgililer bu yöntem ile sevgililerinin kendilerini sürekli hatırlamasını ve tekrardan dönmesini sağlayabilir. Bu şekilde terk edilenler de gerçek mutluluğu yeniden yakalayabilir.

Bir Bardak Su İle Hatırlatma Ritüeli

Evde yapılacak basit ve az malzemeler ile yapılan ritüeller çeşitlerinden bir tanesi de su ritüelleridir. Su ritüellerinden biri olan bir bardak su ile yapılan uygulama sonucunda ikili ilişkiler arasındaki aşk su gibi akıp gider. Bu aşk ömür boyu olur. Bunun için aşağıda yer alan adımlar yapılmalıdır:

 • Öncelikle bir bardak dolusu su alınmalıdır. Bu suyun temiz su olmasına özen gösterilmelidir.
 • Ardından suya sevdiği ya da hatırlamasını istediği insanla ilgili sohbetler yapılmalıdır. Sanki karşıda o varmış gibi konuşulmalıdır.
 • Enerji aktarılan su tek seferde içilmelidir. Burada suyun enerjisi bedene yansıyacaktır.

Bir bardak su ritüeline istenildiği kadar devam edilmelidir. Etkisi görülmeye başladıktan sonra su gibi temiz ve oldukça kalıcı sevgiler ortaya çıkar.

İstediğiniz kişinin rüyasına sürekli girme ve özlemesini sağlama ritüeli bilgilerini yazımızdan inceleyebilirsiniz.

İnsana Suresi İle Birinin Sürekli Düşünmesini Sağlama

İnsana suresi aşk ve bağlılık için etkili olan dualardan bir tanesidir. Yapılan ritüellerde kimin düşünmesi isteniyorsa o hayal edilmelidir ve onun ismi ile duaya başlanmalıdır. Dua şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Hel eta alel’insani hıynüm mined dehri lem yekun şey’en mezkura. 2.İnna halaknel’insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece’alnahu semiy’an basıyra. 3.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura. 4.İnna a’tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se’ıyren. 5.İnnel’ebrare yeşrebune min ke’sin kane mizacuha kafura. 6.Aynen yeşrebu biha ‘ıbadullahi yufecciruneha tefciyra. 7.Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren. 8.Ve yut’ımunetta’ame ‘ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren. 9.İnnema nut’ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren. 10.İnna nehafu min rabbina yevmen ‘abusen kamtariyren. 11.Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen. 12.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren. 13.Muttekiiyne fiyha ‘alel’eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren. 14.Ve daniyeten ‘aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen. 15.Ve yutafu ‘aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle. 16.Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren. 17.Ve yuskavne fiyha ke’sen kane mizacuha zencebiylen. 18.’Aynen fiyha tusemma selsebiylen. 19.Ve yetufu ‘aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu’luen mensuren. 20.Ve iza reeyte semme reeyte ne’ıymen ve mulken kebiyren. 21.’Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren. 22.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa’yukum meşkuren. 23.İnna nahnu nezzelna ‘aleykelkur’ane tenziylen. 24.Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı’ minhum asimen ev kefuren. 25.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen. 26.Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen. 27.İnne haulai yuhıbbunel’acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen. 28.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi’na beddelna emsalehum tebdiylen. 29.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen. 30.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane ‘aliymen hakiymen. 31.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e’adde lehum ‘azaben eliymen.

Birine Enerji Gönderme Ritüeli İle İstediğine Kendini Hatırlatma

Enerji ritüelleri ile aşk, para, başarı, vb. gibi birçok alanda dilenen dilekler geçekleşir. Bu ritüelin uygulanması için belirli herhangi bir saat bulunmamaktadır. Ritüelin yapılışı şu şekildedir:

 • Enerji olarak yüksek olunduğuna inanıldığı bir günde açık havaya çıkılmalıdır. Özellikle güneşin bol olduğu günlerde bu ritüel çok etkilidir.
 • Eller gökyüzüne doğru açılmalıdır.
 • Daha sonra istenilen kişi düşünülmelidir. Bu şekilde sanki gökyüzü iletileri ona gönderiyormuş gibi inanılmalıdır.
 • Düşünceler ve konuşmalar karşı tarafa ulaşır ve aklına siz gelirsiniz.

Özellikle uzakta olan insanların hatırlaması ve araması için bu ritüele başvurulabilir. Bu durumlarda mesafe ne kadar uzak olursa olsun insanlar istedikleri kişileri hem kendilerine aşık edebilir hem de kendilerine bağlayarak sürekli hatırlanmalarını sağlayabilir.

Fesleğen Ritüeli İle Hatırlanma Ve Aşık Etme

Fesleğen ritüeli için kullanılması gereken malzemeler şu şekildedir:

 • Bir miktar fesleğene ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Bir miktar tarçın kullanılmaktadır.
 • Birkaç dal naneye ihtiyaç duyulmakladır.
 • Bir miktar muskat kullanılmaktadır.
 • Biraz kararbibere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda yer alan malzemeler bir kaba koyulmalıdır. Ardından ortasına bir delik açılmalıdır. Bu delik nazar boncuğundaki şekilde benzetilebilir. Daha sonra bir tane keçeden yapılmış kumaş alınmalıdır. Bu kumaşın içerisine malzemeler konulmalıdır. Keçeden yapılmış kumaşın dört bir köşesine düğme dikilmelidir. Bu düğmeler sıkıca kapatılmalıdır. Ardından kumaş cebe ya da kıyafetin herhangi bir yerine konulur. Bu şekilde yapılan ritüel sonucunda sevdiğinin aklından çıkılmaz. Sürekli düşünür ve özler. Bununla birlikte uygulama yapan insandaki enerjinin de yükselmesine olanak sağlar. Bu enerji ile aynı zamanda aşk ve sevgi de ortaya çıkar.

Yanan Mumlar İle Sevdiğinin Düşünmesini Sağlama

Aşkın ve sevdanın en büyük temsilcileri mumlardadır. Mumların renginin kırmızı olması ritüellerin kısa bir sürede ve etkili bir şekilde tutmasını sağlar.  Uygulama için aşağıda yer alan adımlar takip edilmelidir:

 • Öncelikle iki tane kırmızı renkli mum alınmalıdır. Bu mumlar aralarında boşluk olacak şekilde yakılmalıdır ve dizilmelidir.
 • Daha sonra kırmızı renkte oje alınmalıdır. Oje ile iki mumun arasına kalp çizilmelidir. Bu kalbin çizgileri ne kadar kalın olursa ortaya çıkan aşkın da dayanıklılığı o kadar kalıcı olacaktır.
 • Ardından iki tane kurdelede fiyonk yapılmalıdır. Kurdelelerin renkleri de kırmızı olmaktadır.
 • Ritüel yapılırken hatırlaması istenilen ya da aşık olması istenilenin resmi de kullanılabilir. Eğer resim varsa bu resim de aynı şekilde iki mumun ortasına konulmalıdır.
 • Ay ışığının mumlara yansıması gerçekleşirken dua edilmelidir ve dilekler dilenmelidir.

Ritüel özellikle ay ışığının olduğu zamanda yapılmalıdır. Dolunay olduğu gecelerde yapılması da son derece etkili olmaktadır. Uygulamanın gerçekleştiği geceden bir veya iki gün sonra yapanlar hatırlandığını görecektir. Hatta imkansız gibi görünen kişiler bile bu ritüel sonucunda geri döner.

Arınma Sonucunda Sevdiğine Kendini Yeniden Hatırlatma

Arınma ritüelleri ile insanlar geçmişte yaşadıkları tüm olumsuz enerjileri üzerlerinden atar. Bunun için aşağıda yer alan uygulamalar yapılmalıdır:

 • Bir adet cezve alınmalıdır.
 • Cezvenin içerisine adaçayı konulmalıdır.
 • Cezve ocağa alınarak adaçayları tütsü haline gelene kadar yakılmalıdır.
 • Ardından yanan çaylar evin her odasında tek tek gezdirilmelidir. Bu işlemi yaparken geçmişe ait kötü ne varsa onun gidip yerine iyi enerjilerin geleceği söylenmelidir.
 • Haftada birer defa uygulamaya devam edilebilir.

Uygulama sonucunda ayrılan çiftler birbirilerini yeniden hatırlar ve aralarındaki muhabbet tekrardan kalıcı olacak şekilde başlar.

POPÜLER YAZILAR

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

Size Nazar Değdiren Kişi Nasıl Anlaşılır? 

nazar degdiren kisi nasil anlasilir
Katagori: Kozmik ilimler
Nazarın değmesi sadece bakışlar ile meydana gelmez. Bilimsel araştırmalar sonucunda nazarın elektromanyetik enerjiler ile de oluştuğu... Devamını oku

Birini Kendine Aşık Etme Sevdirme Duası

asik-etme-duasi
Sevdiğin birini kendine aşık etme ve sevdirme duası, dini bütün Müslümanların, gönüllerindeki aşk duygusunu veren Yüce... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz