Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Kurşun Nasıl Dökülür, Kurşun Dökmek Ve Döktürmek Caiz mi?

Kurşun nasıl dökülür, ne işe yarar? Kurşun döktürmek caiz mi? Kurşun döktürmenin dindeki yeri nedir? Kurşun döktürme hakkında bilgilere yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

 Kurşun Nasıl Dökülür, Kurşun Dökmek Ve Döktürmek Caiz mi?

Kurşun dökme işlemleri Eski Türklerden başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Kurşun döktürmenin birçok amaçları vardır. Özellikle nazar ve büyüden korunmak için insanlar kurşun döktürmeyi daha çok tercih eder. Kurşun döktürmenin de bazı şartları ve kuralları vardır. Bütün kurallara uyum sağlandıktan sonra kurşun döktürerek büyü ve nazardan korunabilirsiniz.

Kurşun Döktürmenin Amacı

Kurşun döktürmenin amaçları oldukça fazladır. Eski yıllardan günümüze kadar olan süreçte kurşun döktürmenin amaçları hiçbir zaman değişmemiştir. Aşağıda kurşun döktürmenin amaçları sırasıyla açıklanmaktadır:

 • İnsanlar genellikle nazardan kurtulmak için kurşun döktürmek ister.
 • Bununla birlikte cinlerin ve şeytanların musallat olmalarından dolayı onları sonsuza kadar kendilerinden uzaklaştırmak için kurşun dökerler.
 • Aynı zamanda büyüden kurtulmak ve korunmak için kurşun dökülür.
 • Bunun yanı sıra negatif enerjileri üzerlerinden uzaklaştırmak isteyenler de kurşun dökmek ister.

Yukarıda verilen nedenler doğrultusunda dileyen herkes her türlü bela ve kötülüklerden  kurtulmak  veya korunmak için kurşun  döktürebilir.

Domuz yağı sürüldüğünü nasıl anlarız? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Kurşun Döktürmek Faydalı Mı?

Kurşun döktürülmesinin sonucunda insanlar birçok fayda elde eder. Aşağıda kurşun  döktürmenin  sağladığı yararlarla ilgili detaylar sıralanmaktadır:

 • Kurşun döktürenler, ruhsal anlamda bir rahatlar ve depresyondan çıkar.
 • Bununla birlikte kurşun döktürmenin sonucunda nazar değen kişiler, nazarın etkisinden tamamen çıkar.
 • Aynı zamanda bütün olumsuz ve negatif durumlar ortadan kalkar ve kurşun döktürenlerin hayatları çok güzel gider.
 • Bunun dışında kurşun döktürenlerin kısmeti bağlı oldukları zaman hemen kısmetleri açılır.
 • Ayrıca cinlerin ve şeytanların musallat olmalarına maruz kalanlar, kurşun döktürerek bu durumdan tamamen kurtulabilir.
 • Bunun yanında büyü yapılanlar, kurşun döktürerek büyünün etkisini komple üstlerinden atabilir.

Yukarıda verilen yararları kullanmak isteyenler, kurşun döktürme işlemini doğru bir şekilde  yaparak bütün negatif  durumlardan   kurtulabilir.

Bilim Alanında Kurşun Döktürmek

Bilimsel anlamda kurşun döktürmenin ne kadar olumlu etkiler yarattığı açık bir şekilde ortaya  koyulmuştur. Özellikle kurşunun eritilmesi ile meydana gelen enerjiler kurşun döktüren   kişiye aktarıldığı zaman bütün olumsuz enerjiler ortadan kalkar ve pozitif durumların meydana  gelmesi  sağlanır. Bu durumun yapılması sonucunda eskiden bütün insanlar olumlu sonuçları gördükçe günümüze kadar da kurşun döktürme geleneği halen devam etmektedir.

Bununla birlikte kurşun döktürenlerin tıpta tedavisi olmayan hastalıkları da tamamen iyileşir. Kurşun dökmek aynı zamanda hastalıkların tedavilerinde de etkili olmaktadır. Bu yüzden günümüzde de birçok insan üzerlerinden negatif enerjiyi ve nazarı atmak için kurşun döktürme yoluna başvurur.

Kurşun Dökme Adımları

Kurşun döktürme işleminin yapılmasında adımların çok doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Aşağıda kurşun dökmenin nasıl yapılacağı sırasıyla anlatılmaktadır:

 • Kurşun dökmeye başlanmadan önce bir nevresim veya kumaşın kurşun dökülecek kişinin kafasına örtülmesi gerekir.
 • Daha sonra kurşun külçeleri kurşun kepçesi içerisinde güzel bir şekilde eritilmeye başlanılır.
 • Bu işlemden sonra madeni bir tasın içerisine su koyulmalıdır.
 • Daha sonra kurşunu döken kişi, sağ eline kurşun kepçesini, sol eline ise içinde su olan madeni tası almalıdır.
 • Eritilen kurşunlar madeni tasın içerisinde yer alan suya 3 kere eklenir.
 • Bu işlemin yapılmasından sonra Besmele çekilir ve dualar edilir.
 • Duaların edilmesinden sonra erimiş kurşun, kişinin göbeğine ve ayağına dökülür.
 • Ardından en son olarak kurşun dökülenin evinin önüne de kurşun dökülerek işlemler bitmiş olur.
 • Bütün işlemlerin yapılmasından sonra kurşunlu su kurşun dökülen kişiye içirilir.

Yukarıda verilen kurşun dökme adımlarının tam bir şekilde yapılmasının sonucunda bütün negatif enerjiler ve şeytani varlıklar tamamen kurşun dökülen kişiden uzak olur. Ruhsal anlamda bu kişiler daha rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarına devam eder.

Kurşun Döktürme Günleri

Kurşun döktürmenin günleri de vardır.  Bu günlerde kurşunun dökülmesi sonucunda etkisini hemen gösterir. Bunun için kurşun döktürmek isteyenler,  günleri göz önünde bulundurarak kurşunlarını döktürebilir. Aşağıda kurşunun dökülmesinde tercih edilmesi gereken günler verilmektedir:

 • Kurşun dökülmesi için Çarşamba ve Cumartesi günlerinin seçilmesi gerekir.
 • Bununla birlikte kurşunun muhakkak gündüz saatlerinde dökülmesi istenilir.

Yukarıda verilen bilgilerin dikkate alınması durumunda kurşun döktürmek isteyenler, başarılı bir şekilde işlemlerini yaptırarak olumlu sonuçlar elde eder.

Kurşun Döktürme Türleri Nelerdir?

Kurşun döktürmenin birçok türleri vardır. Özellikle kurşun döküldükten sonra kurşunun aldıkları şekle göre hangi kötü durumların kişinin üzerinden uzaklaştığı kolay bir şekilde anlaşılır. Aşağıda kurşun dökülmesinde kullanılan türler sırasıyla listelenmektedir:

 • Kurşun dökülmesinden sonra kurşun uzun çubuk şeklini alıyorsa, erkeklerin nazarından kurtulmuş olunur.
 • Bununla birlikte kurşun top şeklini alıyorsa, kadın nazarının yok olmasını ifade eder.
 • Aynı zamanda çivişler üzerinize yönelik yapılan dedikodunun uzaklaşmasını ifade eder.
 • Bunun dışında kurşunun parçalanmaması durumunda nazarın tek olduğu anlaşılır.
 • Kurşunun parçalara ayrılması sonucunda ise bütün yerden gelen nazarlar uzaklaştırılır.
 • Büyük yuvarlak kurşunların oluşması sonucunda da büyük meblağda paraların geleceği anlaşılır.

Yukarıda verilen kurşun türleri sayesinde yapılan kurşun dökme işleminin sonucunda her zaman pozitif enerjiler oluşur.

Kurşun Dökerken Hangi Dualar Okunur?

Kurşun dökerken muhakkak okunması gereken dualar vardır. Duaların okunmasından önce kesinlikle Besmele çekilmesi gerekir. Besmelenin çekilmesinden sonra aşağıda verilen duaların sırasıyla okunması istenir. Bu dualar şu şekildedir:

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Nazar Duası: Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
 • Kalem Suresi: Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binı’meti rabbike bimecnunin. Ve inne leke leecren ğayre memnunin. Ve inneke le’ala hulukın ‘azıymin. Fesetubsıru ve yubsırune. Bieyyikumulmeftunu. İnne rabbeke huve a’lemu bimen dalle’an sebiylihi ve huve a’lemu bilmuhtediyne. Fela tutı’ılmukezzibiyne Veddu lev tudhinu feyudhinune. Ve la tutı’ kulle hallafin mehiyni. Hemmazin meşşain binemiymin. Menna’ın lilhayri mu’tedin esiymin. ‘utullin ba’de zalike zeniymen. En kane za malin ve beniyne. İza tutla ‘aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne. Senesimuhu ‘alelhurtumi. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne. Ve la yestesnune. Fetafe ‘aleyha taifun min rabbike ve hum naimune. Feasbehat kessariymi. Fetenadev musbihıyne. Eniğdu ‘ala harsikum in kuntum sarimiyne. Fentaleku ve hum yetehafetune. En la yedhulennehelyevme ‘aleykum miskiynun. Ve ğadev ‘ala hardin kadiriyne. Felemma reevha kalu inna ledallune. Bel nahnu mahrumune. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne. Feakbele ba’duhum ‘ala ba’dın yetelavemune. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne. ‘asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune. Kezalikel’azabu ve le’azabul’ahıreti ekberu lev kanu ya’lemune. İnne lilmuttekıyne ‘ınde rabbihim cennatin ne’ıymi. Efenec’alulmuslimiyne kelmucrimiyne. Ma lekum keyfe tahkumune. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune. Em lekum eymanun ‘aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune. Selhum eyyuhum bizalike ze’ıymun.

Kurşun Döktürmenin Dindeki Yeri

Kurşun döktürme işleminin dinimizde yeri yoktur. Bunun için kurşun döktürmek dinimizce hurafe ve batıl inanç olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden kurşun döktürmek tamamen  yasak olarak kabul edilmiştir ve kurşun dökenin de döktürenin de büyük günahlar kazandığının altı  çizilmiştir.

Kurşun döktürmenin günah olduğu Kuran-ı Kerim’de yer alan hadislerde de açık  bir şekilde anlatılmaktadır. Bu yüzden kurşun döktürmek yerine insanlar, Allah’a sığınarak O’na dua  edip yalvarmaları  gerekir. Allah herkesin yanında olarak dualarına ve çağrılarına kulak verip   sizin kötülüklerden ve büyülerden korunmanıza yardımcı olur.

Ağız bağlama büyüsü nedir, ağız bağlama büyüleri nasıl yapılır? Yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

Kurşun Döktürmenin Sağlıkla İlişkisi

Kurşun döktürmenin insan sağlığı açısından birçok konuda zararları vardır. Özellikle kurşun  dökülmesinde oluşan buharın insan sağlığına  olumsuz etkisi vardır. Buharı soluyan insanların   zehirlenme olayı meydana gelir. Bununla birlikte oluşan buharın etkisi ile kanda antimonun artması görülür.  Bu da kişilerde antimon zehirlenmesini meydana getirir. Bu yüzden kurşun  döktürmenin insan sağlığını  ve  ölümü  tetikleyici etkileri vardır.

Bunun dışında kurşun dökülme esnasında  kurşunun  patlaması  da insanların sağlıklarına zarar verebilir. Örneğin; kurşunun patlaması sırasında yanlış bir hareket yapıldığı zaman kızgın kurşun kişinin vücudunda büyük hasarlara ve sakatlıklara yol açabilir.  Bu yüzden kurşun dökülmesinde çok dikkatli olunması gerekir. Bu konuda daha tecrübeli olan insanlara kurşunun döktürülmesinde fayda vardır.

Kurşun Dökme Sonucunda Şekiller Ne Anlama Gelir?

Kurşun dökme sonucunda kurşunda birçok şekiller ortaya çıkar. Bu şekillerin her birinin bir anlamı vardır. Aşağıda kurşun dökülmesi sonucunda kurşunun üzerinde oluşan şekillerin ne anlam ifade ettiği  detaylı bir şekilde anlatılmaktadır:

 • Kurşunun dökülmesinden sonra uzun bir şekil meydana gelmişse, insanların üzerinde erkeklerin nazarı olduğu anlamına gelir.
 • Bununla birlikte yuvarlak top şeklinde görüntüler ortaya çıkmışsa, kadınların nazarının değdiği  anlaşılır.
 • Aynı zamanda çivişlerin kurşunların üzerinde oluşması durumunda sizin hakkında çok fazla dedikoduların yapıldığı ifade edilir.
 • Bunun dışında kurşunun dökülmesi sonucunda kurşunun parçalanmaması meydana geliyorsa, değen nazarın tek bir kişi tarafından meydana geldiği anlaşılır.
 • Ayrıca kurşunun parçalara ayrılması sonucunda ise nazarın bir sürü yerden geldiği anlamını verir.
 • Bunun haricinde kurşunun dökülmesi sonucunda kurşunun üzerinde büyük bir yuvarlak oluşmuşsa, bir yerden büyük bir miktarda paranın geleceği anlaşılır.

Yukarıda verilen durumların kurşun dökülmesinden sonra oluşması sonucu her insanın hayatında çıkan şekillerin uzaklaşması meydana gelir. Kurşunun dökülmesi ile hayatınızda yer  alan bütün olumsuz durumlar sizin üzerinizden giderek her şeyden kurtulmuş olursunuz. Kurşunun dökülmesinde bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuda profesyonel olan  kişilere kurşun  döktürülmelidir.

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Tarot Falı Nasıl Bakılır? Tarot Falı Bakma Ritüeli

tarot fali nasil bakilir
Tarot falı kartlar ile birlikte bakılmaktadır. Toplamda 78 tane kart vardır. Bu kartlar ile geçmiş, şimdiki... Devamını oku

Su Falı Nasıl Bakılır? Su Falı Bakma Ritüeli

su fali nasil bakilir
Su falının bakımı ruhsal iletişim ile gerçekleşmektedir. Su ve doğa üstü varlıklar ile iletişime geçilerek gelecek... Devamını oku

Medyum Olmak İstiyorum, Medyum Nasıl Olunur? 

medyum nasil olunur
Medyum olmak için doğuştan yeteneklerin olması gerekir. Örneğin, medyumların ruhsal olarak doğa üstü varlıklarla ruhen iletişime... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz