Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Makam ve Mevki Yükselmesini Sağlayan Ritüel

Makam ve mevki yükselmesini sağlayan ritüel var mı, nasıl yapılır? Makam ve mevki yükselmesi için okunacak dualar nelerdir? Gerekli ve gerçek bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Makam ve Mevki Yükselmesini Sağlayan Ritüel

Makam ve iş alanında daha çok yükselmek için bereket ve bolluk ritüelleri yapılabilir. Bu ritüellerin yapımında enerjilerin kullanılacağından dolayı kafada yer alan olumsuz düşünceler ve negatiflikler tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

Bereket Kesesi Ritüeli İle Makam Ve Mevki Yükselmesi

Aşağıda bereket kesesi ritüeli ile nasıl makam ve mevki konusunda ilerlenebileceği en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Öncelikle mutfağınıza giderek evinize bolluk ve bereket gelmesi için niyet edin.
 • Daha sonra bir beyaz kumaştan kese dikmeye başlayın.
 • Keseyi diktikten sonra içerisine kişniş tohumunu koymanız gerekir.
 • Kişniş tohumunun koyulmasından sonra yemek yapılan yere bu kesenin asılması gerekir.
 • Bu sayede iş alanınızda ve para konusunda her zaman yükselişte olabilirsiniz.
 • Bu ritüelin Yeni Ay veya dolunay zamanlarında yapılması gerekir.

Makam Ve Mevkide Yükselmek İçin Nar Ritüeli

Aşağıda nar ritüelinin nasıl yapılması gerektiği anlatılmaktadır:

 • Ritüelin Perşembe günleri ve Yeni Ay döneminde yapılması gerekir.
 • Ritüelin yapımına başlamadan önce iş alanınızda daha çok yükselmek için içinizden iyi niyetlerde ve dileklerde bulunun.
 • Daha sonra tencerenin içerisine su ve bir kahve fincanı yenibahar koyun.
 • Karıştırma işlemi yapılması esnasında “Evimi ve kalbimi bolluğa, bereket ve neşeye açıyorum.” demeniz gerekir.
 • Gözlerinizi kapatarak bu dileğinizin gerçekleştiğini hayal edin ve gözünüzde canlandırın.
 • Bu esnada yenibahar kokusunu hissedin ve evinize bu koku ile bereketin ve bolluğun yayıldığını düşünün.

Mum Ritüeli İle Mevkide Yükselme

Aşağıda mum ritüeli ile mevki ve makamda yükselmenin nasıl sağlanacağı adım adım açıklanmaktadır:

 • Evinizde istediğiniz bir köşeye geçerek 3 adet kırmızı mum yakmaya başlayın.
 • Mumları yaktıktan sonra iki ayrı kaba tuz ve pirinç koyun.
 • Bu kapları daha sonra mumların önüne bırakın.
 • Kapların yanına ritüelin daha etkili olması için beyaz kuvars taşı da koyabilirsiniz.
 • Pirinç ve tuzun üzerine evinize daha çok bolluk ve bereket gelmesi için içten bir şekilde dualar edin.
 • Dileklerin gerçeğe dönüşmesi için pirincin ve tuzun Yeni Ay dönemine kadar koyulan yerde bekletilmesi gerekir.
 • Yeni Ay döneminden sonra okunmuş pirinç ve tuzu mutfakta bir kavanozun içerisinde saklayabilirsiniz.

Zeka Açan Ritüel İle Makam Kazanma

Aşağıda zeka açan ritüelin nasıl yapılması gerektiği yer almaktadır:

 • Öncelikle masanın ortasına mavi mum yakın ve mavi eşyalar koymaya başlayın.
 • Masanın ortasına Ametist taşını ve istediğiniz dört renkte kurdeleyi bırakın.
 • Eşyaların ortasına mıknatıs ve pusula koymalısınız.
 • Gökyüzüne başınızı kaldırarak “değişime, şansa ve yeni fikirlere açığım, hayrıma olanı kabul ediyorum, şükürler olsun.” sözcüğünü söyleyin.
 • En son olarak pencereyi açarak içeriye temiz oksijenin girmesini sağlayın.

Kazancın ve rızkın artması için para kazanma ritüeli bilgilerine de bakabilirsiniz.

Makamında Yükselmek İsteyenlere Venüs Ritüeli

Makamında yükselmek isteyenler aşağıda verilen Venüs ritüelini uygulayabilir. Ritüelin yapım aşamaları şu şekildedir:

 • Öncelikle kadife kumaştan kırmızı, pembe veya yeşil bir kese alın.
 • Kesenin içerisine üç ölçek kırmızı veya pembe gül yapraklarını, iki ölçek süpürge otunu, bir ölçek mürver ağacını, bir ölçek düğün çiçeğini, bir ölçek yaban fesleğenini, bir ölçek mine çiçeğini ve gül yağını koyun.
 • Bütün malzemelerin kadife kesesine koyulmasından sonra pembe kuvars ya da yeşil taş koyun.
 • Bu kesenin ağzını bağlayıp yatak odanızda saklamanız gerekir.
 • Böylece evinize daha çok kazanç gelmiş olur.

Fesleğen Ritüeli İle Makam Ve Mevkide Yükselme

Aşağıda fesleğen ritüelinin nasıl hazırlandığı adım adım verilmektedir:

 • Ritüelin yapımına geçmeden bir gün önce odanızı adaçayı tütsüsü ile temizlemeniz gerekir.
 • Ertesi gün saat yönünde olacak şekilde odanızın her yerine kurutulmuş fesleğen yapraklarını dağıtın.
 • Bu ritüelin yapılması için dolunay zamanını ve Cuma gününü tercih etmeniz gerekir.
 • Ritüelin yapımı esnasında evinize daha çok para getirmek ve iş hayatınızda en üst konumda olmak için iyi niyetlerde ve dileklerde bulunun.
 • Bir hafta sonra dileklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz.

İş Hayatında Yükselmeler İçin Rızık Duası

Aşağıda iş hayatında rızkın artması için okunması gereken dua yer alır:

 • Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke.
 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun, Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun, Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın, Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey’in kadiyr.

Makam ve Mevki Yükselmesi İçin Okunacak Bereket Duası

Aşağıda makam ve mevki anlamda daha da iyi konumda olmak için okunması gereken bereket duası verilmektedir. Duanın abdestli bir şekilde okunması gerekir. Bereket duasının okunuşu şu şekildedir:

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.
 • Yâsîn. Vel Kur’ân-il hakîm. İnneke leminel mürselîn. Alâ sırâtın müstakîm. Tenzîlel azîzirrahîm. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûnİnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn.

İş Yerinde Yükselmek İçin Dua Ritüeli

Aşağıda iş yerinde yükselmek için okunacak dua detaylı bir şekilde yer alır:

 • Bismillâhirrahmanirrahim. İza veka’atilvakia. Leyse livakatiha kazibeh. Hafidatun rafi’a. İza ruccetilardu racce. Ve bussetilcibalu besse. Fekanet hebaen munbesse. Ve kuntum ezvacen selase. Feashabulmeymeneti ma ashabulmeymene. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeşeme. Vessabikunessabikun. Ulaikelmukarrabun. Fi cennatin naim. Sulletun minelevvelin. Ve kalilum minelahirin. Ala sururim me’dune. Muttekine aleyha mutekabilin. Yetufu aleyhim veldanun muhalledun. Biekvabin ve ebarika ve ke’sim min ma’in. La yusadda’une anha ve la yunzifun. Ve fakihetim mimma yetehayyerun. Ve lahmi tayrim mimma yeştehun. Ve hurun’in. Keemsalillu’luilmeknun. Cezaen bima kanu ya’melun. La yesme’une fiha lağven ve la te’sime. İlla kîylen selamen selame. Ve ashabulyemini ma ashabulyemin. Fi sidrim mahdud. Ve talhîm mendud. Ve zîllim memdud. Ve main meskub. Ve fakihetin kesira. La maktu’atin ve la memnu’a. Ve furuşin merfu’a. İnna enşe’nahunne inşae. Fece’alnahunne ebkara. Uruben etrabe. Liashabilyemin. Sulletum minel’evvelin. Ve sulletum minelahirin. Ve ashabuşşimali ma ashabuşşimal. Fi semumin ve hamim. Ve zîllim min yahmum. La baridin ve la kerim. İnnehum kanu kable zalike mutrafin. Ve kanu yusîrrune alelhînsil azim. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve izamen einne lemeb’usun. Eve abaunelevvelun. Kul innelevveline vel ahîrin. Lemecmu’une ila miykati yevmim ma’lum. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibun. Leakilune min şecerim min zakkum. Femaliune minhelbutun. Feşaribune aleyhi minelhamim. Feşaribune şurbelhim. Haza nuzuluhum yevmeddin. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Efereeytum ma tumnun. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikun. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukîn. Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fi ma la ta’lemun. Ve lekad alimtumunneş etel ula felevla tezekkerun. Efereeytum ma tahrusun. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzariun. Lev neşau lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehun. İnna lemuğramun. Bel nahnu mahrumun.

Makam Yükselmesinde Etkili Olan Bolluk Duası

Aşağıda makam ve iş alanında yükselişe geçmek için okunması gereken bolluk duasının okunuşu verilmektedir:

 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan. Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

 

POPÜLER YAZILAR

Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız, Büyü Yapıldıysa Ne Yapılmalı?

buyu-nasil-anlasilir
Kişinin üzerinde büyü olduğunun anlaşılması, her ne kadar birtakım belirtilere göre mümkün olabilirken genellikle uzmanlık isteyen... Devamını oku

İzmir Medyum Hocalar ve Yorumları

izmir en iyi medyum
Katagori: Büyü
İzmir’de büyü yapılmasında işinde ehli olan medyum hocalarının seçilmesi her zaman tavsiye edilir. Çünkü, büyü yapma... Devamını oku

Üzerimde Büyü Var mı, Büyü Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

Buyu-nasil-anlasilir
Üzerinde büyü olup olmadığını anlamak isteyen kişiler, en güvenilir sonuçları bu alanda deneyimli ve manevi yönü... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz