Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...
 • Anasayfa >
 • Büyü >
 • Muhabbet Büyüsü Nedir, Muhabbet Büyüleri Nasıl Yapılır?

Muhabbet Büyüsü Nedir, Muhabbet Büyüleri Nasıl Yapılır?

Muhabbet büyüsü nedir, muhabbet büyüleri nasıl yapılır? Muhabbet büyüsü kalıcı mı? Muhabbet büyüsü bozulabilir mi? Yazımız içerisinden bakabilirsiniz.

 Muhabbet Büyüsü Nedir, Muhabbet Büyüleri Nasıl Yapılır?

Muhabbet büyüsü, özellikle evli çiftlerin,  sevgililerin ve nişanlıların aralarındaki tartışmaları yok ederek sevgi ve hoşgörü kavramlarının daha da arttırılmasını sağlar. Bunun sonucunda da sevenlerin arasında sevgi muhabbetleri oluşarak ilişkileri en üst seviyeye çıkar.

Muhabbet Büyüsü

Muhabbet büyüsünün yapılması sonucunda insanların arasında oluşan kavgaların ve kırgınlıkların son bulması sağlanır. Bu büyüyü yaptıranlar, ilişkilerinde, dostluklarında ve sosyal hayatında insanlarla kurdukları iletişimlerde her zaman daha sevgi ve saygı dolu olur. Bunun sonucunda da insan ilişkilerinde veya aşk ilişkilerinde aradaki bağ daha da kuvvetlenerek mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürme şansı elde edilebilir.

Muhabbet büyüsünü yaptırmak isteyenler, işinde uzman olan medyum Bestami hocayı tercih edebilir. Bestami hocanın tecrübeleri ve bilgileri ile büyünün yapımı kolay bir şekilde tamamlanabilir.

Muhabbet Büyüsünün Etkileri

Muhabbet büyüsünün işinde uzman medyum Bestami hoca ile yaptırılmasının ardından büyünün etkileri kısa sürede görülmeye başlar. Büyünün tamamlanmasından hemen sonra karşı tarafın davranışlarında değişimler meydana gelir. Özellikle büyünün etkisi altında kalanlar, tartışma içerisinde olduğu insana karşı artık daha çok sevgi ve hoşgörü içerisinde olur. Bununla birlikte sevgi duyduğu insanlar sürekli olarak yan yana gelerek muhabbet ve sohbet etmek ister. Bunun sonucunda da ilişkilerinde daha çok ilerleme kat ederler.

Aynı zamanda muhabbet büyüsünü evli çiftlerin veya sevgililerin yaptırması durumunda,  çiftlerin arasındaki problemler tamamen ortadan kalkar ve sevenlerin birbirlerine karşı ilgi ve alakası daha da artar. Bunun sonucunda da ilişkiler daha uzun ömürlü olur.

Kara sevda büyüsü nedir, nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Muhabbet Büyüsünün Uygulaması

Muhabbet büyüsünün uygulanmasında işinde profesyonel olan medyum Bestami hocaya gitmekte yarar vardır. Büyünün yapılması için Bestami hoca aşağıda verilen teknikleri sırasıyla uygular. Bu tekniklerin uygulanmasından sonra büyüyü yaptırdığınız insanın davranışlarındaki değişimleri kolay bir şekilde fark edebilirsiniz. Bestami hocanın muhabbet büyüsünü yaparken uyguladığı adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk olarak 20 adet tuz hazır hale getirilir.
 • Daha sonra tuzların üzerine tek tek Buruc suresi okunarak ateşe yakılması için atılır.
 • Tuzların ateşe atılmasından sonra “Tevekkelü ya huddame, hazihis suretiş şerifeti ve ahriku kalbe fülan ibni fülanete bi muhabbeti fulane binti fulabeh bi hakkı hazihissuretiş şerifeh” duası okunur.
 • Duanın okunmasının ardından büyünün etkisi yapılan kişide görülmeye başlar.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının sonucunda evli çiftler veya sevgililer aralarındaki kırgınlıkları veya küskünlükleri ortadan kaldırarak birbirlerine olan sevgilerini daha çok göstermeye başlar.

Muhabbet Büyüsü Bozulabilir Mi?

Muhabbet büyüsünü bozmak oldukça zordur. Bu büyünün bozulmasını sadece büyüyü yapan  medyum  Bestami hoca  gerçekleştirebilir. Bunun için muhabbet büyüsünü bozdurmak isteyenler, Bestami hocaya giderek kişiye özel vefkler veya yeni bir büyü hazırlatabilir. Hazırlanan vefkler veya muskanın sonucunda büyünün etkisi en erken 3 saat içerisinde kaybolmaya başlar. Böylece muhabbetinizin iyi olduğu insanlarla aranız yine eskisi gibi limoni olmaya başlar.

Bunun dışında muhabbet büyüsünün bozulması için yapılan vefklerin daha da etkili olmasında Kuran-ı Kerim’den surelerin ve ayetlerin okunması çok önemli rol oynar. Bu yüzden muhabbet büyüsünün bozulmasını isteyenler aşağıda verilen ayetleri ve sureleri her gün sabah ve akşam düzenli bir şekilde okumalıdır. Bu sureleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Neden Muhabbet Büyüsü Yapılır?

Muhabbet büyüsünün yapılmasındaki niyet her zaman iyi olur. Bu yüzden bu büyü, ak büyülerin arasında yerini alır. Muhabbet büyünün yapılmasındaki en büyük sebep, evli çiftlerin evliliklerinde sorunların yaşamasından dolayı bu problemlerin ortadan kaldırılmasının istenmesidir. Bunun dışında yeni bir ilişki içerisinde olan sevgililerin aralarındaki aşk ve sevgi bağlarını daha da güçlendirmek istemeleri durumunda da muhabbet büyüsü yapılabilir.

Bunun yanı sıra muhabbet büyüsünü, anne ve babası ile aralarında sorunlar yaşayan çocuklar da yaptırarak ebeveynleri ile aralarındaki tartışmalara son verebilir. Aynı zamanda iş hayatında da çalışanların iş arkadaşları ve patronları ile her zaman anlaşma ve uyuşma içerisinde olmaları için de muhabbet büyüsü kolay bir şekilde yaptırabilir.

Muhabbet Büyüsünün Dindeki Yeri

Muhabbet büyüsünün yapılmasındaki amaç her zaman iyi niyet doğrultusunda olduğu için dinimizce günah olarak sayılmaz. Çünkü, büyünün yapılması sonucunda insanların arasındaki huzursuzluklar ve kavgalar tamamen ortadan kalkar ve mutlu bir şekilde iletişimin sağlanması meydana gelir. Bu yüzden insanların huzurlu bir şekilde yaşamaları için yapılan muhabbet büyüsünün dinde bir sakıncası yoktur. Dileyen herkes Bestami hocaya giderek   büyüyü yaptırabilir. Bu sayede ikili ilişkilerinde her zaman sevgi ve saygı içerisinde olmaya  başlayabilirler.

Bunun dışında evli çiftlerin ve sevgililerin de bu büyüyü yaptırmaları sonucunda aile birliğinin temeli daha da güçlenir ve sevenler arasında her zaman hoşgörü olur.

Muhabbet Büyüsü Kalıcı Mı?

Muhabbet büyüsünün kalıcılığı net bir şekilde kanıtlanmıştır. Özellikle işinde profesyonel olan Bestami hocaya bu büyüyü yaptırdığınız zaman etkisini sonsuza kadar sürdürmeye devam eder. Büyünün yapılmasında Havas ilminden yararlanıldığı için büyünün kalıcılığı net bir şekilde görülmeye başlar.

Bu sayede bir ömür boyu eşiniz veya sevgilinizle birlikte sorunsuz bir şekilde aranızdaki sevgi ve muhabbeti geliştirerek huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Bu yüzden büyünün doğru ritüellerle yapılması sonucunda kalıcılığını korur ve her zaman ikili ilişkilerde hoşgörü kavramı ortaya çıkar.

Papaz büyüsü ile aşık etme tılsımı yazımıza da bakabilirsiniz.

Muhabbet Büyüsünün Yapılma Zamanı

Muhabbet büyüsünün yapılma zamanı medyum hocalarının tecrübelerine ve bilgilerine göre değişkenlik gösterebilir. Fakat, bu büyüyü Bestami hocaya yaptırdığınız zaman en geç 7 gün içerisinde büyünün yapımı tamamlanır.  Çünkü, 7 gün boyunca Bestami hoca kişiye özel vefkler hazırlayarak büyünün yapım aşamalarını tamamlar.

Büyünün yapılmasından sonra 2 gün içerisinde tamamen büyü etkisini ve belirtilerini net bir şekilde göstermeye başlar. Bunun sonucunda da tutma oranı ve süresi kısa sürede  gerçekleşmiş olur. Büyüyü yaptıranların eşleri veya sevgilileri arasındaki bütün olumsuz durumlar ortadan kalkar ve aralarındaki muhabbet ve sevgi bağları daha da gelişir. Bunun için büyünün yapılma ve tutma zamanının hemen gerçekleşmesini isteyenler Bestami hocaya müracaat edebilir.

Muhabbet Büyüsü Güçlü Bir Büyü Mü?

Muhabbet büyüsünün yapılmasında doğa üstü varlıklardan da yararlanıldığı için etki gücü  çok kuvvetlidir. Büyü Bestami hocanın talimatları ile yapılmasının ardından hemen etkisini gösterir ve büyüyü yaptırdığınız kişinin size olan siniri ve öfkesi tamamen yok olup sizinle güzel ilişkiler ve muhabbetler içerisine girmeye başlar. Bu sayede büyünün ne kadar kuvvetli etkisinin olduğu gözle bariz bir şekilde görülür.

Ayrıca büyünün kuvvetli ve kalıcı olmasından dolayı da bir başkasının bu büyüyü bozması imkânsızdır. Ancak sizin talebiniz doğrultusunda büyüyü yaptırdığınız medyum hocası muhabbet büyüsünü bozabilir. Bunun için muhabbet büyüsünü yaptırmak isteyenler,  gönül rahatlığı ile büyüyü istediği kişilere uygulatabilir.

Muhabbet Büyüsü İle Birini Bağlama

Muhabbet büyüsünü isteyen herkes Bestami hocaya giderek yaptırabilir. Büyünün yaptırılmasında sevdiği insanı kendine bağlama amacı da yatmaktadır. Bu büyüyü, size aşık olmasını istediğiniz insana yaptırarak aranızdaki muhabbeti daha da güçlendirebilirsiniz. Büyünün uzman medyum hocası tarafından yapılmasının sonucunda istediğiniz insanın size karşı olan davranışları komple değişir ve bu kişi sürekli olarak sizinle iletişim içinde olmak ister. Bunun sonucunda da sohbet ve muhabbetiniz gitgide artık sevgi ve bağlılık durumunu alır. Bu sayede istediğiniz insanla sonsuza kadar mutlu bir ilişki içerisinde olma şansını elde edebilirsiniz.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Lamia Büyüsü Nedir, Lamia Büyüleri Nasıl Yapılır?

lamia buyusu nasil yapilir
Lamia büyüsü, mitolojik konulardan esinlenerek günümüze kadar yapılan büyülerin arasında yerini alır. Bu büyü kara büyü... Devamını oku

İçirilen Büyüler Nedir, İçirilerek Yapılan Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

icirilerek yapilan buyuler nelerdir
Yedirilip içirilen büyüler, büyü kitaplarından günümüze dek gelmeyi başaran ve etkisi çok kuvvetli olduğu bilinen büyü... Devamını oku

Tırnak Büyüsü ve Cin Tırnağı Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? 

tirnak ve cin tirnagi buyusu nasil yapilir
Tırnak büyüsü,  kara büyü olarak adlandırılır. Bu büyüyü yaptıranlar, istediği kişiyi kendine aşık etmek amacı ile... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Güvenilir Medyum Hoca Nasıl Anlaşılır?

medyumlar neler yapabilir
Güvenilir olan medyumların belirlenmesinde insanların bu medyumlar hakkında yaptıkları araştırmaların büyük önemi vardır. Medyumların Seçilmesi Medyum... Devamını oku

Hollanda’da Ünlü Büyücü Medyumlar

hollanda medyum hocalar
Hollanda’da büyü yaptırmak isteyenler çeşitli büyüleri kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilir.  Ülkede yapılan büyülerin her... Devamını oku

Hollanda En iyi Medyumlar

hollanda ask byusu
Hollanda’da işinde uzman olan medyumlara gidildiği zaman yapılan büyüler her zaman kısa sürede etkisini gösterir ve... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz