Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Rahmani Cin Daveti Nedir, Rahmani Cin Çağırma Nasıl Yapılır?

Rahmani cin daveti nedir, nasıl çağrılır? Cinlerle nasıl iletişim kurulur? Cinlerin gitmesi için neler yapılmalıdır? Cinler hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.

 Rahmani Cin Daveti Nedir, Rahmani Cin Çağırma Nasıl Yapılır?

Rahmani cin çağırma işlemlerinde istenilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Rahmani cin çağırmada özellikle inanarak cin çağrılmalıdır. Eğer, cinler gerçekten içten bir şekilde kendilerinin çağrılmadığını anladıklarında hiçbir şekilde sizin yanınıza gelmez ve sorularınızı yanıtlamaz. Rahmani cin çağırmada özel dualar ve tılsımlı sözcükler okunmalıdır. Bunların neler olduğunu muhakkak medyum hocalarından öğrenmek gerekir.  Aynı zamanda cin çağırmada somut materyaller de muhakkak kullanılmalıdır.

Rahmani Cin Çağırma

Rahmani cin çağırmada bazı kurallara uyulması gerekir. Özellikle iyi cinlerin çağrılması için muhakkak oturulan yerin çok temiz olması gerekir.  Bunun dışında abdestli bir şekilde kıyafetlerin de temiz olmasında yarar vardır. Eğer, mekan ve kıyafetler temiz değilse, iyi cinler bu şekilde sizin çağrınıza gelmez. Bunun için muhakkak her yerin güzel bir şekilde temizlenip hijyenik olması gerekir.

Kötü cinler çok fazla temizliğe bakmaz. Onları çağırmak için sadece gerekli olan tılsımlı sözcüklerin ve Cin suresinin okunması yeterlidir. Rahmani cinleri çağırmak için istenilen şartların yerine getirilmesinden sonra cinler geldiklerini işaret ederek sizin bütün sorularınızı yanıtlar ve merakınızı giderir.

Ayrıca cin özellikleri nedir? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

Müslüman Cin Var Mı?

Müslüman cinlerin çağrılması mümkündür. Bunun için bazı adımların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir.   Aşağıda Müslüman cinlerin çağrılmasında uygulanması gereken adımlar detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • İlk olarak Müslüman cinlerin çağrılması için karanlık ve sessiz bir oda tercih edilmelidir.
 • Odaya geçtikten sonra dizlerin üzerine çökerek oturulmalıdır.
 • Daha sonra 3 kere “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” denmelidir.
 • Sözün söylenmesinden sonra ayağa kalkılıp kıbleye dönülmelidir.
 • Kıbleye dönülmesinin ardından 7 kere Cin suresinin okunması gerekir.
 • Cin suresinin okunmasından sonra Müslüman cinler geldiklerini belli ederek “Esselamu aleyküm”
 • Siz de cine karşılık olarak “Aleyküm  selam” demelisiniz.
 • Selamlaşmaların ardından istediğiniz soruyu Müslüman cine   sorarak   gerekli  bilgileri  Bilgileri aldıktan sonra yeniden Cin suresini okuyarak cinin gitmesini sağlamalısınız.

Yukarıda verilen adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasından sonra Müslüman cinleri kolay bir şekilde çağırarak her türlü soruları sorabilirsiniz.

Cin Suresinin Okunmasında İstenen Koşullar

Cin çağırma ve gönderme işleminde okunması gereken Cin suresinin belli koşullar etrafında okunmasında yarar vardır. Aşağıda Cin suresinin okunmasına geçmeden önce yapılması gereken davranışlar yer alır:

 • Cin suresini okumak için ilk olarak gürültüsüz bir odaya geçilmesi gerekir. Odada kimsenin  olmaması şartı aranır.  Yani Cin suresini okurken yanınızda bir kişi bile olmamalıdır.
 • Bununla birlikte Cin suresinin okunacak yerin de çok temiz olması gerekir. Aynı zamanda vücut ve kıyafet temizliğine de çok önem verilmelidir.
 • Cin suresini okumadan önce abdest alınmasında fayda vardır.

Yukarıda verilen şartlara uyum sağlanması durumunda Cin suresini okumak isteyenler, sureyi baştan sona eksiksiz bir şekilde okumalıdır. Bu sayede çağırmak istediğiniz cin, çağrınıza kulak asarak sizin yanınıza gelir.

Cin Suresi Okunmalı Mı?

Cin çağırmada muhakkak Cin suresinin okunması gerekir.  Cin suresinin okunması durumunda çağırmak istediğiniz cinler sizinle iletişime geçerek konuşma eylemini gerçekleştirir. Cin suresinin okunmasının düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Harfler hiçbir şekilde eksik olarak telaffuz edilmemelidir. Bununla birlikte Cin suresinin okunmasında kesinlikle abdest alınmalıdır. Cin çağırmada temizlik oldukça önemlidir. Kirli ortamlarda özellikle Rahmani cinlerin çağrılması durumunda hiçbir şekilde bu cinler sizinle iletişime geçmez ve sizin yanınıza gelmez.

Cin Suresinin Okunuşu

Cin çağırma ve gönderme esnasında kesinlikle Cin suresinin okunması gerekir. Aşağıda Cin suresinin okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden.

Yukarıda verilen Cin Suresinin eksiksiz bir şekilde okunması gerekir. Yani surede herhangi bir harf hatası yapılmadan baştan sona doğru telaffuzlarla okunmasının ardından cin çağırılmalıdır.

Cinlerin Gitmesi İçin Neler Yapılmalı?

Cinlerin çağrılıp bilgilerin alınmasından sonra gönderilmesi gerekir. Bunun için bazı dualar ve sureler okunmalıdır. Aşağıda cinlerin gönderilmesinde okunması gereken sure yer alır. Bu sure şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmanirrahim insarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm.

Yukarıda verilen surenin 3 kere okunmasından sonra cinler geri gelmemek üzere gider. Bu yüzden bu surenin muhakkak okunması gerekir.  Aynı zamanda sureyi okurken hata yapılmaması tavsiye edilir.

Cinlerden Korunmak Mümkün Mü?

Cinlerden korunmak için bazı surelerin ve duaların okunması gerekir.  Bu duaların ve surelerin her gün 7 kere okunmasından sonra cinler hiçbir şekilde musallat olmaz ve size zarar vermez. Aşağıda cinlerden korunmak için okunması gereken sureler yer alır. Bu sureleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • İhlas Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Ayat-ı Hırz: Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.

Yukarıda verilen surelerin her gün sabah ve akşam düzenli bir şekilde okunması durumunda cinler size hiçbir şekilde gelmez ve musallat olamaz. Bu sayede her zaman cinlerden korunmuş olursunuz.

Cinler Tehlikeli Mi?

Cinler insanlara çoğu zaman zarar verir. Bu yüzden cin çağırırken muhakkak çok iyi düşünülmesi gerekir. Cinler insan kılığına girerek onlara her türlü kötülüğü yaptırabilir. Bununla birlikte kafir olan cinler de insanların ruhlarına girerek onların başka insanlara zarar vermesini sağlayarak günaha sokabilir.  Aynı zamanda cinleri çağırmanız durumunda bazen cinler size musallat olarak sizin akıl ve ruh sağlığınızla oynar. Ömür boyu şuursuz ve bilinciniz kapalı bir şekilde hayatınıza devam etmek zorunda kalırsınız.

Cinlerin tehlikeli olmasından dolayı cinlerden korunmak gerekir. Cinlerden korunmak için her gün muhakkak Ayet el Kürsinin okunması gerekir.  Ayet el Kürsiyi okuyanlara cinler hiçbir şekilde yaklaşamaz.

Dinde Cinlerin Yeri

Dinde cinler hakkında birçok yazılar ve bilgiler yer alır.  Aşağıda Kuran-ı Kerim’de cinler hakkında neler yazıldığı ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler şu şekildedir:

 • Kuran-ı Kerim’de cinlerin gözle görülmeyen ve kulakla işitilmeyen varlıklar olduğu yazılır.
 • Bunun dışında cinlerin Müslüman ve kafir olmak üzere iki türde var olduğu anlatılır.
 • Aynı zamanda cinlerin de cennet ve cehenneme gidecekleri yer alır.
 • Bununla birlikte cinlerin insan kılığına girerek onlarla sohbet ve muhabbet edebilecekleri yazılır.
 • Bunun haricinde Allah’ın buyruklarını yerine getirmekle sorumlu olan cinlerin de yaratıldığı anlatır.
 • Ayrıca cinler, yaşama süreleri çok fazla olduğu için birçok şeyi insanlardan daha iyi görüp fark eder.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Kuran-ı Kerim’de cinlerin var olduğu ve onların görünmez bir şekilde insanlarla iletişime geçebildiği yer alır. Cinlerden korunmak isteyen herkes Allah’a sığınıp dua etmelidir.  Allah’a dua ettiğiniz sürece cinler size hiçbir şekilde zarar veremez.

Cinlerle nasıl irtibat kurulur? Yazımıza da bakabilirsiniz.

Cinlerle Nasıl İletişim Kurulur?

Cinlerle iletişime geçmek için birçok yöntemler kullanılır. Özellikle cinlerle iletişime geçmede fincan  ve kibrit gibi malzemeler sıklıkla kullanılır.  Bu malzemelerle cinlerin çağrılması oldukça kolay hale dönüşür. Aşağıda fincan ile cin çağırmanın nasıl yapıldığı sırasıyla verilmektedir:

 • Fincan ile cin çağırma işleminde ilk olarak fincan ve harfleri, rakamların, cinsiyetlerin yazılı olduğu bir tahta temin edilmelidir.
 • Daha sonra fincan ters çevrilerek masada bulunan bütün kişilerin işaret parmakları fincanın üzerinde olmalıdır.
 • Parmakların fincanın üzerine koyulmasının ardından fincana en yakın olan kişi cine “Ey cin gel” diye seslenir.
 • Cin geldiği zaman selam vererek ses çıkarır.
 • Daha sonra siz de cinin selamını yanıtlayarak istediğiniz soruyu iletebilirsiniz.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra cin ile işiniz bittiğinde onu göndermek için Cin suresini okumalısınız.

Yukarıda verilen adımların doğru bir şekilde yapılmasından sonra fincanla cin çağırma işlemi kolay bir şekilde gerçekleşmiş olur. Cinlerle yanlış veya ters bir şekilde iletişim kurulduğu zaman ömür boyu cinler size sinir olur ve hiçbir şekilde sizi rahat bırakmaz. Bunun sonucunda da hayatınızda her zaman olumsuz durumlar ve olaylar meydana gelir. Bunun için cin çağırırken ters hareketler  ve  davranışlarda bulunmamak  gerekir.

Cin Çağırmada Kullanılan Teknikler Ve Malzemeler

Cin çağırmada fincan dışında da birçok yöntemler ve malzemeler kullanılabilir. Aşağıda cin çağırmada uygulanan teknikler ve malzemeler detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Boy aynası kullanılarak cin çağırma işlemi evde tek başına yapılabilir.
 • Bununla birlikte ölmüş kişilerin mezarlıklarına giderek de gece yarısından sonra cinlerle iletişime geçilebilir.
 • Aynı zamanda Fatiha ve İhlas surelerinin besmelesiz bir şekilde okunması durumunda da cin çağırma gerçekleşebilir.
 • Bunun dışında bir ortamda sürekli olarak cinler hakkında konuşulması durumunda da cinler kendileri hakkında konuşulduğunu hissederek o ortama gelir.
 • Ayrıca üçüncü göze sahip olanlar, cinlerin var olduklarını gözle görebilir.

Yukarıda verilen durumlar ile cinlerin çağrılması mümkündür.  Cinlerin çağrılmasında kullanılan yöntemlerin çok iyi bir şekilde uygulanması gerekir.  Yanlış çağrışımlar yapıldığı zaman  cinler zarar verebilir.

POPÜLER YAZILAR

Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde Yapılan Aşk Büyüleri

evde ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Evde Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Evde kolay bir şekilde yapılan aşk büyüsü, kadın ve erkek fark... Devamını oku

Uzaktan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Aşk Büyüleri

uzaktan ask buyusu yapimi
Katagori: Aşk Büyüleri
Uzak mesafeli olarak yapılan aşk büyüleri, özellikle sevdiklerinden uzakta olan kişilerin başvurduğu manevi uygulamalar arasında yer... Devamını oku

Uzaktan Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır? Uzaktan Yapılan Ayırma Büyüleri

uzaktan ayirma buyusu etkileri
Evde uzaktan ayırma büyüsü yapmak isteyen kişiler, bu tür isteklerine ve amaçlarına yönelik hangi büyüleri icra... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

İfrit ve Cin Musallatı Nasıl Olur, Nasıl Anlaşılır?

cin musallati nasil olur
İfrit ve cin musallatı vakaları, günümüzde manevi ilimler ve alemler hakkında detaylı bilgilere sahip olmak isteyenlerin... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Cin Çağırma Nasıl Yapılır? Gerçek Cin Daveti Yöntemleri 

cin cagirma nasil yapilir
Cin çağırma  eyleminin  iyi niyetlerle yapılması doğrultusunda herhangi bir  zararı  yoktur. Cin çağırma işleminin hocalarla beraber... Devamını oku

İfrit, Cin Kabilesi ve Musallat nedir? Belirtileri, Kurtulma ve Korunma Duaları

musallat nedir
İfrit ve musallat, özellikle bu tür dünya dışı varlıkların şerrinden korunmak isteyenlerin bilgi sahibi olmak istedikleri... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz