Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Sevdiğinin Hemen Yanına Gelmesi için Dua

Sevdiğinin hemen yanına gelmesi için okunması gereken dualar hangileridir, nasıl okunur? Sevdiğin birine kavuşmak için ne yapmak gerekir? Sevdiklerinize okunacak dualar hakkında bilgileri içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

 Sevdiğinin Hemen Yanına Gelmesi için Dua

Sevdiğinin yanına gelmesinde etkili olan dualar vardır. Bu duaların okunmasından sonra sevdiğiniz kişi sizin hemen yanınıza gelir ve sizi hiçbir zaman bırakmaz. Bu sayede sevdiğinizle sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Sevdiğini Geri Getiren Dua

Sizi bırakıp giden sevdiğinizin pişman olmuş bir şekilde size geri dönmesini istiyorsanız, istenilen duaları usulüne uygun olarak okumanız gerekir.  Sevdiğini geri getirme duasının okunmasından sonra sizi bırakıp giden eşiniz veya sevgiliniz size hemen döner. Aşağıda gideni geri getiren dua yer alır. Bu dua şu şekildedir:

 • Yahibbunehüm kehubbillezine amenu eşeddi hubbullahü ve cealeşşemse zıyaen velkamere nurenama bu niyetle Vallahi alimi bizatissudur.

Yukarıda verilen duanın muhakkak gece yatmadan önce her gün toplamda 7 defa okunması gerekir. Bu sayede okunan dua etkilerini kısa sürede gösterir.

Sevdiğini Aşık Etme Yolları

Sevdiğiniz kişinin size aşık olması ve bağlanması için okunması gereken dualar vardır. Bu duaların etkileri yapılan büyülerden daha kuvvetlidir. Bu yüzden istenilen duaların adabına uygun bir şekilde okunmasından sonra sevdiğiniz kişi size sırılsıklam aşık olur. Aşağıda sevdiğini aşık eden dua verilmektedir:

 • Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

Yukarıda verilen duanın kesinlikle 7 gün boyunca okunması gerekir. Aynı zamanda duanın her gün düzenli bir şekilde toplamda 7 defa okunması önerilir. Bu sayede 1 hafta sonra sevdiğiniz kişinin size aşık olduğunu görmüş olursunuz.

Sevenleri Kavuşturan Dua

Bazı sebeplerden dolayı bir türlü kavuşamayan aşıklar için okunması gereken duanın usulüne uygun bir şekilde okunmasından sonra aşıklar birbirlerine kavuşmuş olur. Bu duanın okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle duanın yatsı namazının kılınmasından sonra okunması gerekir.

Bunun dışında duanın 7 kez okunması tavsiye edilir.  Adabına uygun bir şekilde okunan aşk duası sayesinde aşıklar birbirlerine kısa sürede kavuşur. Aşağıda sevenlerin kavuşmasında etkili olan dua ayrıntılı bir şekilde yer alır:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey\’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es\’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel, vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey\’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Gideni Geri Getiren Dua

Sizi bırakıp giden eşinizin veya sevgilinizin size geri dönmesinde etkili olan dualar vardır. Bu duaların istenilen şartlara uygun olarak okunmasından sonra sevdiğiniz kişi veya eşiniz size kısa sürede geri döner.

Gideni geri getiren duanın okunması için ilk olarak sabah namazının kılınması gerekir. Namazın kılınmasından sonra iyi niyetler doğrultusunda toplamda 100 defa dua okunduğu zaman giden kişi size geri dönecektir. Aşağıda gideni geri getiren duanın okunuşu verilmektedir:

 • Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.

Ayrıca sevdiğinin dayanamayıp araması için okunacak dualara yazımızdan bakabilirsiniz.

Uzaktaki Sevenleri Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

Uzakta bir kişiye aşık olmanız durumunda bu kişinin de size karşı aynı duyguları hissetmesi için okumanız gereken dualar ve sureler vardır. Özellikle istenilen duanın toplamda 15 gün boyunca okunması gerekir. Duayla birlikte her gün 1 defa olmak üzere Fatiha suresinin de okunması gerekir.

Bunun dışında uzaktakine okunacak duanın yanında 99 tane esmaların da telaffuz edilmesi gerekir. Bu sayede okunan duanın etkisi 15 gün sonra kendini göstermeye başlar. Böylece sevdiğiniz kişi uzakta da olsa sürekli sizi düşünmeye başlar ve hep hayalinde sizi canlandırır. Sizinle bir araya gelmek için her fırsatları denemeye başlar. Aşağıda uzaktaki kişinin aşık olması için okuması gereken dua verilmektedir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm.
 • El hamdü lillahi rabbil âlemîn.
 • Er rahmânir rahiym.
 • Mâliki yevmiddîn.
 • İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn.
 • İhdinas sirâtal müstekiym.
 • Siratallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve led-dâllîn.
 • Elif lâm mîm.
 • Zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüden lil müttekiyn.
 • Ellezîne yü’minûne bil ğaybi ve yükîmûnes-salâte ve mimmâ razaknâhüm yünfikun.
 • Velelzîne yü’minûne bi mâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablik, ve bil âhirati hüm yûkinûn.
 • Ülâike alâ hüden min Rabbihim ve ülâike hümül müflihûn.
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard, men zellezî yeşfeu ındehû illa bi iznih, ya’lemü mâ beyine eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bişey’in min ılmihî illâ bi-mâ-şâ-e vesia kürsiyyühüs semâvâti vel-ard, ve lâ yeûdühû hifzuhüma, ve hüvel aliyyül azîm.
 • Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tübdû mâ fî-enfüsiküm ev tuhfûhü yühâsibküm bihillâh, fe yağfiru limen yeşâü ve yüazzibü men yeşa’, vallâhü alâ külli şey’in kadîr.
 • Âmener-rasûlü bi-mâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn, küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülih, lâ nüferriku beyine ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve eta’na ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.
 • Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vüs’ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ lâ tüâhiznâ in-nesînâ ev ahta’na, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ-tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
 • İnne rabbekümüllâhüllezî halekas semâvâti vel-arda fî-sitteti eyyâmin sümmestevâ alel-arşi-yuğşil-leylen nehâra yetlübühû hasîsen veş-şemse vel kamera ven nücûme müsahharâtin bi emrihî elâ lehül halku vel emru tebârakellâhü rabbül âlemin.

Kuvvetli Aşk Duaları Nelerdir?

Kuvvetli aşk dualarının okunmasından sonra istediğiniz kişinin size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Bu duaların okunmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İlk olarak abdest alınmalı ve 2 rekat namaz kılınmalıdır. Daha sonra aşağıda verilen duanın her gün 3 defa okunması gerekir. Bu dua şu şekildedir:

 • Ve-ssemâ-i ve-ttârik.
 • Vemâ edrâke mâ-ttârik.
 • Ennecmu-śśâkib.
 • İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz.
 • Felyenzuri-l-insânu mimme hulik.
 • Hulika min mâ-in dâfik.
 • Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib.
 • İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir.
 • Yevme tublâ-sserâ-ir.
 • Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir.
 • Ve-ssemâ-izâti-rrac.
 • Vel-ardi żâti-ssad.
 • İnnehu lekavlun fasl.
 • Vemâ huve bil-hezl.
 • İnnehum yekîdûne keydâ.
 • Ve ekîdu keydâ.
 • Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ.

Terk Eden Sevgili İçin Okunacak Dua

Terk eden sevgilinizin size geri dönmesinde etkili olan dualar vardır. Bu dualar ile sizi bırakıp giden sevgiliniz çok pişman olmuş bir şekilde size geri döner. Bu duaların okunmasında aynı zamanda dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Özellikle duayı okumadan önce muhakkak abdest almak gerekir. Daha sonra iyi niyetler edilerek aşağıda verilen dua okunmalıdır. Bu duayı şu şekilde verebiliriz:

 • Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin.

Yukarıda verilen duanın eksiksiz bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden sevgiliniz kısa sürede size geri dönecektir.

Ayrılan Sevgili İçin Aşk Duası

Ayrılan sevgilinizin size geri dönmesi için yapmanız gereken işlemler vardır. İstenilenleri doğru bir şekilde uygulamanız durumunda ayrıldığınız sevgiliniz size geri dönecektir. Aşağıda giden sevgilinizin size geri dönmesi için yapmanız gerekenler sırasıyla verilmektedir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk olarak bir kağıt alın.
 • Daha sonra kağıdın üzerine sırasıyla “Satfin”, “Bermetufin”, “Ğatufin” esmalarını yazın.
 • Esmaları yazdıktan sonra kağıdı yakmaya başlayın.
 • Yanma esnasında aynı zamanda ayrılan sevgilinizin size dönmesi için iyi niyetlerde ve dileklerde bulunun.
 • Bütün aşamaların tamamlanmasından sonra sevgiliniz size geri dönecektir.

Hacet Duası İle Birini Aşık Etme

Hacet duası ile birini aşık etmek oldukça kolaydır. Bu duanın okunmasında yapılması gereken aşamaların detaylı bir şekilde uygulanması gerekir.  İlk olarak Perşembe günü güneşin doğmasından önce bir kırmızı kağıdın üzerine sırasıyla “Ya Vedud Ya Allah Ya Kahır Ya Ahad Ya Vahid” yazınız. Yazma işlemlerinin bitmesinden sonra ise yazılı kırmızı kağıdı bir denize atın. Denize atarken içinizden size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını geçirin. Bu sayede 1 hafta içerisinde sevdiğiniz kişi size deliler gibi aşık olur.

Kadir Suresi ile Birini Aşık Etme

Kadir suresi ile de birini aşık etmek mümkündür. Fakat bu surenin okunmasına geçmeden önce yapılması gereken hazırlıklar vardır. İlk olarak abdest alınmalıdır. Daha sonra niyetler edildikten sonra düzenli bir şekilde 21 defa aşağıda verilen Kadir suresinin okunması gerekir. Bu sure şu şekildedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • İnna enzelnahü fiy leyletilkadr.
 • Ve ma edrake ma leyletülkadr.
 • Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr.
 • Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr.
 • Selamün hiye hatta matle’ılfecr.

Yukarıda verilen duanın istenilen zamanda ve sayıda okunmasından sonra sevdiğiniz kişinin size kısa sürede aşık olduğunu anlayacaksınız. Üstelik bu surenin etkisinin kalıcı olması için her zaman düzenli bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede karşı tarafın aşkı sonsuza kadar kalıcı olur.

Yorumlar (1 Yorum)

 1. Aygul 5 Mayıs 2020 01:53

  Sevdiğim kişi bana hep soğuk ve ilgisiz bu aralar

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz