Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Terk Eden Eşi Geri Döndürme Duası

Terk eden eşi geri döndürme duası nasıl ve ne zaman okunmalıdır? Geri döndürme duası işe yarar mı? Ayrıntılı bilgileri yazımız içerisinden inceleyebilirsiniz.

 Terk Eden Eşi Geri Döndürme Duası

Terk eden eşin geri gelmesini sağlayan duaların okunmasından sonra sizi bırakıp giden eşiniz size geri döner ve bir daha hiçbir koşulda sizi bırakıp gitmez. Bu duaların okunması için ilk olarak kesinlikle abdest alınması gerekir. Bununla birlikte duaların istenilen zamanda ve sayıda okunması ile etkisini kısa sürede ortaya çıkarır.

Gideni Geri Döndüren Dua

Özellikle çoğu zaman eşlerin arasında birçok sebeplerden dolayı kavga ve tartışmalar meydana gelir. Bunun sonucunda da eşlerden biri evi terk ederek ayrılma kararı alır. Bu gibi olumsuz durumların engellenmesi için muhakkak Allah’a sığınarak dua etmek gerekir. Allah’a karşı içten ve samimi bir şekilde edilen duaların hepsi kısa sürede kabul olur ve sizi bırakıp giden eşiniz size pişman olmuş bir şekilde geri döner. Gideni geri getirme dualarının okunmasında her zaman istenilen şartlara uyum sağlanması gerekir.

Havas İlmi İle Terk Eden Eşi Geri Döndürme

Havas ilmi ile ilgilenen bir medyum hocasına gidilerek sizi terk etmiş giden eşinizin size geri dönmesine vesile olabilirsiniz.  Bunun için ilk olarak bu ilim hakkında detaylı oranda bilgilere sahip olan medyumların seçilmesi gerekir. Daha sonra eşiniz hakkında medyum hocasına bilgiler vererek medyum hocası Havas ilmi doğrultusunda dualarla birlikte vefk hazırlar veya uzaktan okumalar yapar. Bunun sonucunda da kısa süre içerisinde eşinizle yeniden bir araya gelip eskisinden daha mutlu bir şekilde hayatınızı yaşayabilirsiniz.

Aşağıda eşi geri döndürmek için vefklerde yazılması veya uzaktan okunması gereken dualar yer alır:

 • Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün.
 • Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.
 • Bismillâhirrahmânirrahım. Fi imâmin mübiynin.İllelbelâğul mübiynü. Lefi dalâlin mübiynin. İn entüm illa fi dalâlin mübinin. Ve kur’ânin mübiynin. Feiza hüve hasıymün mübiynün. Allahümmercı fülanübnü fülane ilâ mahalleti bi hakkı ismikel mübiynü ve bihakkı kur’ânikel mübiyni yâ mübeynü.

Boşananlar İçin Okunacak Geri Döndürme Duası

Boşanma aşamasında olan evli çiftlerin yeniden bir araya gelmeleri için okumaları gereken dualar vardır. Bu duaların okunmasından hemen sonra boşanmak isteyen evli çiftler yeniden bir araya gelir ve evliliklerini kurtarmak için birbirlerine tekrar bir şans verirler. Bunun sonucunda da giden eş evine ve çocuklarına dönmüş olur.

Gideni geri döndürme duasının okunmasında istenilen şartlar vardır. Örneğin; bu duanın abdestli bir şekilde Cuma günleri okunması gerekir. Aynı zamanda duanın okunmasında niyetlerin de doğru bir şekilde edilmesi talep edilir. Bütün bu şartların yerine getirilmesinden sonra 1 hafta içerisinde eşiniz size geri dönecektir. Aşağıda eşinizin geri dönmesini sağlayan dua yer alır:

 • Min zalike billahi min seddetin leke.

Kocalar İçin Okunacak Geri Döndürme Duası

Kocanızın sizi bırakıp gitmemesi için okumanız gereken geri döndürme duası vardır. Bu duanın okunmasından sonra eşiniz size daha çok bağlanır ve hiçbir şekilde sizi bırakıp bir başkasına gitmez. Aşağıda kocalar için okunması gereken dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

 • Antayuşin, helfuşin, helkuşin, karişin, kayişin, harişin, ezrişin, keykemuşin, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan, elacele, essaate.

Eşlerin Ayrılma Durumunda Okuması Gereken Dua

Eşlerin ayrılma aşamasında olduğu zamanlarda evliliklerine yeniden bir şans verebilmeleri için ilk olarak Allah’a gönülden sığınmaları gerekir. Daha sonra istenilen duaların abdestli bir şekilde okunmasından sonra sizden ayrılmak isteyen eşinizi yeniden kendinize bağlayabilirsiniz. Bunun sonucunda da eşinizle aranızda olan sorunlar tamamen ortadan kalkar. Aşağıda eşlerin ayrılma durumlarında barışmaları için okumaları gereken dua verilmektedir:

 • Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, Allahu ekberu kebîran, velhamdü lillâhi kesîran, ve sübhânellâhi rabbe’l-âlemîn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

Unutulmayan Eş İçin Geri Döndürme Duası

Daha önceden ayrılıp eşinizi hala sevmeniz veya unutamamanız durumunda eşinizin size yeniden bir şans vermesi veya eşinizin tekrardan sizinle aynı evde yaşaması için okunması gereken gideni geri döndürme duası vardır. Bu duanın iyi niyetler doğrultusunda okunması sonucunda eşiniz size tekrar geri döner ve yeniden evliliğinizi kurtarmış olursunuz. Aşağıda kocanızın size geri dönmesi için okumanız gereken dua yer alır:

 • “Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdurûni”.

Ayrıca terk eden eşi geri döndürmek için dua bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Geri Döndürme Duası İşe Yarar Mı?

Geri döndürme dualarının içten ve samimi bir şekilde okunmasından sonra sizi bırakıp giden eşiniz 1 hafta içerisinde pişman olmuş bir şekilde size yeniden geri dönecektir. Bu dualarının etkisinin çok kuvvetli olmasından dolayı yıkılan veya dağılan yuvalar kısa sürede toparlanmaya başlanır. Bunun sonucunda da evli çiftler birbirlerine yeniden şans vererek bir araya gelir. Böylece eskisinden birbirlerine olan sevgileri ve saygıları daha fazla artar ve evlilikler her zaman mutlu bir şekilde sürmeye devam eder.

Geri döndürme duasının etkisinin kısa sürede ve etkili bir şekilde ortaya çıkması için duanın muhakkak abdestli bir şekilde okunması gerekir. Bu sayede dua etkilerini net bir şekilde ortaya koyar.

Eşi Geri Döndürmek İçin Okunacak Dua

Evli çiftlerin ayrılmaları veya evi terk etmeleri durumunda eşlerin yeniden bir araya gelmeleri için yapmaları gereken adımlar vardır. İlk olarak eşleri geri döndüren duaları içten ve samimi bir şekilde okumaları gerekir. Bunun için ilk önce niyet ederek sırasıyla Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuyunuz.

Daha sonra 7 farklı renkte bir iplik alınız. Bu ipliklere tek tek 1006 kere “Vedüd” esmasını okuyunuz.  İpliklere esmaların okunması gece yarısından sonra yapılmalıdır. Ayrıca her iplik tek gecede okunmalıdır. 7 gün sonra esmaların okunması bittikten sonra bir kuru incir alın ve ortasına bir delik açın. Bu delikten iplikleri sırasıyla geçirin ve düğüm atın. Bu inciri balkonunuza veya evinizin herhangi bir bölümüne asın. 1 hafta içerisinde sizi bırakıp giden eşiniz size yeniden dönecektir.

Uzaktaki Eşe Okunacak Geri Döndürme Duası

Uzakta olan eşin yeniden size geri dönmesi için kavuşma duasını içten ve samimi bir şekilde okumanız gerekir. Bu duanın 7 kez her gün okunmasından sonra sizi bırakıp çok uzaklara giden eşiniz pişman olmuş bir şekilde size geri döner ve evliliklerini kurtarmak için her türlü yolu denemeye başlar. Böylece aranızdaki bağ daha çok güçlenir ve eşiniz bir daha sizi bırakıp gitmez. Aşağıda uzakta olan eşe geri dönmesi için okunması gereken dua yer alır:

 • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kadir, ve egusai, Ya Allah, Ya Allah, Allahümme ya Badiü la bidayete leke, ya daimü la nifade leke, Ya Hay, Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet,ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. La ilahe İlla Ente ilahen vahiden. Es’elüke bil kelimatil tamat el emnü vel afvü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel, vel cesed vel mal, vel veled, vel müslimine ecmain. Ya Rabbel Alemin, inneke ala küllü şey’in kadir. Verhamni birahmetike ya erhamürrahimin. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.

Çevirgel Duasının Önemi

Çevirgel duasının doğru ve içten bir şekilde okunmasından sonra eşler arasında meydana gelen sorunlar tamamen ortadan kalkar ve eşler birbirlerine olan saygılarını ve sevgilerini yeniden gözden geçirir. Bu duanın okunması ile yıkılan yuvalar yeniden kurtarılabilir. Çevirgel duasının abdestli bir şekilde okunması istenir. Aynı zamanda duayı okurken muhakkak niyetlerin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Aşağıda çevirgel duasının okunuşu ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ya Vedud,
 • Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.
 • Ya Mucip,
 • Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.
 • Ya Cami,
 • Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.
 • Ya Latif,
 • Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.
 • El hamdü lillahi rabbil alemin.
 • Er rahmanir rahıym.
 • Maliki yevmid din.
 • İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.
 • İhdinas sıratal müstekıym.
 • Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Yorumlar (2 Yorum)

 1. Üzeyir koç 25 Nisan 2020 05:57

  Ben panik atak hastasıyım eşim beni Bırakıp gitti gelmesini çok istiyorum ne yapmam lazım

 2. Uzuk 6 Nisan 2020 09:23

  Mereba hojam ben turkmenistandan yaziram ban lutfen yardam edin kocam beni kizla adatatiyor onunla ewlenejegini soyluyor suan hamileyim okizdan ayrylyk beni ewine goturmesini istiyorum cocugumun babasiz buyumesini istemiyorum

POPÜLER YAZILAR

Büyü Nasıl Yapılır? Gerçek Büyü Çeşitleri ve Tarifleri

Büyü Nasıl Yapılır?
Gerçek büyü yapmak ve büyülerin güçlü etkilerinden faydalanmak adına bazı fedakârlıklarda bulunmanız gerekmektedir. Özellikle kişide ruhsal... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır? Gerçek Aşk Büyüleri 

Gercek-ask-buyusu
Katagori: Aşk Büyüleri
Gerçek aşk büyüsü yapılışı, özellikle halk arasında kara sevda olarak bilinen platonik aşıkların en sık başvurduğu... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Terk Eden Eşi Geri Getirme Büyüsü

terk eden esi geri getirme duasi
Terk eden sevgilileri ve eşleri geri döndürmek için dua edildiğinde gidenler geri döner. Dualar bu konuda... Devamını oku

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

sevgiliyi geri goturme yontemleri
Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri eski sevgiliyi yeniden aşık etmek için kullanılan büyülerdendir. Bu büyüler ile... Devamını oku

Gideni Geri Getirme Büyüsü Nedir, Gideni Geri Getirme Büyüleri Nasıl Yapılır? 

gideni geri getirme buyusu nasil yapilir
Gideni geri getirme büyüsü ile özellikle eski sevgilinizin size geri dönmesini kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Bunun... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Evini Terk Eden Adamı Geri Getirme Pişman Etme Ritüeli

evi terk eden adami geri getirme
Evini bırakıp giden adamlar için kurşun döktürme, bağlama, aşk, vb. gibi ritüeller yapılabilir. Evden Giden Adam... Devamını oku

Gideni Geri Çevirme Garanti Aşk Ritüeli

gideni geri cevirme
Gideni döndüren aşk ritüellerinde resimler, sevgiliye ait eşyalar kullanılmaktadır. Gideni geri çevirme ritüelleri hem evde tek... Devamını oku

Giden Kadını Evine Geri Döndürme Duası

giden kadin evine geri nasil dondurulur
Erkeklerin sevgililerini veya eşlerini geri döndürmeleri için yapmaları gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallara ayak uydurulduğu... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz