Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

5 Dakikada Aşk Büyüsü ile Aşık Et ve Mesaj Attır Telepati Ritüeli

5 dakikada aşk büyüsü ile aşık et ve mesaj attır telepati ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Aşk büyüsü ne kadar sürede etki eder? Aşık etme duaları ve ritüelleri ile ilgili denenmiş ve kesin tutan aşk büyülerine yazımızdan bakabilirsiniz.

 5 Dakikada Aşk Büyüsü ile Aşık Et ve Mesaj Attır Telepati Ritüeli

Sevilen kişiyi aşık ettirme ritüeli 5 dk’da uygulanabilir ve etkisini gösterir. En zor, ulaşılamaz görülen insanlar bile bu ritüel ile birlikte karşıdaki kişiye aşık olur. Kişiler mesaj atmakta kendilerine engel olamazlar. Devamlı ritüeli gerçekleştiren kişinin yanında olmak, onunla vakit geçirmek ister. Bunları yapamadığı zaman ise derin bir üzüntü içine girer. Telepati ritüelleri evde kolayca uygulanabilir. Ancak ritüellerin mutlaka kurallarına göre yapılması gerekir. Aksi halde karşıdaki kişiyi kendinize aşık ettirmek isterken tam tersi etkiyi elde edebilirsiniz.

Zorlu Kişileri Kendine Aşık Ettirme Ritüeli

İstediğin kişiyi kendine aşık etmek basit ritüeller ile mümkündür. Ritüele başlamadan önce aşık etmek istediğiniz kişinin fotoğrafını alın. Arkasına kendi adınızı ve soyadınızı yazın. Fotoğraf arkasına verilen duayı küçük harfler ile yazın. Yazının muntazam olmasına ve mutlaka kırmızı renkli mürekkeple yazılmasına dikkat edin. Fotoğraf arkasına yazılması gereken dua şu şekildedir:

Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ’melun

İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun

Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun

Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun

Selâmun kavlem mir rabbir rahim

Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun

Elem â’hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta’buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin

Ve eni’buduni hâzâ sîrâtum mustekim

Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun.

Kendine Mesaj Attırma Ritüeli

Telepati ile mesaj attırma yöntemi kadar etkili olan bu ritüel ile sevdiğiniz kişi size 24 saat içinde mesaj atacak ve size bağlanacak. Mesaj attırma ritüeli için bir adet kırmızı mürekkepli kalem ile kare kesilmiş kağıt gerekiyor. Kağıda dua yazılır. Ardından kağıt katlanarak kıyafet içine görülmeyecek şekilde dikilir. Yazılması gereken dua şu şekildedir:

Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun

İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun

El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukellimunâ eydihim ve teşhedu erculuhum bimâkânu yeksibun

Velev neşâu letâmesnâ âlâ â’yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun

Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun

Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ’kilun

Ve mâ âllemnâhuş şi’râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur’ânum mubin

Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin

E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en’amen fehum lehâ mâlikun

Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye’kulun.

Platonik Aşıklar için Aşk Ritüeli

Sevdiğin kişiyi kendine çekme dualar olmadan zor, hatta imkansız olabilir. Duaların etkisi ile Allah’ın izniyle aşık olduğunuz kişi size geri aşık olur. Sizin peşinizden ayrılmaz. Size sürekli romantik mesajlar atar. Bu ritüelin en önemli parçası platonik olarak sevilen kişinin saçından bir tel almaktır. Bu saç telini kağıt içine koyup bohça yapın. Kağıdı kuma gömüp duanızı okuyun:

Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun

Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun

Lâ yesteti’une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun

Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ’lemu mâ yusirrune ve mâ yu’linun

Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin

Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkâhu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim

Kul yuhyihellezi enşeehâ evvele merrati ve huve bi kulli halkin âlim

Ellezi ceâle lekum mineş şeceril âhdâri nârân fe izâ entum minhu tukidun

Eveleysellezi hâlekas semâvâti vel erdâ bi kadirin âlâ en yahluka mislehum belâ ve huvel hâllâkul âlim

İnnemâ emruhu izâ erade şey’en en yekule lehu kun fe yekun

Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey’iv ve ileyhi turceun.

1 ayın sonunda platonik aşık olduğunuz kişi kapınızda köle olacak.

Ayrıca sevdiğin kişinin rüyasına girme ve kendini gösterme ritüeli bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Evde Malzemesiz Yapılan Etkili Aşk Ritüeli

En etkili Aşk ritüeli yapmak için malzeme kullanmak, hocalara gitmek zorunda değilsiniz. Temiz kalpli iseniz, niyetiniz kötü değilse, dua okuyarak Allah’tan yardım isteyerek Allah’ın izni ile güzel bir birlikteliğe adım atarsınız. Bunun için Cuma günleri akşam namazını bekleyin. Namaz kıldıktan sonra şu duayı 11 kere okuyun yeterli olacaktır:

Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun

Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.

Gözü Dışarda Olan Kocayı Kendine Bağlama Ritüeli

Kendine bağlama ritüeli tekrar sayısının fazla olması ve etkisini daha uzun sürede göstermesi nedeni ile sabır ister. Bu ritüeli ancak sabırlı kişiler başarıya ulaştırabilir. 5 ay boyunca her gün uyumadan önce 55 kere aşağıdaki duanın okunması gerekir. 5 ayın sonunda koca eve ve ailesine bağlanır, gözü dışarıyı görmez. Dua şu şekildedir:

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.

Aldatan Eşi Kendine Bağlama Ritüeli

Aldatan eşi kendinize bağlarsanız, eşiniz yaptığı şey için çok pişman olur. Bir daha aynı hatayı yapmaz ve perişan bir şekilde geri döner. Ritüel etkisini göstersin diye kocanızın hem kravatını hem de saçının telini alın. Saç telini kravat içine koyun ve kravatı sarın. Ardından kravatı yatak altına koyun. Yatağa girip her gün 1 ay boyunca şu duayı okuyun:

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun.

Ayrılan Sevgiliyi Geri Getirme Ritüeli

Geri döndürme ritüeli yaparak sizden ayrılmış kişiyi bunu yaptığına pişman edebilirsiniz. Bu ritüel için bir bardak temiz suyu alın. Suya dua okuyup suyu karşı tarafa içirmeniz gerekecek. Suya okunması gereken dua şu şekildedir:

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

10 Dk İçinde Etki Eden Aşk Ritüeli

Kısa sürede tesirli ritüeller sayesinde beklemenize gerek kalmaksızın sevdiğiniz kişiyi kapınıza kadar getirebilirsiniz. Bu ritüeller büyük bir odaklanma becerisi ister. Bunu başardığınız zaman istediğinizi alırsınız. Her sabah uyandığınızda 1 saat gözünüzü hiç açmadan kıble yönüne dönerek oturun. 1 saat dolunca aşağıdaki duayı okuyun:

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn

E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun

Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.

Ertesi gün sabah olur olmaz 10 dk içinde sevdiğiniz kişi size dönecek.

İp Kullanarak Aşık Etme Ritüeli

İp ile aşk büyüsü yapımı çok eski zamanlardan beri tercih edilmektedir. Etkili olduğundan sık yapılır. İki ip ve dua okunarak ritüel kısa sürede tamamlanır. İplerin iki tane olması ve renklerinin farklı olması önemlidir. İpler birbirine sarılır ve bu sırada aşağıdaki dua okunur:

Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun

Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun

Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena amalüna ve leküm a’malüküm* ve nahnü lehu muhlisun.

Terk Eden Kocayı Geri Döndürme Ritüeli

Giden aşkı döndürme ritüeli için bir parça tuz ve karabibere ihtiyacınız var. 1 kg baharatı birbirine karıştırırken dua okumanız gerekir. Tuz sizi temsil ederken kara biber eşinizi temsil edecek. Birbirine karışan baharatlar aranızda yeni bir aşk doğuracak. Dua şu şekildedir:

Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya’kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a’lemü emillah* ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun

Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun

Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na’leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma kanellahü li yüdıy’a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym

Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya’melun

Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek* ve ma ba’duhüm bi tabiın kıblete ba’d* ve leinitteba’te ehvaehüm mim ba’di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın

Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm* ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya’lemun

Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın.

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Kilit Büyüsü Nedir, Kilit Büyüleri Nasıl Yapılır?

kilit buyusu nasil yapilir
Kilit büyüsü yapmak kısa sürede etkilerini gösterdiği için tercih edilir. Kilit büyüsü ortalama 7 ile 10... Devamını oku

Kendine Aşık Etme Büyüsü, Zikir ile yapılan Esmalar ve Duası

Kendine-asik-etme-duasi
Birini kendine aşık etme büyüsü ve zikir ile yapılan esmalar, bağlama büyüleri ve duaları gibi manevi... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

En Etkili Aşk Büyüsü Ritüeli 100’de 100 Garanti

en etkili ask buyusu hangisidir
Aşk büyülerinde çeşitli ritüeller kullanılarak kuvvetli büyüler elde edilir. Bu büyüler ile birlikte insanlar kalıcı aşklar... Devamını oku

Ücretsiz Aşk Büyüsü Yapan Medyum

ucretsiz ask buyusu yapan medyum
Aşk büyüsünü her zaman medyum hocaları ücretsiz olarak yapmaz. Çünkü, aşk büyüsünün yapımında kullanılan malzemelerin bulunması... Devamını oku

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü 

kocayi kendine asik etme buyusu
Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile evliliklerinde sorunlar ve problemler yaşayan eşler, aralıklarındaki buzları eriterek kocalarını... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz