Medyum Bestami Hoca
Sizden Gelenler
zekiye yıldıznameme bakabilirmisiniz.cok teşekkür ederim...
Elif Selam Hocam 19 sene evliyiz. 3 tane cocumuz var. Yoruldum hayat eşimle cok zor ğecimsiz......
Demircili Ünal Hocam ben çaşiştıgım yerde beni sevmiyorlar dürüst oldugum için beni herkes sevmesi ve yardımınızı rica......
Burak Merhabalar sevgilimle ben ailesinden habersiz 8 aydır bulunuyorduk ailesi yakaladı bizi öğrendi kızdan telefonu aldı......
Mustafa Tonca Sevdiğim bayanla evlenmeyi çok istiyorum hocam...

Bereket Duası ile Para Çekme Ritüeli Nasıl Yapılır?

Bereket duası ile para çekme ritüeli nasıl yapılır, kimler yapabilir? Bereket duası nasıl okunur, hangisidir? Bereket duası hakkında gerekli ve gerçek bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 Bereket Duası ile Para Çekme Ritüeli Nasıl Yapılır?

Bereket duasının abdestli bir şekilde okunması ile eve bolluk ve bereket gelir. Bu duanın İhlas suresi ile birlikte okunması en etkili sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Bereket Duası Ritüeli İle Paranın Gelmesi

Aşağıda evinize daha çok kazanç gelmesi için okumanız gereken Bereket duası verilmektedir:

 • Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Esma Ritüeli İle Bolluk Ve Bereketin Oluşması

Aşağıda verilen esmalar ile insanların yaşamlarında daha çok para kazanmaları mümkündür. Bu esmaların ne zaman ve kaç kere okunması gerektiği ile ilgili bilgiler yer almaktadır:

 • Esmaların öncelikle sabah kalktıktan sonra bir suya okunup bu suyun içilmesi gerekir. Suyun üzerine istenilen esmaların okunması işleminde sol ele beyaz kuvars taşı alınabilir.
 • “Ya Fettah” esması Pazar günleri toplamda 489 kere okunmalıdır.
 • “Ya Latif” esması Pazartesi günleri 129 defa zikredilmelidir.
 • Salı günleri ise “Ya Kabidu” esması 903 defa okunmalıdır.
 • Çarşamba günü 111 kere “Ya Kafi” esması telaffuz edilmelidir.
 • “Ya Rezzak” esması Perşembe günleri toplamda 308 kere söylenmelidir.
 • Cuma günleri 256 defa “Ya Nur” esmasının zikredilmesi gerekir.
 • En son olarak Cumartesi günleri ise 1060 kez “Ya Gani” esması okunmalıdır.

Paranın Gelmesi İçin Para Ağacı Ritüeli

Aşağıda parayı çekmek için yapılması gereken para ağacı ritüeli ile ilgili detaylar sırasıyla anlatılmaktadır:

 • Ritüelin yapımı hayal ederek gerçekleşmektedir.
 • Yatmadan önce 5 dakika içerisinde bu ritüelin yapılması daha doğru olacaktır.
 • Gözlerinizi kapatın ve bir tohum ektiğinizi hayal edin.
 • Tohumun rengini gözünüzde canlandırın ve hangi renk istiyorsanız, o şekilde tohumu imgeleyin.
 • Tohumun rengini yeşil hayal ettiğinizde parayı çekmiş olacaksınız.
 • Hayal ettiğiniz bu para ağacı her mevsim size fazlasıyla para sunacaktır.

Enerji Ritüeli İle Parayı Çekme

Aşağıda enerji ritüeli ile paranın nasıl kazanılacağı en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır:

 • Para her zaman güzel enerjileri çekmektedir. Bu yüzden cüzdanınızda yer alan kağıt paraları her gün evde kimsenin olmadığı bir zamanda çıkararak elinizde sallamaya başlayın. Bu eylem ile etrafa bolluk ve bereket gelecektir.
 • Paranın bütün olarak cüzdanlarda taşınmaması gerekir. Cüzdanlarda daha çok bozuk paralar olmalıdır. Çünkü ne kadar çok para yer alırsa, bolluk ve bereket o kadar artacaktır.
 • Evde bolluğun ve kazancın daha fazla olması için sürekli olarak gözünüzün önüne gelen yerlere paralar koyun. Paraya her an baktığınızda hayatınızda her daim büyük kazançlar elde ettiğinizi hissetmiş olacaksınız.

Bereket Ritüelinin Yapılışı

Aşağıda bereket ritüelinin yapım aşamaları adım adım açıklanmaktadır:

 • Öncelikle kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve kimsenin olmadığı sessiz bir odaya geçmeniz gerekir.
 • Odanın içerisine tütsü veya mum yakmalısınız.
 • Gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp verin.
 • Gözleriniz kapalı bir şekilde 1 veya 5 dakika boyunca turuncu bir ışığı imgelemeniz gerekir.
 • Turuncu ışığı hayal ederek “Bolluk ve zenginlik içinde yaşamayı hak ediyorum. Para bir enerjidir ve ben parayı kabul ediyorum. Param benim dostum. Çok param var. Ben paraya hükmedebilirim.” olumlamalarını içinizden tekrarlamanız gerekir.
 • Olumlama yaptıktan sonra gözlerinizi açın ve bir bardak su için.
 • Bu ritüeli 21 gün boyunca yaptıktan sonra para ve bereket her zaman evinizde olacaktır.

Evlere Para Getiren Ritüelin Uygulanması

Aşağıda evlerin para çekmesi için hazırlanması gereken ritüel yer almaktadır:

 • 2 adet cam kavanoz alın.
 • Cam kavanozların içerisine 2 avuç pirinç ve 6 tane karabiber koyun.
 • Kavanozun birini mutfağa, diğerini ise salona koymanız gerekir.
 • Ritüeli yaparken evrene iyi dileklerinizi iletmeniz durumunda evinize bolluk ve para gelmiş olur.
 • Bu kavanozların her zaman koyulan yerde bekletilmesi gerekir.

Üzerine Para Çekmek İçin Dua Ritüeli

Paranın daha fazla gelmesi için okunması gereken dua aşağıda verilmektedir. Duanın her gün abdestli bir şekilde 7 defa okunması gerekir. Rızık duasının okunuşu şu şekildedir:

 • Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.
 • Allahümme’r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve’s-tecib duâ’enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani’lfadîhateyni el-fakru ve’d-dîn, sübhâne’l-müferrici an külli mahzûnin ve mağmümin, sübhâne men ce-âle hazâinehû bi-küdretihi beyne’l-kâfi ve’n-nûn: İn-nemâ emruhû izâ erâde şey’en en-yekûle lehü kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi turce’ûn. Hüve’l-Evvelu mine’l-Evveli ve’l-Ahiru ba’de’lâhiri ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtinu ve hüve bikülli şey’in Alîm. Leyse kemislihî şey’ün fi’l-ardi velâ fissemâ’i ve hüve’s-Semîu’l-Alîm. Lâtudrikuhu’l-ebsâru ve hüve yüdrikü’l-ebsâre ve hüve’l-Lâtîfu’l-Habîr. Ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-Alemîn.

Ayrılık büyüsü ritüeli nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Para Kazandıran Ritüelin Hazırlanması

Para kazandıran ritüel ile her zaman evinize bolluk ve bereket gelecektir. Bu ritüelin uygulama aşamaları aşağıda tek tek anlatılmaktadır:

 • Öncelikle abdest almanız gerekir.
 • Abdest aldıktan sonra sabah ezanından sonra ve ikindiden sonra 41 defa Yasin suresi okunmalıdır.
 • Yasin suresinin okunmasından sonra “Ya Fettah” esması okunmalıdır.
 • En son olarak Ayetel Kürsi okunursa hiçbir zaman hayatınızda para ile ilgili sorunlar kalmayacaktır.

Aşağıda okunması gereken Yasin suresi verilmektedir:

 • İza veka’atilvaki’atu. Leyse livak’atiha kazibetun. Hafıdatun rafi’tun. İza ruccetil’ardu reccen. Ve bussetilcibalu bessen. Ve fekanet hebaen munbessen. Ve kuntum ezvacen selaseten. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti. Vessabikunessabikune. Ulaikelmukarrabune. Fiy cennatin na’ıymi. Sulletun minel’evveliyne. Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. Ve hurun ‘ıynun. Keemsalillu’luilmeknuni. Cezaen bima kanu ya’melune. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen. İlla kıylen selamen selamen. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. Fiy sidrin mahdudin. Ve talhın mendudin. Ve zıllin memdudin. Ve main meskubin. Ve fakihetin kesiyretin. La maktu’atin ve la memnu’atin. Ve furuşin merfu’atin. İnna enşe’nahunne inşaen. Fece’alnahunne ebkaren. ‘Uruben etraben. Liashabilyemiyni. Sulletun minel’evveliyne. Ve sulletun minelahiriyne. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. Fiy semumin ve hamiymin. Ve zıllin min yahmumin. La baridin ve la keriymin. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune. Eve abaunel’evvelune. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. Leakilune min şecerin min zakkumin. Femaliune minhelbutune. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi. Feşaribune şurbelhiymi. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. Efereeytum ma tumnune. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune. Efereeytum ma tahrusune. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. İnna lemuğremune. Bel nahnu mahrumune. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune. Efereeytumunnarelletiy turune. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

Dolunay Ritüeli İle Paranın Gelmesi

Aşağıda dolunay ritüeli ile kazancın nasıl daha fazla sağlanması gerektiği ayrıntılarıyla birlikte anlatılmaktadır:

 • Bu ritüelin dolunay zamanında gece yarısından sonra yapılması gerekir.
 • İstenilen zamanda küçük bir tencere alın ve içerisine su- 7 adet çubuk tarçın koyun.
 • Suyun kaynaması esnasında içinizden evinize bolluk ve bereket gelmesi için iyi niyetlerde bulunun.
 • Niyetinizi ettikten sonra 270 defa “Ya Kerim” esmasının okunması gerekir.
 • Sonra ocağı söndürün ve kaynamış tarçınlı suyun soğumasını bekleyin.
 • Tarçınlı su soğuduktan sonra tarçın ile suyu ayırın.
 • Suyu içmeniz gerekir.
 • Tarçınları iple bağlayın ve evinizin balkonuna asın.
 • Asma işlemi esnasında 21 defa “Ya Kerim” esmasını okuyun.
 • Bu esmanın aynı zamanda 7 gün boyunca her gün toplamda 270 defa da okunması gerekmektedir.
 • Asılı tarçınlar yeni dolunay zamanına kadar yerinde tutulmalıdır.
 • Bu ritüel ile evinize para, bolluk ve bereket gelir.

Para İçin Uygulanacak Dua Ritüeli

Parayı çekmek için aşağıda verilen dua ritüelinin doğru adımlarla yapılması gerekir. Ritüelin yapım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile,bi hurmeti katebi,Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Verilen duanın 1 hafta boyunca toplamda her gün 41 defa okunması sonucunda evinizde bol kazançlar sağlamış olursunuz.

 • Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami. Enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu. Ve in kâne kâriben yessirhü. Ve in kâne kalîlen kessirhü. Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Bu duanın her gün sabah ve akşam düzenli bir şekilde okunması gerekir.

 • Elhakümüt tekasür. Hatta zürtümülmekabir. Kella sevfe ta’lemun. Sümme kella sevfe ta’lemun. Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn. Le teravünnelcehıym. Sümme leteravünneha aynelyakıyn. Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym. Allahumme inni es ellüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hurmeti katebi, Allahu latifun bi ibadih. Yerzuku men yeşe ve hüvel kaviyyül aziz.

Duanın 7 gün boyunca 41 defa okunması durumunda hiç beklemediğiniz miktarda elinize para geçecektir.

 • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun,

POPÜLER YAZILAR

Antalya’da Ünlü Büyücü Medyumlar

antalyada unlu buyuculer kimler
Katagori: Büyü
Antalya’da medyumlar konusunda çok fazla seçenekler yer alır. Bu seçenekler iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. İşinde uzman... Devamını oku

1 Günde Çok Hızlı Tutan Aşk Büyüsü

1-gunde-etkili-ask-buyusu
Yıldırım etkili çok hızlı tutan aşk büyüsü, özellikle aşkına kavuşma hevesi içinde vakit kaybetmeye tahammülü bulunmayan... Devamını oku

Karı Koca Arasına Muhabbet Aşk Duası 

kari koca arasina muhabbet duasi nasil yapilir
Karı koca arasındaki muhabbetti arttırmak isteyenler “Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabetten minni '' duasını okumalıdır. Karı... Devamını oku

İLGİLİ KONULAR

Ayetel Kürsi Fazileti, Esrarı ve Sırları Bilinmeyen Gizemi Nedir?

ayetel kursi sirlari
Ayetel Kürsi, Allah’ın kendini ifade ettiği ayet olarak bilinir. Bu yüzden çok anlamlı bir özelliğe sahiptir.... Devamını oku

Çevirgel Duası Nedir, Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

cevirgel duasi nasil yapilir
Çevirgel duasının orjinal haliyle okunuşu hakkında medyum hocaların tavsiyeleri şöyledir, Tesbihle zikir çekerek ve en etkilisi... Devamını oku

MERAK ETTTİKLERİNİZ

Fatiha Süresi Ritüeli Nasıl Yapılır?

fatiha suresi ritueli nasil yapilir
Fatiha suresi Kuran’ı Kerim’de bulunan ilk suredir. 7 ayetten meydana gelmektedir. Surenin farz namazlarının her rekatında... Devamını oku

Sevdiğin Kişi 10 Dakikada Kesin Seni Arasın Duası Ritüeli

sevdigin kisi 10 dakikada seni arasin duasi hangisi
Sevdiğinizin sizi 10 dakikada aramasını istemeniz durumunda dua ritüelini uygulayabilirsiniz. Dua ritüellerinin yapımından önce iki veya... Devamını oku

Sevdiğim Çocuğa Mesaj Attırma Duası Ritüeli

sevdigim cocuga mesaj attirma duasi nasil yapilir
Sevdiği çocuğun mesaj atmasını isteyenler aşk ve bağlama duaları da okuyabilir. Sevdiğine Hemen Mesaj Attıran Ritüel... Devamını oku
Hocaya yaz
7/24 İletişim Manevi Danışmanınız..
Bestami Hocayla canlı görüşün..
× Bestami Hocaya Yaz